Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednotná informační brána Národní knihovna ČR 30.10.2002 Bohdana Stoklasová & kol. JIB.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednotná informační brána Národní knihovna ČR 30.10.2002 Bohdana Stoklasová & kol. JIB."— Transkript prezentace:

1 Jednotná informační brána Národní knihovna ČR 30.10.2002 Bohdana Stoklasová & kol. JIB

2 Obsah Úvod - integrace informačních zdrojů obecně Integrace informačních zdrojů v Jednotné informační bráně (JIB) Popis a hodnocení fondů metodou konspektu Budování oborových informačních bran

3 Proč integrace heterogenních informačních zdrojů? hybridní knihovny + heterogenní zdroje => nové možnosti, nové problémy nároční uživatelé („konkurenční“ internetové služby) nutnost kvalitativně nových služeb (nové přístupy a nástroje)

4 Proč integrace heterogenních informačních zdrojů? Současný stav: různé zdroje je třeba prohledávat separátně různé zdroje mají různá (více či méně uživatelsky vlídná) rozhraní a různé způsoby zadávání dotazů uživatel se musí k různým zdrojům opakovaně přihlašovat pod různými hesly výsledek je často nula nebo naopak tisíce hitů výstup přichází v různých, často neslučitelných podobách

5 Co znamená integrace heterogenních informačních zdrojů v praxi? Cíl: souběžné zpřístupnění sekundárních informací o dokumentech i vlastních primárních dokumentů (integrace plných textů, ale i obraz, zvuk atd.) všechny zdroje jsou zpřístupněny v jediném, uživatelsky vlídném rozhraní, způsob zadávání dotazů je jednotný uživatel se nemusí opakovaně přihlašovat pod různými hesly. Přihlásí se jen jednou, systém ho "prověří" a dále již pracuje se zdroji, k nimž má přístup a pohybuje se ve vlastním, předem nadefinovaném prostředí výsledkem jsou relevantní informace, uživatel má možnost výsledek snadno korigovat, ukládat, posílat atd. výstup přichází v jednotné podobě jsou nabízeny přidané služby

6 Integrace informačních zdrojů v Jednotné informační bráně (JIB) Jednotná informační brána (JIB) je účinným nástrojem pro splnění uvedených cílů tento příspěvek se nesoustředí na to, JAK je zajištěno fungování JIB. Uvedeny jsou jen zcela základní informace nutné k pochopení kontextu

7 Integrace informačních zdrojů v Jednotné informační bráně základní nástroje pro fungování JIB: programy MetaLib a SFX izraelské firmy ExLibris

8 umožňuje základní paralelní prohledávání heterogenních informačních zdrojů 

9

10

11 umožňuje tematický výběr zdrojů přístupných v JIB podle předmětových kategorií konspektu 

12

13 nabízí návod jak přistupovat k licencovaným zdrojům => možnost výběru způsobu autorizace přístupu k těmto zdrojům různými způsoby podle preferencí zdrojových databází jak vytvořit dotaz => MetaLib nabízí snadno ovladatelné rozhraní, které je jednotné pro všechny zdroje jak porovnávat seznamy výsledků => nástroj na slučování nalezených záznamů a odstraňování duplicit jak se zbavit duplicitních záznamů z více zdrojů => nástroj na slučování nalezených záznamů a odstraňování duplicit 

14 umožňuje uchovávat dotazy, jejich výsledky a záznamy => registrovaní uživatelé si mohou vytvořit vlastní profil, ukládat formulace dotazu a jeho výsledky, zároveň si mohu uchovávat z nabídky MetaLibu oblíbené/nejvíce využívané zdroje důležitost Knowledge Base

15 je nástroj, který soustřeďuje na jednom místě nabídku všech relevantních souvisejících přidaných služeb. V nabídce přidaných služeb nyní naleznete: informace o výpůjčním statusu dokumentu abstrakt, plný text => plnotextové databáze Ebsco, ProQuest 5000, ScienceDirect informace o autorovi => Encyclopaedia Britannica (volně přístupná část) příbuzné dokumenty podle slov z názvu => webovské vyhledávače Google, Altavista, Excite... elektronické dodávání dokumentů => Virtuální polytechnická knihovna, digitální knihovna NK recenze, on-line nákup knih => Amazon.com 20 standardně nadefinovaných služeb Přehled všech bází SFX cílů : http://jib-info.cuni.czhttp://jib-info.cuni.cz

16 princip fungování – „rozhledna“

17

18

19 The Return of Sherlock Holmes MetaLib + SFX příklad

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Projekty a instituce JIB Současný stav Jednotná informační brána pro hybridní knihovny – VaV (NK ČR + UK– ÚVT) Portál STM – LI (STK + 11) Jednotná informační brána – VISK 8, 2 linie: 1.Zajištění provozu Jednotné informační brány v celonárodním měřítku 2.Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány. Česko-slovenský virtuální souborný katalog (NK ČR + SNK)

30 Projekty a instituce JIB Budoucnost do konce roku 2002 téměř všechny „hlavní“ české knihovny (NK, MZK, VKOL, krajské knihovny, ústřední odborné knihovny, souborné katalogy univerzit, Nové knihy, Knižní novinky + některé slovenské knihovny) + další zahraniční knihovny a služby JIB je volně přístupná i ostatním (pasivním, neboli v projektu nezúčastněným) institucím, nabízí jim však pouze volné zdroje

31 Možnost dvojího přístupu

32 Plná nabídka x redukce

33 Volně přístupné zdroje Souborný katalog Univerzity Karlovy CASLIN souborný katalog ČR katalogy NK ČR (NKC, KKL, SLK) katalog Vědecké knihovny v Olomouci katalog Moravské zemské knihovny katalog Státní technické knihovny katalog Krajské vědecké knihovny v Liberci katalog Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě katalog Univerzitní knihovny Univerzity Pardubice katalog Library of Congress ANL - články v českých novinách, časopisech a sbornících od r. 1991, Národní knihovna ANAL - článková databáze od roku 1994, Vědecká knihovna v Olomouci AUT báze autorit, Národní knihovna další volně přístupné katalogy se průběžně testují

34 Licencované zdroje Ebsco - Academic Search Premier, Business Source Premier, ERIC, Health Source : Consumer Edition, MasterFILE Premier, Medline, Newspaper Source (národní licence) ProQuest 5000 ABI/Inform (národní licence) SilverPlatter Medline Plus, Philosopher s Index, Embase (přístupné v UK) OCLC WorldCat, ArticleFirst, Ecollections, ERIC, NetFirst, PapersFirst, ProceedingsFirst (konsorcium OCLC)

35 Další programové linie JIB prozatím jasné, že JIB nabízí integraci heterogenních zdrojů v uživatelsky vlídném prostředí a přidané služby další programové linie: popis a hodnocení fondů metodou konspektu + budování oborových informačních bran

36 Popis a hodnocení fondů metodou konspektu překážkou pro komplexní zpřístupnění fondů českých knihoven a snadnou navigaci uživatelů hledajících informace k určitému tématu do knihoven silných právě v hledané oblasti je nekvalitní popis obsahu fondů na stránkách většiny českých knihoven a absence údajů umožňujících makropohled na fondy našich knihoven chybí komplexní a srozumitelná tematická mapa našich knihoven vytvořená na základě jednotné metodiky náprava situace - aplikace metody konspektu

37 Konspekt účinný nástroj pro popis, porovnávání a strategii budování fondů výstupy v podobě tabulek a grafů srovnatelných nejen v národním, ale i v mezinárodním kontextu = účinný nástroj pro přesvědčování odpovědných orgánů o chronickém nedostatku prostředků na doplňování klasických fondů českých knihoven a jeho tvrdých a nevratných dopadech u nás je metoda konspektu aplikována v Národní knihovně, výsledek i potřebné dokumenty jsou k dispozici na jejích stránkách http://www.nkp.cz/konspekt http://www.nkp.cz/konspekt výhodou je mezinárodní využití metody konspektu a její snadná mezinárodní srozumitelnost (využití kódů pro hodnocení úrovně fondů, jazykového pokrytí a ochrany fondů)

38

39

40 Předmětové kategorie 1. Antropologie, etnografie 2. Biologické vědy 3. Divadlo, film, tanec 4. Ekonomické vědy, obchod 5. Filozofie a náboženství 6. Fyzika a příbuzné vědy 7. Geografie. Geologie. Vědy o zemi 8. Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie 9. Hudba 10. Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy 11. Jazyk, lingvistika a literatura 12. Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura 13. Lékařství 14. Matematika 15. Politické vědy 16. Právo 17. Psychologie 18. Sociologie 19. Technika, technologie, inženýrství 20. Tělesná výchova a sport. Rekreace 21. Umění, architektura, muzeologie 22. Výchova a vzdělávání 23. Výpočetní technika 24. Zemědělství

41 Příklady aplikace konspektu v NK ČR přehled fondů hodnocení fondů strategie budování fondů http://www.nkp.cz/konspekt

42

43

44

45

46

47 Oborové informační brány definovány jako služba, jejímž cílem je nabídnout výběr vysoce kvalitních zdrojů dostupných prostřednictvím internetu předpokladem vytvoření kvalitních oborových informačních bran je stanovení jednotných kriterií pro selekci a popis zdrojů, kooperace a trvalá správa předpokladem jejich zpřístupnění jsou kvalitní technické nástroje pro jejich provoz a zpřístupnění JIB představuje kvalitní technický nástroj pro zastřešení a zpřístupnění jednotlivých oborových informačních bran nutná kooperace univerzit, knihoven a dalších institucí

48 Úkoly spojené s budováním oborových informačních bran výběr zdrojů: výběr informačních zdrojů na internetu. Nelze provádět automaticky, intelektuální vklad je zde nezbytný. Musí existovat jasná, písemně zdokumentovaná kriteria výběru správa elektronické sbírky: systematická a pravidelná práce spojená s údržbou a rozvojem elektronické sbírky založená na předem definovaných kriteriích popis zdrojů: všechny vybrané zdroje jsou popisovány podle předem stanoveného výběru metadat zajišťujících identifikaci a lokalizaci zdrojů. Metadata jsou (na rozdíl od plných textů anotací) strukturována do jasně definovaných sémantických polí, která umožňují strukturované vyhledávání tematická klasifikace: všechny zdroje jsou v zájmu zajištění předmětového přístupu indexovány podle určitého klasifikačního schématu. Věcné zpracování na bázi přirozeného jazyka je založeno na intelektuální obsahové analýze dokumentu a využívá řízených slovníků předmětových hesel

49 Kde se můžeme inspirovat a poučit? zahraniční oborové informační brány mezinárodní projekty (nutnost oboustranného napojení našich oborových informačních bran, důležitost standardizace)

50

51

52

53 JIB - přístup http://www.jib.cz

54 Další info http://jib-info.cuni.cz jib-support@cuni.cz bohdana.stoklasova@nkp.cz


Stáhnout ppt "Jednotná informační brána Národní knihovna ČR 30.10.2002 Bohdana Stoklasová & kol. JIB."

Podobné prezentace


Reklamy Google