Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středověké umění Evropská gotika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středověké umění Evropská gotika."— Transkript prezentace:

1 Středověké umění Evropská gotika

2 Charakteristika období
zrod - polovina 12. století ve Francii a trval do 15. století konstituování národních států stoupá význam měšťanstva růst kritických hnutí proti moci a bohatství církve zakládání řádů (návrat ke křesťanské chudobě)

3 Charakteristika uměleckého směru
Gotika plynule navazuje na sloh románský: střediskem vzdělanosti Francie; termín gotika se vztahuje ke Gótům, hanlivý název pro něco primitivního či barbarského (Italové); rozdíl od románského slohu nebyla rozšířena po celé Evropě, setkáváme se s ní hlavně v západní a centrální části; nepůsobí těžkopádně a masivně jako románský sloh; stavby působí jemněji, jsou prosvětlenější a ne tak těžkopádné.

4 Rozdělení gotiky Gotika raná – navazuje na románské období,
12. století ve Francii (zbytek 13. století) Gotika vrcholná – Francie 13. – 14. století, jinde v Evropě 14. stol. Gotika pozdní – 15. stol. – Francie, polovina 16. století zbytek Evropy – pozor - (v té době byla už v Itálii rozvinutá renesance)

5 Architektura mohutné a velkolepé stavby
hlavním cílem bylo vzbudit zdání nekonečného prostoru první gotické stavby (katedrály a chrámy) byly ve Francii, odtud se pak sloh rozšířil do celé Evropy Typické rysy: vícelodní půdorys příčná loď lomený oblouk žebrová klenba vertikalismus – opěrný systém bohaté členění a zdobnost okna tvoří vitráže (malé skleněné tabulky)

6 První gotická stavba Hlavní loď
Chrám v Saint-Denis u Paříže (pohřebiště francouzských králů)

7 Gotické chrámy (někdy katedrály)
Typické rysy: vícelodní, ale sjednocený půdorys příčná loď vertikalismus – vnější opěrný systém bohaté členění a zdobnost vitráže a sochařská výzdoba

8 Vertikalismus uplatňování vertikální linie, jak v samotné stavbě, tak i jednotlivých částech optický dojem směřování k nebesům, odhmotnění a tím přiblížení se k Bohu Katedrála v Chartres - Francie

9 Katedrála v Chartres

10 Průčelí chrámu – portál
vpravo hlavní vchod do chrámu v Chartres bohatá sochařská výzdoba

11 Opěrný systém výtvarně působivé krajkoví
opěrné pilíře a oblouky zatížené fiálami a ozdobené kraby zpevňují kritické body tlaků od křížové klenby umožňuje zredukovat zeď na minimum u některých staveb téměř zrušení zdí (Saint-Chapelle v Paříži)

12 Fiály architektonický ozdobný prvek umístěný na vrcholech pilířů opěrného systému gotického chrámu) vertikalitou vyjadřuje středověkou touhu přiblížit se Bohu nejrozšířenější ozdoba střech i výrobků uměleckých řemesel

13 Saint-Chapelle v Paříži

14 Křížová (žebrová) klenba
využívá nosných žeber (doklad vyspělého stavebnictví) oblouky nad půdorysem (žebra) a prostory mezi nimi se vyplní lehčím zdivem

15 Schéma gotické klenby

16 Kružba a rozeta kruhové okno s bohatými kružbami
nejčastěji v průčelí chrámu nevíme, proč ji stavěli

17 Lomený oblouk vývoj od širokého lomeného oblouky k vysokému ostře zalomenému. používá se v oknech, portálech a všech zdobných částech stavby, i v uměleckém řemesle podle jeho tvaru lze určit i dobu vzniku

18 Vitráže V rozetách a oknech chrámů a katedrál (náboženské i světské motivy, viz vpravo)

19 Slavné stavby - Francie
Katedrála Notre Dame v Paříži jeden z nejkrásnějších příkladů francouzské gotické architektury

20 Slavné stavby - Francie
Katedrála Notre Dame v Remeši příklad sjednoceného, obrovského prostoru - místo korunovace francouzských králů

21 Slavné stavby – Německo
Štrasburk - dóm

22 Slavné stavby – Německo
Kolín nad Rýnem - katedrála

23 Slavné stavby – Německo
Norimberský dóm

24 Slavné stavby – Itálie Milánský dóm

25 Slavné stavby – Španělsko
Sevilla

26 Slavné stavby - Anglie Westminsterský chrám v Londýně

27 Světská architektura – hrady a opevnění
Carcassonne

28 Světská architektura – hrady a opevnění
Papežský palác v Avignonu

29 Světská architektura – měšťanská
Freiburg – Kaufhaus a radnice v Bruselu

30 Světská architektura – měšťanská
Špitál v Norimbergu

31 Světská architektura – měšťanská
Tanzhaus v Kolíně nad Rýnem

32 Pozdní gotika Anglie – 14. – 15. století huť Parléřů v Gmündu
stavba chrámu sv. Víta rozlehlé prostory složité klenby –samonosné přesekávaná žebra falešné svorníky prohnutý oslí hřbet místo lomeného oblouku plaménkové motivy v kružbách

33 Pozdní gotika Katedrála v Rouen - flamboyantový gotický styl

34 Sochařství vázáno na architekturu (sochy nestály volně v prostoru, ale jako by byly přilepeny k architektuře) důraz na plastickou výzdobu portálů návrat k monumentálnímu sochařství snaha o realistické vystižení duševního stavu převládají náboženské motivy (Madona s Ježíškem, Kristus na kříži, Pieta – truchlící matka s Kristovým tělem) u portálů se tesaly sochy apoštolů po obou stranách sochy z kamene nebo z lipového dřeva, potahovaly se pak jemným plátnem, které se barvilo (polychromování) gotické sochy dodnes k vidění v různých galeriích a muzeích po celé Evropě

35 Madona s dítětem

36 Piety

37 Francouzské sochařství
Zobrazení Trojice na portálu bazilika Saint-Denis v Paříži Západní (královský) portál na katedrále v Chartres

38 Německé sochařství Bamberský jezdec a galerie soch v portálu katedrály ve Štrasburku

39 Malířství Příznačné je napětí mezi náboženskými výjevy a všedním životem Hlavními jsou svatí, zobrazují se jejich životy, legendy Na přelomu 13. – 14. století snaha o zachycení reality Dva základní typy obrazů: 1) deskové obrazy – dřevěné desky složené z malých špalíčků tvrdého dřeva 2) fresky – obrazy malované do vlhké omítky 3) knižní malby = iluminátoři 4) sklomalba

40 Italské malířství Giotto di Bondone: socha ve Florencii a jeho freska Démoni vyháněni z Arezza

41 Italské malířství Giotto di Bondone: Svatba v Kanaán (freska) a Madona s dítětem (desková malba)

42 Italské malířství Duccio: Madona s dítětem a dvacet andělů a devatenáct světců (freska)

43 Italské malířství Ambrogio Lorenzetti: Následky dobré a špatné vlády (freska ze sienské radnice)

44 Italské malířství Simone Martini: freska z papežského paláce v Avignonu

45 Francouzské malířství
Knižní malba: Jan II. pasuje své rytíře a nejstarší deskový portrét: Podobizna Jana II.

46 Francouzské malířství
Jean Bondole: tapisérie Apokalypsa z Anjou

47 Francouzské malířství
Modlitební knížka Přebohaté hodinky vévody z Berry od Jeana Pucelle

48 Holandská malba Hubert a Jan van Eyckovi – Gentský oltář, Belgie

49 Holandská malba Jan van Eyck – Madona kancléře Rolina a
Manželé Arnolfiniovi

50 Holandská malba Rogier van der Weyden: Snímání z kříže

51 Holandská malba Hieronymus Bosch: Autoportrét a desková malba Vůz sena

52 Holandská malba Hieronymus Bosch: Zahrada pozemských rozkoší

53 Holandská malba Hieronymus Bosch: Zahrada pozemských rozkoší (detaily)

54 Hudba v období gotiky Mše pro Pannu Marii:
Guillaume de Machaut (vpravo) s manželkou a třemi dětmi při přijímání, z pařížského rukopisu z roku 1350

55 Móda v období gotiky

56 Gotická móda 1. ženský šlechtický oděv 2. knížecí oděv
3. rytířský oděv 4. oděv rytíře 5. oděv rytíře 6. oděv kartuziána 7. oděv šlechtičny 8. oděv anglického biskupa

57 Gotická móda 1. oděv šlechtičny 2. oděv šlechtice 3. oděv šviháka
4. oděv dvořana 5. mužský oděv 6. šaškovský oděv 8. ženský oděv

58 Otázky a úkoly Zopakujte hlavní znaky románského slohu.
Stručně charakterizujte gotiku. Co je typické pro gotickou architekturu? Určete aspoň 2 typické rysy, nakreslete je a vlastními slovy popište. Vysvětlete pojem vertikalismus, proč se v gotické architektuře používal? Jmenujte minimálně 3 významné gotické architektonické památky. Co je to katedrála? Jednu z nich si vyberte a na stavbě ukažte co nejvíce typických prvků gotiky. Co bylo nejčastějším motivem v gotickém sochařství a proč? Jaké materiály se v sochařství používaly? Co je to freska? Jak se jmenuje malíř, který vytvořil nejznámější gotické fresky? Zkuste vlastními slovy charakterizovat gotickou hudbu.

59 Obrazový materiál je získán z volných reprodukcí:
Citace Obrazový materiál je získán z volných reprodukcí:


Stáhnout ppt "Středověké umění Evropská gotika."

Podobné prezentace


Reklamy Google