Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XML a metainformační systémy (pro geoinformace) Ing. Jan Růžička Institut ekonomiky a systémů řízení, odd.GIS VŠB-TU Ostrava, HGF tř. 17.listopadu 70833.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XML a metainformační systémy (pro geoinformace) Ing. Jan Růžička Institut ekonomiky a systémů řízení, odd.GIS VŠB-TU Ostrava, HGF tř. 17.listopadu 70833."— Transkript prezentace:

1 XML a metainformační systémy (pro geoinformace) Ing. Jan Růžička Institut ekonomiky a systémů řízení, odd.GIS VŠB-TU Ostrava, HGF tř. 17.listopadu 70833 Ostrava-Poruba jan.ruzicka@vsb.cz

2 Metadata CEN, FGDC, ISO  identifikace (název, verze,...)  stručný popis (abstrakt, prostorové schéma, jazyk, důvod vytvoření)  prvky kvality (popis vzniku, polohová přesnost,...)  související dokumenty  související datové sady  prostorový referenční systém  rozsah (prostorový, časový)  popis obsahu (definice dat, klasifikace)  administrativní metadata (organizace, osoby, údaje o distribuci)  metadata o metadatech (autor, datum vzniku,...).

3 Metainformační systémy pro geoinformace (geodata) Správa metadat o geodatech Metainformační systémy (metadatové služby) Prohledávání metadat nepřímým přístupem do interního metainformačního systému - výměna metadat (poskytování veřejných metadat) SW a HW nezávislý prostředek pro výměnu informací (dat) mezi metainformačními systémy

4 Metainformační systémy

5 XML - úvod XML = eXtensible Markup Language Jazyk XML - rodina značkovacích jazyků, vychází z SGML SGML - univerzální nástroj pro definici zápisu elektronických dokumentů nezávislý na platformě, komplikovaný jazyk => drahé aplikace XML je jednodušší než SGML a splňuje požadavky na: 1) strukturování WWW dokumentů (nejen textů) 2) popis struktury metadaty 3) nezávislost HTML formátově strukturován - XML obsahově strukturován

6 Kostra XML dokumentu - DTD Deklarace typu dokumentu (DTD) –seznam prvků v dokumentu, –kolikrát se mohou vyskytovat, –jaké prvky jsou v nich vnořené, –jaké atributy mohou nebo musí mít, –co mají obsahovat.

7 XML dokument XML dokument obsahuje text a značky. Text je uzavřen mezi značkami. Struktura dokumentu je dána deklarací typu dokumentu. Typy značek - prvek, entita, komentář, zpracovatelská instrukce. Prvek bez atributu: DMÚ 200 Prvek s atributem: DMÚ 200 Interní autorem definovaná entita: Použití: Prostorové schéma G1 znamená &G1;. Výsledek: Prostorové schéma G1 znamená Úplný rovinný graf.

8 Výhody XML Pevnější pravidla strukturování než HTML i SGML, přísně hierarchická stavba dokumentů, popis obsahu dokumentu metadaty, možnost používat standardy struktury dokumentů (DTD) i možnost tvorby vlastních značek, podpora 32bitového kódování znaků (UNICODE, ISO 10646), definice formátování dokumentů je oddělena od definice struktury a obsahu dokumentu, rozšířené odkazy pomocí XLink a XPointer (obousměrné odkazy, odkazy na část dokumentu, odkaz na více míst současně, odkaz na místo mimo návěští).

9 Scalable Vector Graphics (SVG) / 1 Jazyk pro popis dvourozměrné vektorové a smíšené rastr/vektor grafiky. Založen na bázi XML Pro SVG formát existují tři DTD –První DTD (označovaná také jako sdílená) definuje základní prvky, entity a atributy (obdélník, kruh, elipsa, linie, polylinie, polygon, uživatelský souřadný systém. Tato definice je využívána dvěma dalšími definicemi dokumentu

10 Scalable Vector Graphics (SVG) / 2 Stylable SVG –implemetace CSS a XLS. –jednotky měření, transformaci, styl kresby, použití symbolů, barev, vzorů, maskování, skládání obrazu, filtrace –odkazy, zoomování, animace, využít skriptování (např. definice událostí typu ”onclick” nebo ”onmouseover”). Exchange SVG –slouží k statické nebo dynamické výměně 2D geografických (grafických) dat.

11 SVG - zobrazení / definování plošného rozsahu datové sady

12 SVG - ukázka zobrazení / definování plošného rozsahu datové sady

13 SVG - zobrazení ukázky dat Přenos grafické i popisné informace v jednom dokumentu Interaktivní práce s ukázkou - možnost dotazování, změna měřítka, zobrazení popisných informací Některé nevýhody SVG: –neumožňuje specifikaci polygonů s vnitřními děrami –nepřímá podpora prohlížečů

14 Využití XML pro metainformační systémy - výměna metadat / 1 UML eXchange Format –UXF slouží k výměně dat v jazyce UML, který se uplatňuje při analýze a návrhu informačních systémů XMI –XML Metadata Interchange Format –OMG (Object Management Group) –výměna metadat mezi modelovacími nástroji založenými na UML a metadatovými sklady založenými na MOF (Meta Object Facility)

15 Využití XML pro metainformační systémy - výměna metadat / 2 NCGI –Nationaal Clearinghouse Geo-Informatie –Výměnný formát pro metadata pro geodata - založený na standardu CEN - slouží především pro sběr metadat resp. pro import metadat z lokálních systémů správy metadat ESMI –European Spatial Metadata Infrastructure –propojení evropských metadatových služeb pro geodata –výměna metadat založena na XML a CORBA (Common Object Request Broaker Architecture)

16 Využití XML pro metainformační systémy - výměna metadat / 3 Meziresortní komise pro metadata –sjednocení popisu metadat pro geodata –základ standard CEN + úpravy CAGI –specifikace výměnného formátu pro metadata –vytvoření DTD na základě specifikace (ukázka)DTD –tvorba XML dokumentů - výměna metadatXML dokumentů –začlenění metainformačních systémů podporujících tento formát do ESMI

17 Závěr Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "XML a metainformační systémy (pro geoinformace) Ing. Jan Růžička Institut ekonomiky a systémů řízení, odd.GIS VŠB-TU Ostrava, HGF tř. 17.listopadu 70833."

Podobné prezentace


Reklamy Google