Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Generativní orgány krytosemenných rostlin květ a plod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Generativní orgány krytosemenných rostlin květ a plod."— Transkript prezentace:

1 Generativní orgány krytosemenných rostlin květ a plod

2 Květ sterilní část: květní obalysterilní část: květní obaly fertilní část: tyčinky, pestíkfertilní část: tyčinky, pestík –oboupohlavné –jednopohlavné jednodomé, dvoudoméjednodomé, dvoudomé –mnohomanželné + květní lůžko (češule) a květní stopka vývojově starší r. – více nesrostlých částí, do spirály, prodloužené květní lůžkovývojově starší r. – více nesrostlých částí, do spirály, prodloužené květní lůžko nektárianektária

3 květní obaly bezobalnébezobalné okvětí (perigon, okvětní listky = tepala)okvětí (perigon, okvětní listky = tepala) kalich (calyx, kališní lístky = sepala) a koruna (corolla, korunní plátky = petala)kalich (calyx, kališní lístky = sepala) a koruna (corolla, korunní plátky = petala) –volné → nehet a čepel, pakorunka –srostlé → trubka, lem, ústí –pravidelné (aktinomorfní, radiální) –souměrné (zygomorfní) –bisymetrické –asymetrické (kozlík lékařský) 1) baňkovitá (vřesovec), 2) dvoupyská, 3) jazykovitá (obvodové květy úboru, např. kopretina), 4) kolovitá (divizna), 5) kulovitá (borůvka), 6) nálevkovitá (prvosenka, plicník), 7) řepicovitá (šeřík), 8) šklebivá (hledík), 9) pyskatá (hluchavka), 10) trubkovitá (středové květy úboru), 11) zvonkovitá (zvonek)

4 tyčinky samčí pohlavní orgánsamčí pohlavní orgán nitka a prašník (spojidlo)nitka a prašník (spojidlo) = 2 prašné váčky = 4 prašná pouzdra andreceumandreceum mocenství – různě dlouhé tyčinkymocenství – různě dlouhé tyčinky –brukvovité – čtyřmocné bratrství – srůst nitekbratrství – srůst nitek –bobovité – dvoubratré

5 prašník pylotvorné pletivopylotvorné pletivo –meióza → 1n pylová zrna tapetová vrstvatapetová vrstva –výživa pylových zrn vláknitá vrstvavláknitá vrstva –roztržení zralého prašného váčku

6 pylová zrna tvar a velikost charakteristickétvar a velikost charakteristické 2 obaly2 obaly –exina – odolná, výrůstky, klíční póry, (vzdušné v.) –intina – vnitřní, tenčí vegetativnívegetativní a generativní buňka (1n)

7 pestík samičí pohlavní orgánsamičí pohlavní orgán –vajíčka semeník (ovarium), čnělka (stylus), blizna (stigma)semeník (ovarium), čnělka (stylus), blizna (stigma) semeník – srůstem plodolistů (gyneceum)semeník – srůstem plodolistů (gyneceum) –více volných jednoplodolistových → jeden srostlý = apokarpní → coenokarpní –synkarpní (přepážky) –lyzikarpní (střední sloupek) –parakarpní (srůst okrajů) –vajíčka na poutkách → placenta axilární, centrální, pareitální (laminární / marginální)axilární, centrální, pareitální (laminární / marginální)

8 semeník svrchní, polospodní, spodnísvrchní, polospodní, spodní vajíčko (ovulum)vajíčko (ovulum) –2 obaly (integumenty) –otvor klový (mikropyle – mikropylární pól) –připojení k poutku chaláza (chalazární pól) + vaječné obalychaláza (chalazární pól) + vaječné obaly přímé, příčné, obrácenépřímé, příčné, obrácené –nucellus = 2n pletivo → mateřská buňka → 4 x 1n → 3 zaniknou → 3 x dělení → 8jaderný zárodečný vak

9 květní diagram a květní vzorec 1 - listen, 2 - okvětní lístek (tepala), 3 - kališní lístek (sepala), 4 - korunní plátek (petala), 5 - tyčinka, 6 - semeník svrchní, 7 - semeník spodní, 8 - apokarpní gyneceum, 9 - 12 - příklady coenokarpních gyneceí

10 květní diagram a květní vzorec

11 květenství = soubor květů sestavený podle zákonitostí jednoduchájednoduchá –hroznovitá (racemózní) nepřerůstají hlavní stonek, odspodu, od obvodunepřerůstají hlavní stonek, odspodu, od obvodu lata – fylogeneticky nejpůvodnější, několikanásobné větvení stonku, šeříklata – fylogeneticky nejpůvodnější, několikanásobné větvení stonku, šeřík chocholičnatá lata – prodloužené spodní větve, javorchocholičnatá lata – prodloužené spodní větve, javor hrozen – ukončený (rybíz), neukončený (vlčí bob), jednostranný (konvalinka)hrozen – ukončený (rybíz), neukončený (vlčí bob), jednostranný (konvalinka) klas – přisedlé květy, 2řadý, 4řadý, dlouhý – stažený, …klas – přisedlé květy, 2řadý, 4řadý, dlouhý – stažený, … klásek – plevy, listen = plucha, vnější kruh okvětí = plušky, vnitřní kruh okvětí = plenkyklásek – plevy, listen = plucha, vnější kruh okvětí = plušky, vnitřní kruh okvětí = plenky

12

13 květenství jednoduchájednoduchá –hroznovitá palice – ztlustlé vřeteno, áronovité (+ toluec), kukuřicepalice – ztlustlé vřeteno, áronovité (+ toluec), kukuřice chocholík – prodloužené dolní větve, jabloňchocholík – prodloužené dolní větve, jabloň okolík – vřeteno potlačeno, obal, vlaštovičníkokolík – vřeteno potlačeno, obal, vlaštovičník strboul (hlávka) – vypouklý stonek, jetelstrboul (hlávka) – vypouklý stonek, jetel úbor – rozšířené květní lůžko, jazykovité (paprsky) a trubkovité (terč) květy, zákrov, hvězdnicovité, pampeliška, chrpaúbor – rozšířené květní lůžko, jazykovité (paprsky) a trubkovité (terč) květy, zákrov, hvězdnicovité, pampeliška, chrpa

14

15

16 květenství jednoduchájednoduchá –vrcholičnatá přerůstají hlavní stonek, od terminálního, od středupřerůstají hlavní stonek, od terminálního, od středu vrcholík – fylogeneticky původní, mnohoramenný (černý bez, kružel – sítina), dvouramenný (kolmo, vidlan – len), jednoramenný (jedna rovina – vějířek, srpek, střídavě – vijan – brutnákovité, šroubel – třezalka)vrcholík – fylogeneticky původní, mnohoramenný (černý bez, kružel – sítina), dvouramenný (kolmo, vidlan – len), jednoramenný (jedna rovina – vějířek, srpek, střídavě – vijan – brutnákovité, šroubel – třezalka) klubko – stažený vrcholík, merlíkovitéklubko – stažený vrcholík, merlíkovité složenásložená –kombinace jednoduchých –okolík okolíků, klas klásků, lata klásků, hrozen úborů, dvojvijan, …

17

18

19 plod po oplození ze semeníkupo oplození ze semeníku –pravé –nepravé oplodí = perikarp – stěny semeníku – šířeníoplodí = perikarp – stěny semeníku – šíření –anemochorie –zoochorie –antropochorie –hydrochorie –suché / dužnaté

20 suché plody pukavé – více semenpukavé – více semen –měchýřek – jednoplodolist., břišní šev, blatouch –lusk – jednoplodol., břišní a hřbetní šev, bobovité –šešule – dvouplodol., blanitá přepážka, 2 chlopně, brukvovité –šešulka – krátká šešule, penízek –tobolka – více plodol. (jednopouz.), švy, víčka, …

21

22 suché plody nepukavé – jednosemennénepukavé – jednosemenné –oříšek – synkarpní s., volné zdřevn. oplodí, líska –nažka – těsnější blanité/kožovité oplodí, výběžky –obilka – srostlé oplodí a osemení, ne/vypadávají z obalů

23

24 suché plody poltivé – rozpadají se na jednosemennépoltivé – rozpadají se na jednosemenné –dvounažka – miříkovité, javor –tvrdka – svrchní dvouplodol. s. → 4 p, hluchavka –struk – zaškrcovaná šešule nebo lusk, ohnice

25 dužnaté plody peckovicepeckovice –jedno– nebo víceplodol. –jednosemenná –oplodí = exokarp, mezokarp, endokarp bobulebobule –jedno– nebo víceplodolistová –vícesemenná –celá dužnatá –hesperidium – citrusy

26 nepravé plody malvicemalvice –češule = dužina, sp. semeník = jádřinec souplodí – srůst plodolistů apokarpního s.souplodí – srůst plodolistů apokarpního s. plodenství – z květenstvíplodenství – z květenství

27 semenné plody u nahosemenných rostlinu nahosemenných rostlin bez oplodí (nesrostlé plodolisty)bez oplodí (nesrostlé plodolisty) šiška – samičí, dřevnaté, rozpadavéšiška – samičí, dřevnaté, rozpadavé semenná peckovicesemenná peckovice

28 rozmnožování rostlin

29 nepohlavní rozmnožování pomocí výtrusů (spor)pomocí výtrusů (spor) –uvnitř mateřské b. (ve výtrusných org.) = sporofyt –haploidní, (ne)pohyblivé –řasy mitospory → sporofyt (haploidní)mitospory → sporofyt (haploidní) –mechorosty dozrání → odumření sporofytu → gametofytdozrání → odumření sporofytu → gametofyt –kapraďorosty výtrusnice = sporangium – výtrusorodé pletivo → výtrus → gametof.výtrusnice = sporangium – výtrusorodé pletivo → výtrus → gametof. izospory, anizosporyizospory, anizospory –houby mitospory (konidie, sporangiospory, zoospory)mitospory (konidie, sporangiospory, zoospory) pohlavně – meióza (askospory, bazidiospory)pohlavně – meióza (askospory, bazidiospory)

30 nepohlavní rozmnožování vegetativní = z vegetativních orgánůvegetativní = z vegetativních orgánů → klony –rychlejší vznik, obsazení stanoviště, regenerace, … → často převažuje –speciální metamorfózy adventivní kořeny, hlízy, šlahouny, oddenky, cibule, pacibulky, zakořenění spodních větvíadventivní kořeny, hlízy, šlahouny, oddenky, cibule, pacibulky, zakořenění spodních větví puškvorec obecný, vodní mor kanadskýpuškvorec obecný, vodní mor kanadský –živorodé rostliny (lipnice cibulkonosná)

31 vegetativní rozmnožování základ pěstitelstvízáklad pěstitelství –cibule, česnek, brambor řízkovánířízkování –odebírání na podzim, v zimě –topol, vrba –stonkové – pelargonie –kořenové – ostružiník –listové – begonie roubováníroubování –roub a podnož, propojení cs

32 vegetativní rozmnožování

33 hřížení – rybízhřížení – rybíz

34 nepohlavní rozmnožování tkáňové kultury (explantáty)tkáňové kultury (explantáty) –vzrostný vrchol + kultivační médium → kalus → embrya → mladé rostliny

35 pohlavní rozmnožování pohlavní buňky (gamety) – na gametofytupohlavní buňky (gamety) – na gametofytu –haploidní, kombinace genetické informace –nižší i vyšší rostliny –konkurenční prostředí, evoluce, diverzita –reprodukční izolace x hybridizace (druh, rod!) divizna, pcháč, vstavačovité, jostadivizna, pcháč, vstavačovité, josta

36 pohlavní rozmnožování opylení = přenos pylových zrn na bliznu (vajíčko)opylení = přenos pylových zrn na bliznu (vajíčko) samosprašnost/cizosprašnostsamosprašnost/cizosprašnost entomogamieentomogamie –barva, vůně, nektar anemogamieanemogamie –velké množství lehkých pylových zrn, hodně květů hydrogamiehydrogamie –redukce květních obalů, řečanka

37 pohlavní rozmnožování oplození = spojení pohlavních buněkoplození = spojení pohlavních buněk klíčení pylového zrna → pylová láčka (vegetativní láčková b. + 2 spermatické b.) → dvojité oplozeníklíčení pylového zrna → pylová láčka (vegetativní láčková b. + 2 spermatické b.) → dvojité oplození vaječná b. → zygota → embryovaječná b. → zygota → embryo jádro zárodečného vaku → endospermjádro zárodečného vaku → endosperm

38

39 pohlavní rozmnožování nahosemennénahosemenné –pylové zrno přímo na vajíčko –kapka → vysychání → → vtahování pylového zrna –vajíčko → semeno – křídlatá, na sem. šupině –endosperm je haploidní –dřevnatění samičích šištic

40 pohlavní rozmnožování

41 krytosemenné rostlinykrytosemenné rostliny –květ (vajíčko) → plod (semeno)

42 rodozměna (metageneze) střídání pohlavní (gametofyt, n) a nepohlavní (sporofyt, 2n) generacestřídání pohlavní (gametofyt, n) a nepohlavní (sporofyt, 2n) generace spora (n) → gametofyt → samčí a samičí gamety → oplození (splynutí jader i cytoplazmy) → zygota (2n) → sporofyt → meióza → sporaspora (n) → gametofyt → samčí a samičí gamety → oplození (splynutí jader i cytoplazmy) → zygota (2n) → sporofyt → meióza → spora

43

44

45 samičí gam.samičí gam. = 7 buněk = zárodečný vak samčí gam.samčí gam. = 3 buňky =pylová láčka


Stáhnout ppt "Generativní orgány krytosemenných rostlin květ a plod."

Podobné prezentace


Reklamy Google