Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Introduction to Routing and Packet Forwarding

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Introduction to Routing and Packet Forwarding"— Transkript prezentace:

1 Introduction to Routing and Packet Forwarding
Routing Protocols and Concepts – Chapter 1

2 Objectives Router = computer with an OS and hardware designed for the routing Configuring devices and applying addresses Structure of a routing table How a router determines a path and routes packets

3 Router as a Computer Basic purpose of a router
Computers specialized in sending packets over the network Responsible for selecting the best path for a packet Routers generally have 2 connections: WAN connection (Connection to ISP) LAN connection Hlavní účel Specializované počítače Vybírají nejlepší cestu pro pakety Mají obvykle dva druhy připojení WAN (např. připojení k ISP) LAN (připojení našich počítačů)

4 Router as a Computer Data is sent in form of packets between 2 end devices Routers are used to direct packet to its destination Data posíláme v paketech mezi dvěma koncovými zařízeními Routery směrují pakety k jejich cíli

5 Router as a Computer Routers examine a packet’s destination IP address and determine the best path by the aid of a routing table Směrovací tabulku používá jako mapu Router zjistí cílovou IP adresu paketu a ve směrovací tabulce nalistuje nejlepší cestu.

6 Router as a Computer Router components and their functions
CPU - Executes operating system instructions Random access memory (RAM) - Contains the running copy of configuration file. Stores routing table. RAM contents lost when power is off Read-only memory (ROM) - Holds diagnostic software used when router is powered up. Stores the router’s bootstrap program. CPU provádí instrukce operačního systému RAM se vymaže při vypnutí. Obsahuje současnou kopii konfigurace (tu, ve které se právě hrabeme) směrovací tabulku ROM obsahuje diagnostický SW potřebný pro zapnutí bootstrap program potřebný pro natažení operačního systému

7 Router as a Computer Router components and their functions
Non-volatile RAM (NVRAM) - Stores startup configuration. This may include IP addresses (Routing protocol, Hostname of router) Flash memory - Contains the operating system (Cisco IOS) Interfaces - There exist multiple physical interfaces that are used to connect network. Examples of interface types: -Ethernet / fast Ethernet interfaces -Serial interfaces -Management interfaces NVRAM = nezapomínající RAM, obsahuje startovní konfiguraci, tj. tu, která se použije po zapnutí nebo restartu. Ta obsahuje např. IP adresy, směrovací protokol, jméno routeru Flash paměť obsahuje operační systém (Cisco OS) Rozhraní, především Ethernet – pro připojení místní LAN Sériové – pro dálkové spoje s ostatními routery Řídicí – pro ovládání routeru a pro změny jeho konfigurace, např. konzola

8 Router as a Computer Router components

9 Router as a Computer

10 Steps in Router Initialization
Router as a Computer Steps in Router Initialization Kde najde co a udělá co OBDOBA V PC: Spustí BIOS, udělá základní kontroly Vyhledá DOS, spustí ho Vyhledá konfigurační soubory (config, autoexec) a zařídí se podle nich Step 1 -- The generic bootstrap loader, in ROM, executes on the CPU card. A bootstrap is a simple, preset operation to load instructions that in turn cause other instructions to be loaded into memory, or cause entry into other configuration modes. Step 2 -- The operating system (Cisco IOS) can be found in one of several places. The location is disclosed in the boot field of the configuration register. If the boot field indicates a Flash, or network load, boot system commands in the configuration file indicate the exact location of the image. Step 3 -- The operating system image is loaded. Then, when it is loaded and operational, the operating system locates the hardware and software components and lists the results on the console terminal. Step 4 -- The configuration file saved in NVRAM is loaded into main memory and executed one line at a time. These configuration commands start routing processes, supply addresses for interfaces, set media characteristics, and so on. Step 5 -- If no valid configuration file exists in NVRAM, the operating system executes a question-driven initial configuration routine referred to as the system configuration dialog, also called the setup dialog.

11 Router as a Computer

12 Router as a Computer Router Interface is a physical connector that enables a router to send or receive packets Each interface connects to a separate network Consist of socket or jack found on the outside of a router Types of router interfaces: -Ethernet -Fastethernet -Serial -DSL -ISDN -Cable

13 Router as a Computer Router Interfaces
Na začátku jsme rozdělili interfaces na Ethernet Sériové Management = ovládací V dalším budeme pod „Router Interfaces“ rozumět především ty konektory, po kterých chodí pakety, tj. ethernet a sériové.

14 Slouží k připojení místních počítačů např. přes přepínač.
Router as a Computer Two major groups of Router Interfaces Slouží k připojení místních počítačů např. přes přepínač. Slouží k propojení mezi sítěmi, např. přes ADSL, modem, sériovou linku.

15 Router as a Computer Two major groups of Router Interfaces
LAN Interfaces Připojují počítače k sítím LAN Mají MAC adresy Mohou mít IP adresy Obyčejně se připojují přes RJ-45 jack WAN Interfaces Umožňují směrovačům propojovat sítě LAN mezi sebou Používají IP adresy Někdy užívají MAC adresy

16 Router as a Computer Routers and the Network Layer
Směrovače posílají pakety podle cílových IP adres: Směrovač určí cestu, kterou má paket poslat, po prostudování směrovací tabulky. Když směrovač určí nejlepší cestu, zabalí paket do framu. Pak vyšle frame na síťové médium jako jednotlivé bity.

17 Každý směrovač zkoumá především cílovou IP adresu.
Router as a Computer Každý směrovač zkoumá především cílovou IP adresu.

18 Router as a Computer Routers Operate at Layers 1, 2 & 3
Směrovač přijímá tok zakódovaných bitů – vrstva 1, fyzická Přečte bity z média a předá je dále na vrstvu 2, datovou Strhne vnější obal = frame, aby se dostal k paketu a IP adresám Přesune paket na vrstvu 3, síťovou Ve vrstvě 3, síťové, rozhodne podle IP adresy, kam paket poslat Znovu zabalí paket do framu, na něj napíše MAC adresu dalšího zařízení (např. směrovač nebo počítač) a vyšle frame jako tok zakódovaných bitů

19 Router as a Computer Na koncových počítačích se ve vrstvách 7, 6, 5, 4 data zpracují, poskládají, zobrazí.

20 Router as a Computer Na směrovačích po trase se pracuje s bity na vrstvě 1 – fyzické, s framy a MAC adresami na vrstvě 2 - datové, s pakety a IP adresami na vrstvě 3 – síťové.

21 Configure Devices and Apply Addresses
Basic Addressing Schemes Při návrhu nové nebo kontrole staré sítě je potřebná tato dokumentace: Výkres topologie, ze kterého je jasné fyzické propojení Tabulka adres s těmito informacemi: Device name Interfaces used IP addresses Default gateway

22 Configure Devices and Apply Addresses

23 Configure Devices and Apply Addresses
Basic Router Configuration Základní konfigurace směrovače má obsahovat: Router name Passwords Interface configurations Interface type IP address and subnet mask Odvypnout: no shutdown Na sériovém DCE rozhraní nastavit hodiny: clock rate .... Po dokončení konfigurace: Verify Save

24 Configure Devices and Apply Addresses
„Uživatelský“ mód, ve kterém skoro nic nemůžeme dělat Po zadání příkazu „enable“ a hesla se dostaneme do privilegovaného módu, ve kterém můžeme router ovládat

25 Configure Devices and Apply Addresses

26 Configure Devices and Apply Addresses

27 Configure Devices and Apply Addresses
Verify Basic Router Configuration Save the router configuration:copy running-config startup-config Zkrácené verze příkazů: copy run start Verify router configuration: Show running-config – configuration in RAM sh run Show startup-config - configuration file NVRAM sh start Show IP route - routing table Show interfaces - all interface configurations Show IP int brief - abbreviated interface configuration

28 Routing Table Structure
Routing Table = směrovací tabulka je uložena v RAM a obsahuje informace: Directly connected networks Remotely connected networks Detailed information about the networks source of information network address & subnet mask IP address of next-hop router Zobrazení obsahu tabulky: show ip route

29 Routing Table Structure
Adding a connected network to the routing table -Router interfaces Each router interface is a member of a different network Activated using the no shutdown command You must have directly connected networks

30 Routing Table Structure
Adding a connected network to the routing table Každé rozhraní směrovače musí patřit do jiné sítě Každé rozhraní se musí aktivovat příkazem no shutdown Musí být definovány přímo připojené sítě, jinak nic nebude fungovat

31 Routing Table Structure
Static routes Include: network address and subnet mask IP address of next hop router or exit interface When to use static routes When network only consists of a few routers Network is connected to internet only through one ISP Hub & spoke topology is used on a large network

32 Routing Table Structure
Static routes Obsahují: adresu vzdálené sítě a její masku cestu do té sítě, tj. IP adresu následujícího směrovače nebo jméno našeho rozhraní, přes které se tam dostaneme Kdy použít statické cesty Když je síť jednoduchá a má jen pár směrovačů Síť je připojena k internetu přes jediného ISP Používá se topologie Hub & spoke, tj. čep a loukotě neboli hvězda se středem a paprsky

33 Routing Table Structure
Connected and Static routes

34 Routing Table Structure
Dynamic routing protocols are used to add remote networks to a routing table discover networks update and maintain routing tables Dynamické směrovací protokoly se používají k přidání vzdálených sítí do směrovací tabulky objevování nových sítí aktualizaci a údržbě směrovacích tabulek

35 Routing Table Structure
IP routing protocols RIP IGRP EIGRP OSPF

36 Routing Table Structure
3 Routing Table Principles Every router makes its decisions alone, based on the information it has in its routing table. Different routing tables may contain different information A routing table can tell how to get to a destination but not how to get back 3 hlavní zásady pro směrování Každý směrovač činí svoje rozhodnutí sám na základě informací ve své směrovací tabulce. Směrovací tabulky různých směrovačů obsahují rozdílné informace Směrovací tabulka umí říci cestu tam, ale ne cestu zpátky

37 Routing Table Structure
Effects of the 3 Routing Table Principles Packets are forwarded from one router to another, on a hop by hop basis. Packets can take path “X” to a destination but return via path “Y” (Asymmetric routing). Důsledky tří hlavních zásad Pakety jsou směrovány od jednoho směrovače ke druhému, skok za skokem. Pakety mohou jít „tam“ jednou cestou, zpátky jinou (asymetrické směrování).

38 Router Paths and Packet Switching
Internet Protocol (IP) packet contains information about the packet and the sending and receiving hosts Importent fields of a packet: Destination IP address Source IP address Version & TTL IP header length Packet length

39 Router Paths and Packet Switching
Internet Protocol (IP) paket nese informaci o sobě a o vysílací a cílové straně. Důležitá pole paketu: Cílová IP adresa Zdrojová IP adresa Verze, TTL Délka hlavičky Délka paketu

40 Router Paths and Packet Switching
MAC Layer Frame Format MAC Frames are also divided into fields. They include: -Preamble -Start of frame delimiter -Destination MAC address -Source MAC address -Type/length -Data and pad -Frame check sequence

41 Router Paths and Packet Switching
A Metric is a numerical value used by routing protocols help determine the best path to a destination The smaller the metric value the better the path 2 types of metrics used by routing protocols are: -Hop count - this is the number of routers a packet must travel through to get to its destination -Bandwidth - this is the “speed” of a link also known as the data capacity of a link

42 Router Paths and Packet Switching
Equal cost metric is a condition where a router has multiple paths to the same destination that all have the same metric To solve this dilemma, a router will use Equal Cost Load Balancing. This means the router sends packets over the multiple exit interfaces listed in the routing table. Do cíle existují dvě rovnocenné cesty. Co s tím? Router vyvažuje (balancuje) provoz tak, aby obě cesty byly stejně zatížené.

43 Router Paths and Packet Switching
Path determination is a process used by a router to pick the best path to a destination One of 3 path determinations results from searching for the best path Directly connected network Remote network No route determined Hledání nejlepší cesty má tři možné výsledky: Přímo připojená síť Vzdálená síť Žádná cesta nenalezena

44 Router Paths and Packet Switching
Switching Function of Router is the process used by a router to switch a packet from an incoming interface to an outgoing interface on the same router. -A packet received by a router will do the following: Strips off layer 2 headers. Examines destination IP address located in Layer 3 header to find best route to destination. Re-encapsulates layer 3 packet into layer 2 frame. Forwards frame out exit interface. Dostane frame na jeden interface, a co s ním udělá? Strhne vrchní obal vrstvy 2 s MAC adresami a zahodí ho. Podívá se na IP adresu na paketu a najde k ní nejlepší cestu. Zabalí paket do nového framu s novými MAC adresami. Pošle frame na správný interface.

45 Router Paths and Packet Switching
As a packet travels from one networking device to another The Source and Destination IP addresses NEVER change The Source & Destination MAC addresses CHANGE as packet is forwarded from one router to the next. TTL field decrements by one until a value of zero is reached at which point router discards packet (prevents packets from endlessly traversing the network) Při cestě paketu po síti Zdrojová a cílová IP adresa se nikdy nemění Zdrojová a cílová MAC adresa se přepisuje na každém routeru Hodnota TTL se na každém routeru snižuje o 1. Když dosáhne nuly, paket se zahodí, aby nekoloval donekonečna.

46 Router Paths and Packet Switching
Path determination and switching function details PC1 Wants to send something to PC 2. Step 1 - PC1 encapsulates packet into a frame. Frame contains R1’s destination MAC address

47 Router Paths and Packet Switching
Step 2 - R1 receives Ethernet frame. R1 sees that destination MAC address matches its own MAC. R1 strips off Ethernet frame. R1 Examines destination IP. R1 consults routing table looking for destination IP. After finding destination IP in routing table, R1 now looks up next hop IP address. R1 re-encapsulates IP packet with a new Ethernet frame. R1 forwards Ethernet packet out Fa0/1 interface.

48 Router Paths and Packet Switching
Step 3 - Packet arrives at R2 R2 receives Ethernet frame R2 sees that destination MAC address matches its own MAC R2 then strips off Ethernet frame R2 Examines destination IP R2 consults routing table looking for destination IP After finding destination IP in routing table, R2 now looks up next hop IP address R2 re-encapsulates IP packet with a new data link frame R2 forwards Ethernet packet out S0/0 interface

49 Router Paths and Packet Switching
Step 4 - Packet arrives at R3 R3 receives PPP frame R3 then strips off PPP frame R3 Examines destination IP R3 consults routing table looking for destination IP After finding destination IP in routing table, R3 is directly connected to destination via its fast Ethernet interface R3 re-encapsulates IP packet with a new Ethernet frame R3 forwards Ethernet packet out Fa0/0 interface

50 Router Paths and Packet Switching
Step 5 - IP packet arrives at PC2. Frame is decapsulated & processed by upper layer protocols.

51 Summary Routers are computers that specialize in routing data over a network. Routers are composed of: -Hardware i.e. CPU, Memory, System bus, Interfaces -Software used to direct the routing process IOS Configuration file Diagnostic and bootstrap SW in ROM Routers need to be configured. Basic configuration consists of: Router name Password(s) Interface configurations i.e. IP address and subnet mask Routing tables contain Directly connected networks Remotely connected networks Network addresses and subnet masks IP address of next hop address

52 Summary Routers determine a packet‘s path to its destination by doing the following Receiving an encapsulated frame & examining destination MAC address. If the MAC address matches then Frame is de-encapsulated so that router can examine the destination IP address. If destination IP address is in routing table or there is a static route then Router determines next hop IP address. Router will re-encapsulate packet with appropriate layer 2 frame and send it out to next destination. Process continues until packet reaches destination. Note - only the MAC addresses will change the source and destination. IP addresses do not change.

53


Stáhnout ppt "Introduction to Routing and Packet Forwarding"

Podobné prezentace


Reklamy Google