Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. CCNA 2 v3.1 Module 8 TCP/IP Suite Error and Control Messages.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. CCNA 2 v3.1 Module 8 TCP/IP Suite Error and Control Messages."— Transkript prezentace:

1 1 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. CCNA 2 v3.1 Module 8 TCP/IP Suite Error and Control Messages

2 222 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Objectives

3 333 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Internet Control Message Protocol (ICMP) IP protokol v síťové vrstvě „dělá, co může“, ale nedává záruku doručení. Také nemá žádnou možnost dát vědět, že se doručení nepodařilo. V tom mu pomůže protokol ICMP, součást sady protokolů TCP/IP. Avšak ani IP + ICMP nedávají záruku doručení. K tomu budou potřebovat spolupráci transportní vrstvy a protokolu TCP.

4 444 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Error Reporting and Error Correction ICMP is an error-reporting protocol for IP. ICMP slouží protokolu IP k oznamování chyb přenosu. Když W1 posílá paket na W6, a na Fa0/0 routeru C je chyba, router C pošle zpět ICMP zprávu, že se to nepovedlo. Tuto zprávu pošle jen na W1, protože nemá tušení, že paket procházel přes routery A a B.

5 555 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICMP Message Delivery ICMP messages are encapsulated as data in datagrams in the same way any other data is delivered using IP. ICMP zprávy jsou zapouzdřeny v IP datagramech stejně jako jiná data. Tato čárka tady nemá být.

6 666 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICMP Message Delivery Hlavička a data ICMP tvoří datovou část datagramu. Tato čárka tady nemá být. Hlavička a data datagramu tvoří datovou část framu.

7 777 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICMP Message Delivery Je-li někde v síti chyba, přes kterou neprocházejí pakety, neprojdou přes ni ani pakety ICMP. Kdyby se pomocí ICMP paketů hlásily i neúspěchy ICMP paketů, síť by se zahltila lavinou ICMP hlášek. Proto chybami ICMP nejsou generovány chybové hlášky.

8 888 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Unreachable Networks ICMP Účastník nebo port nedosažitelný Síť nedosažitelná Zpráva ICMP „...nedosažitelný“ se pošle když

9 999 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Ping požadavek odpověď

10 10 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. = přespříliš Detecting Excessively Long Routes If the path includes too many hops or a circular routing path exists, the packet will reach the end of its life, known as its time-to-live (TTL). Je-li po cestě příliš mnoho hopů nebo smyčka, paket dosáhne svůj konec životnosti, známý jako TTL. A je po něm.

11 11 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICMP Message Types

12 12 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Destination Unreachable Message Když neví, co s tím, pošle zpět ICMP zprávu „Destination unreachable“.

13 13 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Code Values for Destination Unreachable Messages Cíl může být nedostupný z různých důvodů: Není dostupná síť, účastník, protokol, port. Pro další cestu je nutné nasekat data na menší kousky (fragmentovat), ale paket má nastavený bit DF = Don‘t Fragment.

14 14 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. TCP/IP Suite Control Messages Control messages are used to inform hosts of conditions such as network congestion or the existence of a better gateway to a remote network. Řídicí zprávy TCP/IP informují účastníky např. o zácpách na trase, nebo o lepší výchozí bráně pro cestu do vzdálené sítě.

15 15 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICMP Redirect/Change Requests All hosts that communicate with multiple IP networks must be configured with a default gateway. The default gateway of a host is the address of a router port connected to the same network as the host. Všechny počítače, které mají komunikovat s cizími sítěmi, musí mít výchozí bránu (default gateway). Výchozí brána je port routeru, který je ve stejné síti jako počítač.

16 16 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICMP Redirect/Change Requests Je-li počítač připojen pouze k jedinému routeru, je to jednoduché, výchozí brána je jasná.

17 17 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICMP Redirect/Change Requests The default gateway of the host may need to use a redirect/change request to inform the host of the best path to a certain network. Pokud ale je počítač připojen k více routerům, může se stát, že jeho výchozí brána není pro určitou síť nejvýhodnější. Pak mu jeho výchozí brána může poslat žádost o přesměrování /změnu (= redirect/change request) a upozornit ho na lepší výchozí bránu.

18 18 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. ICMP Redirect/Change Requests Host B má jako default gateway Router A. Pošle paket hostovi C. Router A se na paket podívá a zjistí, že aby ho doručil, musí ho poslat na router B a tudíž zpátky na svůj port, ze kterého paket dostal (E0). Z toho usoudí, že host B používá default gateway, který je pro pakety na hosta C nevhodný. Router A tedy pošle paket a pak pošle ICMP redirect/change request hostovi B, kterým ho informuje, že pro síť hosta C bude vhodnější default gateway Router B.

19 19 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Clock Synchronization and Transit Time Estimation The ICMP timestamp request message allows a host to ask for the current time according to the remote host. Umožňuje účastníkovi ptát se na současný čas v místě vzdáleného účastníka. The remote host uses an ICMP timestamp reply message to respond to the request. Žádost: ICMP timestamp request message Odpověď: ICMP timestamp reply message

20 20 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Clock Synchronization and Transit Time Estimation Timestamp Reply Message Čas odeslání dotazu Čas přijetí dotazu Čas odeslání odpovědi Vše v ms od půlnoci Universal Time (UT)

21 21 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Address Mask Requirements When a network administrator uses the process of subnetting to divide a major IP address into multiple subnets, a new subnet mask is created. If a host does not know its subnet mask, it may send an address mask request to the local router. If the address of the router is known, this request may be sent directly to the router. Otherwise, the request will be broadcast.

22 22 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Address Mask Requirements Když administrátor rozdělí hlavní síť na podsítě, ke každé adrese pak patří nová maska podsítě. Pokud některý počítač nezná svoji masku podsítě, může se na to zeptat místního routeru. Je-li adresa tohoto routeru známá, pošle dotaz přímo jemu. Jinak pošle svoji žádost jako broadcast.

23 23 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Router Discovery Message When a host on the network boots, and the host has not been manually configured with a default gateway, it can learn of available routers through the process of router discovery. The host sends a router solicitation message to all routers. Když počítač bootuje a nemá ručně nastavenou výchozí bránu, může si zjistit dostupné výchozí brány pomocí „objevování routerů“ = router discovery. Vyšle zprávu se žádostí všem routerům. Tato žádost může být multicast nebo broadcast.

24 24 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Router Solicitation Message A host generates an ICMP router solicitation message in response to a missing default gateway. Když zjistí, že nemá nastavenou výchozí bránu, vyšle ICMP zprávu se žádostí o nabídku výchozích bran.

25 25 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Congestion and Flow Control Messages = zácpa = řízení toku ICMP source-quench messages are used to reduce the amount of data lost from congestion. The source quench message asks senders to reduce the rate at which they transmit packets. Zprávy se žádostí o „tlumení zdroje“ se používají ke snížení ztrát dat vznikajících kvůli zácpám. Když je linka v některém místě přetížená, nestihne se doručit všechny pakety a je nutno některé zahazovat. V takovém případě je lepší požádat odesilatele, aby zpomalili vysílání – je to tak lepší i pro ně.

26 26 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Summary


Stáhnout ppt "1 © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. CCNA 2 v3.1 Module 8 TCP/IP Suite Error and Control Messages."

Podobné prezentace


Reklamy Google