Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Pavla Rygelová Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Budování repozitářů : příspěvek univerzitní knihovny pro uchovávání a šíření výsledků výzkumu a vývoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Pavla Rygelová Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Budování repozitářů : příspěvek univerzitní knihovny pro uchovávání a šíření výsledků výzkumu a vývoje."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Pavla Rygelová Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Budování repozitářů : příspěvek univerzitní knihovny pro uchovávání a šíření výsledků výzkumu a vývoje 4. a 5. listopadu 2008 BA-CPVŠK 2008, Západočeská univerzita v Plzni 1

2 Osnova 1. Definice otevřených repozitářů 2. Podpora otevřeného přístupu 3. Infrastruktura repozitářů 4. Problematika autoarchivace 5. Situace v České republice 6. Role vysokoškolské knihovny 7. Závěr 4. a 5. listopadu 2008 BA-CPVŠK 2008, Západočeská univerzita v Plzni 2

3 1.Otevřené repozitáře Otevřené repozitáře (Open repositories) Otevřený přístup (open access) Digitální repozitáře (Digital repositories) 4. a 5. listopadu 2008 BA-CPVŠK 2008, Západočeská univerzita v Plzni 3

4 Digitální repozitáře 4. a 5. listopadu 2008 BA-CPVŠK 2008, Západočeská univerzita v Plzni Digitální repozitáře Institucionální Software, IT, funkce Soubor služebOborové 4

5 2.Otevřený přístup (Open Access) Definice otevřeného přístupu:  neomezený, bezplatný online přístup k informacím Iniciativy BBB:  Budapešťská iniciativa (2002), Prohlášení z Bethesdy (2003), Berlínská deklarace (2003) Budapešťská iniciativaProhlášení z Bethesdy Berlínská deklarace Dvojí realizace otevřeného přístupu:  zelená – archivace eprintů v repozitářích  zlatá - publikování v časopisech s otevřeným přístupem Otevřený přístup k publikovaným výsledkům VaV 4. a 5. listopadu 2008 BA-CPVŠK 2008, Západočeská univerzita v Plzni 5

6 Pilotní projekt Evropské komise na podporu otevřeného přístupu Pilotní projekt Evropské komisePilotní projekt Evropské komise ( Open access pilot in FP7) Otázka principu  Výsledky VaV podporovaného z veřejných prostředků mají být volně dostupné Předpoklady:  Zvýšení návratnosti investic vložených do VaV  Socioekonomický přínos  Úspora investic za trojí nadbytečné dotování – výzkumu, recenzního řízení, nákupu časopisů 6-12 měsíční lhůta na zveřejnění publikovaných výsledků Pilotní fáze postavena na „green open access“ Není budována zvláštní repozitářová infrastruktura Začátek 20. srpna 2008 – přijetím Dodatku 39 Usnesení Evropské komise 4. a 5. listopadu 2008 BA-CPVŠK 2008, Západočeská univerzita v Plzni 6

7 DRIVER Digital Repository Infrastructure Vision for European Research První fáze: 6/2006 – 11/2007 Druhá fáze: 12/2007 – 11/2013 Podporován 7. rámcovým programem Evropské komise 2.700.00 € Strategický cíl: vytvořit konfederaci evropských repozitářů (založena na federacích – DAREnet, DINI, SHERPA a dalších) Zapojené země: Belgie, Francie, Německo, Nizozemí,Velká Británie + další země Otevřený přístup k výsledkům VaV podporovaného z fondů Evropské komise 600 tisíc dokumentů s otevřeným přístupem 110 repozitářů 25 jazyků 4. a 5. listopadu 2008 BA-CPVŠK 2008, Západočeská univerzita v Plzni 7

8 Infrastruktura digitálních repozitářů ROAR: 1195 repozitářů (0penDOAR: 1270 repozitářů) ROAR0penDOAR Poskytovatelé služeb:  BASE: 977 zdrojů, OAIster: 1035 zdrojů, ScientificCommons: 957 zdrojů BASEOAIsterScientificCommons Projekty národní:  DAREnet (NARCIS)NARCIS Nizozemí  DINI – Německo DINI  DiVA – Švédsko DiVA Projekty nadnárodní:  DRIVER DRIVER  NDLTD NDLTD (mezinárodní digitální knihovna pro VŠKP) 4. a 5. listopadu 2008 BA-CPVŠK 2008, Západočeská univerzita v Plzni 8 Založeny na sítích repozitářů (každá univerzita má repozitář) Počítají s podporou otevřeného přístupu (většina obsahu repozitářů je volně dostupná) Zapojení akademických pracovníkůPovinná autoarchivaceInteroperabilita – metadata, OAI-PMH Repozitáře mají svá jména (RepositoriUM)

9 4.Problematika autoarchivace Obecný problém – rezervovaný postoj akademických pracovníků, vyčkávací taktika „wait and see“ Obavy z porušování smlouvy s vydavatelem Obavy z časové náročnosti Řešení: Politika povinné archivace 4. a 5. listopadu 2008 BA-CPVŠK 2008, Západočeská univerzita v Plzni 9

10 SHERPA/RoMEO SHERPA/RoMEO - Publisher copyright policies & self-archiving Evidence vydavatelů a jejich přístupu ke copyrightu a možnostem autoarchivace eprintů článků 445 vydavatelů 67 % povoluje autoarchivaci (zelení: preprint i postprint, modří: pouze postprint, žlutí: pouze preprint 33 % nepovoluje autoarchivaci (bílí) Záznam vydavatele obsahuje konkrétnější informace Vyhledávání podle názvu vydavatele nebo názvu časopisu „All information is correct to the best of our knowledge but should not be relied upon for legal advice.“ 4. a 5. listopadu 2008 BA-CPVŠK 2008, Západočeská univerzita v Plzni 10

11 4. a 5. listopadu 2008 BA-CPVŠK 2008, Západočeská univerzita v Plzni 11 Ukázka záznamu z SHERPA/RoMEO

12 Rezervy evidence SHERPA/RoMEO Pouze nápomocné vodítko, návod Neobsahuje všechny vydavatele Nelze dodatečně zjišťovat a upravovat smlouvu podepsanou s vydavatelem Autor musí sám vyžadovat povolení autoarchivace při uzavírání smlouvy s vydavatelem Nelze přenést odpovědnost za smlouvu „z autora“ na knihovnu, správce repozitáře 4. a 5. listopadu 2008 BA-CPVŠK 2008, Západočeská univerzita v Plzni 12

13 Politika povinné archivace ROARMAP Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies 57 schválených nařízení povinné archivace 11 navrhovaných nařízení Strategie: Oddělit povinnost archivovat vše od povinnosti archivovat v režimu otevřeného přístupu  20 % úspěšnost při fakultativním přispívání Archivovat v institucionálních repozitářích Sklízet oborovými/centrálními repozitáři 4. a 5. listopadu 2008 BA-CPVŠK 2008, Západočeská univerzita v Plzni 13

14 Přínos autoarchivace pro výzkum a vývoj 4. a 5. listopadu 2008 BA-CPVŠK 2008, Západočeská univerzita v Plzni 14 Pro vědce: větší zviditelnění, vyšší citovanost, rychlejší získání informací, rychlejší odezva od kolegů, interaktivní komunikace Pro instituce: další možnosti evaluace VaV, nejen pomocí impakt faktoru, ale také pomocí statistik využívanosti – rychlé výsledky, konkrétnější a adresnější, aktuálnější Pro knihovny: další náplň, užší propojení s informačním prostředím organizace

15 5.Situace v České republice 4. a 5. listopadu 2008 BA-CPVŠK 2008, Západočeská univerzita v Plzni 2004 – Komise eVŠKP 2006 – DSpace na VŠB-TUO 2008 – Národní registr VŠKP 2008… Budování repozitářů jako souboru služeb 15 Budování archivů eVŠKP Metadatový standard pro eVŠKP 1. instalace open source softwaru v České republice za účelem budování repozitáře pro eVŠKP a další výstupy VaV Pozitivní postoj MU k otevřenému přístupu Národní databáze eVŠKP, poskytující jednotné rozhraní pro vyhledávání (metadat) Přidaná hodnota – kontrola na plagiáty

16 Setkání českých uživatelů DSpace První setkání v dubnu 2008– cca 30 lidí z 11 institucí, 5 z nich provozuje DSpace Závěry: podpora AKVŠ, registrace domény dspace.cz, práce na české lokalizaci web:http://www.dspace.czhttp://www.dspace.cz Úvaha o dalším směřování: transformovat do širší platformy pro podporu digitálních repozitářů – především institucionálních, orientovaných na intelektuální výstupy vysokých škol, a podporu otevřeného přístupu v duchu BBB iniciativ (alespoň na úrovni webové podpory podobně jako Repository Support Project)Repository Support Project 4. a 5. listopadu 2008 BA-CPVŠK 2008, Západočeská univerzita v Plzni 16

17 6.Role univerzitní knihovny Zapojit repozitáře do informačního prostředí univerzity Vystihnout informační potřeby, návyky akademických pracovníků Překonat jejich rezervovaný postoj Propagovat otevřený přístup a možnosti jeho realizace Rozvíjet služby podporující autoarchivaci Generovat statistické výstupy využívanosti Zajistit kvalitní metadata pro vyhledávání a harvestování Spravovat přístupovou politiku 4. a 5. listopadu 2008 BA-CPVŠK 2008, Západočeská univerzita v Plzni 17

18 7.Závěr 4. a 5. listopadu 2008 BA-CPVŠK 2008, Západočeská univerzita v Plzni 18 Existuje u nás potřeba otevřeného přístupu? Alespoň formální podpora otevřeného přístupu existuje (Česká republika podepsala OECD Declaration on access to research data from public funding, Grantová agentura ČR podepsala Berlínskou deklaraci) Bez společenské poptávky a podpory ze strany vedení instituce nelze model otevřeného přístupu přenést do praxe

19 Poděkování Děkuji za pozornost. Dotazy? Prezentace a plný text příspěvku jsou dostupné v repozitáři DSpace VŠB-TUO: https://dspace.vsb.cz/handle/10084/68557 4. a 5. listopadu 2008 BA-CPVŠK 2008, Západočeská univerzita v Plzni 19


Stáhnout ppt "Mgr. Pavla Rygelová Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Budování repozitářů : příspěvek univerzitní knihovny pro uchovávání a šíření výsledků výzkumu a vývoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google