Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DUM - Digitální Učební Materiál Název školy:Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 ______________________________________________________________________________________________.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DUM - Digitální Učební Materiál Název školy:Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 ______________________________________________________________________________________________."— Transkript prezentace:

1 DUM - Digitální Učební Materiál Název školy:Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 ______________________________________________________________________________________________ Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název a číslo DUMu: Baroko VY_32_INOVACE_D1_04 Anotace: Interaktivní výklad: světové baroko, představitelé a díla. Třída a datum ověření :D3, 20.10.2012 Autor: Mgr. Ludmila Muchová Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0701

2 BAROKO

3 Baroko název je odvozen z portugalského slova barroco = perla nepravidelného tvaru, zakřivení 2. pol. 16.st.-2. pol. 18. st., vzniklo ve Španělsku, odkud se rozšířilo do celé Evropy směr vznikl po období dlouhotrvajících válek a společenských zvratů, které přinesla přecházející renesance – její odklon od boha a větší důvěra ve schopnosti člověka nepřinesly očekávané zlepšení poměrů, navíc situaci komplikovala morová epidemie – lidé to chápali jako boží trest za oslabení víry v Boha, a proto hledali řešení tragických situací života opět ve víře, v návratu k Bohu, v nadpozemských hodnotách a ideách daných náboženstvím, hlavně katolickým ―› víra v Boha se stává jistotou, doba protireformace renesanční hromadění bohatství a lpění na krásných věcech, vzhlížení k antickému užívání si radostí a slastí života – to vše se ukázalo jako liché, baroko naopak poukazuje na pomíjivost života, na to, že hromadění majetku je marnost, kterou si s sebou po smrti stejně nikdo nevezme – zdůrazňuje se mystérium smrti a náboženského vytržení, lidská bezmocnost vůči řádu světa

4 války, mor, pro většinu snížení životní úrovně – to vše přineslo přesvědčení, že člověk má nepatrnou hodnotu, návrat Boha jako nejvyšší hodnoty, jen on může znovu nastolit v duši člověka klid a mír je to pravý opak renesance, klade důraz na duchovno a mysticismus, návrat ke středověkým tradicím architektura: jednoduchost a uměřenost vystřídala monumentalita - snaha všemi smysly ohromit člověka - mohutné, členité stavby s bohatou sochařskou výzdobou a nerovnými liniemi, mramor, dřevo, zlacení (chrám sv. Mikuláše v Praze, kostel sv. Vavřince v Jablonném)

5 Obr. č. 1 – chrám sv. Mikuláše v Praze Obr. č. 2- kostel sv. Vavřince v Jablonném

6 sochařství: sochy - dramatický pohyb, vnitřní napětí, patetická gesta, v obličeji výraz náboženského vytržení, obličej obrácený k nebi, Matyáš Braun (Karlův most, Kuks), bratři Brokoffové Obr. č. 3- Matyáš Braun- sv. Ivo – Karlův most Obr. č. 4- Matyáš Braun- sv. Ludmila s malým Václavem – Karlův most

7 malířství: hra s kontrastem, světlem (šerosvit), dramatičnost, mytologické a biblické náměty, Rembrandt van Rijn, Rubens, El Greco, Škréta, Brandl Obr. č. 5 - Rembrandtův raný autoportrét - kresba Obr. č. 6 - Portrét Karla Škréty od italského malíře Tiberia Tinelliho z roku 1635

8 hudba: J. S. Bach, A. Vivaldi, Jan Jakub Ryba (Mše vánoční – Hej mistře ) Obr. č. 7- J.S.Bach Obr. č. 8 – Jan Jakub Ryba Obr. č. 9 – A.Vivaldi

9 Literatura Objevují se typické středověké žánry: legenda, duchovní píseň, epos, traktát; autoři využívali obraznosti, alegorie, symboly

10 Literatura - Španělsko - je považováno za kolébku barokní literatury, vznikl zde jezuitský řád Tovaryšstvo Ježíšovo, zakladatelem Ignác z Loyoly (1540) - poezie - pestrost vyjádření, propracovaná forma, četné metafory; kryptogramy (zašifrovaná sdělení) Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)- dramatik, v komediích zpracovával výjevy ze všedního života a v tragédiích (náboženská dramata) řeší rozpor povinnosti a citu, lásky a odplaty - Nejnestvůrnější žárlivost: manžel zabíjí svou ženu, aby nepatřila po jeho smrti nikomu jinému Život je sen

11 Literatura - Španělsko Jan z Kříže - jezuita, básnická mystika, hlavním námětem jeho tvorby byla cesta lidské duše k Bohu Ukázka: Milostný plameni jenž spaluješ tak sladce v nejhlubším nitru duši závrati, když žár tvůj neraní, kéž skončí tvoje práce a vlákno zpřetrhá se něžných splynutí.

12 Obr. č. 10 - Pedro Calderón de la Barca Obr. č. 11 – Jan z Kříže

13 Literatura - Itálie Torquato Tasso (1544-1595) - dvorský básník a prozaik italských renesančních knížat, předznamenává soumrak renesance - Osvobozený Jeruzalém: nábožensko-hrdinský epos, popisuje křížovou výpravu proti nevěřícím Obr. č. 12 – Torquato Tasso

14 Literatura- Anglie John Milton (1608-1674) – básník - Ztracený ráj: filozofický duchovní epos o vyhnání Adama a Evy z ráje - apokryf (přepracování biblických námětů) John Donne (1572-1631)- básník, kněz a kazatel v katedrále svatého Petra v Londýně. Vrcholem anglické milostné poezie je jeho dílo Písně a sonety. Obr. č.13 – John Milton

15 Literatura - Německo Andreas Gryphius (1616-1664) – vlastním jménem Andreas Greif, básník, autor sonetů a ód. Dílo: Sonety Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen (1621-1676) – romanopisec. Dílo: Dobrodružný Simplicius Simplicissimus – podává obraz hrůz třicetileté války očima obyčejného člověka, jedná se o pikareskní román.(simplex-jednoduchý, Simplicius Simplicissimus-Nejprostší Prostoduchý)

16 Obr. č. 14 - Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen

17 Seznam použitých zdrojů SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk a literatura. Praha:Fragment,2007,126s.ISBN 978- 80-253-0468-6. POLÁŠKOVÁ, Taťána. Literatura: přehled středoškolského učiva, Třebíč:Petra Mrákotová, 2006,207s.ISBN 80-902571-6-X. HÁNOVÁ, Eva a kol.autorů,Odmaturuj z literatury1.Brno: Didaktis, 2004,208s.ISBN 80-7358-016-0. BAUER, Alois. Čeština na dlani. Olomouc: Rubico,2005,416s.ISBN 80-7346-042-4. Chrám sv. Mikuláše v Praze. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-09-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kostel_sv._Mikul%C3%A1%C5%A1e_- _Praha,_Star%C3%A9_m%C4%9Bsto_- _Starom%C4%9Bstsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kostel_sv._Mikul%C3%A1%C5%A1e_- _Praha,_Star%C3%A9_m%C4%9Bsto_- _Starom%C4%9Bstsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.jpg

18 Seznam použitých zdrojů České baroko: Kostel sv. Vavřince, Jablonné v Podještědí. In: [online]. [cit. 2012-09-17]. Dostupné z: http://generator.citace.com/dokument/CQOtN7Xrd3ZrKDjj http://generator.citace.com/dokument/CQOtN7Xrd3ZrKDjj Sv. Ivo. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2012-09-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sv._Ivo.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sv._Ivo.jpg Svatá Ludmila s malým Václavem - Karlův most. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2012-09-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_Bridge_St_Ludmila%26Venceslas.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_Bridge_St_Ludmila%26Venceslas.jpg Rembrandt. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2012-09-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rembrandt_aux_yeux_hagards.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rembrandt_aux_yeux_hagards.jpg Karel Škréta. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2012-09-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_%C5%A0kr%C3%A9ta http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_%C5%A0kr%C3%A9ta Johann Sebastian Bach. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2012-09-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach http://cs.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach Vivaldi. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-09-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vivaldihttp://cs.wikipedia.org/wiki/Vivaldi Jan Jakub Ryba. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2012-09-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Jakub_Ryba http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Jakub_Ryba

19 Seznam použitých zdrojů Pedro Calderón de la Barca. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2012-09-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedro_Calder%C3%B3n_de_la_Barcahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Pedro_Calder%C3%B3n_de_la_Barca Jan z Kříže. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2012-09-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_z_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_z_K%C5%99%C3%AD%C5%BEe Torquato Tasso. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2012-09-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Torquato_Tasso http://cs.wikipedia.org/wiki/Torquato_Tasso John Milton. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2012-09-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Milton http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Milton Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit. 2012-09-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Jakob_Christoffel_von_Grimmelshausen http://cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Jakob_Christoffel_von_Grimmelshausen


Stáhnout ppt "DUM - Digitální Učební Materiál Název školy:Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 ______________________________________________________________________________________________."

Podobné prezentace


Reklamy Google