Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vedoucí DP: doc. Ing. Petr Rapant, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vedoucí DP: doc. Ing. Petr Rapant, CSc."— Transkript prezentace:

1 Vedoucí DP: doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh koncepce a praktické ověření sledování pohybu nebezpečných nákladů Autor: Adam PATÁČIK Vedoucí DP: doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Ostrava 2004

2 Zadání a cíle práce: popsat problematiku přepravy nebezpečných nákladů
navrhnout koncepci sledování přepravy nebezpečných nákladů prakticky ověřit technickou proveditelnost sledování nebezpečných nákladů

3 Charakteristika a rozdělení nebezpečných látek 1/2
„nebezpečná látka“ = předmět, látka nebo sloučenina několika látek, u nichž při nesprávném zacházení nebo při nedodržení pokynů výrobce příp. při haváriích a mimořádných událostech, mohou vzniknout různá nebezpečí (výbuch, hoření, vzplanutí, infekce, otrava, poleptání, …)

4 Charakteristika a rozdělení nebezpečných látek 2/2
třídy rozdělení nebezpečných látek:

5 Identifikace a přeprava nebezpečných látek 1/2
mezinárodní předpisy: silniční doprava - ADR (Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných látek po silnici), železniční doprava - RID (Mezinárodní řád pro přepravu nebezpečného zboží po železnici), letecká doprava - IATA/DGR, vodní doprava - ADN označování a silniční přeprava nebezpečných látek: Kemlerův kód (udává vlastní nebezpečí, které látka představuje)

6 Identifikace a přeprava nebezpečných látek 2/2
označování vozidel vezoucích nebezpečný náklad:

7 Existující systém pro sledování nebezpečných látek
informační systém podpory pro preventivní a záchranná opatření v oblasti mobilních zdrojů nebezpečí - DOK je existující informační systém MDČR, jehož hlavním úkolem je podpora vybraných činností v oblasti krizových situací v dopravě základní části DOKu: HAVÁRIE, KONTROLA, LEGISLATIVA a STATISTIKA

8 Havárie vozidla s nebezpečnou látkou a záchranné složky
v ČR nejčastěji situaci při havárii vozidla s nebezpečnou látkou řeší jednotky HZS, které spolupracují s dalšími subjekty (ZZS, Policie ČR atd.) postup likvidace havárie je následující: průzkum, opatření k záchraně osob a zvířat a následné uzavření místa havárie, snížení bezprostředních rizik, omezení rozsahu havárie a úplná likvidace havárie

9 Mobilní geoinformační technologie
jsou vhodné a použitelné pro sledování pohybu nebezpečných nákladů základními technologiemi pro jejich budování jsou: GIS, mobilní počítače, mobilní komunikační technologie, družicové navigační a polohové systémy a další komponenty (v závislosti na konktétní oblasti nasazení) - nejběžněji používané jsou notebooky nebo PDA, GSM a GPS

10 Komunikační technologie GSM 1/2
GSM je mobilní rádiová síť, která pracuje na frekvencích 900, 1800 nebo 1900 MHz (USA) a umožňuje obousměrnou hlasovou i datovou komunikaci pokrytí území je zajištěno vybudováním sítě pozemních retranslačních stanic (BTS), které jsou propojeny datovými cestami s digitálními GSM ústřednami

11 Komunikační technologie GSM 2/2
GSM sítě nabízí svým uživatelům v současné době 3 základní způsoby komunikace mezi účastníky: hlasová komunikace, zasílání krátkých textových zpráv (SMS) a datová komunikace na českém trhu jsou v současnosti k dispozici 3 operátoři GSM sítí, kteří poskytují dostatečné pokrytí signálem jak ve městech, tak i v otevřené krajině

12 HSCSD a GPRS HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) - komunikace přes vyhrazený kanál, pro dávkové přenosy větších objemů dat GPRS (General Packet Radio Service) - komunikace přes sdílený kanál, pro on-line připojení a malé objemy dat => jako výhodnější (pro přenos údajů o poloze sledovaného vozidla) se jeví GPRS

13 Navigační a polohový systém GPS
GPS je družicový rádiový systém pro určování polohy; je systémem globálním, umožňuje tedy určovat polohu kdekoli na Zemi; pracuje bez ohledu na počasí a denní či roční dobu systém GPS tvoří 3 tzv. segmenty - kosmický (družice), řídící (hlavní řídící stanice, monitorovací stanice a stanice pro komunikaci s družicemi) a uživatelský (přijímače)

14 EGNOS jedná se o nově vznikající velkoplošný systém pro zpřesňování polohy tento systém je schopen pomocí sítě pozemních monitorovacích a kontrolních stanic a 3 geostacionárních družic získávat a distribuovat data obsahující údaje o spolehlivosti a přesnosti polohových signálů vysílaných družicemi GPS nebo GLONASS

15 Sledování vozidel on-line
na již dříve popsaných technologiích (GSM a GPS) je založeno existující řešení pro sledování vozidel on-line - systém LUPUS firmy PRINCIP a.s. systém se skládá ze 2 částí - mobilních jednotek (GSM modul, GPS přijímač, výpočetní jednotka) a SW pro dispečink (server+klient) obdobné systémy pro AVL - GSM-AM CAR (PICODAS), GPS INSPECTOR (SECTRON)..

16 Návrh koncepce sledování pohybu nebezpečných nákladů
systém je rozdělen na 3 stupně:

17 TRASOVACÍ JEDNOTKA tyto jednotky představují 1. stupeň systémové struktury jejich činnost je spojena hlavně s plánováním a analýzami hlavní úkoly této jednotky tvoří: trasování, data management (správa dat) a vývoj systému

18 MONITOROVACÍ JEDNOTKA
tyto jednotky tvoří 2. stupeň systémové struktury činnost této jednotky tvoří 3 hlavní úkoly: monitorování, modelování havárií a podpora rozhodování

19 MOBILNÍ JEDNOTKA mobilní jednotky tvoří 3. stupeň navrhovaného systému tento stupeň je prezentován jednotkami v zásahových vozidlech (slouží k zásahovému trasování a podpoře rozhodování) a jednotkami ve vozidlech vezoucích nebezpečný náklad (slouží k určování polohy sledovaného vozidla)

20 Praktické testování - GSM (GPRS)
byly měřeny rychlosti přenosu datových souborů o známých velikostech v době měření bylo uskutečněno připojení k síti Internet (protkolem TCP/IP) a měřena doba přenosu souborů (protokolem FTP) výsledky: průměrná rychlost se pohybuje kolem 40 kbps, což je dostatečné k přenosu údajů o poloze nebo mapových podkladů

21 Praktické testování - GPS
pro měření bylo použito handheld PC + GPS přijímač, měření probíhalo v Ostravě na komunikacích, které procházely otevřeným územím, byl velice dobrý příjem GPS signálu problémy nastávaly v zastavěných a průmyslových oblastech (centrum, Vítkovice) a v oblastech, kde se nachází vysoké věžové nebo řadové domy a pod mosty

22 Literatura 1/3 1 Dopravní informační systém DOK < 2 Rapant P.: Družicové polohové systémy. VŠB-TU Ostrava, 2002. 3 Hanuška Z. - Nebezpečné látky. (vyd. FIRE EDIT, 1995) 4 Protivinský M. - Zdolávání mimořádných událostí. (vyd. Grafické studio Serifa, 2001)

23 Literatura 2/3 5 Šejnosta F. - Registr nebezpečných látek. (vyd. Galius Ruber, 1995) 6 Elektronický časopis GPS world < 7 Overview of the GSM < 8 Eurotel - 9 T-mobile -

24 Literatura 3/3 10 OSKAR - www.oskar.cz 11 Princip - www.princip.cz
12 Picodas - 13 Garmin - 14 ESRI - 15 Český Telecom -

25 Děkuji za pozornost. Adam PATÁČIK


Stáhnout ppt "Vedoucí DP: doc. Ing. Petr Rapant, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google