Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DĚJINY VÝZNAMNÝCH STÁTŮ A NÁRODŮ V EVROPĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DĚJINY VÝZNAMNÝCH STÁTŮ A NÁRODŮ V EVROPĚ"— Transkript prezentace:

1 DĚJINY VÝZNAMNÝCH STÁTŮ A NÁRODŮ V EVROPĚ
ZÁPADNÍ EVROPA

2 SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ 13. století – boje o trůn (zásah Přemysla Otakara I.) na významu sílila FR a České království 14. století – SŘŘ opět nabývá na významu díky dynastii Lucemburků (Karel IV.)

3 FRANCIE od 10. století – Kapetovci – do 14. století, kdy nastupuje dynastie Valois anglický král po matce Kapetovec = vznesl nárok na francouzskou korunu boje o moc + boje o Flandry + francouzský král chtěl všechny francouzské državy patřící anglickému králi = 1337 až 1453 = STOLETÁ VÁLKA (mezi Anglií a FR)

4 Stoletá válka Anglie zaútočila na FR – 1346 bitva u Kresčaku, kde ANG vyhráli 1415 – bitva u Azincourtu – ANG porazila FR, dobyta Paříž a anglický panovník se chtěl nechat korunovat francouzským králem Johanka z Arku – v čele francouzských vojsk x porážka ANG, francouzský korunní princ Karel doveden do Remeše – místo korunovace francouzských králů 1430 Johanka zajata Angličany – 1431 upálena 1453 konec války – ANG zůstal pouze přístav Calais FR se stala evropskou velmocí

5 Johanka z Arku Panna orleánská bojovnice proti ANG
narozena roku 1412 ve vesnici Domrémy (Lotrinsko) smlouva v Troyes mezi ANG a FR = dědičný nárok na francouzskou korunu po smrti Karla VI. získává anglický panovnický rod Lancesterů x opomenuty dědické nároky dauphina Karla Po smrti Karla VI. nastupuje na francouzský trůn syn anglického panovníka Jindřich VI. Johanka slyšela hlasy světců, kteří jí říkali, že je jejím posláním osvobodit FR a dosadit dauphina na francouzský trůn 1429 – osvobodila Orléans a odjela do Remeše

6 dauphin Karel zde byl korunován jako Karel VII.
Karel VII. se začal její popularity obávat, tak se jí od něj nedostávalo velké podpory 1430 byla Johanka zajata v Compiegne Burgunďany, kteří ji prodali Angličanům Angličané ji postavili před církevní soud jako kacířku a čarodějnici 30. května 1430 byla devatenáctiletá Johanka v Rouen upálena Karel VII. svého činu litoval a prohlásil Johanku za oběť justičního omylu katolická církev ji roku 1909 prohlásila za blahoslavenou a roku 1920 za svatou

7 Domácí úkol Kteří dva čeští panovníci se účastnili bitvy u Kresčaku?
Jak se jmenoval anglický a jak francouzský panovník bojující v bitvě u Kresčaku? Jak se jmenoval anglický a jak francouzský panovník bojující v bitvě u Azincourtu?

8 ANGLIE od 12. století v ANG rod Plantagenetů
král Jan Bezzemek – ztráta držav ve FR 1215 vydal JB Velkou listinu svobod – výsady anglické šlechty – vznikl zárodek parlamentu zisk Walesu, Skotska, Irska ve stoleté válce ANG poražena, ztráta všech držav ve FR (kromě Calais) války růží

9 Domácí úkol Mezi jakými rody probíhala válka růží?
Proč se této válce říkalo válka růží? Jak tato válka skončila?

10 Papežské schizma 1378 – zvoleni 2 papežové – v Římě a Avignonu = papežské schizma nikdo nevěděl, který papež je ten správný = snížení autority církve rozdělení EV na dva tábory – jedni panovníci podporovali římského, druzí avignonského problém korunovace římského císaře mnoho peněz na udržované papežského dvora a na mocenskou politiku = vybírání desátků a poplatků za církevní úkony, prodávání odpustků

11 kritika církve – majetek, přepych, politická moc x péče o věřící
nejvýznamnější kritik – mistr Jan Hus kritici – duchovní = kritika církve nikoliv náboženství 1409 koncil v Pise – oba papežové sesazeni a zvolen papež nový x oni to neuznali = nyní 3 papežové Zikmund Lucemburský svolal roku 1414 koncil v Kostnici = zvolen nový jeden papež Martin V.

12 VÝCHODNÍ A STŘEDNÍ EVROPA

13 RUSKO 13. století na Kyjevskou Rus útoky Mongolů = Tataři – v čele s chánem Čingischánem Zlatá horda – tatarský chanát – ovládli KR = zpomalení kulturního a hospodářského vývoje 15. století – v Rusku dynastie Rurikovců – vymanění z nadvlády Zlaté hordy Velkokníže Ivan III. porazil Zlatou hordu a roku 1472 se prohlásil carem

14 POLSKO A LITVA do 14. století PO rozdrobeno na menší knížectví = poté sjednoceno S PO ovládl řád německých rytířů – christianizace x PO nemělo přístup k moři 1386 – polským králem litevský velkokníže Jagiello (pohan) – kvůli sňatku s polskou dědičkou musel přijmout křest = nové jméno Vladislav = christianizace Litvy Jagellonská dynastie spojení Polska a Litvy = mocný stát 1410 bitva u Grunwaldu – poražen řád německých rytířů x přístup k moři nezískán

15 Domácí úkol Co znamená překlad slova Čingischán?
Slovo Tatar je odvozeno od řeckého slova tartaros. Jaký je jeho význam? Proč začal Ivan III. používat titul car? Kdo to byl Mindaugas?

16 JIŽNÍ EVROPA

17 Pyrenejský poloostrov
ovládán Vizigóty a Araby na S poloostrova vznikla malá křesťanská království, která si Arabové nepodmanili Reconquista = znovudobývání území ovládané Araby Vznik 3 křesťanských států: 1469 svatba dědičky Kastilie Isabely s aragonským princem Ferdinandem = kastilsko – aragonská unie (základ sjednoceného ŠP) 1492 dobyta Granada – poslední město ovládané Araby = konec reconquisty

18 Osmanská říše 1453 dobyta Konstantinopol = zánik Byzance
1526 – bitva u Moháče – turecký sultán Süleymann Nádherný porazil českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského 1529 – Turci snaha o dobytí Vídně – povedlo se? Co získali? Co všechno Turci ovládali? znemožněn obchod s Orientem - proč?

19 Domácí úkol Co je to korouhev?
Kdo to byli Mauři, Saracéni,musulmani, mameluci?


Stáhnout ppt "DĚJINY VÝZNAMNÝCH STÁTŮ A NÁRODŮ V EVROPĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google