Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifická fauna rybníka Jezero u Minartic

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifická fauna rybníka Jezero u Minartic"— Transkript prezentace:

1 Specifická fauna rybníka Jezero u Minartic
KBI / OŽP Irena HULANOVÁ

2 Základní údaje o lokalitě Jezero:
Poloha: Středočeský kraj, okres Benešov u Prahy, 14°32‘19‘‘ východní zeměpisné délky a 49°39’49‘‘ severní zeměpisné šířky Rozloha: 1,83 ha Nadmořská výška: 500 m n. m. Význam lokality: líhniště silně i kriticky ohrožených druhů obojživelníků hnízdiště ohroženého motáka pochopa Ohrožení lokality: zarůstání orobincem, mizení vodní hladiny dostavba dálnice D3, která by v budoucnu měla vést v bezprostřední blízkosti lokality

3 Letecký snímek lokality Jezero

4 Fotografie lokality Jezero
Foto: Irena Hulanová

5 Fotografie lokality Jezero
Foto: Irena Hulanová

6 Obojživelníci Český název Latinský název Ochrana Blatnice skvrnitá
Pelobates fuscus kriticky ohrožený druh Čolek obecný Triturus vulgaris silně ohrožený druh Kuňka obecná Bombina bombina ohrožený druh Ropucha obecná Bufo bufo Rosnička zelená Hyla arborea Skokan hnědý Rana temporaria Skokan zelený Rana kl. esculenta

7 Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus)
se vyznačuje zavalitým tělem, krátkými končetinami a vystupujícíma očima s kolmou zornicí. Jedná se o stepní druh, který se vyskytuje i na obdělávané půdě a zejména na mělkých písčitých půdách. Zahrabává se pomocí zvláštních rohovitých útvarů na zadních chodidlech. Den přečkává zpravidla v zemi. Každá samička klade asi 1000 vajíček v jedné tlusté šňůře, připevněné k vodním rostlinám. Z nich se líhnou pulci, kteří jsou nápadní svou velikostí. Pokud přezimují, dorůstají až do délky 18 cm, při čemž dospělé žáby měří max. 8 cm. V poslední době jich ubývá, jsou kriticky ohroženým a přísně chráněným druhem.

8 Čolek obecný (Triturus vulgaris) Rosnička zelená (Hyla arborea)
má štíhlé tělo s bočně zploštělým ocasem. Barva kůže hnědavá s tmavými skvrnami, spodní strana žlutá až růžová. Samcům v době páření vyrůstá na hřbetě nápadný hřeben. K rozmnožování souží čolkům příkopy, tůňky a zarostlé rybníčky. Mimo dobu páření se zdržují na souši. Přezimují v různých úkrytech. Je to ohrožený druh. Rosnička zelená (Hyla arborea) je 3-5 cm dlouhá žabka s oválným, na povrchu lesklým a hladkým tělem. Zbarvení je velmi proměnlivé, od trávově zelené po šedomodrou až žlutou barvu. Bříško je bělavé, zrnité. Sameček má na hrdle veliký ozvučný měchýř. Žije v blízkosti vodních nádrží v porostu bylin a křovin. Výborně šplhá a je aktivní hlavně v noci. Samci se ozývají nejsilnějším hlasem z našich žab. Je to silně ohrožený druh.

9 Skokan zelený (Rana kl. esculenta) Kuňka obecná (Bombina bombina)
Tělo je štíhlé se špičatým čenichem. Svrchní strana je trávově zelená, tmavě skvrnitá, břicho je bílé. Zadní nohy jsou tmavě skvrnité nebo pruhované. Samec má v koutcích úst dva bělavé ozvučné měchýřky. Jedná se v podstatě o křížence mezi skokanem skřehotavým a skokanem krátkonohým. Dříve byl v ČR velmi hojný, dnes je vytlačován skokanem skřehotavým a je považován za silně ohrožený druh. Kuňka obecná (Bombina bombina) má shora zploštělé tělo s krátkou hlavou. Hřbetní strana je šedohnědá až zelenavá s tmavými skvrnami, břišní strana je černá s nápadnými červenavými až oranžovými skvrnami a drobnými bílými tečkami. Velikost do 5,5 cm. Vyznačují se charakteristickým houkavým zvukem a tzv. kunčím reflexem. Jedná se o ohrožený druh.

10 Ropucha obecná (Bufo bufo) Skokan hnědý (Rana temporaria)
dorůstá až 15 cm. Je zavalitá, má širokou hlavu se zaobleným čenichem a vodorovnou zornicí. Pohybuje se především na souši kde v noci a za deštivého počasí i ve dne loví hmyz a slimáky. Většinou se zdržuje na jednom místě. V květnu ropuchy hromadně putují k třecím nádržím. Malé ropušky hromadně opouštějí vodu v červnu a v červenci. Jak při jarním putování k třecím nádržím, tak při tahu malých žabek hyne mnoho ropuch na silnicích pod koly aut. Je ohrožená. Skokan hnědý (Rana temporaria) je nejhojnější a nejrozšířenější žábou ČR i Evropy. Většinu života tráví na souši, ale po zimě se jako první objevuje v třecích nádržích. Zbarvení světle hnědé, tmavě hnědé až narezavělé s tmavými skvrnami. Samci mají bělavé břicho, samice oranžově až červeně skvrnité.

11 Plazi Český název Latinský název Ochrana Ještěrka obecná
Lacerta agilis Slepýš křehký Anguis fragilis ohrožený druh Užovka hladká Cronella austriaca Užovka obojková Natrix natrix

12 Užovka obojková (Natrix natrix)
Užovka hladká (Cronella austriaca) Slepýš křehký (Anguis fragilis) Ještěrka obecná (Lacerta agilis)

13 Ptáci Český název Latinský název Ochrana Čáp bílý Ciconia ciconia
ohrožený druh Kachna divoká Anas platyrhynchos Krkavec velký Corvus corax Lyska černá Fulica atra Moták pochop Circus aeruginosus Volavka popelavá Ardea cinerea

14 Moták pochop (Circus aeruginosus)
žije v otevřené krajině s dostatkem vodních ploch a většími porosty rákosu. Typický je jeho pomalý plachtivý let nad rákosištěm, kde vyhledává kořist v podobě vodních ptáků, plazů, obojživelníků a menších savců. Pár hnízdící v rákosí mívá 3-6 mláďat, která jsou krmena oběma rodiči. Ohrožený druh. samice samec samice na hnízdě s mláďaty

15 Lyska černá (Fulica atra)
Krkavec velký (Corvus corax) Volavka popelavá (Ardea cinerea) Čáp bílý (Ciconia ciconia) Lyska černá (Fulica atra) Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

16 Na závěr několik vlastních fotografií některých výše uvedených
živočichů

17 Ropucha obecná Ještěrka obecná Blatnice skvrnitá Skokan hnědý Užovka hladká

18 Literatura a zdroje Literatura:
Heiko Bellmann: Velká kniha o zvířatech Jindřich Krejča: Velká kniha živočichů Fotografie živočichů převzaty z těchto internetových stránek:


Stáhnout ppt "Specifická fauna rybníka Jezero u Minartic"

Podobné prezentace


Reklamy Google