Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje."— Transkript prezentace:

1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada 18 AnotaceSeznámení s druhy otopných těles Klíčová slovaOtopná tělesa, typy těles, ocelové plechy, slitiny hliníku, články PředmětVytápění Autor, spoluautorLudvík Hrtánek JazykČeština Druh učebního materiáluVýklad Potřebné pomůckyPC, dataprojektor Druh interaktivityVýklad pomocí prezentace Stupeň a typ vzděláváníStřední škola Cílová skupina1.- 3.ročník, žáci 15 – 18let Speciální vzdělávací potřebyne ZdrojeSeznam viz poslední strana Otopná tělesa I. VY_32_INOVACE_18_346

2 Otopná tělesa Druhy otopných těles STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

3 Úvodem Je omylem se domnívat, že do nízkoteplotních otopných soustav patří pouze podlahové a stěnové vytápění. Otopné soustavy s otopnými tělesy lze při dnešních teplo-technických vlastnostech obvodových konstrukcí bez problémů navrhovat jako nízkoteplotní aniž bychom měli problémy s velikostí otopných těles. Je třeba však rozlišovat, a to nejen z pohledu estetického, tj. architekta, jaký druh či typ otopného tělesa použít. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

4 Jedná se o tělesa složená z jednotlivých článků, bez ohledu na jejich tvar. Jsou vyráběna z různých materiálů a různým technologickým postupem jako je např. lisování plechů, odlévání a tlakové lití. Nejčastěji používaným materiálem pro výrobu článkových těles je ocelový plech, litina a slitiny hliníku. Jednotlivé články se spojují do souprav buď závitovými vsuvkami s pravým a levým závitem nebo svařováním. Jednotlivé články se spojují u litinových článkových otopných těles vsuvkami. U ocelových článkových otopných těles se spojují vsuvkami svařované soupravy s počtem 3, 4, 5, 7 a 10 článků. Do obchodní sítě jsou tělesa dodávána ve skladebních celcích či v konečné velikosti, která je dána výrobní řadou. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Článková otopná tělesa a jejich typy

5 Základní částí článku je horní a dolní komora s náboji opatřenými závitem ve stejné ose. Obě komory jsou spojeny různě tvarovanou přestupní plochou. Základní vlastností článků je, že mají vnější přestupní plochu rozloženou převážně do své hloubky. To je důsledek snahy neustále zvětšovat tepelný modul otopného tělesa Q M [W/m]. K dalšímu zvyšování tepelného modulu dochází žebry, která rozšiřují vnější přestupní plochu. Tvar a velikost žeber závisí na použité technologii výroby. Nejširší pole možností nabízí tlakové lití slitin hliníku. Rozšiřováním plochy na straně vzduchu roste podíl tepla sdíleného konvekcí a klesá teplo sdílené sáláním. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

6 Litinové článkové otopné těleso

7 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Odlitky ze šedé litiny Otopná tělesa litinová musejí být vyráběna z litiny s lupínkovým grafitem. Tloušťka stěny u částí, které přicházejí do styku s teplonosnou látkou nesmí být menší než 2,5 mm. Výrobce musí zajistit dodržení nejmenší tloušťky stěny pravidelnými kontrolami výrobního zařízení a každodenními náhodnými zkouškami výrobků.

8 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Řez prvními dvěma články s upravenou vsuvkou a integrovaným ventilem

9 Tělesa ze slitin hliníku Vzhledem k velmi dobré tepelné vodivosti hliníku a snadnosti tlakového lití složitějších tvarů je vlastní otopná plocha provedena vždy jako rozšířená. Žebra probíhají vertikálně po výšce článku, či jsou uspořádána na sloupku a skloněna pod určitým úhlem od horizontální roviny. Další možností je kombinace obou předchozích, kdy se na článku objevují jak svislá, tak příčná žebra ve vzájemné kombinaci. Otopná tělesa z litého hliníku musejí být odlévána z hliníkové slitiny AlSi9Cu. Tloušťka stěny u částí přicházejících do styku s teplonosnou látkou nesmí být menší než 1,5 mm. Výrobce musí zajistit dodržení nejmenší tloušťky stěny pravidelnými kontrolami výrobního zařízení a každodenními náhodnými zkouškami výrobků. STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

10 Otopná tělesa z taženého hliníku musejí být vyráběna z tvárné slitiny hliníku EN AW- 6060 podle EN 573-3, odpovídající slitině Al Mg Si. Tloušťka stěny částí, které, přicházejí do styku s teplonosnou látkou nesmí být menší než 1,1 mm. Výrobce musí zajistit dodržení nejmenší tloušťky stěny pravidelnými kontrolami protlačovacího zařízení a každodenními náhodnými zkouškami výrobků. Při použití otopných těles ze slitin hliníku bychom měli obezřetně volit materiál potrubní sítě a zdroje tepla. Vzhledem k uzavřenému oběhu otopné vody v soustavě dochází při použití měděných trubek ke vzniku významného elektro-chemického článku, který podmiňuje urychlený vývoj koroze a s ním související provozní potíže. Pokud nechceme používat speciální inhibitory a pravidelně kontrolovat jejich chemické složení v soustavě, měli bychom se vyvarovat alespoň kombinace měděného potrubí s otopnými tělesy ze slitin hliníku v jedné otopné soustavě. Článkové otopné těleso ze slitiny hliníku

11 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Článkové otopné těleso ze slitiny hliníku

12 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Výlisky z ocelových plechů Základem pro článek jsou dva svařené výlisky z ocelového plechu. Ty sestávají z horní a spodní komory, které jsou spojeny otopnou plochou tvořící prolisy pro kanály různých tvarů. V komorách jsou v místě náboje prostřiženy otvory. V okolí otvorů je plocha mezikruží, která slouží k vzájemnému svaření článků do souprav či k přivaření nátrubků se závitem u koncových článků souprav. U dodavatelů lze objednat otopné těleso jako celek, tj. příslušný počet souprav spojených tak, že tvoří již celé otopné těleso např. o 25 článcích. Části otopných těles přicházející do styku s teplonosnou látkou musejí být vyrobeny z ocelového plechu s nízkým obsahem uhlíku, bez okují a rzi, odpovídajícího třídě FePO1 podle EN 10130 a EN 10131. Tloušťka plechu u částí přicházejících do styku s teplonosnou látkou nesmí být menší než 1,11 mm a splnění tohoto požadavku by se mělo ověřovat měřením. Známou vlastností článkových otopných těles je jejich malý hydraulický odpor. Tradiční článková tělesa vykazují nejnižší tlakové ztráty ze všech známých druhů otopných těles snad krom trubkových. Součinitel místního odporu vztahovaný na přípojky DN 15 se u článkových těles pohybuje okolo 2,5.

13 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Současná vyšší hmotnost a vodní obsah článkových otopných těles ovlivňují nepříznivě jejich pružnost při zátopu a chladnutí či rychlost odezvy na regulační zásah. U otopných soustav s pružným zdrojem tepla a citlivou automatickou regulací to můžeme považovat za nevýhodu. Litinová článková otopná tělesa se rovněž vyznačují svou dlouhou životností. Jsou známy případy, kdy vydržela bez závad v provozu i déle než 80 let bez příznaků koroze. Dříve používaná kvalita šedé litiny však vykazovala po těchto letech provozu poměrně významné známky zkřehnutí.

14 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Článkové ocelové otopné těleso

15 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Současná vyšší hmotnost a vodní obsah článkových otopných těles ovlivňují nepříznivě jejich pružnost při zátopu a chladnutí či rychlost odezvy na regulační zásah. U otopných soustav s pružným zdrojem tepla a citlivou automatickou regulací to můžeme považovat za nevýhodu. Litinová článková otopná tělesa se rovněž vyznačují svou dlouhou životností. Jsou známy případy, kdy vydržela bez závad v provozu i déle než 80 let bez příznaků koroze. Dříve používaná kvalita šedé litiny však vykazovala po těchto letech provozu poměrně významné známky zkřehnutí.

16 1.Jaké jsou druhy otopných těles? 2.Popiš montáž litinového radiátoru. 3.Druhy deskových radiátorů a jejich rozdělení (dle připojení). Otázky k opakování

17 Zdroje TAJBR, Stanislav. Vytápění. Mostecká 9 Praha 1:Sobotáles, 1998, ISBN 80-85920- 53-0 Str. 177, obrázek č. 6.45 Str. 181, obrázek č. 6.51 www.koralux.cz www.lipovica.cz www.korado.cz STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google