Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6 Antická literatura archaického období

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6 Antická literatura archaického období"— Transkript prezentace:

1 6 Antická literatura archaického období
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Historické souvislosti:
antika - kultura Řeků a Římanů Řecko kolébka evropské civilizace v řeckých městských státech (polis) se zrodila demokracie a s ní i politika římská kultura navazuje na etruskou a řeckou přelom 3. a 2. tisíciletí př. n. l – příchod Řeků do Řecka 14. – 13. stol. př. n. l. – vrchol mykénské civilizace asi 1200 př. n. l. – trojská válka 1100 – 800 př. n. l. – tzv. temná staletí řeckých dějin 8. až 6. stol. př. n. l – archaické období řeckých dějin 753 př. n. l. – údajné založení Říma př. n. l. – klasické (attické období) řeckých dějin př. n. l. – helénistické období řeckých dějin 146 př. n. l. – podmanění Řecka Římem 476 n. l. – zánik říše západořímské

3 Řecká architektura – sloup dórský, iónský, korintský

4 Řada korintských sloupů chámu
v syrské Palmyře

5 Akropolis Parthenon

6 Sochařství zobrazovalo ideál zdraví, krásy a vzdělání – kalokagathiu.
Ve starších dobách vznikaly postavy mladíků kúros a dívek koré. Klasické sochařství zachycovalo postavy v pohybu a s přirozenějším výrazem ve tváři. Myrónův Diskobolos

7 Jazyk a písmo Nejstarším dochovaným písmem v Řecku jsou hieroglyfy, které byly nalezeny na Krétě (disk z Faistu). Toto písmo nebylo dosud rozluštěno, stejně jako krétsko-mykénské lineární písmo A. Lineární písmo B se pokoušel rozluštit anglický archeolog Evans (objevitel krétské civilizace), ale dokázal to až Angličan Michael Ventris ( ). Toto písmo zachycuje ranou podobu řečtiny ve 2. tis. př.n.l. (tzv. mykénština). Řekové převzali od Féničanů 22 písmen hláskové abecedy. Na rozdíl od nich začali zapisovat i samohlásky. Nejstarší nápis tímto písmem pochází z 8. stol. př. n. l. Velká písmena se tesala do kamene, malými se psalo na papyrus, černé voskové tabulky nebo ostrakony (střepy). Každé písmeno mělo zároveň číselnou hodnotu. Názvy jednotlivých písmen řecké alfabety se používají hlavně ve fyzice.

8 Krétské hieroglyfy na disku z Faistu a lineární písmo A

9 Ukázka řeckého textu na papyru

10 Nápis na střepu (ostrakon)

11 Tabulka ukazuje vznik řeckého písma z hláskové abecedy Féničanů.
I v dobách římské nadvlády si řečtina uchovala svůj vliv. Řada významných děl včetně Nového zákona byla psána řecky.

12 Významná místa řeckých dějin

13 Archaické období Nejstarší civilizací na území Řecka byla krétsko-mykénská kultura (3. tis. až 12. stol. př. n. l.). V 11. stol. př. n. l. osídlují jižní Řecko Dórové. V archaickém období (8. až 6. stol. př. n. l.) vznikají první městské státy (polis), začíná kolonizace Středozemního a Černého moře a v roce 776 př. n. l. se konají první olympijské hry.

14 Řecká literatura archaického období
Homér (9./8. stol. př. n. l.) tradice říká, že Homér byl slepý básník (Řekové věřili, že slepci mají věštecké schopnosti) více toho o něm nevíme, a proto o jeho existenci panují vážné pochybnosti (básník polomytický) jsou mu připisována dvě největší díla řecké literatury – eposy Ilias a Odyssea

15 Slepý Homér se nechává vést. Obraz namaloval r
Slepý Homér se nechává vést. Obraz namaloval r francouzský malíř William-Adolphe Bouguereau.

16 Ilias Epos Ilias vychází z mýtů o trojské válce, která trvala 10 let. Na začátku všech problémů byl syn trojského krále Priama Paris, který označil za nejkrásnější bohyni Afroditu. Za odměnu získal krásnou Helenu, manželku krále Menelaa. Její únos do Troje (řecky Ilion) nezůstal bez odplaty. Řečtí hrdinové (Achilles, Odysseus, Nestor...) pod vedením Menelaova bratra Agamemnona město oblehli, ale Trojané jejich náporu dlouho vzdorovali. Do konfliktu zasahovali i bohové. Řekům pomáhala Athéna, Héra, Poseidon a Hefaistos, Trojanům Afrodita, Apollon a Ares. Samotný epos zachycuje 51 dní posledního roku trojské války a předchozí události vypravuje formou retrospektivy. Agamemnon připraví Achilla o válečnou kořist – krásnou zajatkyni Briseovnu. Rozhněvaný Achilles přestane bojovat a Řekové obléhající Tróju začínají prohrávat. Achilles změní svůj postoj, když zjistí, že jeho přítele Patrokla, který si oblékl Achillovu zbroj, zabil nejudatnější trojský bojovník Hektor. Achilles Hektora zabije a jeho mrtvolu vláčí za svým vozem. Pohřbem Hektora celý epos končí. Více než veršů je rozděleno do 24 zpěvů.

17 Achilleus útočí, aby se pomstil Hektorovi za zabití přítele Patrokla.

18 Antická mytologie inspirovala
umělce všech dob Jacques Louis David: Paris a Helena (1788)

19 Heinrich Schliemann (1822-1890)
Německý archeolog Schliemann byl přesvědčen, že homérské eposy mají reálný základ, a skutečně bájnou Tróju objevil (dnešní Izmir v Turecku). Mezi jeho nejvýznamnější nálezy patří tzv. Agamemnonova zlatá maska z Mykén.

20 Trója - známé archeologické naleziště
v Turecku. Nachází se na západě země, u vesnice Hissarlik, v regionu Çanakkale, u Dardanelské úžiny.

21 „Priamův poklad“ objevený archeologem Schliemannem.
Později bylo zjištěno, že poklad je asi o 1000 let starší, než Schliemann předpokládal, nemohl tedy patřit trojskému králi Priamovi.

22 Fotografie Schliemannovy ženy Sophie s nádhernou zlatou čelenkou
z tzv. Priamova pokladu

23 Atreova pokladnice v Mykénách
Agamemnonova maska Atreova pokladnice v Mykénách

24 Schliemannův hrob v Athénách

25 Trója 2004, USA, 156 min. Režie: Wolfgang Pettersen

26 Odyssea Také Odysseovy osudy jsou převyprávěny formou retrospektivy. Vlastní děj zachycuje pouze posledních 41 dní. Odysseův syn Telemachos se rozhodne najít otce, který se ani po 10 letech nevrací z vítězné trojské války. Dozvídá se, že ho vězní nymfa Kalypso, ale mezitím už Odysseus připlouvá k ostrovu Fajáků. Při hostině jim vypráví svoje osudy po dobytí Troje: střetnutí s Kikony, pobyt v zemi Lotofagů, potyčku s Kyklopem (synem boha moří Poseidona), pomoc vládce větrů Aiola, setkání s lidožravými Laistrygony a kouzelnicí Kirké, sestup do podsvětí, překonání nástrah Sirén, Skylly a Charybdy. Fajákové dopraví Odyssea na Ithaku, kam se vrací i Telemachos. Odysseus, kterého Athéna promění v žebráka, vnikne do svého domu plného nápadníků, všechny je pobije a po 20 letech odloučení se konečně setkává s manželkou Penelopou. Více než 12 000 veršů bylo rozděleno do 24 zpěvů.

27 Odysseovi muži oslepili Kyklopa Polyfema, aby se dostali z jeho spárů
Odysseovi muži oslepili Kyklopa Polyfema, aby se dostali z jeho spárů. Za to Kyklopův otec Poseidon Odyssea vytrestal – musel putovat 10 let, než se dostal domů na Ithaku.

28 Posádka Odysseovy lodi musela odolat nádhernému zpěvu Sirén.

29 Herbert Draper: Odysseus a sirény

30 Ezop (6. stol. před Kr.) Antická próza Život Aisopův popisuje, jak se původně němý, chromý a ošklivý otrok Ezop stal majetkem filozofa Xantha a jak dosáhl svou chytrostí propuštění na svobodu. Po propuštění z otroctví hodně cestoval. Procestoval Řecko, Babylonii a Egypt. Na konci života byl Ezop křivě obžalován ze svatokrádeže a v Delfách odsouzen k smrti. Údajně byl shozen ze skály do propasti.

31 k didaktickému poučení.
Bajky O silném lvu Myší sněm Vlk v rouše beránčím O pyšném orlu O chytré lišce Zajíc a želva O lvu a myši O lišce a vráně Ezop je tvůrcem starověkých řeckých bajek. Jde o příběhy se stručným dějem, v nichž vystupují personifikované bytosti z hmyzího, zvířecího či rostlinného světa. Alegoricky zastupují vlastnosti a jednání lidí. Často se objevují i skuteční lidé a postavy bohů. Dialog dává bajkám spád a na konci dochází k didaktickému poučení. Své bajky přednášel Ezop ústně. Teprve ve 3. století před n. l. byly jeho bajky písemně zaznamenány a později zpracovány v římském prostředí do veršované podoby.

32 monodická – určena pro sólový zpěv za doprovodu lyry;
Lyrická poezie: monodická – určena pro sólový zpěv za doprovodu lyry; sborová – určena k sborovému přednesu. K nejstarším lyrickým formám patří óda, hymnus, elegie a dithyramb. Apollón při hře na lyru

33 Sapfo ( př. n. l.) jedna z mála známých básnířek starověku a jedna z nejvýznamnějších představitelek řecké lyriky na ostrově Lesbos založila školu pro dívky ze šlechtických rodin, zde se dívky učily poezii, hudbě, tanci a jemným mravům napsala ódu na bohyni Afroditu, dochovaly se i zlomky její milostné poezie Sapfó se narodila na ostrově Lesbos v Egejském moři. Ostrov byl v 7. století před n. l. významným kulturním centrem. Provdala se za bohatého kupce, s nímž měla dceru Kleis. Po svém muži zdědila veliké jmění. Současníci popisovali Sapfó jako ženu s pronikavým pohledem, usmívající se tváří a příjemným hlasem. Podle tehdejších norem ji však nepovažovali za krásku.Se studentkami ji pojilo hluboké přátelství, láska, dokonce až vášeň, kterou vyjadřovala svými verši.

34 psal verše opěvující boha Dionýsa, víno, ženy a zpěv
Anakreon ( př. n. l.) psal verše opěvující boha Dionýsa, víno, ženy a zpěv svými verši bavil společnost v domech řeckých vládců (sám žil na dvoře tyrana Polykrata ze Samu) jeho milostné a pijácké písně napodobovali mnozí další autoři ve středověku a v době rokoka (anakreontská poezie) Anakreontova busta (Louvre)

35 nejvýznamnější představitel řecké sborové lyriky
Pindaros ( př. n. l.) nejvýznamnější představitel řecké sborové lyriky psal sborové písně oslavující příslušníky řecké aristokracie, vítěze olympiád i dalších sportovních soutěží sepsal celkem 17 knih sborové lyriky (dochovány pouze čtyři) Už za svého života byl velice uznávaným umělcem. Traduje se, že když Alexandr Veliký dobyl Théby, ušetřil zkázy pouze chrám Dia a dům Pindarův.

36 6 Antická literatura archaického období
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: Bláhová, Renata a kol.:Literatura pro 1. ročník středních škol, DIDAKTIS 2008 Sárközi, Radek: Elektronická učebnice literatury, Abeceda, o. s., Most Sochrová, Marie: Literatura v kostce pro střední školy, FRAGMENT, Havlíčkův Brod 1995 Soukal, Josef: Přehled dějin literatury 1, SPN, Praha 2006 Schliemann


Stáhnout ppt "6 Antická literatura archaického období"

Podobné prezentace


Reklamy Google