Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čtenáři a čtení v ČR v roce 2007 Výzkum dospělé populace nad 15 let Vít Richter Národní knihovna ČR Brno 20.11.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čtenáři a čtení v ČR v roce 2007 Výzkum dospělé populace nad 15 let Vít Richter Národní knihovna ČR Brno 20.11.2007."— Transkript prezentace:

1 Čtenáři a čtení v ČR v roce 2007 Výzkum dospělé populace nad 15 let Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Brno 20.11.2007

2 2 Zdroj: statist. ročenky NIPOS

3 3

4 4

5 5 Tři otázky  Co udělat pro to, abychom si udrželi stávající uživatele?  Co můžeme udělat pro to, abychom přiměli k návratu ty, kteří dříve používali knihovny?  Co můžeme udělat proto, abychom přiměli k užívání knihoven ty, kteří je nikdy nevyužívali?

6 6 Základní údaje  Společný projekt Ústavu pro českou literaturu AV ČR a NK ČR s finanční podporou MK ČR  Statistické šetření: DEMA, a. s.  Reprezentativní vzorek: 1551 respondentů – populace nad 15 let  Statistická chyba 2,5 %  Sběr dat: 25. 5. – 16. 6. 2007  Možnost srovnání s výzkumem z roku 1996

7 7

8 8 42% - průměr EU Zdroj: Keys Figures on Cultural Participation in EU, 2002 17% - ČR

9 9 Jaká část populace využívá knihovny? +10% -21% -11%

10 10 1996 2007 +15% +9%

11 11 Největší ohrožení pro budoucnost:  Děti a mládež  Muži

12 12

13 13 Rizikové skupiny  Muži  Věkové skupiny 25 – 34 let a nad 55 let  Lidé s nižším vzděláním  Obyvatelé menších obcí

14 14 Jiné zdroje 26% Problémy ze strany knihovny 35%

15 15 60% obyvatel během 1 roku nevyužilo knihovny

16 16 Na co se soustředit:  Šetřit čas uživatelů  Zajistit místní dostupnost knihoven – nerušit pobočky, optimalizovat provozní dobu  Omezit byrokracii při půjčování  Využít možností AKS – omezit návštěvy knihovny na případy, kdy uživatel chce opravdu přijít  Mít kvalitní nabídku médií – knihy, časopisy, CD, DVD, internet  Pro knihovny lze získat až 70% populace, ale…  13 – 30% lidí do knihoven nikdy chodit nebudou  Nečtenáři  Odlišný životní styl

17 17       Knihy = +5 minut

18 18

19 19 Dílčí závěr  Rozsah času knih, pro četbu není velký, ale nezmenšuje se  Internet není nepřítelem četby  Využít internet pro zvýšení potenciálu služeb knihoven, zlepšit přístup ke knihám

20 20

21 21

22 22 Četba knih jako ženský fenomén?

23 23 Dílčí závěry  Rozhodující vliv na to, zda bude člověk číst knihy, má rodina  Nesoustředit se pouze na děti, ale na celé rodiny  Mají knihovny dostatečnou nabídku pro muže?

24 24 Nákup = 33% Domácí zdroje = 32% Knihovna = 10%

25 25 Nákup knih a domácí knihovny  Průměrně každý občan zakoupil během jednoho roku téměř 7 knih  Průměrně každý občan utratil během jednoho roku za knihy 1 303,- Kč  29% občanů nekoupilo v posledním roce knihu  Pouze 1% občanů ČR starších 15 let nemá v domácí knihovně žádné knihy  Průměrná domácí knihovna občanů čítá 274 knih

26 26

27 27 Pokles zájmu -24% Zvýšení zájmu o 23% Zvýšení zájmu o 25% Zvýšení zájmu o 9% Zvýšení zájmu o 12%

28 28 Dílčí závěry  Služby knihoven tvoří pouze doplňkový zdroj pro získávání knih  Obecně panuje nedostatečné povědomí o tom, jaké služby knihovny nabízí  Kulturní a vzdělávací akce mohou knihovně získat další návštěvníky, ale má to své limity  Rozvoj knihovny jako místa pro pobývání

29 29

30 30

31 31 Dílčí závěry  Knihovny jsou bezvýznamným zdrojem pro získávání informací o nových knihách  Uživatelé očekávají, že jim knihovny poskytnou informace o nových knihách  Informace o novinkách  Aktivní marketing nabídky služeb knihovny  Zlepšit vlastnosti a obsah OPAC – Web 2  Obálky, anotace, obsahy  Hodnocení uživatelů, diskuze  Soustředit se na besedy s autory, regionální informace, poradenství, vzdělávací a kulturní pořady, el. inf. zdroje  Knihovna jako místo – občerstvení, prodej knih

32 32 79% uživatelů je spokojeno Jak dlouho?

33 33 Velká Británie - výzkumná studie  Výzkum populace ve věku 14 – 35 let pomocí kvalitativního výzkumu  Vytvoření 15 skupin – věk, pohlaví, životní situace (rodina, svobodní), vzdělání, sociální statut, bydliště, současní a minulý uživatelé knihoven, neuživatelé  Řízeny rozhovor pomocí dotazníku, společné diskuse ve skupinách, seznámení respondentů s nabídkou knihovních služeb, kontrolní dotazník

34 34 6 hlavních skupin veřejnosti  Rodinní aktivisté (Family Activity Seekers)  Funkční diletanti (Functional Dabblers)  Mladí hledači místa (Teen Space Seekers)  Studenti (Students)  Vypůjčovatelé (Borrowers)  Odpojení (Disconnected)

35 35

36 Potřeby našich uživatelů nemusí být to, co si myslíme, že naši uživatelé potřebují


Stáhnout ppt "Čtenáři a čtení v ČR v roce 2007 Výzkum dospělé populace nad 15 let Vít Richter Národní knihovna ČR Brno 20.11.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google