Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Monika Matysová.  Belgie  Nizozemsko  Lucembursko  Itálie  Francie  Německo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Monika Matysová.  Belgie  Nizozemsko  Lucembursko  Itálie  Francie  Německo."— Transkript prezentace:

1 Monika Matysová

2

3  Belgie  Nizozemsko  Lucembursko  Itálie  Francie  Německo

4 1973  Spojené království  Irsko  Dánsko 1981  Řecko 1986  Španělsko  Portugalsko 1995  Rakousko  Švédsko  Finsko

5  Estonsko  Lotyšsko  Litva  Polsko  Česká republika  Slovensko  Maďarsko  Slovinsko  Malta  řecká část Kypru

6  Rumunsko  Bulharsko

7  Chorvatsko

8 Co je členství? Pojem?

9  č lenská práva  č lenské povinnosti

10  Čl. 2 SEU  úcta k lidské důstojnosti  svo b oda  demokracie  rovnost  právní stát  dodržování lidských práv  ochrana menšin  nepřípustnost diskriminace  tolerance  spravedlnost  solidarita  rovnost mužů a žen

11  princip loajality – čl. 4 odst. 3 SEU

12  1) omezení závazků EU pro určité státy Listina základních práv EU: Protokol č. 30 o uplatnění LZPEU (Anglie, Polsko) Jak to má ČR s „výjimkou“ z Listiny základních práv EU?

13  Nařízení č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení č.1347/2000 (Brusel II bis) Čl. 2 bod 3 „členským státem“ se rozumí všechny členské státy s výjimkou Dánska;“

14  2) Posílená spolupráce

15  1) Materiální (tzv. Kodaňská kritéria)  a) Politická (demokratický právní stát, dodrž uje lidská práva)  b) Ekonomická (fungující tržní ekonomika, která je schopná začlenit se do vnitřního trhu EU)  C) Správně-soudní (schopnost vzít na sebe závazky vyplývající z členství)

16  2) Formální (procedurální) čl. 49 SEU  Žadatel o členství zašle žádost Radě  Rada informuje Evropský parlament a národní parlamenty o přijaté žádosti  Rada rozhodne o udělení statutu kandidátské země (jednomyslně po konzultaci s Komisí a se souhlasem Evropského parla m entu)

17  Rada rozhodne o zahájení jednání o přistoupení  Po jednání podpis dohody o přistoupení – získává statut pozorovatele v orgánech EU  Konečná dohoda – ratifikace členskými státy a kandidátem

18  Výslovně zavádí Lisabonská smlouva  Čl. 50 SEU  V 80 letech 20 století vystoupilo Grónsko z EHS

19  1) členský stát oznámí svůj záměr Evropské radě  2) Unie sjedná s vystoupivším státem dohodu o podmínkách vystoupení  3) Smlouvy přestávají být pro stát použitelné: dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení o svého záměru

20  Musí znovu požádat o přistoupení podle čl. 49 SEU

21  Čl. 7 SEU


Stáhnout ppt "Monika Matysová.  Belgie  Nizozemsko  Lucembursko  Itálie  Francie  Německo."

Podobné prezentace


Reklamy Google