Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _19 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _19 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _19 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, vyučovací předmět, ročník/y: Člověk a společnost, dějepis, 7. ročník Téma: Rudolfínská doba Anotace: Žáci se seznámí s rozvojem našeho území za panování Rudolfa II., jak se vyvíjela náboženská situace, o vpádu pasovských vojsk. Materiál byl vytvořen (datum, období): 4. 5. 2013 Ověření ve výuce: 13. 5. 2013, 7. B, Mgr. Lucie Plechatá VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba

2

3 Po smrti otce Ferdinanda I. se stal českým králem Maxmilián II. Císař římský, král český, král uherský a arcivévoda rakouský Oženil se se svou katolickou sestřenicí ze Španělska – Marií Španělskou, s kterou do Čech přišla řada Španělů VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba

4 Ve své víře bylo mnohem snášenlivější katolík než otec, dokonce tajně sympatizuje s luterány. -> věřící různých evangelických církví si vymohli na králi Českou konfesi (1575) Česká konfese = ústně schváleno svobodné vyznání pro evangelické obyvatele Svůj slib nepotvrdil písemně z obavy reakce katolických evropských panovníků. Stavové museli zaplatit přijetím Rudolfa II., nejstaršího Maxmiliánova syna, za českého krále.

5 VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba Z 16 dětí se dospělosti a slávy dožily jen některé: Rudolf II. Arnošt – nizozemský místodržitel Matyáš – římský císař a český, uherský král Maxmilián – velmistr řádu německých rytířů Albrecht – portugalský místokrál, nizozemský místodržitel

6 VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba Český, chorvatský a uherský král, římský císař Sídlil v Praze Vychováván na dvoře svého strýce španělského krále Filipa II. Habsburského -> ovlivněn katolickou zbožností a nádherou španělského dvora

7 VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba Praha se za vlády Rudolfa II. stala sídelním městem římského císaře, vzkvétala, byla považována za evropskou metropoli. Pohybovali se zde diplomaté, obchodníci, řemeslníci a umělci.

8 VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba Rudolf se zajímal o astrologii, alchymii a astronomii. Alchymie – obor, který experimentálně zkoumal přírodní děje, vyvinula se z něho chemie, fyzika Astrologie – hledá souvislosti mezi pohybem planet, Slunce, Měsíce a hvězd a děním na Zemi Astronomie – se zabývá výzkumem vesmíru a vesmírných těles

9 VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba Rudolf mluvil několika jazyky, měl všeobecný přehled a zájem o umění a vědu. V císařových službách působili: Tycho de Brahe Johannes Kepler Edward Kelley Tadeáš Hájek z Hájku Ján Jesenský Tycho de Brahe Johannes Kepler Edward Kelley Tadeáš Hájek z Hájku Ján Jesenský

10 VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba dánský astronom, astrolog a alchymista Pochován v Týnském chrámu Spekulace o jeho smrti – podle legendy mu měl prasknout močový měchýř, protože se bál opustit císařskou hostinu -> ve skutečnosti to není možné, spekulovalo se i o otravě rtutí, ale poslední bádání neprokázalo nebezpečné množství rtuti v ostatcích Týnský chrám

11 VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba Německý matematik, astrolog a astronom V Praze také formuloval dva ze tří Keplerových zákonů Planety obíhají kolem Slunce po eliptických drahách, v jejichž jednom společném ohnisku je Slunce.

12 VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba Slovenský politik, lékař a filozof V červnu 1600 Jessenius v Rečkově koleji v Praze provedl na těle odsouzeného oběšence první veřejnou pitvu v českých zemích. Dle pověsti při návštěvě u kata Mydláře se pohnul popravčí meč, kterým byl opravdu za několik let sťat. Za svou účast na českém stavovském povstání byl 21. 6. 1821 spolu s dalšími 26 českými pány, rytíři a měšťany popraven na Staroměstském náměstí.

13 VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba Český renesanční přírodovědec - astronom, matematik, alchymista a osobní lékař císaře Rudolfa II. Učil na univerzitě, řídil alchymistickou dílnu Rudolfa II. Přeložil do češtiny herbář.

14 VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba Oženil se s anglickou básnířkou Johannou Westovou Dle pověsti při svém věznění na Hněvíně (hrad nad městem Mostem) prorokoval tomuto městu zkázu. -> město bylo zničeno v důsledku těžby hnědého uhlí Zemřel po požití jedu, když se při svém útěku z Hněvína těžce zranil. anglický alchymista Pracoval také v advokátní kanceláři, kde se dopustil podvodu, za což byl také náležitě potrestán – byly mu uříznuty obě uši. Působil na dvoře Rudolfa II. i českého šlechtice Viléma z Rožmberka

15 VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba Rudolf financuje řadu výzkumů seriózních badatelů i šarlatánů. Údajně projevoval velký zájem o objev elixíru života (měl zaručit omlazení a nesmrtelnost) a podporoval hledání kamene mudrců – pralátky měnící kovy na zlato. Čas tráví také ve zvěřinci, který nechal vybudovat na severní straně Pražského hradu (nad Jelením příkopem) už jeho otec. Do Jeleního příkopu nechal Rudolf vysadit divokou zvěř.

16 VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba Za Rudolfovy vlády došlo k přestavbám Pražského hradu -> vzniká II. nádvoří, konírny, dnešní Španělský sál (pro sochy a umělecké předměty) a Rudolfova obrazárna. Za Rudolfovy vlády vznikla také slavná Zlatá ulička, v tehdejší době však šlo o obvyklou parazitní chudinskou zástavbu.

17 VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba Rudolfovi nákupčí projížděli celou Evropu a skupovali všechna významná výtvarná díla té doby - díla světoznámých malířů, např.: Leonardo da Vinci, Raffaello Santi. V roce 1612 dosvědčil benátský vyslanec Girolamo Soranzo, že Pražský hrad byl přeplněn tisícovkami obrazů a soch, mnohdy se vršícími do velikých neroztříděných hromad. Rozkrádání Rudolfovy sbírky začalo hned po jeho smrti, část si mezi sebou rozdělili členové habsburského rodu a část byla odvezena jako válečná kořist Švédy po dobytí levého břehu Prahy v roce 1648. Leonardo da Vinci

18 VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba U pražských zlatníků si nechal zhotovit osobní korunu, která byla později užívána jako koruna Rakouského císařství a dnes se nachází v klenotnici v hradě Hofburg ve Vídni. Rudolf měl ve svých sbírkách kromě vzácných předmětů i velké kuriozity. Domníval se, že vlastní roh bájného jednorožce -> ve skutečnosti šlo o roh kytovce narvala jednorohého. Jeho slavný roh je ve skutečnosti zub, protažený řezák horní čelisti.

19 VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba Rudolfův zdravotní stav se neustále zhoršuje, kromě zděděných psychických potíží (dědictví Johanky Šílené a důsledek blízkých příbuzenských sňatků mezi Habsburky) trpěl také příznaky syfilitidy. Upadal do depresí, zápasil s výbuchy vzteku a s fobiemi. Habsburkové chtěli situaci zachránit, proto dali přednost jeho mladšímu bratrovi Matyášovi. Matyáš připravil svého bratra o titul římského císaře, Uhry, Moravu a Slezsko.

20 VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba České stavy zůstaly Rudolfovi věrné, ale i v Čechách hrozilo povstání, proto Rudolf v roce 1609 vydává Majestát, který zaručoval náboženskou svobodu pro české obyvatelstvo. Po ústním slibu z roku 1575 – České konfesi, kterou stavové získali od jeho otce Maxmiliána II., tak měli potvrzenu náboženskou svobodu i písemně.

21 VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba Rudolf se však boje s českými stavy nevzdal. Na počátku roku 1611 se nechal zlákat nabídkou svého bratrance, arciknížete Leopolda Pasovského, a pod záminkou, že mu bude v Praze vyplacen žold za vojenské služby, povolal do Čech pasovské vojsko. Pasovští drancovali jižní Čechy a část Prahy (Malou Stranu).

22 VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba Do Čech vtrhlo vojsko bratra Matyáše, uherského krále a římského císaře, Rudolf byl donucen k abdikaci. Rudolf dožívá v Praze a po jeho smrti v lednu 1612 nastupuje na český trůn Matyáš.

23 Maxmilián II. (vládl 1564 – 1576) 1575 – Česká konfese = ústní slib náboženské svobody pro české evangelíky Rudolf II. (vládl 1576 – 1612) Podporuje vědu a umění, Praha se stala evropskou metropolí Věda: alchymie, astronomie, astrologie (Tycho Brahe, Johannes Kepler, Ján Jesenius, Tadeáš Hájek z Hájku, Edward Kelley) 1600 – první pitva v Praze (lékař Ján Jesenský) pokr. VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba

24 Rozsáhlé sbírky umění 1609 – Rudolfův majestát = písemně potvrzena náboženská svoboda pro české obyvatelstvo Bratrem Matyášem postupně připraven o titul římského císaře, Uhry, Moravu a Slezsko. 1611 – po vpádu pasovských vojsk donucen k abdikaci 1612 – po Rudolfově smrti nastupuje Matyáš VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba

25 Použité zdroje: Obrázky. [cit. 2013-04-22]. Dostupné z: král http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900411652| Rodina http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=rodina&ex=1#ai:MC900014777|mt:1|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=rodina&ex=1#ai:MC900014777|mt:1| Mladý král http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=princ&ex=1#ai:MC900411646|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=princ&ex=1#ai:MC900411646| Pražský hrad http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=%C4%8Cesk%C3%A1+republika&ex=1#ai:MP900427946|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=%C4%8Cesk%C3%A1+republika&ex=1#ai:MP900427946| Dalekohled http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=dalekohled&ex=1#ai:MC900237780|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=dalekohled&ex=1#ai:MC900237780| Týnský chrám – soukromý archiv fotografií autorky prezentace Zeměkoule točící se http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=slune%C4%8Dn%C3%AD+soustava&ex=1#ai:MM900323737|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=slune%C4%8Dn%C3%AD+soustava&ex=1#ai:MM900323737| Lékař http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=l%C3%A9ka%C5%99&ex=1#ai:MC900389098|mt:1|http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=l%C3%A9ka%C5%99&ex=1#ai:MC900389098|mt:1| Byliny http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=bylina&ex=1#ai:MP900422833|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=bylina&ex=1#ai:MP900422833| Jelen http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=jelen&ex=1#ai:MC900356157|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=jelen&ex=1#ai:MC900356157| Koruna http://www.clker.com/clipart-29959.htmlhttp://www.clker.com/clipart-29959.html Listina http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=dokument&ex=1#ai:MC900331188|mt:1|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=dokument&ex=1#ai:MC900331188|mt:1| Král 2 http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900324658|mt:1|http://office.microsoft.com/cs-cz/images/results.aspx?qu=kr%C3%A1l&ex=1#ai:MC900324658|mt:1| VY_32_INOVACE_19_Rudolfínská doba


Stáhnout ppt "Název vzdělávacího materiálu: Český středověk Číslo materiálu v sadě, (šablona, sada): VY_32_INOVACE _19 Autor materiálu: Mgr. Lucie Plechatá Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google