Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁJMENA Český jazyk 5. ročník ZŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁJMENA Český jazyk 5. ročník ZŠ"— Transkript prezentace:

1 ZÁJMENA Český jazyk 5. ročník ZŠ
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ZÁJMENA Český jazyk 5. ročník ZŠ

2 Skloňování osobních zájmen já, ty, my, vy, se
Tvary zájmen já, ty, se 1. pád ty - 2. pád mě, mne tě, tebe sebe 3. pád mi, mně ti, tobě si, sobě 4. pád se, sebe 6. pád (o) mně (o) tobě (o) sobě 7. pád mnou tebou sebou

3 U zájmen ty a se užíváme delší tvary
po předložkách (Stál hned vedle tebe. Půjdu po vyučování k tobě. Těším se na tebe.) a při důrazu (Tebe se nikdo nezeptal? Tobě se to vůbec nelíbí? Tebe to tolik zajímá?) V ostatních případech užíváme tvary kratší (On se tě nezeptal? Líbí se ti to? Zajímá tě to?

4 Tvary kratší, nebo delší?
On se (ty) nemohl dočkat. Nic proti (ty) nemáme. Všichni známí (ty) pozdravují. Maminka mi v cukrárně koupila zmrzlinu a (se) koupila jen minerálku. Máme pro (ty) pěkný dárek. (Ty) jsme tam neviděli. Přejeme (ty) mnoho zdraví a štěstí. Není vhodné chválit sám (se). (Ty) se nebojíme. My (ty) to přece věříme. Dívali jsme se jen na (ty). Umyj (se) nohy v teplé vodě. Všichni máme z (ty) radost. Zlobit se můžeš pouze na (se). On se (ty) nebojí. (Ty) to nepovím. I (se) musíš umět poručit. Oni (ty) chtěli navštívit. Budeme to muset dělat bez (ty). Tady máš peníze a kup (se) něco hezkého.

5 Tvary kratší, nebo delší? - řešení
On se tě nemohl dočkat. Nic proti tobě nemáme. Všichni známí tě pozdravují. Maminka mi v cukrárně koupila zmrzlinu a sobě koupila jen minerálku. Máme pro tebe pěkný dárek. Tebe jsme tam neviděli. Přejeme ti mnoho zdraví a štěstí. Není vhodné chválit sám sebe. Tebe se nebojíme. My ti to přece věříme. Dívali jsme se jen na tebe. Umyj si nohy v teplé vodě. Všichni máme z tebe radost. Zlobit se můžeš pouze na sebe. On se tě nebojí. Tobě to nepovím. I sobě musíš umět poručit. Oni tě chtěli navštívit. Budeme to muset dělat bez tebe. Tady máš peníze a kup si něco hezkého.

6 Ve 2. a 4. pádě je tvar mě, ve 3. a 6. pádě mně.
U zájmena já není takový rozdíl v užívání tvarů kratších a delších, ale pozor na pravopis! Ve 2. a 4. pádě je tvar mě, ve 3. a 6. pádě mně.

7 Pozor na pravopis! Všichni se dívali na - . Všechna zodpovědnost zůstala na - . Když se v naší rodině něco pokazí nebo rozbije, je to obvykle na - . Nic na – nesvádějte. Pro – a za - , dělejte si, co chcete. Dobře jsem slyšel, že se baví o – a že o – mají strach. Byla ve – malá dušička. Pojď si ke – sednout a všechno – řekni. – to můžete věřit, nebavilo by – si to jen vymýšlet. Nic proti – neměli. Všichni spolužáci byli při - . Přiběhl ke – psík, očichal si - , ale kousek rohlíku si ode – nechtěl vzít. Nic na – nechtějte, bolí – hlava. Pověz – upřímně, co proti – máš.

8 Pozor na pravopis! - řešení
Všichni se dívali na mě . Všechna zodpovědnost zůstala na mně . Když se v naší rodině něco pokazí nebo rozbije, je to obvykle na mně. Nic na mě nesvádějte. Pro mě a za mě, dělejte si, co chcete. Dobře jsem slyšel, že se baví o mně a že o mě mají strach. Byla ve mně malá dušička. Pojď si ke mně sednout a všechno mně řekni. Mne to můžete věřit, nebavilo by mě si to jen vymýšlet. Nic proti mně neměli. Všichni spolužáci byli při mně. Přiběhl ke mně psík, očichal si mě, ale kousek rohlíku si ode mě nechtěl vzít. Nic na mě nechtějte, bolí mě hlava. Pověz mně upřímně, co proti mně máš.

9 Děti sebou vrtěly. Vezmi mě tam s sebou.
Musíme dobře rozlišovat, kdy se užívá jen tvar sebou a kdy spojení s sebou. Děti sebou vrtěly. Vezmi mě tam s sebou.

10 Bez předložky nebo s předložkou?
Ulovená ryba – házela. Máš – dost peněz? Bratr mě vzal – na kopanou. To se přece rozumí samo - . Vezměte si – nějakou svačinu. Vlak zastavil a cestující – trhli. Musíme mít – něco k pití. Vezmeme – na procházku Reka. Péťa – při jídle stále vrtěl.

11 Bez předložky nebo s předložkou? - řešení
Ulovená ryba sebou házela. Máš s sebou dost peněz? Bratr mě vzal s sebou na kopanou. To se přece rozumí samo sebou. Vezměte si s sebou nějakou svačinu. Vlak zastavil a cestující sebou trhli. Musíme mít s sebou něco k pití. Vezmeme s sebou na procházku Reka. Péťa sebou při jídle stále vrtěl.

12 Tvary zájmen my, vy 1. pád my vy 2. pád nás vás 3. pád nám vám 4. pád
(o) nás (o) vás 7. pád námi vámi

13 Pravopis : Zájmena my a vy píšeme s tvrdým y, v tvarech 7
Pravopis : Zájmena my a vy píšeme s tvrdým y, v tvarech 7. pádu námi, vámi píšeme měkké i. Musíme dobře rozlišovat tvar 1. pádu zájmena my (=my všichni) a tvar 3. pádu zájmena já: mi (mně).

14 Uveďte tvary zájmen my a vy.
Navštivte (my) co nejdříve. My se na (vy) těšíme. Přijďte k (my) v sobotu. Rádi se s (vy) setkáme. Pošlete (my) z dovolené pozdrav. Všichni (vy) přejeme, aby (vy) to dobře dopadlo. S (my) si starost nedělejte. Šli tam bez (my). Ve všem stojíme samozřejmě při (vy).

15 Uveďte tvary zájmen my a vy. řešení
Navštivte nás co nejdříve. My se na vás těšíme. Přijďte k nám v sobotu. Rádi se s vámi setkáme. Pošlete nám z dovolené pozdrav. Všichni vám přejeme, aby vám to dobře dopadlo. S námi si starost nedělejte. Šli tam bez nás. Ve všem stojíme samozřejmě při vás.

16 Pozor na pravopis! Co jste m- přinesli? M- už nemáme čas! Nevěřil bys, co se m- včera přihodilo. Od toho jsme tady m-. Děkuji ti, žes m- to připomněla. V- se m- divíte? Rád bych si s vám- o tom pohovořil. Vypravuj m- něco zajímavého. Katka tam půjde s nám-. M- natáhneme síť, v- dojděte pro míč. Napište m-, kdy přijedete za nám-.

17 Pozor na pravopis! - řešení
Co jste mi přinesli? My už nemáme čas! Nevěřil bys, co se mi včera přihodilo. Od toho jsme tady my. Děkuji ti, žes mi to připomněla. Vy se mi divíte? Rád bych si s vámi o tom pohovořil. Vypravuj mi něco zajímavého. Katka tam půjde s nám-. My natáhneme síť, vy dojděte pro míč. Napište mi, kdy přijedete za námi.

18 ZÁJMENA 5. ročník ZŠ Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Autor: Mgr. Květa Jeníčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "ZÁJMENA Český jazyk 5. ročník ZŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google