Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BP UNIVERSITY © 2008 IBM Corporation Petr Leština WebSphere Software 13.- 14. března 2008 Kongresové centrum Praha Application.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BP UNIVERSITY © 2008 IBM Corporation Petr Leština WebSphere Software 13.- 14. března 2008 Kongresové centrum Praha Application."— Transkript prezentace:

1 BP UNIVERSITY © 2008 IBM Corporation Petr Leština WebSphere Software petr_lestina@cz.ibm.com 13.- 14. března 2008 Kongresové centrum Praha Application Integration with SOA

2 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 2 Agenda Co je SOA (krátce) Aplikační integrace pro SOA  ESB – co to je?  Jak realizovat ESB? Případová studie Závěr

3 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 3 … služba? Opakovatelná činnost např., ověření bonity klienta; vytvoření nového účtu … servisně orientovaná architektura (SOA)? Architektonický styl (šablona), základem je proces realizovaný jako sekvence služeb SOA = Servisně Orientovaná Architektura SOA přináší…  Flexibilitu  Redukci nákladů  Ochranu investic „Implementace změny v IT systému je výhodnější pokud je IT systém koncipován na SOA principech.” Gartner

4 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 4 A B C D E F Reserve Cancel Reserve Cancel Reserve Cancel Charge Refund Aplikace WSDL Role Webových služeb a ESB v SOA Webové služby Proces y Provozní prostředí Webové služby

5 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 5 Apps & Info Assets Business Innovation & Optimization Services Development Services Interaction ServicesProcess ServicesInformation Services Partner ServicesBusiness App ServicesAccess Services Integrated environment for design and creation of solution assets Manage and secure services, applications & resources Facilitates better decision-making with real-time business information Enables collaboration between people, processes & information Orchestrate and automate business processes Manages diverse data in a unified manner Connect with trading partners Build on a robust, scaleable, and secure services environment Facilitates interactions with existing information and application assets ESB Facilitates communication between services IT Service Management Infrastructure Services Optimizes throughput, availability and performance Referenční architektura pro SOA WebSphere DataPowerWebSphere Message Broker WebSphere TX WebSphere Adapter WebSphere ESB

6 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 6 WebSphere Platform – integrační platforma Procesní integrace Integrace informací Integrace na už. úrovni Aplikační integrace Aplikační infrastruktura Akcelerátory WebSphere Message Broker WebSphere TX WebSphere DataPower Business Performance Management Vývoj Správa infrastruktury WebSphere ESB

7 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 7 Problémy určující potřeby Enterprise Service Busu Řešení: Enterprise Service Bus Oddělení komunikace a aplikační logiky Zprostředkování komunikace nezávisle na Programovacím jazyku Aplikační platformě Programovacím modelu Protokolu Datovém formátu

8 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 8 SOA bez ESB separuje rozhraní z aplikací… Transformujme toto… …na toto Application Funkce aplikací jsou znovupoužitelné Separujeme aplikační rozhraní a komunikační logiku Redukuje se komplexita rozhraní Funkce aplikací je k dispozici prostřednictvím rozrhaní (API) Uvedené řešení neřeší otázku tzv. point-2-point …. Service Interface = interface

9 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 9 SOA s ESB optimalizuje komunikaci mezi systémy VÝSLEDEK  Flexibilita a schopnost reakce na změnu Možnost dynamického propojení Funkce aplikace je využitelná pro další systémy a aplikace Separace point- to-point propojení od rozhraní Transformujme toto… Flexibilní možnosti propojení …na toto. Service Enterprise Service Bus Service Interface

10 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 10 Co je Enterprise Service Bus? Enterprise Service Bus (ESB) je flexibilní propojovací infrastruktura pro integraci aplikací a služeb. ESB přínos: redukuje počet, velikost a komplexitu integračních rozhraní. Spojení = Protokol Barva = Datový typ ESB realizuje tyto typy služeb: KONVERZE protokolů mezi jednotlivými službami UDÁLOSTNÍ ŘÍZENÍ zpracování na základě události v systému TRANSFORMACE převod dat z jednoho formátu do jiného SMĚROVÁNÍ dat mezi jednotlivými službami

11 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 11 2 přístupy k realizaci Enterprise Service Busu Pokud všechny aplikace splňují standard Web Services … Pokud všechny aplikace nesplňují standard WebServices … …postačuje základní ESB funkce realizující standardizovanou servisní (webservices) integraci. …je potřebná tzv. advanced ESB zaměřená na integraci webservices a non-webservices aplikací. Enterprise Service Bus Book Flight Application Check Credit Application Book Hotel Application Book Car Application Check Traveler Application Flight Availability Application Travel Reservation Process Check Traveler Service Book Flight Service Check Credit Service 12 Book Hotel Service Hotel Availability Service Book Car Service Flight Availability Service Travel Reservation Process Hotel Availability Service ADVANCED Enterprise Service Bus

12 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 12 WebSphere ESB a WebSphere Message Broker ESB: WebSphere ESB Advanced ESB: WebSphere Message Broker Volba produktu pro realizaci ESB vychází z potřeb zákazníka. Výsledkem může být produkt na bázi „ESB“ nebo Advanced ESB… NEBO OBOJÍ. Web Services JMS WebSphere MQ HTTP XML WebSphere Adapters JMS TIBCO Rendezvous® Web Services Weblogic JMS® WebSphere MQ TIBCO EMS JMS® HTTP SonicMQ JMS® Biztalk® MQe Tuxedo® Real-time IP FTP Multicast MQTT XML COBOL Copybook EDI-X.12 ACORD EDI-FACT ebXML AL3 HIPAAHL7 SWIFT FIX Custom Formats Word/Excel/PDF Plus the following: WebSphere Adapters Web Services propojení a datová transformace Univerzální propojení a datová transformace

13 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 13 ESB lze realizovat alternativními technologiemi WebSphere Application Server V6 (WebSphere Platform Messaging) WebSphere MQ/WebSphere Message Broker WebSphere Enterprise Service Bus WebSphere Process Server … kombinací výše uvedených technologií

14 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 14 WebSphere MQ Intergační middleware na bázi MOM principu  Transakční middleware  Integrace na bázi "Point-to-Point"  Komunikační styly: Fire/Forget, Request/Reply, Publish/Subscribe  35 SW a HW platforem  100% zajištění doručení informací  Jediné, multi-platformní rozhraní (API) - C, C++, Basic, Cobol, PL/1, Smalltalk, Java, RPG a další Application B Application A WebSphere MQ zajišťuje přenos informací po integrační vrstvě prostřednictvím výměny zpráv WebSphere MQ

15 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 15 WebSphere ESB  Realizuje tyto funkce:  Směrování dat  Transformace  Generické modifikace  Aplikace a systémy jsou přístupné jako služby WebServices nebo prostřednictvím JCA adaptérů  Vizuální cestou pracuje s artefakty XML schema, WSDL, XSLT, atd  Mediační funkce implementované jako znovupoužitelné SCA komponenty Základní produkt implementující myšlenku ESB WebSphere ESB implementuje myšlenky SOA a umožňuje integrovat aplikace a systémy na bázi standardů (J2EE, SCA, WebServices)

16 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 16 Editor datového toku v ESB Paleta komponent Vstupní operace Odpověď Operace Chyba Volané služby (aplikační funkce)

17 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 17 WebSphere Message Broker Univerzální integrační nástroj na základě ESB principů Integrace aplikací na bázi Web Services, tradičních protokolů (WebSphere MQ), i nestadardních komunikačních kanálů (SCADA), realtime kanálů (broadcasting) a mobilních zařízení Možnost integrace aplikací na libovolné platformě, zařízení, API apod. Univerzální integrační prostředí Pokročilé funkce transformací dat, směrování, a generických modifikací Integrovatelný s transformačním nástrojem WebSphere DataStage TX Podpora standardních datových formátů (AL3, HL7, SWIFT, HIPAA, EDI, etc.) Integrate stávající aplikace a systémy + systémy na SOA principech Orientace na výkonnost Široké spektrum implementovaných funkcí

18 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 18 Vývoj mediací v WebSphere Message Broker Toolkit Operace mezi SR a SP Mediační primitivy

19 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 19 For batch environments (as a standalone engine) For WebSphere Process Server For WebSphere ESB WebSphere DataStage TX MAP TRANSFORM Unifying Enterprise Data Transformation WebSphere TX: Specializovaný transformační nástroj Transformační nástroj zajišťuje : –Generické formy transformace bez programování –Nativní zpracování různých formátů dat –Řeší otázky transformace: any2any many2many apod. For WebSphere Message Broker For 3 rd Party Integration Products (as an embeddable engine) For WebSphere Partner Gateway

20 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 20 WebSphere Adapters Nástroj na zpřístupnění aplikační funkce ESB vrstvě PeopleSoft Adapter SAP Adapter Připravené adaptéry podporují:  „ Service enablement“ – zajišťují standardní rozhraní do proprietárních aplikací  „Service discovery“ – umožňují prohlížet, vybírat a generovat popisy služeb / dat z aplikace  Monitorování událostí – na základě kterého je realizováno další zpracování Adaptery zpřístupňují aplikační funkce a připravují tak aplikace pro SOA WebSphere Process Server WebSphere Enterprise Service Bus WebSphere Advanced ESB (Message Broker) WBI Server Express/WICS WebSphere IS

21 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 21 WebSphere Service Registry and Repository  Prostředek pro ukládání, správu a dynamický přístup ke službám  Ukládání metadat (XML, XSD …)  Řízení životního cyklu služeb  Integrace s nástroji pro SOA (Java & WebServices API) –WebSphere ESB, Message Broker, Process Server, Tivoli ITCAM for SOA  Pro vývojové nástroje k dispozici eclipse plug-in (V3) Publish Find Enrich Govern Manage WebSphere Service Registry and Repository Process Server Enterprise Service Bus Message Broker CICS Generický klient

22 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 22 Jak funguje servisní registr ? ESB Mediation Publish Find Enrich Govern Manage WebSphere Service Registry and Repository (4) Přijetí požadavků o poskytovateli Zpráva (1) Přijetí požadavku (2) Spuštění mediace Zpráva (3) Zpracování požadavku (6) Požadavek směrován na poskytovatele služby (5) Spustí algoritmus definující poskytovatele služeb Zpráva Služba Dynamický výběr služby

23 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 23 Produktová řada WebSphere DataPower Zlepšuje výkon, integruje prvky bezpečnosti Modernizuje SOA infrastrukturu za pomoci specializovaného SW and HW Urychluje XML operace /parsování, validace XML/ Integrace se security nástroji Tivoli XA35 XML Accelerator XI50 XML Integration Appliance XS40 XML Security Gateway IBM Global Services Optimalizace výkonu

24 BP UNIVERSITY © 2008 IBM Corporation Case Study Pre-paid Mobile Phone Recharging Citibank

25 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 25 Představení – business pohled Projekt Citi banky: 02 reloading Dobíjení předplacených telefonních služeb O2, pomocí jednoduchého příkazu na telefonu Dobíjení probíhá prostřednictvím O2Citi kreditní karty, která je určena jak post-paid zákazníkům, kteří využívají paušální tarif, tak pre-paid zákazníkům, kteří preferují předplacené služby. Dobíjení probíhá pouze z mobilního telefonu zákazníka Služba je k dispozici pro všechny Citi O2 zákazníky a je zdarma Jednoduché, rychlé, bezpečné

26 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 26 Jak celé řešení funguje? Transakce dobíjení v rozmezí 200-9999 Kč spočívá v zaslání SMS zprávy na mobilní číslo Telefonica O2 Formát: *131*recharged mobile phone*amount*cvv2# CVV2 je číslo uvedené na lícní straně O2 Citi karty Celá transakce trvá 10-15 sekund Potvrzení o dobití formou SMS zprávy SMS zpráva na dobití je zdarma Služba funguje i ze zahraničí Dostupnost 24/7 *131*602123456 *800*123#

27 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 27 Architektura řešení TIF agent –adapter –Zajišťuje HTTPS komunikaci s O2 –Používá WebSphere MQ Polling aplikace –Dotazuje se T O2 na nové požadavky –Časový interval 30 sec WMB WebSphere Message Broker –Jádro komunikačního řešení –Komunikuje s OLA/ECS back-end systéme, Coobrand a Log DB Cobrand DB –Ukládá mobilní čísla & čísla kreditních karet –Obsah replikován z PCD(MSSQL) Log DB –Operační databáze Log DB –Zdrojová databáze pro párování a zůčtování

28 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 28 Současný stav –Údaje o projektu Vývoj, test, implementace: 1.11.2006 – 30.6.2007 Pilot: 1.7.-31.8.2007 V produkci od: 1.9.2007  Údaje z pilotní fáze Celkový počet transakcí: 200 Průměrný čas celé transakce: 15 sec Interní zpracování: méně než 1 sec !!!! –Další plány Disaster recovery & vysoká dostupnost

29 Business Partners University © 2008 IBM Corporation 29 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "BP UNIVERSITY © 2008 IBM Corporation Petr Leština WebSphere Software 13.- 14. března 2008 Kongresové centrum Praha Application."

Podobné prezentace


Reklamy Google