Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

36.1 Specifika sídel a větších měst ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "36.1 Specifika sídel a větších měst ČR"— Transkript prezentace:

1 36.1 Specifika sídel a větších měst ČR
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice -II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 36.1 Specifika sídel a větších měst ČR Autor: Barbora Jedličková

2 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 36.2 Co již víme? Už od pradávna se lidí soustředili do míst, kde se především jejich zemědělství a průmyslu dařilo Za taková místa bere úrodné nížiny, nebo oblasti bohaté na nerostné suroviny Vyznač na mapě tato místa! Největší a nejlidnatější město ČR je Praha, za ní v pořadí Brno, Ostrava a Plzeň. Města se dají rozlišovat podle několika kategorii, nejznámější je však členění dle počtu obyvatel: - venkovská sídla, vesnice 0 – 300 obyvatel - vesnice, městečka – ob. - malá města – ob. - velká města – ob. - velkoměsta – metropole – a více ob. Jaká česká město řadíme mezi velkoměsta?

3 36.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 36.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? České kmen. oblasti Kmenové oblasti = tzv. stará sídelní území – 1. trvale osídlené území nynější ČR Staré průmyslové oblasti = území vznikající v 2. pol. 19.st. na území s bohatou zásobou nerostných zdrojů Metropolitní oblasti = tzv. městské Městská památková rezervace = historická centra českých měst chráněná státem Moravské kmen. oblasti Samosprávný územní celek =  je územním společenstvím občanů, majících právo na samosprávu –př. kraje Polycentrická struktura = řada sídel, které nemají jedno významné centrum, ale jsou silně propojená Kraje ČR Suburbanizace = změna krajiny a plochy měst – > rozšíření městského jádra k okrajním částem Monocentrická struktura = sídlištní struktura, kdy jedno centrum poskytuje služby dalším sídlům v oblasti

4 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Většina české populace (70%) dnes žije ve městech a to i přes to, že vesnice tvoří 9/10 počtu všech obcí ČR. 36.4 Co si řekneme nového? Většina měst v ČR má dochované historické jádro, některé celky jsou dokonce chráněné státem – tzv. městské památkové rezervace. Naopak nalezneme města, která svou ekonomiku zaměřila na průmysl tzv. staré průmyslové oblasti velkoměsta a velká města ČR Ze správního hlediska je uspořádání se ČR členěno na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a na kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. Česká města často vytváří monocentrické struktury (Praha a okolí) a naopak pro oblast Moravy jsou typičtější struktury polycentricklé (Brno, Olomouc) postupně si je ukazuj v atlase Po roce 1989 je v některých českých městech viditelný proces suburbanizace Základy osídlení vznikaly na našem území již před mnoha staletími a až do konce středověku byly formovány (viz. rozdrobenosti venkovských sídel, nízké zastoupení velkoměst, významná role malých a středních měst) Za první trvalé a souvislé osídlení ČR považujeme tzv. kmenové oblasti. Dnes nová města v podstatě nevnikají. Častější bývá, že města částečně mění svou podobu nebo charakter. Na okrajích větších měst můžeme vidět vznikat tzv. satelitní městečka, která co do počtu obyvatel by městem být měla,avšak nejsou!

5 36.5 Procvičení a příklady Poznáš města na obrázku?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 36.5 Procvičení a příklady Práce s mapkou s pomocí atlasu: - Popiš jednotlivé kraje a krajská města Vyznač oblasti původních kmenových oblastí Pokus se vyznačit 1 monocentrickou strukturu (př. od města Prahy, zbylá města doplň) Vyznač alespoň jedno město s městskou památkovou rezervací Poznáš města na obrázku? Praha České Budějovice

6 Předmětem regionální politiky jsou převážně problémové regiony.
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 36.6 Něco navíc pro šikovné Regionální politika je nyní nejvíce ovlivňována Evropskou unií. Dochází k financování problémových oblastí za účelem zlepšení životních standardů. (např. SZ Čechy a Ostravsko) Rozvojem jednotlivých regionů České republiky se zabývá tzv. regionální politika. Na rozvoj jednotlivých regionů má vliv především geografická poloha – vzdálenost od center kultury, vzdělání apod. Předmětem regionální politiky jsou převážně problémové regiony.

7 36.7 Czech republic capital → hlavní město metropolis → velkoměsto
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Geography 36.7 Czech republic capital → hlavní město Najdi si překlad slovíček a připoj jejich významy: block of flats  a kind of a village house caravan   a building in which people live Cottage a large building with many flats flat the rooms usually in a large building house  a house on wheels metropolis → velkoměsto Prague vilage → vesnice region → kraj citizens → obyvatelé 

8 36.8 Test 1. První trvale osídlená oblast ČR se nazývá:
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 36.8 Test Správné odpovědi: c b,d b 1. První trvale osídlená oblast ČR se nazývá: stará průmyslová oblast městská památková rezervace kmenová oblast region 3. Nejlidnatější města ČR jsou: Praha, Plzeň, Ostrava Praha, Brno, Ostrava Praha, Brno, Olomouc Praha, Ostrava, Plzeň 2. Mezi územní celky ČR řadíme: vesnice obce města kraje 4. Monocentrická struktura je: je řada sídel je městskou památkovou rezervací je sídlištní struktura, kdy 1 centrum poskytuje služby okolí je druh města Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis 36.9 Zdroj slide 4 slide 1 slide 1 slide 1 slide 1 slide 1 slide 1 slide 2 slide 2 slide 2 slide 2 slide 3 slide 3 slide 4 slide 4 slide 4 slide 4 slide 4 slide 5 slide 5 slide 5 slide 6 slide 6 slide 7 slide 7 

10 36.10 Anotace Autor Období 07 – 12/2011 Ročník 8. ročník Klíčová slova
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Zeměpis Anotace Autor Období 07 – 12/2011 Ročník 8. ročník Klíčová slova Osídlení ČR,historie, sídelní struktury, města ČR Anotace Prezentace popisující charakteristiku osídlení České republiky a polohu významných měst


Stáhnout ppt "36.1 Specifika sídel a větších měst ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google