Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

;; Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ";; Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."— Transkript prezentace:

1 ;; Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková Datum: 17.4. 2013 Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od realismu 19. století po meziválečnou literaturu 20. století Téma: 4. etapa národního obrození Číslo DUM:VY_32_INOVACE_EMT2_Mtv_05 Ověřen ve výuce dne: 22.10. 2013

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit s 4. etapou národního obrození Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o realismu v české literatuře Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: Karel Havlíček Borovský, Božena Němcová

4 4. etapa národního obrození 50. léta 19. století upevnění absolutismu zrušení poddanství v 1. pol. 50. let doznívá umělecká aktivita předchozího desetiletí. r. 1853 vychází Erbenova Kytice 1855 vychází Babička Boženy Němcové Romantický životní pocit byl postupně nahrazován realistickým zobrazováním skutečnosti

5 Karel Havlíček Borovský (1821-1856) obr.1

6 Karel Havlíček Borovský satirik, překladatel, zakladatel českého politického novinářství redaktor Pražských novin, později zakládá politický deník Národní noviny od května 1850 vydává Havlíček v Kutné Hoře časopis Slovan, tehdy jediné opoziční periodikum (hájil zde demokratické zásady proti vládě i proti církvi)

7 V prosinci 1851 byl zatčen a odvezen do vyhnanství do Brixenu Havlíček vystupoval v novinách i veřejných projevech radikálně za národní rovnoprávnost psal epigramy – krátká satirická báseň zakončená pointou

8 Literární dílo „Epigramy“ – pět oddílů: Církvi, Králi, Vlasti, Múzám, Světu „Obrazy z Rus“ – cestopisné črty „Tyrolské elegie“ – básnický popis Havlíčkova zatčení v Německém Brodu a jeho cesty přes Alpy až do brixenské internace. Havlíček zde pranýřuje pokrytectví absolutistické vlády.

9 „Král Lávra“ – satira, využití motivů irské pohádky o králi Midasovi „Křest svatého Vladimíra“ – ironické odsouzení jakékoli absolutistické vlády

10 Božena Němcová obr.2

11 Pomník Boženy Němcové na Slovanském ostrově v Praze Obr.3

12 „Babička s vnoučaty“ z roku 1922 v Ratibořicích Obr.4

13 Božena Němcová (1820-1862) Pohádková tvorba: Němcová sbírala a vydala „Národní báchorky a pověsti“ ( Chytrá Horákyně, O princezně se zlatou hvězdou na čele, O Smolíčkovi) Vesnické povídky: „Divá Bára“, „Pohorská Vesnice“, „ V zámku a podzámčí“ Povídky: „Dobrý člověk“, „Pan učitel“

14 „Babička“ – vrchol tvorby B.Němcové - hlavním zdrojem vzpomínky na dětství - ukazuje harmonický život prostých lidí v průběhu jednoho roku - babička ztvárněna jako dokonalý a moudrý člověk, vychovávala vnoučata, byla rádkyní ostatním, uznávaná i paní kněžnou - ukázka- Babička: http://www.youtube.com/watch?v=ue4bYuUX azk http://www.youtube.com/watch?v=ue4bYuUX azk

15 Kontrolní otázky Charakterizuj 4. etapu národního obrození. Proč byl K.H. Borovský zatčen a kde prožil zbytek svého života? Co je to epigram? Co víš o díle Boženy Němcové?

16 Odpovědi 50.léta 19. století, romantický životní pocit byl postupně nahrazován realistickým zobrazováním skutečnosti. Hájil demokratické zásady proti vládě i církvi, vystupoval v novinách i veřejných projevech radikálně za národní rovnoprávnost. krátká satirická báseň zakončená pointou „Divá Bára“, „Pohorská Vesnice“, „ V zámku a podzámčí“, „Dobrý člověk“, „Pan učitel“. „Babička“

17 Obr. 1[cit. 2013-04-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Borovsk%C3%BD.jpg Obr. 2[cit. 2013-04-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bozena_Nemcova.jpg Obr. 3[cit. 2013-04-17]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bozena_Nemcova.JPG Obr. 4Kozuch. [cit. 2013-04-04]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Karel Havlíček Borovský [online]. c2013 [citováno 17. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Borovsk%C3%BD&oldid=1020 9944 Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Božena Němcová [online]. c2013 [citováno 17. 04. 2013]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1&oldid=10204182 POLÁŠKOVÁ, Taťána, Dagmar MILOTOVÁ a Zuzana DVOŘÁKOVÁ. Literatura - přehled středoškolského učiva. dotisk 2. Třebíč: Petra Velanová, 2009. edice Maturita. ISBN 80-902571-6-X. s 72 - 74

18 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt ";; Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0958 SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709."

Podobné prezentace


Reklamy Google