Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhPsychologie TémaPsychologie Tematická oblastPsychologie NázevSystémové zařazení člověka - Fylogeneze AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotacePřehled o fylogenezi člověka Přínos/cílové kompetenceSeznámení se s jednotlivými vývojovými stupni fylogeneze člověka VY_32_INOVACE_54_19

2 Systémové zařazení člověka Říše živočišná (Animalia) Říše živočišná (Animalia) Podříše mnohobuněční Podříše mnohobuněční Kmen strunatci Kmen strunatci Podkmen obratlovci Podkmen obratlovci Třída savci Třída savci Podtřída placentálové Podtřída placentálové Řád primáti - poloopice Řád primáti - poloopice - vyšší primáti - vyšší primáti - zde rod Homo - zde rod Homo - druh Homo sapiens sapiensis - druh Homo sapiens sapiensis

3 Fylogenetický vývoj Vývoj fyzických změn ve dvou zásadních etapách: Hominizace (Homo Habilis):  rotace paže  změna stavby pánve  vzpřímené postavení těla  zvětšení mozkovny Sapientace (Homo sapiens):  vývoj ruky  vytvoření bradového výběžku dolní čelisti  vznik artikulované řeči

4 Antropologie věda zabývající se studiem vývoje člověka Fylogenetický vývoj člověka / vývoj člověka jako druhu - 24 mil. let / / vývoj člověka jako druhu - 24 mil. let / historie vzniku země a vývoje člověka je uložena ve fosiliích historie vzniku země a vývoje člověka je uložena ve fosiliích (zkamenělé kosterní pozůstatky) (zkamenělé kosterní pozůstatky) nejznámější metody objasňování stáří = založené na rozpadu nejznámější metody objasňování stáří = založené na rozpadu nestabilních izotopů chemických prvků : nestabilních izotopů chemických prvků : a) Metoda radio-karbonová b) Metoda urano-olovitá c) Metoda draslíko-argonová

5 Předchůdci člověka Odlišení základních znaků člověka od lidoopů: 1/ zvětšování hmotnosti 2/ větší členitost mozkové kůry 3/ přestavba lebky - zvětšování mozkové části - zvětšování mozkové části 4/ zmenšování čelistí 5/ posun týlního otvoru 6/ chůze po dolních končetinách 7/ změna tvaru pánve 8/ dvojí klenba nohy 9/ opozice palce 10/ logické myšlení

6 Vzpřimování postavy ve fylogenezi

7 Rod Dryopithecus /Opočlověk/ asi mil. let /Opočlověk/ asi mil. let - výrazné rysy opice -Darvinova teorie - výrazné rysy opice -Darvinova teorie Rod Ramapithecus /Pračlověk / asi mil. let /Pračlověk / asi mil. let - také velmi nejasný předek - domněnky ???

8 Rod Australopithecus /jižní op/ Znaky :  velká obličejová část  miskovitý profil obličeje  vysoká pánev  postavení holenní kosti  dlouhé ruce První linie vedoucí k dnešnímu člověku a/ Australopith. africanus Robustus - 5 mil let b/ Australopith. africanus Ramidis c/ Australopith. africanus Afarensis - Gracilis

9 a) Australopith. africanus Robustus /5 mil. let / Nalezen: 1938 Robert Broomem - Kromdraai v jižní Africe 1938 Robert Broomem - Kromdraai v jižní Africe 1959 manželé Robert a Mery Likiovi 1959 manželé Robert a Mery Likiovi Olduvaiská rokle v Tanzánii Olduvaiská rokle v Tanzánii mohutný hominid cm mohutný hominid cm samci kg samci kg objem mozkovny 500 cm3, objem mozkovny menší objem mozkovny 500 cm3, objem mozkovny menší než u Gracilní formy než u Gracilní formy

10 b) Australopith. africanus Ramidis člověk ETIOPSKÉHO typu. 4,4 mil. let, nález v roce 1994

11 c) Australopithecus africanus afarensis- gracilis / 2-3. mil. let / 1924 Raimond Dart = 1924 Raimond Dart = exemplář kostry dítěte – exemplář kostry dítěte – LUSY - malé holčičky LUSY - malé holčičky vzpřímený postoj vzpřímený postoj výška cm výška cm váha kg váha kg mozkovna cm3 mozkovna cm3 zvýšená masitá strava zvýšená masitá strava používá již nástroje (klacek, používá již nástroje (klacek, dlouhé kosti) dlouhé kosti)

12 Rod Homo Druh: Homo HABILIS pithecantropus (2-1,4 mil) pithecantropus (2-1,4 mil) / ČLOVĚK ZRUČNÝ / / ČLOVĚK ZRUČNÝ / Leakey a Napier, Leakey a Napier, nález v Olduvajské rokli, nález v Olduvajské rokli, nejstarší z rodu homo nejstarší z rodu homo objem mozkovny cm3 objem mozkovny cm3 vysoký cm vysoký cm všežravec všežravec PRVNÍ PŘÍSTŘEŠKY !

13 Druh: Homo ERECTUS / ČLOVĚK VZPŘÍMENÝ/ 1 mil let. a) Forma JÁVSKÁ - starší (homo erectus erectus) - naleziště TRINIL na Jávě - naleziště TRINIL na Jávě - žádné nástroje nenalezeny, mozkovna 950 cm3 - žádné nástroje nenalezeny, mozkovna 950 cm3 /slepá větev H.E.Floriensis – trpasličí – lok. ostrov Floriensis) b) Forma PEKINGSKÁ (homo erectus pekinenzis) Čou - kchou - tien nedaleko Pekingu Čou - kchou - tien nedaleko Pekingu = 45 kompletních koster, mozkovna 1061 cm3 = 45 kompletních koster, mozkovna 1061 cm3 - výška cm, první využíval OHEŇ !!! - výška cm, první využíval OHEŇ !!! nálezy v Evropě 1959 Řecko - Petralóna, Budapešť (homo er. paleohungarorensis), Budapešť (homo er. paleohungarorensis), nedaleko Nice -Francie nedaleko Nice -Francie

14 homo erectus

15 Rod HOMO SAPIENS Druh: Homo sapiens STEINHEIMENSIS (anteneandrtálec) let nejstarší fosílie nejstarší fosílie - Anglie - Svanscombe - Anglie - Svanscombe - Německo – STEINHEIM - Německo – STEINHEIM objem mozku cm3. objem mozku cm3. slabě vyvinuté nadočnicové oblouky slabě vyvinuté nadočnicové oblouky sběrači sběrači lovci lovci žili v nepříliš početných tlupách žili v nepříliš početných tlupách silná čelist s ustupující bradou silná čelist s ustupující bradou

16 Druh: Homo sapiens NEANDRTÁLENSIS doba ledová tis. a) Forma ČASNÁ - protoneandrtálec - spojnice mezi neandrtálcem - spojnice mezi neandrtálcem a člověkem současným a člověkem současným b) Forma KLASICKÁ nejspíše slepá větev !!! - přizpůsoben tvrdým podmínkám doby ledové - přizpůsoben tvrdým podmínkám doby ledové - žije na Euro-Asijském kontinentu - žije na Euro-Asijském kontinentu - výška cm - výška cm - pozor - mozkovna cm3 !!! - pozor - mozkovna cm3 !!!

17 Homo neanderthalensis

18 Druh: Homo sapiens PALESTINENSIS let Druh: Homo sapiens PALESTINENSIS let nálezy: CRO-magnon, Oberkassel, nálezy: CRO-magnon, Oberkassel, migrace po 3 kontinentech, migrace po 3 kontinentech, domestikace zvěře, domestikace zvěře, stěhování do oblasti Středního východu 8-7 tis. stěhování do oblasti Středního východu 8-7 tis. v době NEOLITU (mladší doba kamenná) v době NEOLITU (mladší doba kamenná) Druh: Homo sapiens SAPIENSIS ( koukni ráno do zrcadla ) ( koukni ráno do zrcadla ) zahájena cesta ke vzniku moderní společnosti zahájena cesta ke vzniku moderní společnosti Etnická antropologie - rasové teorie - polemika! Etnická antropologie - rasové teorie - polemika!

19 Homo sapiens sapiens Člověk moudrý, též člověk rozumný

20 Pokus se odpovědět Co rozumíš pod pojmem antropologie? Kdo je považován za předka, který poprvé využívá oheň? Pokus se vyjmenovat podoby australopitheca Který z typů mohl dosahovat velikosti mozkovny až 1700 cm3? Který z našich předků jako první si staví primitivní přístřežky?

21 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google