Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STUDIE VITAMINY Tomáš Roušar Katedra biologických a biochemických věd FCHT, Univerzita Pardubice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STUDIE VITAMINY Tomáš Roušar Katedra biologických a biochemických věd FCHT, Univerzita Pardubice."— Transkript prezentace:

1

2 STUDIE VITAMINY Tomáš Roušar Katedra biologických a biochemických věd FCHT, Univerzita Pardubice

3 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar VITAMINY  jen některé skladovány v těle  dostatečný stálý přívod potravou do organismu  podílejí se na řadě dějů v organismu - enzymové systémy - hematopoeza - antioxidační působení  při nedostatku  specifické potíže

4 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar LIPOFILNÍ HYDROFILNÍ VITAMIN A VITAMIN C TOKOFEROLY (α,β,γ) VITAMINY Sk. B VITAMIN K VITAMIN H VITAMINY

5 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar β-karoten α-tokoferol vitamin C

6 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar Stanovení vitaminu E Vzorky plazmy (EDTA) Kalibrace Deproteinace (ethanol) Tokoferol acetát (200 μM) Extrakce (n-hexan) - 2x Odpaření v atmosféře N 2 (60°C) Reziduum (-20°C)

7 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar Stanovení vitaminu E  HPLC analýza s UV detekcí - stac. fáze: MAC 4,6x250 mm, Biospher PSI 120, C 18, 5 μm (Labio a.s., ČR) - mob. fáze: hexan-acetonitril-methanol 15:40:45, v/v/v - teplota: 37°C - průtok mobilní fáze: 0,7 ml/min - detekce: λ = 292 nm

8 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar Stanovení vitaminu E Chromatogram vz. č.111: 7,20- vitamin E, 8,08- tok. acetát

9 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar Stanovení vitaminu E y = 0,0047*x +1.72 R 2 = 0.9993 y D = 6,46 μM

10 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar Stanovení β-karotenu Vzorky plazmy (EDTA) Kalibrace BHT (0,1%) v n-hexanu Deproteinace (ethanol) Extrakce (n-hexan) - 2x Odpaření supernatantu v atmosféře N 2 (60°C) Reziduum (-20°C)

11 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar Stanovení β-karotenu  HPLC analýza s VIS detekcí - stac. fáze: MAC 4,6x250 mm, Biospher PSI 120, C 18, 5 μm (Labio a.s., ČR) - mob. fáze: hexan-acetonitril-methanol 15:40:45, v/v/v - teplota: 40°C - průtok mobilní fáze: 0,7 ml/min - detekce: λ = 450 nm

12 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar Stanovení β-karotenu Chromatogram kalibrace: 6,93- vitamin E, 12,67- β-karoten

13 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar Stanovení β-karotenu y = (8,60*10 -5 )*x +0,02 R 2 = 0.9997 y D = 0,12 μM

14 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar Stanovení vitaminu C Vzorky plazmy (EDTA) Kalibrace + DTT (DTE), MPA TCA, oxalová kys. Deproteinace TCA (10%), kys. oxalová (10 mM) Centrifugace (5000 rpm; 10 min)

15 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar Stanovení vitaminu C Extrakce (diethylether) – 3x Supernatant Vodná fáze (obsahuje kyseliny) (vitamin C, ostat. l.) Rozpuštění ve směsi EDTA (1mM): methanol [7:3] Dávkování na kolonu

16 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar Stanovení vitaminu C  HPLC analýza s elektrochemickou detekcí - stac. fáze: kolona - 4x150 mm, Discovery, C 18, 5 μm (Supelco, USA) předkolona - 4x20 mm, Discovery, C 18, 5 μm (Supelco, USA) - mobilní fáze: methanol-voda 20:80, v/v - ionpárující činidla - dodecyltrimethylammonium chlorid - tetraoctylammonium bromid - T = 20°C; průtok = 0,5 ml/min

17 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar Stanovení vitaminu C Chromatogram vzorku: 5,33- kys. močová, 6,54- vitamin C

18 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar Stanovení MDA Vzorky plazmy (EDTA)Kalibrace 16,6 μl TMP/ 1 l H 2 O TBA (28 mM) + EDTA (2 g/l) 100°C, 60 minut

19 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar Stanovení MDA Extrakce (n-butanol) Třepání a centrifugace (3500 rpm, 4°C, 45 min) Spektrofotometr (485 nm; 532 nm; 560 nm) Allenova korekce A kor = A 532 – [(A 560 - A 485 )*0,63 + A 485 ]

20 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar Stanovení MDA y = 0,020*x +0,002 R 2 = 0.9999 x D = 0,19 μM

21 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar Výsledky: Vitamin E ± SD [μmol/l] MDA ± SD [μmol/l] Kontrolní skupina 13,39 ± 4,23 0,71 ± 0,26 Infarkt myokardu 14,59 ± 5,39 0,72 ± 0,35 Diabetes Mellitus 14,92 ± 5,12 0,88 ± 0,29

22 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar  87 účastníků studie (prům. věk = 74 let)  hladiny vitaminu E mezi kontrolní skupinou a skupinami ostatními se statisticky významně neliší  hladiny MDA se v porovnání s kontrolní skupinou liší významně u skupiny s diabetem mellitem, rozdílné nejsou u skupiny s IM Výsledky:

23 STUDIE VITAMINY, © 2003 T.Roušar Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "STUDIE VITAMINY Tomáš Roušar Katedra biologických a biochemických věd FCHT, Univerzita Pardubice."

Podobné prezentace


Reklamy Google