Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Strojírenská technologie Tepelné zpracování – žíhání OB21-OP-STROJ-STE-IND-M-1-010.ppt

3 Tepelné zpracování Vlastnosti každého materiálu jsou dány jeho vnitřní stavbou (strukturou) a chemickým složením Chceme-li změnit jeho vlastnosti, musíme změnit jeho strukturu případně jeho chemické složení Toho dosáhneme tepelným nebo chemicko – tepelným zpracováním

4 Tepelné zpracování Tepelným zpracováním se rozumí ohřátí oceli na určitou teplotu a jeho následující různě rychlé ochlazení Druhy tepelného zpracování jsou např.: –Žíhání –Kalení –Popouštění –Zušlechťování

5 Žíhání Podstatou žíhání je pomalý rovnoměrný ohřev, setrvání na dosažené teplotě po určitou dobu a pak velmi pomalé ochlazování (na vzduchu nebo v peci) Obecný cyklus tepelného zpracování

6 Druhy žíhání Podle výše teploty a doby ohřevu rozeznáváme: –Žíhání bez překrystalizace –Žíhání s překrystalizací

7 Druhy žíhání Žíhání bez překrystalizace Ke snížení pnutí Naměkko Rekrystalizační Žíhání s překrystalizací Homogenizační Normalizační Izotermické

8 Žíhání bez překrystalizace Žíhání ke snížení vnitřního pnutí Snižuje pnutí vzniklé v ocelích tvářených za studena, ve svařovaných součástech nebo v odlitcích –ohřívání odlitků ze šedé litiny na teplotu asi 500 °C –ohřívání součásti z uhlíkové oceli na teplotu 500 až 650 °C

9 Žíhání bez překrystalizace Žíhání ke snížení vnitřního pnutí Důležité upozornění: Abychom zabránili dalšímu vnitřnímu pnutí, doporučuje se ochlazovat odlitky nebo ocelové součásti velmi pomalu, nejlépe je nechat vychladnout v žíhací peci

10 Žíhání bez překrystalizace Žíhání na měkko Ocel rovnoměrně ohříváme na teplotu 680 až 790 °C (u legovaných ocelí vyšší teploty) Při žíhání na měkko se snižuje tvrdost oceli, mění se perlit z páskového na kuličkový) Takto žíhané oceli se dají lépe obrábět

11 Žíhání bez překrystalizace Žíhání rekrystalizační Je definováno jako ohřev ocelí tvářených za studena na teplotu, při které se odstraní zpevnění vyvolané předchozím tvářením za studena Používá se také jako mezioperační žíhání při tváření za studena

12 Žíhání s překrystalizací Žíhání homogenizační Vyrovnává chemickou nestejnorodost, která vznikla při tuhnutí odlitků nebo ingotů K vyrovnání chemického složení jsou potřeba difuzní pochody které probíhají tím lépe, čím vyšší je teplota. Proto se volí homogenizační teplota hodně vysoká – u ocelí obvykle v rozmezí 1100 až 1250  C

13 Žíhání s překrystalizací Žíhání normalizační Oceli ohříváme podle obsahu uhlíku nad GSE křivky asi na teplotu 750 až 950 °C Odstraňujeme příliš hrubou strukturu a vytváří se nová jemnozrnná struktura s vyšší pevností Odstraňují se i strukturní nerovnoměrnosti po tváření za tepla, za studena i u odlitků

14 Žíhání s překrystalizací Žíhání izotermické Při tomto typu žíhání následuje po austenitizaci zrychlené ochlazení na teplotu 600 až 700  C a tak dlouhá výdrž, aby proběhla úplná izotermická transformace austenitu na ferit a perlit

15 Použitá literatura Strojírenská technologie – Dr. Otakar Bothe Základy strojnictví – Ing. Ulrich Fischer a kol. Strojírenská technologie 1 – nauka o materiálu – Ing. Miroslav Hluchý a kol. Skripta VUT


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google