Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

36.1 Specifika sídel a větších měst ČR Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "36.1 Specifika sídel a větších měst ČR Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor:"— Transkript prezentace:

1 36.1 Specifika sídel a větších měst ČR Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor: Barbora Jedličková

2 36.2 Co již víme? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Už od pradávna se lidí soustředili do míst, kde se především jejich zemědělství a průmyslu dařilo Už od pradávna se lidí soustředili do míst, kde se především jejich zemědělství a průmyslu dařilo Za taková místa bere úrodné nížiny, nebo oblasti bohaté na nerostné suroviny Vyznač na mapě tato místa! Největší a nejlidnatější město ČR je Praha, za ní v pořadí Brno, Ostrava a Plzeň. Města se dají rozlišovat podle několika kategorii, nejznámější je však členění dle počtu obyvatel: - venkovská sídla, vesnice 0 – 300 obyvatel - vesnice, městečka 301 – 5 000 ob. - malá města 5 001 – 30 000 ob.malá města - velká města 30 001 – 100 000 ob.velká města - velkoměsta – metropole 100 001 – a více ob.velkoměsta - venkovská sídla, vesnice 0 – 300 obyvatel - vesnice, městečka 301 – 5 000 ob. - malá města 5 001 – 30 000 ob.malá města - velká města 30 001 – 100 000 ob.velká města - velkoměsta – metropole 100 001 – a více ob.velkoměsta Jaká česká město řadíme mezi velkoměsta?

3 36.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Metropolitní oblasti = tzv. městské Metropolitní oblasti = tzv. městské Staré průmyslové oblasti = území vznikající v 2. pol. 19.st. na území s bohatou zásobou nerostných zdrojů Staré průmyslové oblasti = území vznikající v 2. pol. 19.st. na území s bohatou zásobou nerostných zdrojů Městská památková rezervace = historická centra českých měst chráněná státem Městská památková rezervace = historická centra českých měst chráněná státem Suburbanizace = změna krajiny a plochy měst – > rozšíření městského jádra k okrajním částem Suburbanizace = změna krajiny a plochy měst – > rozšíření městského jádra k okrajním částem Monocentrická struktura = sídlištní struktura, kdy jedno centrum poskytuje služby dalším sídlům v oblasti Monocentrická struktura = sídlištní struktura, kdy jedno centrum poskytuje služby dalším sídlům v oblasti Polycentrická struktura = řada sídel, které nemají jedno významné centrum, ale jsou silně propojená Polycentrická struktura = řada sídel, které nemají jedno významné centrum, ale jsou silně propojená Kmenové oblasti = tzv. stará sídelní území – 1. trvale osídlené území nynější ČR Kmenové oblasti = tzv. stará sídelní území – 1. trvale osídlené území nynější ČR České kmen. oblasti Moravské kmen. oblasti Samosprávný územní celek = je územním společenstvím občanů, majících právo na samosprávu –př. kraje Samosprávný územní celek = je územním společenstvím občanů, majících právo na samosprávu –př. kraje Kraje ČR

4 36.4 Co si řekneme nového? Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Ze správního hlediska je uspořádání se ČR členěno na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a na kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. Většina české populace (70%)dnes žije ve městech a to i přes to, že vesnice tvoří 9/10 počtuvšech obcí ČR. Většina měst v ČR má dochované historické jádro, některé celky jsou dokonce chráněné státem – tzv. městské památkové rezervace.městské památkové rezervace Naopak nalezneme města, která svou ekonomiku zaměřila na průmysl tzv. staré průmyslové oblasti Většina měst v ČR má dochované historické jádro, některé celky jsou dokonce chráněné státem – tzv. městské památkové rezervace.městské památkové rezervace Naopak nalezneme města, která svou ekonomiku zaměřila na průmysl tzv. staré průmyslové oblasti Základy osídlení vznikaly na našem území již před mnoha staletími a až do konce středověku byly formovány (viz. rozdrobenosti venkovských sídel, nízké zastoupení velkoměst, významná role malých a středních měst) Za první trvalé a souvislé osídlení ČR považujeme tzv. kmenové oblasti. Dnes nová města v podstatě nevnikají. Častější bývá, že města částečně mění svou podobu nebo charakter. Na okrajích větších měst můžeme vidět vznikat tzv. satelitní městečka, která co do počtu obyvatel by městem být měla,avšak nejsou! Česká města často vytváří monocentrické struktury (Praha a okolí) a naopak pro oblast Moravy jsou typičtější struktury polycentricklé (Brno, Olomouc) Česká města často vytváří monocentrické struktury (Praha a okolí) a naopak pro oblast Moravy jsou typičtější struktury polycentricklé (Brno, Olomouc) Po roce 1989 je v některých českých městech viditelný proces suburbanizace velkoměsta a velká města ČR postupně si je ukazuj v atlase

5 36.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Práce s mapkou s pomocí atlasu: - Popiš jednotlivé kraje a krajská města - Vyznač oblasti původních kmenových oblastí - Pokus se vyznačit 1 monocentrickou strukturu (př. od města Prahy, zbylá města doplň) - Vyznač alespoň jedno město s městskou památkovou rezervací Práce s mapkou s pomocí atlasu: - Popiš jednotlivé kraje a krajská města - Vyznač oblasti původních kmenových oblastí - Pokus se vyznačit 1 monocentrickou strukturu (př. od města Prahy, zbylá města doplň) - Vyznač alespoň jedno město s městskou památkovou rezervací Poznáš města na obrázku? PrahaČeské Budějovice

6 36.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Rozvojem jednotlivých regionů České republiky se zabývá tzv. regionální politika. Předmětem regionální politiky jsou převážně problémové regiony. Na rozvoj jednotlivých regionů má vliv především geografická poloha – vzdálenost od center kultury, vzdělání apod. Regionální politika je nyní nejvíce ovlivňována Evropskou unií. Dochází k financování problémových oblastí za účelem zlepšení životních standardů.problémových oblastí (např. SZ Čechy a Ostravsko)

7 36.7 Czech republic Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Geography citizens → obyvatelé Prague capital → hlavní město vilage → vesnice metropolis → velkoměsto region → kraj Najdi si překlad slovíček a připoj jejich významy: block of flats a kind of a village house caravan a building in which people live Cottage a large building with many flats flat the rooms usually in a large building house a house on wheels

8 36.8 Test Správné odpovědi: 1. První trvale osídlená oblast ČR se nazývá: a)stará průmyslová oblast b)městská památková rezervace c)kmenová oblast d)region 3. Nejlidnatější města ČR jsou: a)Praha, Plzeň, Ostrava b)Praha, Brno, Ostrava c)Praha, Brno, Olomouc d)Praha, Ostrava, Plzeň 2. Mezi územní celky ČR řadíme: a)vesnice b)obce c)města d)kraje 4. Monocentrická struktura je: a)je řada sídel b)je městskou památkovou rezervací c)je sídlištní struktura, kdy 1 centrum poskytuje služby okolí d)je druh města 1.c 2.b,d 3.b 4.c Test na známku Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

9 36.9 Zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/ slide 4 http://cs.wikipedia.org/wiki/ http://www.glynwed.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=14670&x=780&y=450 slide 1 http://www.glynwed.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=14670&x=780&y=450 http://i3.cn.cz/1282117425_18.8.10CR010886.048203_detail_malyRESIZE.jpg slide 1 http://i3.cn.cz/1282117425_18.8.10CR010886.048203_detail_malyRESIZE.jpg http://nd01.jxs.cz/146/117/01c8e7d711_18234456_o2.jpg slide 1 http://nd01.jxs.cz/146/117/01c8e7d711_18234456_o2.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Praha_CoA_CZ.svg/120px-Praha_CoA_CZ.svg.png slide 1 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Praha_CoA_CZ.svg/120px-Praha_CoA_CZ.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Brno_%28znak%29.svg/514px-Brno_%28znak%29.svg.png slide 1 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Brno_%28znak%29.svg/514px-Brno_%28znak%29.svg.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Plzen_small_CoA.png slide 1 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Plzen_small_CoA.png http://free-top.tym.cz/images/map/mapa-cr-slepa-relief-2.jpg slide 2 http://free-top.tym.cz/images/map/mapa-cr-slepa-relief-2.jpg http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=wJ6R0MBcIyY slide 2 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=wJ6R0MBcIyY http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bfyIwbszQm0 slide 2 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bfyIwbszQm0 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=F6MHPYKmulk slide 2 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=F6MHPYKmulk http://www.nepise.cz/img/zemepis/3637.jpg slide 3 http://www.nepise.cz/img/zemepis/3637.jpg http://www.zelpage.cz/news_n/trebova-1.jpeg slide 3 http://www.zelpage.cz/news_n/trebova-1.jpeg http://nd01.jxs.cz/088/653/3f43e5c009_31416547_o2.jpg slide 4 http://nd01.jxs.cz/088/653/3f43e5c009_31416547_o2.jpg http://denik.obce.cz/images/art/6448265_1.gif slide 4 http://denik.obce.cz/images/art/6448265_1.gif http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/Nov%C3%BD%20objekt%20-%20Komprimovan%C3%A1%20slo%C5%BEka%20(metoda%20ZIP).zip/01sub.jpg slide 4 http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/Nov%C3%BD%20objekt%20-%20Komprimovan%C3%A1%20slo%C5%BEka%20(metoda%20ZIP).zip/01sub.jpg http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jMyx8rdb-AM slide 4 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jMyx8rdb-AM http://obce.sweb.cz/grafika/mapa.jpg slide 4 http://obce.sweb.cz/grafika/mapa.jpg http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg slide 5 http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Hradschin_Prag.jpg/220px-Hradschin_Prag.jpg slide 5 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Hradschin_Prag.jpg/220px-Hradschin_Prag.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Budweis_037.JPG/220px-Budweis_037.JPG slide 5 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Budweis_037.JPG/220px-Budweis_037.JPG http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jNgUtGdVaxs slide 6 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jNgUtGdVaxs http://www.crr.cz/Content/Images/logo_crr_footer.png slide 6 http://www.crr.cz/Content/Images/logo_crr_footer.png http://media.novinky.cz/484/104844-top_foto2-rwaqs.jpg slide 7 http://media.novinky.cz/484/104844-top_foto2-rwaqs.jpg http://dort.brontosaurus.cz/img/mapa_cr.png slide 7 http://dort.brontosaurus.cz/img/mapa_cr.png Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis

10 Autor Období07 – 12/2011 Ročník8. ročník Klíčová slovaOsídlení ČR,historie, sídelní struktury, města ČR AnotacePrezentace popisující charakteristiku osídlení České republiky a polohu významných měst 36.10 Anotace


Stáhnout ppt "36.1 Specifika sídel a větších měst ČR Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Autor:"

Podobné prezentace


Reklamy Google