Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reformace Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reformace Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť"— Transkript prezentace:

1 Reformace www.zlinskedumy.cz Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Reformace Označení DUM VY_32_INOVACE_11_1_02 Autor Mgr. Miroslav Flieger Datum Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vzdělávací obor Dějepis Tematický okruh Novověk Ročník 2. ročník gymnázia, sexta

2 Reformátoři před německou reformací
Jan Viklef, též John Wiclif (1325 – 1384), anglický reformátor, požadující nápravu církve, kdy nejvyšší autoritou je Bible (Nový zákon); jeden z Viklefových následníků, Petr Payne, odešel do Čech, kde se stal významným diplomatem husitské revoluce Jan Milíč z Kroměříže (okolo 1325 – 1374) se pod vlivem Konráda Waldhausera vzdal slibné kariéry a začal žít velmi skromným způsobem života, snažil se pomáhat padlým dívkám, pro něž založil, dnes bychom řekli, azylový dům Jeruzalém Mistr Jan Hus (okolo 1370 – 1415), kazatel v Betlémské kapli a rektor pražské univerzity, kladl morálku nad lidské zákony, kritizoval prodej odpustků [1] Mistr Jan Hus na hranici (Jenský kodex)

3 Martin Luther (1483 – 1546) Narozen v Eisleben u Lipska, syn horníka, měl osm sourozenců velmi nadaný, studoval na univerzitě v Erfurtu, vstoupil zde do kláštera augustiniánů, roku vysvěcen na kněze působí na univerzitě ve Wittenbergu, roku zveřejnil 95 tezí, v nichž žádal změny v katolické církvi; jeho cílem byla náprava, nikoliv založení nové církve odštěpením od stávající; jádrem byla kritika prodeje odpustků (papež Lev X. chtěl získat prostředky na stavbu chrámu Svatého Petra v Římě) odmítl autoritu papeže a za pravé ochránce víry označil říšská knížata – a šel ještě dál – spálil papežovu bulu, kterou papež žádal spálení jeho bludných spisů [2] Portrét Martina Luthera od Lucase Cranacha mladšího

4 Martin Luther a vznik nové církve
dochází k definitivnímu rozkolu Luthera s katolickou církví, je prohlášen za kacíře a exkomunikován z církve; jeho sympatizanti z řad knížat jej ochraňují - pobývá na hradě Wartburgu, kde do němčiny přeložil Nový zákon Lutherovi příznivci začali důsledně uplatňovat jeho názory, podobně jako na počátku husitských válek dochází k obrazoborectví, které Luther neschvaloval Luther odmítá celibát a roku se žení s Kateřinou von Bora, která bývala jeptiškou [3] Kateřina von Bora, Lutherova manželka na obraze Lucase Cranacha staršího

5 Martin Luther Luther spolu s Filipem Melanchtonem zakládá novou církev, zvanou dle důrazu na autoritu Bible evangelická (proti autoritě papeže); bývá nazývána též protestantská hlásil se k odkazu Jana Husa [4] Pomník Martina Luthera ve Wormsu Luther byl velice plodným autorem, úctyhodný je též jeho překlad Starého zákona, čímž zpřístupnil Bibli širokým vrstvám gramotných německy mluvících obyvatel (zde zmiňme přínos vynálezu knihtisku J. Gutenbergem) Luther povzbudil k aktivitě i další reformátory – s některými spolupracoval (Ullrich Zwingli), s jinými nesouhlasil (Tomáš Müntzer – podněcoval poddané k povstání proti vrchnosti) Luther se stal terčem kritiky katolické církve nejen v teologické rovině; vyzvedával odříkání si a sám byl přinejmenším velmi mohutné postavy

6 [5] Portrét Jana Kalvína od Ludwiga Bechsteinse
Jan Kalvín ( ) francouzsky mluvící švýcarský reformátor, navazuje na Ulricha Zwingliho působil v Ženevě, kde vypracoval „Ženevský katechismus“, soubor velmi přísných podmínek, které ovlivnily život ve městě, jeho aplikace vedla k upálení řady „heretiků“ učení o predestinaci (předurčení) – Bůh předem vyvolil spasené a zatracené, přesto se člověk musí snažit o spasení (ač neví, jaké je jeho určení, které nemůže změnit) důležitým znakem kalvinismu je doslovné dodržování příkazů obsažených v Bibli Kalvín zapověděl zlaté šperky, zábavy vedoucí k nezřízenému životu, kladl důraz na pracovitost a šetrnost [5] Portrét Jana Kalvína od Ludwiga Bechsteinse

7 Otázky a úkoly 1. Jmenujte dva reformátory církve před Martinem Lutherem. 2. Vysvětlete, co je morálně špatně na prodeji odpustků (nikoliv odpustcích samých – ty jsou pozitivní motivací ke konstruktivnímu zlepšování sebe sama). 3. Chtěl Luther svým vystoupením založit novou církev? 4. Jak se Martin Luther stavěl k celibátu? 5. Pokuste se vysvětlit Kalvínovo učení o predestinaci.

8 Zdroje obrázků: [1] ZMILELÝ Z PÍSKU, Janíček. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: [2] CRANACH MLADŠÍ, Lucas. Commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: g=cs [3] CRANACH STARŠÍ, Lucas. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: [4] PHOTOGLOB AG, ZÜRICH, SWITZERLAND OR DETROIT PUBLISHING COMPANY, DETROIT, MICHIGAN. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: [5] BECHSTEINS, Ludwig. Wikipedia.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

9 Literatura: Čornej Petr, Čornejová Ivana, Parkan František: Dějepis pro gymnázia a střední školy. SPN, Praha ISBN Dějiny evropské civilizace. Paseka, Praha Litomyšl ISBN


Stáhnout ppt "Reformace Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť"

Podobné prezentace


Reklamy Google