Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Repozitář AV ČR, otevřený přístup a příprava na hodnocení vědeckých ústavů Martin Lhoták Knihovna AV ČR, v. v. i. Otevřené repozitáře 29. 4. 2014, Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Repozitář AV ČR, otevřený přístup a příprava na hodnocení vědeckých ústavů Martin Lhoták Knihovna AV ČR, v. v. i. Otevřené repozitáře 29. 4. 2014, Brno."— Transkript prezentace:

1 Repozitář AV ČR, otevřený přístup a příprava na hodnocení vědeckých ústavů Martin Lhoták Knihovna AV ČR, v. v. i. Otevřené repozitáře 29. 4. 2014, Brno

2 Akademie věd ČR  54 veřejných výzkumných institucí  8 000 zaměstnanců, (> 4 000 VaV)  > 11 000 článků, zpráv, apod. ročně (z toho cca 1/3 v impaktovaných časopisech)  publikuje > 60 titulů časopisů (cca 3000 článků)  > 100 let historie

3 AV ČR a Open Access  2008 – podpis Berlínské Deklarace  2010 – schválení „Politiky otevřeného přístupu“  2011 – založení dotace pro podporu Gold OA  2012 – zprovoznění Repozitáře AV ČR

4 Politika otevřeného přístupu AV ČR  Podpora „Gold“ Open Access s alokací 1.000.000 Kč od roku 2011  pouze v případě přijetí článku do některého z OA časopisů uvedeného alespoň v jedné z databází WOS, SCOPUS nebo ERIH  Zvažuje se navýšení na 1,5 mil. Kč.

5 Politika otevřeného přístupu AV ČR  … „Pracoviště AV ČR jsou povinna vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby mohla AV ČR a Knihovně AV ČR, v. v. i., poskytnout publikační výstupy – zaměstnanecká díla – vytvořená jejich zaměstnanci a nevýhradní licence k jejich užití, zejména právo na rozmnožování jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a právo na sdělování díla veřejnosti v rámci právního řádu České republiky a s ohledem na případná licenční ujednání s vydavateli.“ …

6 Politika otevřeného přístupu AV ČR  … „ Publikační výstupy budou poskytovány v elektronické formě. KNAV zajistí jejich uložení v repozitáři AV ČR a zpřístupnění veřejnosti, jakmile to bude možné, s ohledem na skutečnost, že někteří vydavatelé mohou na tato díla uvalit publikační embargo (tj. doba, po kterou článek nemůže být zpřístupněn veřejnosti).“ …

7 Repozitář Akademie věd ČR  Pro pořizování plných textů i pro jejich uložení a zpřístupnění je využit systém pro evidenci publikační činnosti ASEP/ARL  Při vložení bibliografického záznamu je možné uložit plný text - aut. preprint, aut. postprint, vyd. postprint  Forma zpřístupnění podle identifikace uživatele - „open access“ - „request a copy“

8 Repozitář Akademie věd ČR  Ke každému záznamu bude umožněno ukládání vědeckých dat souvisejících s publikovaným výsledkem  Je připraven projekt pro ukládání vědeckých dat na infrastrukturu CESNET (realizace 2014-2015)

9 Počty uložených plných textů 2012-2014 (24. 4. 2014)

10 Druhy dokumentů 2012-2014 Článek v periodiku 3317 Článek ve sborníku 1022 Výzkumné zprávy 750 Abstrakt 305 Odborná recenze 58 Kapitoly v knize 56 Ostatní 47 Sborníky (celek) 36 Patent, užitný vzor 17 Aplikované výsledky 12 Knihy 11 Celkem 5631

11 Druhy dokumentů 2012-2014

12 Druhy uložených plných textů ) porovnání 2012 - 2013 2013 2012

13 Plné texty - Na vyžádání/ OA

14 Hodnocení v AV ČR  Hodnotí se pětiletá období – momentálně se připravuje hodnocení za roky 2010-2014  Alternativa umožňující rozdělování peněz jinak než podle „kafemlejnku“  Větší důraz na hodnocení kvality než kvantity  Repozitář AV ČR ASEP hraje důležitou roli

15 Hodnocení v AV ČR  Každý hodnocený vědec označí v ASEPu 4 nejvýznamnější práce za hodnocené období  Články musí být prostřednictvím repozitáře dostupné zahraničním hodnotitelům – pro tento účel byla zavedena další možnost označení plného textu pro uložení a to archiv – takto označené plné texty není možné získat ani na vyžádání, o jejich uložení není žádná veřejná informace a jsou zpřístupněny pouze vybraným hodnotitelům

16 Hodnocení v AV ČR  Pro ukládání monografií do repozitáře za účelem hodnocení byla připravena licenční smlouva s vydavatelem  U monografií zůstává zachována možnost zaslání tištěných kopií  Možnost manuálního vkládání citací a recenzí

17 Hodnocení v AV ČR  Pro vědce z první a druhé oblasti věd (vědy o živé a neživé přírodě a chemické vědy) je zavedena povinnost registrovat se v Researcher ID  Evidence v ASEPu  Sjednocení názvů ústavů  ASCR, Institute of Physics  ASCR, Institute of Botany

18 Researcher ID  Slouží k propojení vědce s jeho pracemi napříč ve Web of Science  Jednoznačně identifikuje vědce i při použití různých variant jmen a různých afiliací  Využívá funkcí WoS a jejich služeb (citační vazby, seznamy, analytické výstupy)  Může být využíván k vyhledání oborových spoluprací  Může být propojen s dalšími identifikátory – ORCID a Scopus ID

19 ResearcherID vědců ČR 2980 ResearcherID vědců AV 746 RID

20 Analytika ASEP autor

21 Analytika ASEP - záznam Linky do WOS Scopus DOI RIV Hodnocení RIV Link na plný text v repozitáři Linky do WOS Scopus DOI RIV Hodnocení RIV Link na plný text v repozitáři Trvalý odkaz - handle Scopus

22 Link přes číslo záznamu na záznamy ve WOS

23 Odkazy na identifikátory autora IPAC i Analytika ASEP - linky od autora na jeho ResearcherID, ORCID, Scopus ID Bibliografie autorů: u autora, který má v autoritním záznamu uvedena svá ID, se následně zobrazí odkazy na jeho účet do WOS, ORCID a Scopus. Bibliografie autorů: u autora, který má v autoritním záznamu uvedena svá ID, se následně zobrazí odkazy na jeho účet do WOS, ORCID a Scopus.

24 Link přes identifikátor ResearcherID na záznamy ve WOS

25 Citation Metrics, Collaboration Network Počet citací v jednotlivých letech Oblasti výzkumu Spolupracující autoři

26 Citing Articles Network (Countries, map, Research Areas, Institutions, years) Země, kde je citován Vědecké oblasti, kde je citován Roky citací

27 OA a institucionální repozitář  Přínosy  Vyšší viditelnost výsledků  Snadná vyhledatelnost  Okamžitá dostupnost plných textů  Zvýšení citovanosti  Archivace publikační činnosti  Statistiky využití  Využití při hodnocení VaV

28 Děkuji! Martin Lhoták Lhotak@knav.cz http://www.knav.cz


Stáhnout ppt "Repozitář AV ČR, otevřený přístup a příprava na hodnocení vědeckých ústavů Martin Lhoták Knihovna AV ČR, v. v. i. Otevřené repozitáře 29. 4. 2014, Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google