Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Shrnutí prezentací z ENERGY FORUM, 22.2.2007, Brusel 08.03.2007 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 Sdružení velkých spotřebitelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Shrnutí prezentací z ENERGY FORUM, 22.2.2007, Brusel 08.03.2007 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 Sdružení velkých spotřebitelů."— Transkript prezentace:

1 1 Shrnutí prezentací z ENERGY FORUM, 22.2.2007, Brusel 08.03.2007 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) http://www.aem.cz Ing. Luděk Piskač – tajemník SVSE svse@aem.cz +420 266 753 534; +420 737 727 835

2 2 4. ENERGY FORUM, 22.2.2007, Brusel Reakce na šetření DG Competition Organizátor: IFIEC EUROPE Prezentace: Peter Claes – Pozice IFIEC EUROPE Lars Kjølbye – DG COMPETITION Philippe le Quement – DG TREN Michel Catinat – DG ENTERPRISE Nick Thompson – OFGEM (ERGEG) Peter Claes – Hodnocení IFIEC EUROPE Originály všech dostupných prezentací v adresáři semináře

3 3 Představení IFIEC EUROPE, 16 členských zemí Poslání IE: Otevřené, konkurenční a transparentní trhy s energiemi Bezpečnost dodávek Výběr z energetického mixu Na technologiích založený přístup k ochraně klimatu IFIEC EUROPE – ÚVOD (1)

4 4 Kroky k naplnění lisabonské strategie Vytvoření konkurenceschopnosti (průmyslu) na evropské i celosvětové úrovni proti konkurentům s nižšími výrobními náklady (na energie) IFIEC EUROPE – ÚVOD (2)

5 5 Program IE:  3 Pracovní skupiny: Electricity, Gas, Climate & Efficiency.  Práce na základě odsouhlaseného Medium Term Policy paper  detaily na - www.ifieceurope.org.www.ifieceurope.org  vítána spolupráce s dalšími subjekty se společnými cíli IFIEC EUROPE – ÚVOD (3)

6 6 IFIEC’s klíčové požadavky na trh (elektřina i plyn): ä omezení podílu dominantů na trhu; ä oddělení sítí; ä zajištění TPA; ä vytvoření celoevropského trhu; ä zvýšení transparentnosti trhu tak, aby byla jasná nákladová struktura a dostupnost. IFIEC EUROPE – ÚVOD (4)

7 7 Trh potřebuje:  údaje o výrobních kapacitách  údaje o tocích a skladování plynu  definování kritérií spolehlivosti  pravidla pro congestion  pravidla pro přeshraniční přenos / přepravu  stimulaci k zajištění efektivity  investiční kriteria  schopnost zákazníků nominovat přepravní kapacity  odsouhlasené a respektované ukazatele cenotvorby  ….. a celá řada dalších věcí  Co se dosud přihodilo? IFIEC EUROPE – ÚVOD (5)

8 8 IFIEC EUROPE – ÚVOD (6) Electricity Baseload Year Ahead Price example: 2003 -2005

9 9 IFIEC EUROPE – ÚVOD (7) Trend of Electricity Baseload Prices 2006

10 10 Angažovanost v problematice klimatu  zařazení do agendy IFIEC a spojení s IFIEC World NGO na úrovni UN  aktivita v UN COP od počátku 90-tých let; účast v Kyotu  souhlas s realistickými opatřeními na snížení emisí formou efektivity  přesvědčení, že EU’s Kyotské cíle jsou nerealistické a znevýhodňují průmysl EU proti globální konkurenci  souhlas s rostoucí rolí OZE, ale ne v případě, že jejich rozvoj je podmíněn nutností budování záloh  nutnost změny technologií OZE  uvedení důvodů, proč EUETS nemůže fungovat a proč není celosvětově akceptován IFIEC EUROPE – ÚVOD (8)

11 11 IFIEC EUROPE – ÚVOD (9) Influence of EU ETS?

12 12 IFIEC EUROPE – ÚVOD (10) IFIEC’s Vision  Zavedení stávající legislativy EU do všech států na základě celoevropské dohody  Vlastnický unbundling  Provozovatelé sítí – pravidla provozu  Tlak na větší množství dodavatelů s menším podílem na trhu  Přístup k údajům o elektrárnách  Intenzivnější investice do přenosových soustav  Čím větší dominace = tím větší potřeba iformací  Zavedení kriterií efektivnosti a spolehlivosti do cenotvorby a monitorování nákladů

13 13 IFIEC EUROPE – ÚVOD (11) What is a Market? äZnamená trh pro obyvatelstvo a průmysl totéž? Vnímají ho všechny sektory stejně? äV současné době – dlouhodobé kontrakty dostupné jen pro dodavatele. Ceny pro velké odběratele nekonkurenceschopné, nutnost nákupu na burzách; äceny nezávisí na nákladech, ale na "trhu"; änetransparentnost nákladů spojených s dodávkou; äobecně: regulátoři nemohou opomíjet zájmy velkých spotřebitelů; ävelcí odběratelé poskytují stabilitu formou 24 hodinového baseloadu, ale nakupují na trhu omezeného rozsahu a kolísavých cen

14 14 IFIEC EUROPE – ÚVOD (12) IFIEC is focusing on need for ädlouhodobá vize - 15-20 years – bezpečnost dodávek ämezinárodně konkurenceschopné ceny elektřiny a plynu ätransparentní mechanismus cenotvorby ästabilní a předvídatelné ceny – nikoli burzovní nepředvídatelnost ädlouhodobé řešení CO2 - zahrnuty pouze reálné náklady ämožnost přeprodeje a exportu änová přeshraniční struktura äuvědomění si, že pod tímto tlakem nemůžeme přežít. Je nutno zavést Baseload management criteria. äEUETS, které bude funkční a realizovatelné

15 15 IFIEC EUROPE – ÚVOD (13) Co nebylo v prezentaci Požadavky IE: äKonkurenceschopné ceny, nemusí být nejnižší – musí umožnit reprodukci výrobních zařízení äPreferovaná cesta: vlastnický unbundling, zásadní – dlouhodobé kontrakty pro velké odběratele

16 16 Pznámka: Bez prezentace Nedostatečný unbundling, zvýhodnění dominantů proti nově příchozím, podpora (nebránění) dominantů ze strany národních regulátorů Některé státy: Směrnice nebyly řádně implementovány do národních legislativ Žádná velká změna – pouze z regulovaných monopolů se staly neregulované oligopoly DG TREN (1)

17 17 Pokud by byla zavedena regulace: Předpoklad současná tržní cena 45 E/MWh, po zavedení regulace 35 E/MWh Dočasná regulace by ve svých dlouhodobých důsledcích byla proti zájmům zákazníků – potřeba masivních reinvestic do sítí a zdrojů; pokud nebude, cena by v budoucnu rostla i jako regulovaná Příklad nedostatečných investic do sítí: Německo, špatné propojení v rámci celé Evropy DG TREN (2)

18 18 Možnosti řešení: a) Plný, tj. vlastnický, unbundling Nevýhoda: Nákladné, riziko soudních sporů, zmenšení spolehlivosti sítí díky následnému omezení investic (vlastníkům by scházela motivace). DG TREN pracuje na vyhodnocení. b) Ponechání stávajícího stavu Nezávislé přenosovky, regulace + monitoring síťových služeb, integrace přenosovek podle regionů DG TREN (3)

19 19 Pozice regulátorů: V mnoha zemích politickým nástrojem, různé vlivy (vlády, ministerstva) Obecně mají malou sílu Odpovědnost ze směrnic rozdrobena na řadu subjektů, z nichž každý má jiný zájem, v důsledku nezodpovídá nikdo DG TREN (4)

20 20 Výstavba nových sítí: Obrovské problémy – nikdo je nechce „na svém dvorku“, provázeny protesty a spory Nutnost evropské koordinace 1) Operátorů přenosových soustav – ETSO + (rozšířené) 2) Národních regulátorů – ERGEG +; alternativou může být zřízení energetické agentury DG TREN (5)

21 21 DG TREN chce jednat Příští 3 roky: Řešení problémů se státy, které nepřijaly směrnice správně. Případné opatření se připraví až poté. Možnost ustavení evropského regulátora: Oficiálně za DG: v jednání Osobní názor: nebude DG TREN (6)

22 22 Sector Inquiry on the gas and electricity markets Identified problems and future action Lars Kjølbye, DG COMP DG COMPETITION (1)

23 23 Právní základ Article 17 of Regulation 1/2003: “Where the trend of trade between Member States, the rigidity of prices or other circumstances suggest that competition may be restricted or distorted within the common market, the Commission may conduct its inquiry into a particular sector of the economy...” DG COMPETITION (2)

24 24 The process Červen 2005 –Nejrozsáhlejší v historii (na žádost SVSE rozšířeno o ČR) Více než 3 000 dotazníků Předběžná zpráva - 16 únor 2006 Veřejné konsultace k předběžné zprávě (SVSE informovalo přesně před rokem) –Předběžná zjištění – podpora akcionářů Většina přesvědčena o naléhavé nutnosti změny Přístup dominantních hráčů : ”vyčkejme a uvidíme” Konečná zpráva - 10 únor 2007 DG COMPETITION (3)

25 25 Areas of focus of the inquiry Market concentration Vertical foreclosure Market Integration Transparency Price formation Balancing markets Downstream contracts Liquefied Natural Gas (LNG) DG COMPETITION (4)

26 26 Main findings (I) Koncentrace –Vysoká úroveň koncentrace na všech úrovních dodávek na většině geografïckých trhů. Držení pozic z doby před liberalizací. Vertikální propojenost –většinou ve vlastnictví rozhodujících hráčů díky vlastnictví sítí a/nebo dlouhodobým smlouvám o rezervaci kapacit DG COMPETITION (5)

27 27 Main findings (II) Market integration –Nedostatečné přeshraniční kapacity k vytvoření integrovaných a konkurenčních trhů –Dominanti zůstávají doma Transparency –Nedostatek spolehlivých a včasných informací, které jsou základem pro rozvoj zdravé konkurence Pricing –Nedůvěra v to, že velkoobchodní ceny jsou výsledkem smysluplné konkurence DG COMPETITION (6)

28 28 Main findings (III) Balancing markets –Malé zóny a vysoké ceny negativně ovlivňují vstup nových hráčů Downstream contracts –Některé trhy – dlouhodobé smlouvy mezi dominanty a zákazníky zvyšují vertikální propojenost LNG –Snižování rozdílů v nákladech proti "trubce" –Nové projekty nedominantních hráčů DG COMPETITION (7)

29 29 Unbundling: separation of networks and production/supply Vertikálně propojení operátoři vnímají sítě jako nástroj k podpoře spřízněných společností Souvislost hlavně ve třech oblastech: –Přístup k informacím –Přístup k sítím –Investiční záměry DG COMPETITION (8)

30 30 Nesymetrický přístup k informacím Široce rozšířená komunikace a koordinace mezi provozovateli sítí a spřízněnými dodavateli Spříznění dodavatelé mají více informací a mají je dříve DG COMPETITION (9)

31 31 Access the networks Noví hráči znevýhodněni –Nevyužitá kapacita není zcela uvolněna; případně je uvolněna za nevýhodných podmínek –Zpožďované přidělování kapacit nebo účtování vysokých poplatků –Vysoké balanční poplatky zvýhodňují spřízněné dodavatele DG COMPETITION (10)

32 32 Investiční záměry Nedostatečný unbundling (vertikální integrace) snižuje ochotu investovat –Investice se dělají pouze v případě, že jsou v zájmu spřízněných společností Rozvoj sítí je opožděn a podřízen vlastním potřebám Investice do sítí jsou nutností pro konkurenci a bezpečnost dodávek DG COMPETITION (11)

33 33 Remedies Cíl –Vytvoření integrovaných trhů s efektivní konkurencí (!!!) Nástroje –Aplikace soutěžních pravidel v individuálních případech Možná opatření na odstranění nedostatků: –Represe (+pokuty) –Pravidla chování –Strukturální opatření –Nápravné kroky proti členským státům –Regulační opatření DG COMPETITION (12)

34 34 The follow-up Inspekce DG COMP v květnu/červnu a prosinci 2006 Commission Energy Package –Přijat 10 ledna 2007 –Návrhy červen 2007 DG COMPETITION (13)

35 35 Hlavní obsah Energy Package Další unbundling (oddělení sítí a výroby/dodávek) Zvýšení síly regulátorů Lepší koordinace mezi regulátory Lepší koordinace mezi provozovateli sítí DG COMPETITION (14)

36 36 Aplikace soutěžních pravidel Identifikované problémy nutno převést do: –Dohod o potlačení protisoutěžního jednání –Potlačení dominace Příklady: –Tajné dohody –Blokace Držení kapacity (neuvolnění nepoužité kapacity pro trh) Neinvestování do sítí z důvodu ochrany dodavatelů Dlouhodobé smlouvy DG COMPETITION (15)

37 37 Dlouhodobé smlouvy Analytický základ –Úroveň koncentrace –Pokrytí trhu –Doba trvání –Strategická důležitost zákazníků –Vyrovnávací efektivita DG COMPETITION (16)

38 38 Co v prezentaci nebylo Ceny velkoobchodního trhu – nedůvěra v to, že ceny jsou výsledkem funkční konkurence Vlastnický unbundling – DG COMP podporuje, zatím souhlasí 11 států Poznámka: Cíl: Vytvoření integrovaného trhu s efektivní konkurencí Tímto DG COMP přijímá pokřivení lisabonské strategie; funkční trh - pouze za převisu nabídky DG COMPETITION (18)

39 39 Obsah 1.Background 2.ERGEG Response to the Commission’s Strategic Energy Review: –Integrating EU grids –Regulatory oversight –Accountability –Unbundling 3.Regional Initiatives 4.Challenges and Prospects? ERGEG (1)

40 40 Background Kdo je CEER and ERGEG? 2007 – pracovní program: –Rok zákazníka –Regulatory framework: Implementace a splnění Pravidla Nová legislativa –Regionální iniciativy –Bezpečnost dodávek Úvodní rok jednotného trhu? ERGEG (2)

41 41 Strategic Energy Review / Sector Inquiry Evropští regulátoři - vítají komunikaci s komisemi, “Evropskou energetickou politiku" a Sector Inquiry Jednotný evropský trh neexistuje; soustředěnost na dosažení “bezpečnosti, udržitelnosti a konkurenceschopnosti” Přes rozvoj regionálních trhů a současnou legislativu EU, současné národní trhy a jejich podoba tvoří “regulační past” ERGEG – formální doporučení komisi (8 February) ustavit regulační základnu pro jednotlivé trhy a integrovanou evropskou síť ERGEG (3)

42 42 The ERGEG approach: overview Klíčové body navrhovaného modelu, který staví na úspěšných modelech národních: –Rozvoj integrovaných elektrických a plynových sítí –Dohled regulátorů nad národní a celoevropskou úrovní –Odpovědnost regulátorů a TSOs –Efektivní unbundling Dosažení “3 rd package” EU legislation je nutností, založenou na vytvoření podmínek pro investice do přeshraničních sítí a konkurenci ERGEG (4)

43 43 3 rd package of liberalisation legislation Nová legislativa potřebuje: –Definici veřejného zájmu –Kolektivní povinnost TSOs rozvíjet provozní a bezpečnostní standardy EU –Individuální povinnost TSOs vyhovět standardům EU –Definici rolí a odpovědnosti k zajištění investic –Harmonisace síly a nezávislosti národních regulátorů –Odpovědnost národních regulátorů za to, že národní sítě splní standardy EU –Pověřit současnou skupinu evropských regulátorů dohledem nad operátory sítí –Zajistit efektivní dohled NRAs a uložit jim povinnost spolupráce –Zajistit řádnou odpovědnost evropských operátorů a regulátorů –Zajistit efektivní unbundling přenosu, nejlépe vlastnickým unbundlingem ERGEG (5)

44 44 The model explained: integrating EU grids Objective: definice rolí a odpovědnosti za investice do přeshraničního přenosu Rationale: –Integrovaná EU síť – dosažení spojením národních soustav –“EU” grid = infrastruktura nutná pro přeshraniční toky Key elements: TSOs odpovědnost: –Kolektivní, za rozvoj EU provozních a bezpečnostních standardů –Individuální, za rozvoj (a připojení) národních sítí k EU standardům Centrální EU organizace sítí – nutná k zajištění kolektivní odpovědnosti – rozvinutím ETSOplus/GIEplus? Transparentnost životně důležitá ERGEG (6)

45 45 The model explained: regulatory oversight Objective: rozvoj stabilního a předvídatelného regulačního prostředí pro investice, včetně přeshraničních Rationale: –Silná a nezávislá regulace základní nutností –Dohled regulátorů na základě skutečné reality –Základní – dohled na přeshraniční přenos Key Elements: Národní regulátoři – harmonizace sil, garance politické nezávislosti Národní regulátoři – dohled na plnění povinností národními operátory přenosových soustav Rozšířený ERGEGplus – dohled nad ETSOplus/GIEplus Národní regulátoři – spolupráce přes ERGEGplus na přeshraničních šetřeních ERGEG (7)

46 46 The model explained: accountability Objective: EU organizace by měly být odpovědné EU Institucím Rationale: –Základem demokratická odpovědnost, společně s nezávislým rozhodováním –Národní modely základem Key Elements: ETSOplus/GIEplus – poskytování veřejných výročních zpráv ERGEGplus - poskytování veřejných výročních zpráv a informace pro EP Committee ERGEG (8)

47 47 The model explained: unbundling Objective: Rovný přístup a řádná motivace k investicím Rationale: –TSOs musí konat, a být nuceni konat, nezávisle –Požadovaná úroveň unbundlingu by měla být úměrná úrovni diskriminace –Centrální politická rozhodnutí Key Elements: Vlastnický unbundling - “nejčistší” a nejbezpečnější řešení Může být vytvořen “Nezávislý systémový operátor”, ale vyžaduje silnou a komplikovanou regulaci Základní politické rozhodnutí nesmí být zpožděné ERGEG (9)

48 48 The “Interim” Legislativa základem, ale pomalu – změny nemohou čekat Member States – praktické reformy: –Plná implementace v duchu směrnic –Podpora práce ERGEG –Nárůst síly a nezávislosti regulátorů –Podpora spolupráce, sdílení/výměna dat –Aplikace soutěžního zákona včetně DG Comp ERGEG (10)

49 49 Next Steps: 15 February Energy Council 8/9 March European Council Legislativní návrhy komise – do léta? Pokračování Sector Inquiry – bude DG Comp sledovat dále? European Regulators vyzývají Member States k rozvoji “3 rd package” liberalisation legislation co nejdříve ERGEG (11)

50 50 The Regional Initiatives Praktické projekty spojení všech investorů 7 v elektřině, 4 v plynárenství Cesta: vytvoření regionálních trhů a postup k jednotnému evropskému trhu Postup od analýz a plánování v 2006 k realizaci v 2007 Úspěch závisí na: –Pokračující angažovanosti účastníků trhu –Politické podpoře –Efektivním řízení ERGEG (12)

51 51 Challenges Politický odpor – zejména vůči unbundlingu –Nutnost reforem Postup k jednotnému evropskému trhu paralelně s legislativou - ucelenost Mohou to regulátoři splnit? –Silná nezávislá regulace je základem pro investice; efektivní národní regulátoři jsou základem pro ERGEGplus ERGEG (13)

52 52 Poznámka: Bez prezentace Závazek EU do roku 2020 - 20% snížení emisí na základě efektivity, 20% podíl OZE, bez ohledu na zbytek světa. Postoj DG k jádru: Navenek neutrální, spíše však odmítavý postoj. Námitka z diskuse: Cíle nereálné, OZE by měly být mimo ETS – odpovědí pokrčení ramen DG ENTERPRISE (1)

53 53 Does the “Package” help?  DG Competition's Market Report? Broadly “Yes”  Commission Policy Approach? Broadly “Yes”  Individual Elements? IFIEC má výhrady IFIEC EUROPE – hodnocení (1)

54 54 DG Competition Report findings Téměř shodné s dlouhodobým názorem IFIEC  Unbundling ke zvrácení dominace  Lepší a jednotní regulátoři a regulace  Podtržení nutných investic přeshraničního přenosu  Otázka využívání kapacit  Nejasná tvorba cen To by mělo vést k otevřenější a konkurenční tvorbě cen a pomoci konkurenceschopnosti IFIEC EUROPE – hodnocení (2)

55 55 Major Elements of the package (1)  Energy market prospects  nemají sílu odstranit problémy identifikované v DG Comp report  některé členské státy – odmítavý postoj?  podpora jádra  Renewable energy roadmap  Současný cíl – nepravděpodobnost dosažení  Pravděpodobně velice nákladné.. IFIEC EUROPE – hodnocení (3)

56 56 Major Elements of the package (2)  Carbon reduction beyond 2020  30% mezinárodní cíl, ale EU 20% v každém případě  Riziko – zaplatí jen sama EU  Building a global carbon market  Je Kyoto mrtvé – namísto něho směr energy efficiency?  EU ETS nutná revize, na návrh se stále čeká  Strategic Energy Technology Plan  Mohla by být cesta vpřed, ale stojí čas... IFIEC EUROPE – hodnocení (4)

57 57 Competitiveness effects?  Komise konají nekoordinovaně; vše spolu souvisí a měl by být jednotný postup všech komisí  sáhne DG Competition k zákonům?  the package - do Council a Parliament; tržní opatření budou vystavena tlaku na změkčení a změny klimatu a OZE budou odmítána  žádná jistota, že opatření na stejné úrovni budou přijata březnovou Radou IFIEC EUROPE – hodnocení (5)

58 58 How does IFIEC think we should progress? Unbundling je cílem, ale v krátké době je nereálný, proto:  Vyhlásit moratorium na integraci (dodavatelů);  Podpora jednotné regulace, (ale ne ještě EU regulátor – zpoždění, nutný zákon);  Změna Směrnic, (ale ne začít úplně znovu);  Transparentnost minimálně na úrovnit UK, údaje o systému přidělování kapacit a skladování;  TPA k veškeré základní infrastruktuře (včetně zásobníků plynu);  Cenotvorba;  Defince investičních kriterií;  Odmítnutí nárůstu cen díky politice obhajoby vysokých cen nefosilních paliv IFIEC EUROPE – hodnocení (6)

59 59 Osobní dojem Komise EU = RVHP? Prostředí v EU – patrně se příliš nezmění (v prezentacích – důraz na současnou legislativu)

60 60 Co můžeme? Cesta pro nejbližší období: Nutnost intenzivní účasti odběratelů při tvorbě/změnách legislativy, viz. současná snaha SVSE v plynárenství Podobně bychom měli postupovat v elektroenergetice Využití současného zákona o cenách

61 61 Děkuji za pozornost! Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie http://www.aem.cz e-mail: svse@aem.cz Ing. Luděk Piskač +420 266 753 534; +420 737 727 835


Stáhnout ppt "1 Shrnutí prezentací z ENERGY FORUM, 22.2.2007, Brusel 08.03.2007 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 Sdružení velkých spotřebitelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google