Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA
VY_32_INOVACE_ZEM.2.01 Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Cílová skupina: 2. ročník (sexta) gymnázia Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Roman Bartoníček Téma: Makroregion jihozápadní Asie Datum vytvoření: Přílohy: VY_52_INOVACE_ZEM.2.01

2 VY_32_INOVACE_ZEM.2.01 Anotace: Souhrnné opakování přírodních, historických a socioekonomických charakteristik makroregionu JZ Asie s důrazem na upevnění základní terminologie spojené s tímto územím a vymezením okruhu typologických problémů. Práce se slepou mapou.

3 1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané základní přírodní pojmy JZ Asie:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.01 1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané základní přírodní pojmy JZ Asie: Perský záliv poloostrov Malá Asie Hormuzský průliv Mrtvé moře Arabský poloostrov Rudé moře poušť Rub al Chálí Mezopotámská nížina Eufrat Tigris Kaspické moře Bospor a Dardanely Indický oceán Adenský záliv Kavkaz Sinaj Středozemní moře Arabské moře

4 2) Lokalizuj do slepé mapy tyto státy:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.01 2) Lokalizuj do slepé mapy tyto státy: Írán Izrael Turecko SAE Sýrie Jemen Jordánsko Irák Kuvajt Libanon Saudská Arábie Omán

5 VY_32_INOVACE_ZEM.2.01 3) Podtrhni ty říše, které se v historii rozkládaly alespoň částečně na území JZ Asie: Osmanská říše, Franská říše, Byzantská říše, Řím, Mezopotámská říše, Svatá říše římská, Sumer, carské Rusko, Babylonie, Persie

6 4) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni!
VY_32_INOVACE_ZEM.2.01 4) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni! Jihozápadní Asie je hornatý / nížinatý region s velkými / malými bezodtokovými oblastmi, který pokrývají lesy / stepi / pouště a polopouště / savany. Nedostatek vody, mírné / subtropické klima a výskyt ropy ovlivnily soustředění obyvatelstva na pobřeží / ve vnitrozemí / v horách / kolem velkých řek / v místě těžby černého zlata. Hlavní řeky Eufrat a Tigris protékají úrodnou / neúrodnou Mezopotámskou nížinou. Nehostinnou oblast pouštního klimatu narušují ojedinělé oázy, což jsou místa s výskytem podzemní vody.

7 VY_32_INOVACE_ZEM.2.01 5) Obyvatelstvo JZ Asie. Rozšiř pracovní text o další charakteristické poznatky! Obyvatelstvo JZ Asie tvoří především Arabové, Turci, Peršané a Židé. Dominantní postavení mají náboženství ISLÁM, KŘESŤANSTVÍ a JUDAISMUS, které mnohokrát v minulosti vyvolaly krvavé neshody (např. Izraelsko – Arabské války v 2. polovině 20. století.) Jde také o region, který se stal cílovou imigrační oblastí z jiných částí Asie. Tito přistěhovalci jsou najímání na těžkou práci a nemají stejná práva jako domácí obyvatelstvo. Přečti svůj text o obyvatelstvu třídě!

8 VY_32_INOVACE_ZEM.2.01 4) Vysvětli pojmy ve sloupcích: O která náboženství se podle pojmů jedná? ISLÁM KŘESŤANSTVÍ JUDAISMUS Mešita – islámská náboženská stavba Ramadán – postní měsíc v islámu Minaret – věžovitá stavba u mešity sloužící ke svolávání k modlitbě Alláh - Muslimský Bůh Mohamed – náboženský a politický vůdce a poslední prorok islámu Korán – kniha islámu Ježíš – křesťanský prorok, Syn Boží a Mesiáš; za proroka ho uznává i oslám Křižácké války – středověké vojenské výpravy proti Muslimům, pohanům a kacířům Katolicismus – nejrozšířenější větev křesťanství, zejména v jižní Evropě či Latinské Americe Protestantismus – větev křesťanství, která vychází z reformních hnutí na konci středověku Bible – posvátná kniha křesťanství Monoteismus – víra v jednoho Boha; všechna 3 uvedená náboženství jsou monoteistická Synagoga – židovská modlitebna Zeď nářků – nejposvátnější místo Židů, pozůstatek vnějších hradeb jeruzalémského Chrámu Košér – judaistický soubor pravidel pro rituální způsobilost Genocida – cílené vyvražďování skupiny obyvatelstva v rámci nějakého pomateného ideálu Thóra (Tóra) – Zákon a učení, v nejužším slova smyslu jde prvních pět knih Hebrejské bible Jahve – označuje vlastní jméno Boží

9 6) Zakroužkuj výrobky z ropy: znázorněno červeně
VY_32_INOVACE_ZEM.2.01 6) Zakroužkuj výrobky z ropy: znázorněno červeně benzín PET láhev trička pečivo asfalt pneumatiky kosmetika počítače nafta linoleum knihy brýle

10 7) Urči podle nápovědy stát v JZ Asii:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.01 7) Urči podle nápovědy stát v JZ Asii: Cedr, Bejrút, banky, Libanon Judaismus, Palestina, Jeruzalém, 1948 Izrael ropa, poušť, Dubaj, BurjKalifa (nejvyšší budova světa) Spojené arabské emiráty Bagdád, válka, Saddám Husajn, republika Irák

11 VY_32_INOVACE_ZEM.2.01 8) Odpověz na otázky: Jak ovlivnily izraelsko – arabské války v 70. letech 20. století trh s ropou? Definujte problém Palestiny a Palestinských Arabů. Jaký je zájem Evropské unie a NATO o Turecko? Vysvětlete pojem Holocaust, Norimberské zákony a popište postavení Židů v Evropě před II. světovou válkou. Jak je postavení ženy ve společnosti v zemích vyznávajících islámský fundamentalismus? Definujte pojem Peak Oil.

12 8) Odpověz na otázky: „Uzavřely kohoutky s ropou“ – zvýšení cen ropy
VY_32_INOVACE_ZEM.2.01 8) Odpověz na otázky: „Uzavřely kohoutky s ropou“ – zvýšení cen ropy Území, které od do správy Velké Británie touží po samostatném státu podobně jako Izrael. Ekonomicko – politický – rozšíření sféry vlivu, trhu a přiblížení se k Perskému zálivu Holocaust – genocida Židů během II. světové války Norimberské zákony – zákony o rasové diskriminaci židovského obyvatelstva a čistotě árijské rasy Židé byli v celé Evropě pronásledováni kvůli demagogické politice nacistického Německa Ve fundamentalictických arabských zemích má velmi nerovné postavení vůči muži, mnohde se to ale začíná zlepšovat „Bod zlomu“ – doba, kdy nastane (nastala) maximální těžba ropy na této planetě

13 Rozšiřující pojmy k zapamatování
Šiité – jeden ze dvou proudů islámu, za šiity se považují ti stoupenci, kteří uznávají za legitimní vůdce islámu jen potomky proroka Mohameda Sunnité – jsou vyznavači islámu, kteří po Mohamedově smrti znali za nástupce Abú Bakra OPEC – integrace států obchodujících s ropou válka v Perském zálivu – válka v roce 1991, kdy se po napadení Kuvajtu Irákem rozpoutala akce spojeneckých vojsk nazvaná Pouštní bouře Suezská krize – druhá z Izraelsko – arabských válek, po které došlo k oslabení vlivu evropských mocností v oblasti Blízského východu a k posílení pozic Egypta a SSSR Kibuc – zemědělsko – průmyslová osada v Izraeli, která hospodaří formou kolektivního vlastnictví Kurdové – národnostní menšina bez vlastního v oblasti států Irák, Sýrie, Turecko aj. Fundamentalismus – urputné lpění na základních principech, vztažné zejména k náboženství David Ben Gurion – první izraelský premiér, jeden ze zakladatelů státu Izrael OOP - (Organizace pro osvobození Palestiny) – organizace směřující svůj „boj“ ke vzniku nezávislého státu Palestina. Je spojen zejména se jménem Jásira Arafata

14 VY_32_INOVACE_ZEM.2.01 Použitá literatura: Mapa 1: BAREŠOVÁ, Jaroslava. Slepé mapy-Zeměpis. Vyd.1. Praha : Fragment, s. ISBN


Stáhnout ppt "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA"

Podobné prezentace


Reklamy Google