Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charakteristika moderních žurnálovacích FS a jejich porovnání u síťových OS MS Windows, Novell Netware a Linux Ing. Lenka Závodná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charakteristika moderních žurnálovacích FS a jejich porovnání u síťových OS MS Windows, Novell Netware a Linux Ing. Lenka Závodná."— Transkript prezentace:

1 Charakteristika moderních žurnálovacích FS a jejich porovnání u síťových OS MS Windows, Novell Netware a Linux Ing. Lenka Závodná

2 Co je to souborový systém
Způsob uložení dat na disku Určuje, jak se mají soubory ukládat (přidělování diskového prostoru) na pevný disk, CD-ROM nebo na jiné médium jak se mají jmenovat jak jednotlivé soubory hledat jak se pozná, komu, co patří Většina souborových systémů vznikla současně s vývojem nějakého operačního systému jako standard pro zápis na určité speciální médium (např. souborový systém ISO 9660 určený pro CD-ROM). Všechny datové soubory a programy musí být někde uloženy: na pevném disku, cédéčku nebo nějakém jiném médiu. Nejsou tam naházeny jen tak hala bala, ale podle pevného řádu. Tento řád určuje, jak se mají soubory ukládat, jak se mají jmenovat, jak jednotlivé soubory hledat a jak se pozná, komu co patří. Zmíněnému řádu se říká souborový systém a jak je v počítačovém světě zvykem, existují jich spousty. Každý souborový systém má své jméno. Většina souborových systémů vznikla současně s vývojem nějakého operačního systému (FAT16 a FAT32 pro Windows), jiné jsou standardem pro zápis na určité speciální médium (např souborový systém ISO 9660 určený pro CD-ROM).

3 Některé způsoby přidělování diskového prostoru souborům
Přidělování souvislých oblastí - soubor zabírá množinu sousedních sektorů disku Přidělování nesouvislých oblastí disku metodou zřetězení, kdy každý úsek konkrétního souboru zná adresu navazujícího úseku téhož souboru (FAT) Přidělování nesouvislých oblastí s využitím mapy souborů/mapy disku (ext2, NTFS) Výhodou je menší potřeba posunů diskové hlavy, nevýhodou však délka hledání volného prostoru, problémy s růstem souborů a častá potřeba reorganizace dat.

4 Základní pojmy: alokační blok
Základní fyzickou - adresovatelnou jednotkou pevného disku je sektor - elementární jednotka diskové kapacity o velikosti 512 bajtů. Celá kapacita disku je dnes tvořena množinou "lineárně" po sobě jdoucích sektorů (LBA - Logical Block Addressing), přestože jsou fyzicky organizovány trojrozměrně podle schématu plotna-stopa-sektor. Sektory jsou dále slučovány do větších jednotek alokačních bloků/jednotek, tj. nejmenších přidělitelných logických jednotek, se kterými pracuje operační systém je-li např. alokační blok velký 32 KB, pak soubor dlouhý 5 B obsadí na disku celých 32 KB Nejmenší alokační jednotkou v OS typu MS Windows je cluster Nejmenší alokační jednotkou v OS NovellNetware a Linux je blok

5 Základní pojmy: fragmentace
Vnitřní fragmentace vzniká tehdy, když zůstávají nevyužity velké části alokačních bloků soubor nebo jeho část je uložena v bloku, který není plně využit. Vnější fragmentace znamená, že jeden soubor je rozmístěn na mnoha místech pevného disku, která neleží vedle sebe zpomaluje se rychlost čtení a zápisu. Defragmentace – odstranění vnější fragmentace

6 Souborové systémy typu FAT
Používají pro ukládání/čtení dat na disku logickou strukturu založenou na FAT - File Alocation Table FAT tabulka a její kopie jsou uloženy na začátku každé diskové oblasti (za zaváděcím sektorem) FAT používají: DOS MS Windows 9x a 2000 Novell Netware

7 Žurnálovací souborové systémy
Ukládají informace o prováděných operacích/transakcích v souboru - “žurnálu“ Uchovávají informace o souborech a adresářích formou metadat (soubory, inode) Pro informace o uložení souborů a adresářů nevyužívají statické tabulky, ale indexované relační databáze – nejčastěji B-tree (Balanced tree – vyvážený strom) rychlejší přístup k datům lepší využití paměti - nemusí se do paměti načítat FAT tabulka Žurnál používají: MS Windows NT/2003/XP – NTFS Novel Netware – NSS Linux – ext3, ReiserFS

8 Žurnálování (journalising)
Požadavek o operaci na disku a jeho popis (transakci) uloží na bezpečné místo (žurnálovací soubor, transakční deník) a poté se teprve odešle diskovému subsystému ke zpracování Pokud dojde k uskutečnění daného úkonu (např. zápis na disk), následuje potvrzení transakce, je-li úspěšná, záznam v žurnálu se vymaže Pokud nastane nějaký problém, je vždy možné pomocí uložených poznámek, jejich časového razítka a příslušné utility dohledat, co se mělo změnit a jak to dopadlo V případě výpadku systému, například v důsledku přerušení dodávky proudu, se zkontroluje jen zásobárna poznámek a obnova dat a jejich kontrola tak trvá řádově zlomky času nutného pro kontrolu a obnovu klasickou cestou (ve FAT)

9 NTFS - New Technology File System
Velikost nejmenší alokovatelné jednotky - clustru min 512 bajtů Protokolování (journalising) Zabezpečení (práva k objektům, Access Control List) Automatická komprese dat Podpora diskových kvót a šifrování Kromě uživatelských dat přidává NTFS na disk do speciálních skrytých souborů tzv. METADATA NTFS používá k ukládání všech informací o souborech a adresářích atributy. Z dalších novinek (oproti FAT)

10 Výpis metadat Soubory s metadaty nejsou normálně viditelné ze souborového manažeru, ale lze je zobrazit takto: dir /ah <jmenosouboru> Např. C:\>dir /ah $badclus Svazek v jednotce C nemá žádnou jmenovku. Sériové číslo svazku je BCF6-0C04 Výpis adresáře C:\ : $BadClus souborů bajtů bajtů volných

11 Metadata soubory v NTFS
MFT jméno Záznam Popis $MFT Master File Table - hlavní část NTFS $MFTMIRR 1 Kopie prvních 16-ti záznamů MFT $LOGFILE 2 Transakční logovací soubor $VOLUME 3 Obsahuje sériové číslo svazku, čas vytvoření $ATTRDEF 4 Definice atributů . 5 Kořenový adresář disku $BITMAP 6 Obsahuje mapu použití clusterů (použité vs. volné) $BOOT 7 Boot record jednotky $BADCLUS 8 Seznam špatných clusterů na disku $QUOTA 9 Obsahuje informace o uživatelských kvótách — nepoužito před NT 5.0 NTFS $UPCASE 10 Přidělení velkých znaků k malým

12 Některá metadata v NTFS
$MFT - Master File Table, udržuje informace o rozložení všech souborů, adresářů i metadat na disku. $LOGFILE - soubor, ve kterém jsou zaznamenávány všechny změny na disku, používá se jako žurnál - na minimalizaci ztrát dat na disku při pádu systému a k udržení jich konzistence $MFTMIRR - opatření proti ztrátě dat - obsahuje kopii prvních 16 záznamů MFT a NTFS ukládá tento soubor uprostřed disku (MFT blízko začátku disku) $BITMAP je velké pole bitů, kde každému bitu odpovídá cluster na disku Když je bit 0, cluster je prázdný, jinak je použitý NTFS udržuje tento soubor ke sledování volných clusterů na disku a k jejich přidělení pro nová data.

13 MFT MFT je vlastně relační databáze, která uchovává informace o souborech na disku Každý soubor (včetně souboru MFT a meta souborů) začíná záznamem atributů v MFT a může pokračovat dále externími alokačními bloky MFT zabírá oblast začátku disku, má vyhrazený větší prostor (12 % oddílu), aby se mohla dále rozrůstat a zůstávala pokud možno nefragmentovaná Nedostává-li se na disku místa pro soubory, volné místo určené MFT se na nějaký čas zredukuje. Uprostřed disku je umístěna záložní kopie nejdůležitějších meta souborů MFT MFT Volný prostor pro MFT Místo pro soubory Záloha prvních 16 souborů MFT

14 MFT: Master File Table MFT je rozdělena na jednotky, které se nazývají záznamy, každý soubor, adresář má v MFT odpovídající záznam Záznam obsahuje malou hlavičku, ve které jsou základní údaje o záznamu Za hlavičkou následuje jeden nebo více atributů, které popisují data nebo typ souboru či adresáře V jednom nebo více MFT záznamech NTFS ukládá metadata, která popisují vlastnosti souboru nebo adresáře (bezpečnostní nastavení, atributy) a jeho umístění na disku. Protože MFT je také soubor, je i on zaznamenán v MFT Počet záznamů v MFT se mění, tj. MFT roste nebo se zmenšuje, nelze dopředu určit jeho velikost a proto může dojít k jeho fragmentaci MFT-Zóna je oblast clusterů okolo MFT (), ve kterých NTFS zabraňuje ukládání jiných souborů a adresářů a tak předchází fragmentaci

15 Atributy Typ atributu Popis $VOLUME_VERSION Verze svazku $VOLUME_NAME
Jméno svazku disku $VOLUME_INFORMATION NTFS verze a dirty příznak $FILE_NAME Jméno souboru nebo adresáře $STANDARD_INFORMATION Časová razítka souboru a příznaky - skrytý, systémový a pouze pro čtení $SECURITY_DESCRIPTOR Bezpečnostní informace $DATA Data souboru $INDEX_ROOT Obsah adresáře $INDEX_ALLOCATION $BITMAP Mapování obsahu adresáře $ATTRIBUTE_LIST Popisuje hlavičky "nerezidentních" atributů $SYMBOLIC_LINK Nepoužitý $EA_INFORMATION Atribut pro slučitelnost s OS/2 $EA

16 NSS Novell Storage Services
Je to žurnálový FS, operace na disku zapisuje do transakčního deníku Data jsou uložena ve formě B-Tree Efektivnější správa diskového prostoru rychlé připojování (přimontování) log. disků lze dynamicky měnit velikost log. disku DOS oblast a cdrom lze připojit jako log. disk Zvýšení max. limitů max. velikost jednotlivých souborů až 8TB prakticky neomezený počet adresářových položek až dva miliony současně otevřených souborů atd. Možnost obnovy zrušených log. disků – po zrušení lze do určité doby obnovit celé logické disky

17 Pružné zacházení s instalovanou diskovou kapacitou
Logická struktura disku ve FAT: NetWare partitions (oblasti) → NetWare volumes (logické disky, pevné velikosti) → adresáře a soubory Logická struktura disku v NSS: NSS partitions → storage pools (paměťové fondy) - NSS volumes (logické disky) → adresáře a soubory V systému NSS jsou k dispozici navíc paměťové oblasti/fondy NSS (paměťové fondy - storage pools), které reprezentují jakýsi mezistupeň mezi diskovými oblastmi a logickými disky NSS na serveru prohlíží všechny disky, vyhledává na nich neobsazené prostory (např. ty, na nichž není definována disková oblast) a vytváří z nich sklad volných prostorů Z tohoto skladu pak lze odebírat potřebný diskový prostor a vytvářet a zvětšovat logické disky Paměťové fondy umožňují logickým diskům dynamicky měnit svou velikost v závislosti na množství místa, které v něm právě je, tj. kapacita log. disku, do něhož je ukládáno hodně dat, může růst na úkor log. disku, v němž je volný prostor

18 Pevné disky s volnými prostory
Nss oblasti Nss oblasti Nss oblasti Paměťové fondy Storage pool Paměťové fondy Storage pool Logický disk NSS Logický disk NSS Logický disk NSS Logický disk NSS

19 Linuxové žurnálové FS FS ext3 – je založen na ext2 a je obousměrně kompatibilní s ext2 Reiser FS – jeden z prvních žurnálových systémů v linuxu

20 Ext2 Data jsou uložena ve stejně dlouhých blocích
Základní prvek inode - systém identifikuje soubory podle čísla inode, nikoli podle jejich jména Bloky jsou rozděleny na skupiny bloků Adresáře jsou z pohledu ext2 zvláštní soubory, které slouží k vytváření a ukládání přístupových cest k souborům

21 Skupina bloků Skupina bloků obsahuje následující bloky :
superblok (základní popis FS: např. počet volných bloků, velikost bloků, počet bloků ve skupině, číslo prvního inode ...) deskriptor skupiny bloků (popisuje skupinu bloků: např. počet volných bloků, inodů ve skupině, čísla bloků, ve kterých jsou uloženy bitmapy, tabulky inodů atd.) bitmapu bloků bitmapu inodů tabulku inodů datové bloky

22 Inode Inode obsahuje metadata – informace o popisující soubory nebo adresáře a ukazatel na bloky s daty mód – přístupová práva a typ souboru informace o vlastníkovi – uživatelský a skupinový identifikátor vlastníka souboru velikost časové značky datové bloky – ukazatelé na bloky obsahující data souboru Inode adresářového souboru odkazuje na inode jednotlivých souborů a datové bloky adresáře obsahují položky adresáře Hledání souboru začíná od prvního inode - první inode obsahuje informace o kořenovém adresáři

23

24 FS ext3 Je to vlastně FS ext2, ke kterému je připojen žurnál
Jednoduchý přechod z a na ext2 tune2fs -j /dev/hda1 tune2fs ˆhas_journal /dev/hda1 Nastavení úrovně žurnálování mount /dev/hda1/mnt/space –t ext3 –o data=journal data=journal → žurnálu se zapisují operace s vlastními daty i metadaty, obnovu lze provést v plném rozsahu data=ordered →zapisují se pouze transakce s metadaty (po zápise dat – implicitní nastavení data=writeback→žurnálují se pouze metada – (odpovídá nejvíce ext2)

25 Reiser FS FS Data jsou uložena ve formě B-Tree Rychlá práce s daty
Do jednoho bloku lze uložit více souborů nebo konce souborů efektivnější využití místa na disku – menší vnitřní fragmentace vyšší externí fragmentace – snížení výkonu problematické přidávání dat na konec souboru - musí se přesouvat data do jiných bloků Lze měnit velikost FS (bez odpojeni fs) – příkazem resize-reiserfs

26 Použitá literatura a odkazy
J. Horák: Hardware učebnice pro pokročilé, Computer Press V.Vychodil: OS Linux příručka českého uživatele


Stáhnout ppt "Charakteristika moderních žurnálovacích FS a jejich porovnání u síťových OS MS Windows, Novell Netware a Linux Ing. Lenka Závodná."

Podobné prezentace


Reklamy Google