Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

54.1 Pravopis (Vyjmenovaná slova) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "54.1 Pravopis (Vyjmenovaná slova) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."— Transkript prezentace:

1 54.1 Pravopis (Vyjmenovaná slova) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Autor: Mgr. Zuzana Kadlecová Vyjmenovaná slova Za vyjmenovaná slova považujeme skupiny slov domácího původu, v jejichž kořenech se po obojetné souhlásce (tj. po B, F, L, M, P, S, V, Z) píše y (ý) – stejně tak i u slov od nich odvozených, nebo s nimi příbuzných. Poznáš, jaká vyjmenovaná slova jsou znázorněna na obrázcích?

2 54.2 Co již víme? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Pravidla českého pravopisu Internetová jazyková příručka: Vyjmenovaná slova

3 54.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Pozor na významové rozdíly slov!!! být (existovat) X bít (tlouct) dobýt (zmocnit se) X dobít (baterii, zvěř) nabýt (získat) X nabít (náboj ) býlí (plevel) X bílý (bíle zbarvený) Jak známo – výjimka potvrzuje pravidlo mlýn X mlít lysý (holý) X lísat se (tulit se ) my (všichni) X mi (mně) mýt (čistit) X mít (vlastnit) vymýtit (vykácet) X vymítat (ďábla) slepýš (plaz) X slepíš (lepidlem ) opylovat (oplodňovat pylem) X opilovat (obrousit ) pykat (za trest) X pikaná (dětská hra) sýrový (ze sýra) X sírový (ze síry) výt (na měsíc) X vít (věnec) výskat (jásat) X vískat (někomu vlasy) výr (sova) X vír (krouživý pohyb ) nazývat se (jmenovat se) X nazívat se (často zívat )

4 54.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Méně známá vyjmenovaná slova: bydlo (příbytek) X bidlo (tyč) babyka (strom, druh javoru) vlys (ozdobný pruh na stěně) mykat (rozvolňování textilního materiálu na jednotlivá vlákna) sumýš („mořská okurka“) vyza (mořská ryba) kavyl (tráva ) cavyky (okolky, průtahy, váhání)

5 54.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura mýval X míval vysel X visel byl X bil Utvoř věty s těmito homonymy. Co jsou to homonyma? Např. Medvídek mýval je velmi čistotný. Míval jsem doma stavebnici LEGO. Dědeček na zahrádce vysel hrách. Visel hlavou dolů podobně jako netopýr. Byl tam už v půl 4. Bil ho hlava nehlava. B_l_na, bl_zký, třp_tivý, l_dé, s_pka, v_díme, v_sí, m_dlová, přem_šlet, v_tat, podz_m, v_koupit, jaz_k, V_sočina, zlozv_k, nesl_šně, nesm_rné, hm_z, us_nat, hlas_tě, bab_ka. Doplň i (í) / y (y) a pravopis odůvodni. Kufr Vyjmenovaná slova B_strá kob_lka b_la kop_ty na bab_kové m_tině. Sveřepí šakali zav_le v_li na b_lý měsíc a v_ly u v_ly věnce v_ly. Hlem_žď se sm_kal po m_tině. Odp_kal si trest při hře na p_kanou. Nep_chejte holí do hub p_chavek. Vodní v_r stáhl v_ra pod hladinu i s kořistí. Pokus se o ilustraci některé řady vyjmenovaných slov.

6 54.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura L_žiny jsou takové velké l_že. Brz_čko ráno šel do škol_ a ještě z_val. Slep_š slep_šovi to terárium? Nel_sej se tak úl_sně. Ml_t v ml_nku není jako ml_t v ml_ně. Na hladině se vytvořil povlak z květního p_lu. Děti hlasitě v_skaly, když babičku ve vlasech v_skaly. Z v_soké v_žky byl krásný rozhled. Větrný v_r zvedal prach do v_še. P_ky p_ky na hlavu, na babu už nehraju. Doplň i (í) / y (ý) a pravopis odůvodni. Svěrákův diktát I B__lany, Špindlerův Ml__n, Nový B__džov, L__tom__šl, Zb__šek S__kora, Přib__slav, Třeb__č, Hrab__ně, P__šely, Kob__l__sy, Zb__něk, L__solaje, Vol__ně, V__soké M__to, Kam__k, Přem__sl, B__džov, Sp__tihněv, S__chrov, V__zov__ce, V__žlovka, Ruz__ně.

7 54.7 CLIL Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature Listed words bull cheese bat snail mill tongue owl mouse flash mare wash hoof bag

8 54.8 Test znalostí Správné odpovědi : 1.d 2.b 3.c 4.c Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura

9 54.9 Použité zdroje, citace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 6. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2005. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 6. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 1999. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 7. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2005. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 7. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2001. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 8. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2002. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 8. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2002. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 9. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2005. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 9. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2003. http://kolesovice.webnode.cz/news/vyjmenovana-slova-minimum/ (slide 2 ) http://kolesovice.webnode.cz/news/vyjmenovana-slova-minimum/ http://www.skolskyservis.cz/shop/images/vyc303blllllllll.gif (slide 2) http://www.skolskyservis.cz/shop/images/vyc303blllllllll.gif http://hn.ihned.cz/c1-55763220-jedle-byli (slide 3) http://hn.ihned.cz/c1-55763220-jedle-byli http://cs.wikipedia.org/wiki/Myk%C3%A1n%C3%AD (slide 4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Myk%C3%A1n%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Sum%C3%BD%C5%A1 (slide 4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Sum%C3%BD%C5%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyza_velk%C3%A1 (slide 4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyza_velk%C3%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Kavyl (slide 4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Kavyl http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/dokumenty_osobnosti_11 (slide 6) http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/dokumenty_osobnosti_11 obrázky z databáze klipart Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 6. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2005. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 6. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 1999. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 7. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2005. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 7. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2001. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 8. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2002. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 8. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2002. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Učebnice pro 9. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2005. Bičíková, V., Topil, Z., Šafránek, F.: Český jazyk. Pracovní sešit pro 9. ročník, TOBIÁŠ, Havlíčkův Brod, 2003. http://kolesovice.webnode.cz/news/vyjmenovana-slova-minimum/ (slide 2 ) http://kolesovice.webnode.cz/news/vyjmenovana-slova-minimum/ http://www.skolskyservis.cz/shop/images/vyc303blllllllll.gif (slide 2) http://www.skolskyservis.cz/shop/images/vyc303blllllllll.gif http://hn.ihned.cz/c1-55763220-jedle-byli (slide 3) http://hn.ihned.cz/c1-55763220-jedle-byli http://cs.wikipedia.org/wiki/Myk%C3%A1n%C3%AD (slide 4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Myk%C3%A1n%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/Sum%C3%BD%C5%A1 (slide 4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Sum%C3%BD%C5%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyza_velk%C3%A1 (slide 4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyza_velk%C3%A1 http://cs.wikipedia.org/wiki/Kavyl (slide 4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Kavyl http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/dokumenty_osobnosti_11 (slide 6) http://www.ceskatelevize.cz/specialy/nejvetsicech/dokumenty_osobnosti_11 obrázky z databáze klipart

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 54.10 Anotace AutorMgr. Zuzana Kadlecová Období07 – 12/2012 Ročník6. - 9.ročník Klíčová slovaVyjmenovaná slova po B, F, L, M, P, S, V, Z. AnotacePrezentace popisující vyjmenovaná slova po obojetných souhláskách a upozorňující na výjimky spojené s jejich pravopisem.


Stáhnout ppt "54.1 Pravopis (Vyjmenovaná slova) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura."

Podobné prezentace


Reklamy Google