Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lucemburkové na českém trůně Druhá česká královská dynastie 1310 - 1437 VY_32_INOVACE_24-15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lucemburkové na českém trůně Druhá česká královská dynastie 1310 - 1437 VY_32_INOVACE_24-15."— Transkript prezentace:

1 Lucemburkové na českém trůně Druhá česká královská dynastie 1310 - 1437 VY_32_INOVACE_24-15

2 Vymření Přemyslovců po meči 1306  Smrt bezdětného krále Václava III. roku 1306 v Olomouci.  V letech 1306 – 1307 českým králem manžel Elišky Rejčky - vdovy po Václavu II. - Rudolf Habsburský. Přezdívka „Král Kaše“.  Během let 1307 – 1310 českým králem manžel Anny Přemyslovny - sestry Václava III. Jindřich Korutanský. Bez autority. Nutnost změny nositele české koruny.  Česká delegace jednání s římským králem Jindřichem VII. o obsazení trůnu jeho synem Janem.

3 Lucemburkové na českém trůně 1310 - 1437  Syn panovníka Svaté říše římské Jindřicha VII. Jan oženěn se svobodnou sestrou Václava III. Eliškou Přemyslovnou 1310.  Boje o postavení s Jindřichem Korutanským, nakonec Janovo vítězství.  Konflikty s českou šlechtou, rezignoval na řešení vnitřních konfliktů, pobýval v západní Evropě – král cizinec.

4 Erb Lucemburků Autor: Adelbrecht,Název:Arms of the Counts of Luxembourg.svg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arms_of_the_Counts_of_Luxembourg.svg

5 1. Jan Lucemburský (1310 – 1346)  Sňatek s Eliškou Přemyslovnou ve 14 letech.  Udatný rytíř a válečník – „bez krále českého není boje žádného“. Milovník turnajů.  „Domažlické úmluvy“ 1318 – posílení moci české šlechty.  Významně rozšířil území Českého království.  Roku 1344 povýšení pražského biskupství na arcibiskupství.  Současně položen základní kámen Svatovítské katedrály.

6 Král Jan Lucemburský (Kodex Gelnhausenův) Autor:Jan z Gelnhausenu, Název:JenikLucvGelnhausenu.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JenikLucvGelnhausenu.jpg

7 Svatovítská katedrála Autor:, Daniel Baránek Název:Praha, Katedrála, JV 01.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Katedrála,_JV_01.jpg

8 Závěr života Jana Lucemburského  Dědičná oční choroba – oslepl.  V první velké bitvě „stoleté války“ roku 1346 u Kresčaku stál na straně Francouzů proti Anglii. Spíše dobrovolná hrdinná smrt.  Jsou mu připisována poslední slova : „Toho Boh dá nebude, aby český král z boje utíkal.“  Janovi se podařilo rozšířit území království, dát zvučné jméno titulu českého krále a připravit svého syna na následnictví.

9 2. Karel IV. (1346 – 1378)  Jméno Václav, výchova ve Francii, biřmováním jméno Karel (čtvrtý římský a první český panovník tohoto jména).  Náležité vzdělání a rozhled. Hovořil pěti jazyky. Nejvzdělanější panovník tehdejší doby. VITA CAROLI.  Od roku 1334 moravským markrabětem.  Od roku 1346 římským králem a po smrti otce téhož roku králem českým.  Pro pražský korunovační ceremoniál nechal vytvořit novou „Svatováclavskou korunu“.

10 Kopie Svatováclavské koruny Autor:Wolfgang Sauber Název:Böhmen Reichskleinodien - Krone 1.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Böhmen_Reichskleinodien_-_Krone_1.jpg

11 Karlovo úsilí o prestiž země  Z Prahy začal systematicky budovat politické a kulturní centrum západních křesťanů.  Roku 1348 založena Karlova univerzita – první univerzita na sever od Alp.  Velké stavitelské úsilí – Nové Město pražské, hrad Karlštejn (říšské korunovační klenoty).  Počátek stavby kamenného mostu 1357 (obliba v numerologii 1357.9.7.5:31) lichá čísla

12 Karlův most Autor:Chosovi:, Název:Karlův most-2.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karlův_most-2.jpg

13 Blanka z Valois a Karel IV. Autor: Diligent, Název:Karl IV Blanca Valois.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karl_IV_Blanca_Valois.jpg

14 Karel IV. císařem  Po vykonání římské jízdy roku 1355 římským císařem.  1356 nový říšský zákoník ZLATÁ BULA. Základním zákonem říše až do jejího zániku roku 1806.  Zlatá bula stanovovala, že volbu římského krále provádí sedm kurfiřtů, zdůraznění výjimečného postavení českého krále (přednost před kterýmkoliv jiným králem, císař nemůže českého krále jmenovat – pouze volba). Česká privilegia.

15 Zlatá bula Karla IV. Autor: de:Benutzer:Wolpertinger, Název:Goldene-bulle 1c-480x475.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Goldene-bulle_1c-480x475.jpg

16 Soukromí Karla IV.  Velmi zbožný, vzdělaný, sečtělý.  Čtyři manželky : I. Blanka z Valois II. Anna Falcká III. Anna Svídnická IV. Alžběta Pomořanská  Následník Václav IV. až ze třetího manželství, ze čtvrtého pak poslední Lucemburk na českém trůně Zikmund.  Smrt důsledkem zlomeného krčku stehenní kosti a zápalu plic 1378.

17 3. Václav IV. (1378 – 1419)  Úbytek obyvatelstva vedl k úpadku celých oblastí.  Donedávna kvetoucí země se ocitla v krizi, kterou lidé chápali jako boží hněv. Hledali východisko.  Naděje se upínaly ke králi, ten však nedokázal krizi zlomit – prudký pokles mezinárodní autority státu.  Roku 1419 první defenestrace – počátek husitského revolučního hnutí.  Král vzápětí podlehl záchvatu mrtvice (1419).

18 4. Zikmund (1419-1420, 1436-1437)  Podle zvyklostí měl bratr Václava IV. český trůn obsadit, avšak husité byli zcela proti (vyčítali mu neprávem smrt J. Husa).  Zikmund se nechal 1420 korunovat ve Svatovítské katedrále českým králem, ale husitský sněm v Čáslavi prohlásil akt za neplatný. ( Následuje vývoj husitské revoluce ).  Basilejský koncil i Zikmund uznali 1436 „kompaktáta“ povolující husitům jejich víru.  Roku 1436 Zikmund opět respektován jako český král.  Cestou do Uher 1437 ve Znojmě umírá.

19 Mapa Svaté říše římské 14. století oranžová : Habsburkové fialová : Lucemburkové zelená : Wittelsbacherové Autor: Captain Blood, Název:HRR 14Jh.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:HRR_14Jh.jpg

20 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková


Stáhnout ppt "Lucemburkové na českém trůně Druhá česká královská dynastie 1310 - 1437 VY_32_INOVACE_24-15."

Podobné prezentace


Reklamy Google