Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZEMĚTŘESENÍ (PaLZ 30-31, AS 14-15, ADS 13). ZEMĚTŘESENÍ Jev, při kterém dochází k otřesům zemského povrchu. Příčinou je náhlé uvolnění energie v zemském.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZEMĚTŘESENÍ (PaLZ 30-31, AS 14-15, ADS 13). ZEMĚTŘESENÍ Jev, při kterém dochází k otřesům zemského povrchu. Příčinou je náhlé uvolnění energie v zemském."— Transkript prezentace:

1 ZEMĚTŘESENÍ (PaLZ 30-31, AS 14-15, ADS 13)

2 ZEMĚTŘESENÍ Jev, při kterém dochází k otřesům zemského povrchu. Příčinou je náhlé uvolnění energie v zemském nitru a pohyb hornin podél zlomu. SEISMOLOGIE – vědní obor, který se věnuje studiu zemětřesení a procesů spojených se šířením seismických vln. SEISMOLOGIE USGS - United States Geological Survey (USGS) je americká nezávislá vědeckovýzkumná vládní agentura. Je součástí struktur Ministerstva vnitra. Pracovníci agentury zkoumají geografii USA, přírodní zdroje a přírodní katastrofy. USGS

3 HYPOCENTRUM A EPICENTRUM ZEMĚTŘESENÍ HYPOCENTRUM (OHNISKO) – místo vzniku zemětřesení (několik km až stovky km pod povrchem) EPICENTRUM - kolmý průmět hypocentra na zemský povrch Obr.1 – Hypocentrum (ohnisko – focus) se nachází pod epicentrem

4 DRUHY ZEMĚTŘESENÍ podle původu : tektonická (dislokační) - 90% sopečná (vulkanická) - 7% řítivá – 3%

5 HLAVNÍ OBLASTI VÝSKYTU ZEMĚTŘESENÍ Téměř se shodují s hranicemi litosférických desek. OHNIVÝ KRUH (The Pacific Ring of Fire) – více než 75% všech zemětřesení, téměř 500 sopek. USA (zlom San Andreas), Mexiko, Japonsko, Indonésie JZ ASIE (Turecko, Írán, Arménie, Afghánistán) ČÍNA J EVROPA (Itálie, Řecko) Obr.2 – Oblast s častým výskytem vulkanismu a zemětřesení PACIFICKÝ OHNIVÝ KRUH VYHLEDEJTE V AS140-141 VYZNAČENÉ HLUBOKOOCEÁNSKÉ PŘÍKOPY VYHLEDEJTE DALŠÍ PŘÍKOPY, KTERĚ JSOU SOUČÁSTI OHNIVÉHO KRUHU.

6 Zlom SAN ANDREAS Obr. 3 a 4 – San Andreas - nejznámější a nejsledovanější zlom na světě. Prochází městem San Francisco a v blízkosti leží i město Los Angeles.

7 LITOSFÉRICKÉ DESKY LITOSFÉRICKÉ DESKY Porovnejte s mapou litosférických desek v atlase světa, najděte české názvy. Vyhledejte hlavní oblasti výskytu zemětřesení a sopečné činnosti. Lokalizujte Ohnivý kruh a zlom San Andreas. Obr. 5 - Významné litosférické desky

8 MĚŘENÍ SÍLY ZEMĚTŘESENÍ SEISMOGRAF (seismometr) - přístroj, který měří a pořizuje zápis velikosti, síly a průběhu seismických vln, vzniklých jak při zemětřesení, tak i lidskou činností. V současnosti jsou moderní seismografy propojené s výkonnými počítači a díky internetu je možné okamžitě sdílet data. internetu Zde např. můžete v aplikace Google Earth sledovat výskyt zemětřesení v posledních 30 dnech.Google Earth Na stránkách USGS jsou podrobné informace o zemětřesení v posledním týdnu. zemětřesení v posledním týdnu Obr.6 – seismograf, který dříve používalo Ministerstvo vnitra USA

9 NEJNIČIVĚJŠÍ ZEMĚTŘESENÍ PODLE POČTU OBĚTÍNEJNIČIVĚJŠÍ ZEMĚTŘESENÍ PODLE POČTU OBĚTÍ (od roku 1900) – zdroj USGSod roku 1900 MÍSTOZEMĚROK POČET OBĚTÍ (v tisících) STUPEŇ MOMENT OVÉ ŠKÁLY Mw Port-au-PrinceHaiti20103167,0 TangshanČína19762437,5 SumatraIndonésie20042289,1 NingxiaČína19202007,8 KantóJaponsko19231437,9 Ašchabad SSSR (Turkmenistán) 19481107,3 SichuanČína2008887,9 KašmírPákistán2005867,6 MessinaItálie1908727,2 AncashPeru1970707,9 Obr.7 – Haiti – hlavní město Port au-Prince postihlo 12.1.2010 zemětřesení o síle 7.0 podle Richterovy stupnice. Epicentrum bylo 15 km od hlavního města. Počet obětí vystoupal až na 316 tisíc!! (letecký snímek ze 13.1.2010) LOKALIZUJTE V ATLASE JEDNOTLIVÁ MÍSTA ZEMĚTŘESENÍ.

10 HAITI – PORT-AU-PRINCE ZEMĚTŘESENÍ 12.1.2010 Obr.8 – Prezidentský palác po zemětřesení Obr.9 - ústředí stabilizační mise Organizace spojených národů

11 ZEMĚTŘESENÍ S NEJVYŠŠÍ MOMENTOVOU ŠKÁLOU (od roku 1800)od roku 1800 MÍSTOZEMĚROKSTUPEŇ ValdiviaChile19609,5 SumatraIndonésie18339,2 AljaškaUSA19649,2 SumatraIndonésie20049,1 AricaChile18689,0 KamčatkaSSSR (Rusko) 19529,0 SendaiJaponsko20119,0* Esmeraldas Kolumbie, Ekvádor 19068,8 MauleChile20108,8 AljaškaUSA19658,7 MOMENTOVÁ ŠKÁLA Stupnice, kterou používají seismologové při měření energie, kterou uvolnilo zemětřesení Označuje se MMS (moment magnitude scale) nebo M w (index w je práce, která byla vykonána) Vznikla v 70. letech 20. století a nahradila Richterovu škálu (autor Charles Richter 1935) Richterovu škálu Je logaritmická (stejně jako Richterova), což znamená, že každý stupeň navíc značí 10x větší amplitudu a uvolnění přibližně 31,6x více energie. Zdroj – Školní atlas dnešního světa, * V atlase 8,9 – USGS překlasifikovala na 9,0

12 DVĚ NEJVĚTŠÍ ZEMĚTŘESENÍ 21.STOLETÍ DVĚ NEJVĚTŠÍ ZEMĚTŘESENÍ 21.STOLETÍ podle momentové škály - ničivá vlna TSUNAMITSUNAMI Obr.10 – Sendai - 11.3.2011 - 14:46 (JST) –Sendai 9,0 M w (URČETE, KDY NASTALO ZEMĚTŘESENÍ PODLE CET a UTC) Sendai bylo nejbližší velké město k epicentru (130 km). Známé též jako zemětřesení a tsunami v Tóhoku. Doprovázeno ničivou vlnou tsunami – hlavní zkáza. Důsledkem byla jedna ze dvou největších havárií jaderné elektrárny v historii – Fukushima (ohodnocena stupněm INES 7 –FukushimaINES tímto stupněm byla do té doby ohodnocena pouze havárie v Černobylu z roku 1986) Odhaduje se 16 tisíc mrtvých. Obr.11 – animace tsunami v Indonésii 2004. Zemětřesení v Indickém oceánu Zemětřesení v Indickém oceánu – 26.12.2004 – 7:59 (WIB) – 0:59 UTC -9,1 M w Nejvyšší hodnota ve 21.století. Největší zkázu opět nezpůsobilo zemětřesení, ale následná vlna tsunami. Odhaduje se 228 tisíc obětí. PODLE ANIMACE URČETE, KTERÉ STÁTY ČI OBLASTI ZASÁHLA VLNA TSUNAMI

13 UPRAVENÁ MERCALLIHO STUPNICE UPRAVENÁ MERCALLIHO STUPNICE Stupnice intenzity zemětřesení. Má 12 stupňů – vychází ze škod způsobených zemětřesením INerozeznatelné. Za příznivých okolností je rozeznají jen velmi vnímavé osoby. IIVnímají jen někteří lidé, pokud jsou v klidu, zejména ve vyšších patrech budov. IIIJe dobře patrné uvnitř budov, ale většina lidí nevnímá otřesy jako zemětřesení. IVJe nápadné. Pocity srovnatelné s otřesy, jaké způsobí projíždějící nákladní auto. VJe velmi nápadné. Vnímá je téměř každý. Mnozí lidé se budí. Kymácejí se sloupy. VIVznikají mírné škody. Pohybují se těžké kusy nábytku, padá omítka nebo komíny. VIIVznikají větší škody, a to především na běžných stavbách. VIIIVznikají značné škody na běžných stavbách. Hroutí se komíny. Nelze jet autem. IXVznikají velké škody. Základy domů se sesouvají, viditelné trhliny v zemi. XVznikají ohromné škody. Většina domů zbořena. Ohýbají se koleje. Puká země. XIKatastrofa. Zničeny zděné budovy a mosty. Široké trhliny v zemi. XIINaprostá zkáza. Viditelné vlnění zemského povrchu. Předměty létají vzduchem. Pozn. U stupňů VI – IX se uvažují běžné budovy. Důkladně postavené domy odpovídají nižšímu stupni, ledabyle postavené pak vyššímu.

14 Upravená Mercalliho stupnice (MM) Modifikovaná (upravená) Mercalliho stupnice vychází z rozsahu zjištěných škod na určitém území. Míra poškození závisí hlavně na vzdálenosti od epicentra, ale také na typu horniny, typu staveb, hladině spodní vody. Mezi nepřímé účinky zemětřesení patří : - sesuvy půdy a laviny (hlavně v hornatých oblastech) - požáry (při poruchách plynového potrubí v obydlených oblastech) - tsunami (pohyb mořského dna při zemětřesení či sopečné činnosti) Příklady stupňů zemětřesení : IX – San Francisco 1906, Sumatra 2004, Sendai 2011 X – Haiti 2010 XI – Messina 1908, Valdivia 1960, Tangshan 1976, Sichuan 2008 XII – Ningxia, Haiyuan 1920 Jiné stupnice (upravená Mercalliho se používá hlavně v USA) : Evropská makroseismická stupnice (EMS-98) – v zemích EU (i ČR), Medveděvova stupnice (MSK-64) - Medveděvova-Sponheuerova-Kárníkova stupnice – Indie, Izrael, Rusko a SNS, Liedu (CSIS) - China Seismic Intensity Scale – Čína, Shindo (JMA) - Japan Meteorological Agency – JaponskoEvropská makroseismická stupniceMedveděvova stupniceLiedu (CSIS) Shindo

15 ZDROJE INFORMACÍ : Obr.1- [cit. 2013-01-18].. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Sam Hocevarhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Epicenter.png Obr.2- [cit. 2013-01-18].. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Hanzshttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pacifick%C3%BD_ohniv%C3%BD_kruh.png Obr.3- [cit. 2013-01-18].. Licence: Public domain, Autor: Chmee2(původní zdroj – Robert E. Wallace, USGS)http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:San_Andreas.jpg Obr.4- [cit. 2013-01-18].. Licence: Public domain, Autor: Kate Barton, David Howell a Joe Vigil(původní zdroj – USGS PD work)http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sanandreas.jpg Obr.5- [cit. 2013-01-18].. Licence: Public domain, Autor: Dbenbenn (původní zdroj – USGS)http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tectonic_plates.png Obr.6- [cit. 2013-01-18].. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Yamaguchi 先生http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kinemetrics_seismograph.jpg Obr.7- [cit. 2013-01-18].. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 Generic, Autor: Flickrhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Surtsey_from_plane,_1999.jpg Obr.8- [cit. 2013-01-18].. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 Generic, Autor: Flickrhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Haitian_national_palace_earthquake.jpg Obr.9- [cit. 2013-01-18].. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 Generic, Autor: Flickrhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:UN_headquarters_Haiti_after_2010_earthquake.jpg Obr.10- [cit. 2013-01-18].. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: W.Rebelhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JAPAN_EARTHQUAKE_20110311-cs.png Obr.11- [cit. 2013-01-18].. Licence: Public domain, Autor: Vasily V. Titov (původní zdroj – NOAA)http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:2004_Indonesia_Tsunami_Complete.gif Wikipedie, otevřená encyklopedie. [on-line]. [cit. 2013-01-18]. Dostupné z WWW: Zemětřesení. http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bt%C5%99esen%C3%AD Momentová škála. http://cs.wikipedia.org/wiki/Momentov%C3%A1_%C5%A1k%C3%A1la Richterova stupnice. http://cs.wikipedia.org/wiki/Richterova_stupnice USGS.,http://cs.wikipedia.org/wiki/United_States_Geological_Survey USGS. Zemětřesení. http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/ Seismologie. http://cs.wikipedia.org/wiki/Seismologie Mercalliho stupnice. http://en.wikipedia.org/wiki/Mercalli_intensity_scale Bičík, Ivan; Janský, Bohumír a kol. Příroda a lidé Země. Učebnice zeměpisu pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2004. 1. vydání, ISBN 80-86034-45-3 Valenta, Václav a kol. Maturita ze zeměpisu. Studijní příručka pro maturanty. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., 2000. 1. vydání, ISBN 80-86034-44-5 Kašparovský. Karel. Zeměpis I. v kostce pro SŠ. Praha: Nakladatelství FRAGMENT,s. r. o.,2008.1. vydání, ISBN 978-80-253-0586-7 Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, a. s., 2004. 1. vydání, ISBN 80-7011-730-3 Hanus, Martin; Šídlo, Luděk. Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství Terra, s. r. o. 2011. 1. vydání. ISBN 978-80-902282-6-9 Almanach geografie. Vydala National Geography Society. Praha: Sanoma Magazines, s. r. o,. 2006, ISBN 80-7026-267-2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alois Studenovský.


Stáhnout ppt "ZEMĚTŘESENÍ (PaLZ 30-31, AS 14-15, ADS 13). ZEMĚTŘESENÍ Jev, při kterém dochází k otřesům zemského povrchu. Příčinou je náhlé uvolnění energie v zemském."

Podobné prezentace


Reklamy Google