Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZEMĚTŘESENÍ (PaLZ 30-31, AS 14-15, ADS 13)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZEMĚTŘESENÍ (PaLZ 30-31, AS 14-15, ADS 13)"— Transkript prezentace:

1 ZEMĚTŘESENÍ (PaLZ 30-31, AS 14-15, ADS 13)

2 ZEMĚTŘESENÍ Jev, při kterém dochází k otřesům zemského povrchu. Příčinou je náhlé uvolnění energie v zemském nitru a pohyb hornin podél zlomu. SEISMOLOGIE – vědní obor, který se věnuje studiu zemětřesení a procesů spojených se šířením seismických vln. USGS - United States Geological Survey (USGS) je americká nezávislá vědeckovýzkumná vládní agentura. Je součástí struktur Ministerstva vnitra. Pracovníci agentury zkoumají geografii USA, přírodní zdroje a přírodní katastrofy.

3 HYPOCENTRUM A EPICENTRUM ZEMĚTŘESENÍ
HYPOCENTRUM (OHNISKO) – místo vzniku zemětřesení (několik km až stovky km pod povrchem) EPICENTRUM - kolmý průmět hypocentra na zemský povrch Obr.1 – Hypocentrum (ohnisko – focus) se nachází pod epicentrem

4 DRUHY ZEMĚTŘESENÍ podle původu : tektonická (dislokační) - 90%
sopečná (vulkanická) - 7% řítivá – 3%

5 HLAVNÍ OBLASTI VÝSKYTU ZEMĚTŘESENÍ
Téměř se shodují s hranicemi litosférických desek. OHNIVÝ KRUH (The Pacific Ring of Fire) – více než 75% všech zemětřesení, téměř 500 sopek. USA (zlom San Andreas), Mexiko, Japonsko , Indonésie JZ ASIE (Turecko, Írán, Arménie, Afghánistán) ČÍNA J EVROPA (Itálie, Řecko) VYHLEDEJTE V AS VYZNAČENÉ HLUBOKOOCEÁNSKÉ PŘÍKOPY VYHLEDEJTE DALŠÍ PŘÍKOPY, KTERĚ JSOU SOUČÁSTI OHNIVÉHO KRUHU. Obr.2 – Oblast s častým výskytem vulkanismu a zemětřesení PACIFICKÝ OHNIVÝ KRUH

6 Zlom SAN ANDREAS Obr. 3 a 4 – San Andreas - nejznámější a nejsledovanější zlom na světě. Prochází městem San Francisco a v blízkosti leží i město Los Angeles.

7 LITOSFÉRICKÉ DESKY Porovnejte s mapou litosférických desek v atlase světa, najděte české názvy. Vyhledejte hlavní oblasti výskytu zemětřesení a sopečné činnosti. Lokalizujte Ohnivý kruh a zlom San Andreas. Obr Významné litosférické desky

8 MĚŘENÍ SÍLY ZEMĚTŘESENÍ
SEISMOGRAF (seismometr) - přístroj, který měří a pořizuje zápis velikosti, síly a průběhu seismických vln, vzniklých jak při zemětřesení, tak i lidskou činností. V současnosti jsou moderní seismografy propojené s výkonnými počítači a díky internetu je možné okamžitě sdílet data. Zde např. můžete v aplikace Google Earth sledovat výskyt zemětřesení v posledních 30 dnech. Na stránkách USGS jsou podrobné informace o zemětřesení v posledním týdnu. Obr.6 – seismograf, který dříve používalo Ministerstvo vnitra USA

9 NEJNIČIVĚJŠÍ ZEMĚTŘESENÍ PODLE POČTU OBĚTÍ (od roku 1900) – zdroj USGS
MÍSTO ZEMĚ ROK POČET OBĚTÍ (v tisících) STUPEŇ MOMENTOVÉ ŠKÁLY Mw Port-au-Prince Haiti 2010 316 7,0 Tangshan Čína 1976 243 7,5 Sumatra Indonésie 2004 228 9,1 Ningxia 1920 200 7,8 Kantó Japonsko 1923 143 7,9 Ašchabad SSSR (Turkmenistán) 1948 110 7,3 Sichuan 2008 88 Kašmír Pákistán 2005 86 7,6 Messina Itálie 1908 72 7,2 Ancash Peru 1970 70 Obr.7 – Haiti – hlavní město Port au-Prince postihlo zemětřesení o síle 7.0 podle Richterovy stupnice . Epicentrum bylo 15 km od hlavního města. Počet obětí vystoupal až na 316 tisíc!! (letecký snímek ze ) LOKALIZUJTE V ATLASE JEDNOTLIVÁ MÍSTA ZEMĚTŘESENÍ.

10 HAITI – PORT-AU-PRINCE ZEMĚTŘESENÍ 12.1.2010
Obr.9 - ústředí stabilizační mise Organizace spojených národů Obr.8 – Prezidentský palác po zemětřesení

11 ZEMĚTŘESENÍ S NEJVYŠŠÍ MOMENTOVOU ŠKÁLOU (od roku 1800)
MOMENTOVÁ ŠKÁLA Stupnice , kterou používají seismologové při měření energie, kterou uvolnilo zemětřesení Označuje se MMS (moment magnitude scale) nebo Mw (index w je práce, která byla vykonána) Vznikla v 70. letech 20. století a nahradila Richterovu škálu (autor Charles Richter 1935) Je logaritmická (stejně jako Richterova), což znamená, že každý stupeň navíc značí 10x větší amplitudu a uvolnění přibližně 31,6x více energie. MÍSTO ZEMĚ ROK STUPEŇ Valdivia Chile 1960 9,5 Sumatra Indonésie 1833 9,2 Aljaška USA 1964 2004 9,1 Arica 1868 9,0 Kamčatka SSSR(Rusko) 1952 Sendai Japonsko 2011 9,0* Esmeraldas Kolumbie , Ekvádor 1906 8,8 Maule 2010 1965 8,7 Zdroj – Školní atlas dnešního světa, * V atlase 8,9 – USGS překlasifikovala na 9,0

12 DVĚ NEJVĚTŠÍ ZEMĚTŘESENÍ 21
DVĚ NEJVĚTŠÍ ZEMĚTŘESENÍ 21.STOLETÍ podle momentové škály - ničivá vlna TSUNAMI Obr.10 – Sendai :46 (JST) – 9,0 Mw (URČETE, KDY NASTALO ZEMĚTŘESENÍ PODLE CET a UTC) Sendai bylo nejbližší velké město k epicentru (130 km). Známé též jako zemětřesení a tsunami v Tóhoku. Doprovázeno ničivou vlnou tsunami – hlavní zkáza. Důsledkem byla jedna ze dvou největších havárií jaderné elektrárny v historii – Fukushima (ohodnocena stupněm INES 7 – tímto stupněm byla do té doby ohodnocena pouze havárie v Černobylu z roku 1986) Odhaduje se 16 tisíc mrtvých. Obr.11 – animace tsunami v Indonésii 2004. Zemětřesení v Indickém oceánu – – 7:59 (WIB) – 0:59 UTC 9,1 Mw Nejvyšší hodnota ve 21.století. Největší zkázu opět nezpůsobilo zemětřesení, ale následná vlna tsunami. Odhaduje se 228 tisíc obětí. PODLE ANIMACE URČETE, KTERÉ STÁTY ČI OBLASTI ZASÁHLA VLNA TSUNAMI

13 UPRAVENÁ MERCALLIHO STUPNICE Stupnice intenzity zemětřesení
UPRAVENÁ MERCALLIHO STUPNICE Stupnice intenzity zemětřesení. Má 12 stupňů – vychází ze škod způsobených zemětřesením I Nerozeznatelné. Za příznivých okolností je rozeznají jen velmi vnímavé osoby. II Vnímají jen někteří lidé, pokud jsou v klidu, zejména ve vyšších patrech budov. III Je dobře patrné uvnitř budov, ale většina lidí nevnímá otřesy jako zemětřesení. IV Je nápadné. Pocity srovnatelné s otřesy, jaké způsobí projíždějící nákladní auto. V Je velmi nápadné. Vnímá je téměř každý. Mnozí lidé se budí. Kymácejí se sloupy. VI Vznikají mírné škody. Pohybují se těžké kusy nábytku, padá omítka nebo komíny. VII Vznikají větší škody, a to především na běžných stavbách. VIII Vznikají značné škody na běžných stavbách. Hroutí se komíny. Nelze jet autem. IX Vznikají velké škody. Základy domů se sesouvají, viditelné trhliny v zemi. X Vznikají ohromné škody. Většina domů zbořena. Ohýbají se koleje. Puká země. XI Katastrofa. Zničeny zděné budovy a mosty. Široké trhliny v zemi. XII Naprostá zkáza. Viditelné vlnění zemského povrchu. Předměty létají vzduchem. Pozn. U stupňů VI – IX se uvažují běžné budovy. Důkladně postavené domy odpovídají nižšímu stupni, ledabyle postavené pak vyššímu.

14 Upravená Mercalliho stupnice (MM)
Modifikovaná (upravená) Mercalliho stupnice vychází z rozsahu zjištěných škod na určitém území. Míra poškození závisí hlavně na vzdálenosti od epicentra, ale také na typu horniny, typu staveb, hladině spodní vody. Mezi nepřímé účinky zemětřesení patří : - sesuvy půdy a laviny (hlavně v hornatých oblastech) - požáry (při poruchách plynového potrubí v obydlených oblastech) - tsunami (pohyb mořského dna při zemětřesení či sopečné činnosti) Příklady stupňů zemětřesení : IX – San Francisco 1906, Sumatra 2004, Sendai 2011 X – Haiti 2010 XI – Messina 1908, Valdivia 1960, Tangshan 1976, Sichuan 2008 XII – Ningxia, Haiyuan 1920 Jiné stupnice (upravená Mercalliho se používá hlavně v USA) : Evropská makroseismická stupnice (EMS-98) – v zemích EU (i ČR), Medveděvova stupnice (MSK-64) - Medveděvova-Sponheuerova-Kárníkova stupnice – Indie, Izrael, Rusko a SNS, Liedu (CSIS) - China Seismic Intensity Scale – Čína, Shindo (JMA) - Japan Meteorological Agency – Japonsko

15 ZDROJE INFORMACÍ : Obr.1- [cit ]. < > . Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Sam Hocevar Obr.2- [cit ]. < >. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Hanzs Obr.3- [cit ]. < >. Licence: Public domain, Autor: Chmee2(původní zdroj – Robert E. Wallace, USGS) Obr.4- [cit ]. < >. Licence: Public domain, Autor: Kate Barton, David Howell a Joe Vigil(původní zdroj – USGS PD work) Obr.5- [cit ]. < > . Licence: Public domain, Autor: Dbenbenn (původní zdroj – USGS) Obr.6- [cit ]. < > . Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: Yamaguchi先生 Obr.7- [cit ]. < >. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 Generic, Autor: Flickr Obr.8- [cit ]. < >. Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 Generic, Autor: Flickr Obr.9- [cit ]. < . Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 Generic, Autor: Flickr Obr.10- [cit ]. < . Licence: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0, Autor: W.Rebel Obr.11- [cit ]. < . Licence: Public domain, Autor: Vasily V. Titov (původní zdroj – NOAA) Wikipedie, otevřená encyklopedie. [on-line]. [cit ]. Dostupné z WWW: Zemětřesení. < Momentová škála. < Richterova stupnice. < USGS. < USGS. Zemětřesení.< > Seismologie. < Mercalliho stupnice. < Bičík, Ivan; Janský, Bohumír a kol. Příroda a lidé Země. Učebnice zeměpisu pro střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., vydání, ISBN Valenta, Václav a kol. Maturita ze zeměpisu. Studijní příručka pro maturanty. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o., vydání, ISBN Kašparovský. Karel. Zeměpis I. v kostce pro SŠ. Praha: Nakladatelství FRAGMENT,s. r. o., vydání, ISBN Klímová, Eva. Školní atlas světa. Praha: Kartografie Praha, a. s., vydání, ISBN Hanus, Martin; Šídlo, Luděk. Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství Terra, s. r. o vydání. ISBN Almanach geografie. Vydala National Geography Society. Praha: Sanoma Magazines, s. r. o,. 2006, ISBN Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alois Studenovský.


Stáhnout ppt "ZEMĚTŘESENÍ (PaLZ 30-31, AS 14-15, ADS 13)"

Podobné prezentace


Reklamy Google