Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“ CZ.1.07/1.1.10/03.0008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“ CZ.1.07/1.1.10/03.0008."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“
CZ.1.07/1.1.10/

2 Tropické opadavé a poloopadavé lesy

3

4 Ohranièují tropické deštné lesy 15° až 18° zemìpisné šíøky

5 Klimatické podmínky Humidnì-aridní klima Období dešù a sucha

6 Období dešù Teploty 25-30°C Vegetaèní boom Blíže rovníku: 7-9 mìsícù
Dále od rovníku: 4-6 mìsícù

7 Období sucha Teploty 15-20°C Blíže rovníku 5-3 mìsíce Dále od rovníku

8 Rozdìlení Poloopadavé lesy – opadává jen horní patro
Opadavé lesy – opadají všechna patra

9 Edafické podmínky Pùda – intenzivní kolobìh látek
Reliéf je zpravidla plochý až mírnì zvlnìný Nízké nadmoøské výšky Mocné humusové horizonty obsahují velké množství živin

10 Fauna nártoun bičovka nosatá

11 letucha tapír čabrakový tapír jihoamerický listonos

12 Flóra Liány Epifyty 12

13 Ohroženost Tropické støídavì vlhké lesy jsou poškozovány nadmìrným zatìžováním pùd, vypalováním - degradace savan a sezónních lesù Trpí dezertifikací Znaènì problémovou oblastí je Sahel (okrajová èást Sahary)

14 http://www. mbkolemsveta. cz/galerie. php http://cs. wikipedia


Stáhnout ppt "Projekt „Environmentální výchova ve školních úlohách, experimentech a exkurzích“ CZ.1.07/1.1.10/03.0008."

Podobné prezentace


Reklamy Google