Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Starověký Egypt Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0205.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Starověký Egypt Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0205."— Transkript prezentace:

1 Starověký Egypt Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0205

2  Období, které označujeme jako starověký Egypt, lze rozdělit na pět období a tři přechodná období: ◦ Předdynastické období ◦ Předdynastické období (cca 5300 – 3150 př. n. l.) ◦ Archaické období ◦ Archaické období (3150 – 2700 př. n. l.) ◦ Stará říše ◦ Stará říše (2700 – 2180 př. n. l.) ◦ První přechodné období ◦ První přechodné období (2180 – 2000 př. n. l.) ◦ Střední říše ◦ Střední říše (2000 – 1800 př. n. l.) ◦ Druhé přechodné období ◦ Druhé přechodné období (1800 – 1540 př. n. l.) ◦ Nová říše ◦ Nová říše (1540 – 1080 př. n. l.) ◦ Třetí přechodné období ◦ Třetí přechodné období (1080 – 7. století př. n. l.) ◦ Pozdní říše ◦ Pozdní říše (7. století – 30 př. n. l.)  Dle jiného pohledu se dějiny starověkého Egypta chronologizují na základě vládnoucích dynastií.

3 Na schématu lze pozorovat rozložení významu jednotlivých vrstev ve společnosti. Během vývoje egyptské historie se některé vrstvy vyměnily na základě změn vlády. Docházelo také k převratům, na nichž se podílely horní vrstvy společnosti. Rozložení společnosti FaraonKněží Vyšší šlechta Vojenští hodnostáři Úředníci Obchodníci Řemeslníci Zemědělci Otrociprivilegovaní neprivilegovaní bezprávní

4 v 6. tisíciletí př. n. l.  Egyptská společnost se začíná utvářet po období neolitu, tedy někdy asi v 6. tisíciletí př. n. l. v čele společnosti panovník sdružovala světská náboženská moc  V Egyptě byl v čele společnosti panovník, který byl vnímán jako vtělení boha Hora, proto se pod jeho mocí sdružovala jak světská (vládnoucí), tak náboženská moc. dynastie  Postavení panovníka na vrcholku společenské pyramidy se přenášelo i na jeho potomky. Vzniká tedy nástupnictví – dynastie. faraon  Egyptskému panovníkovi dodnes říkáme faraon.  Zajímavostí je, že faraonem se dle tradice nemohlo stát dítě prosté nebo smíšené krve, proto, přes početný faraonův harém, byly následníky děti, které zplodil faraon se svou sestrou. kněží v chrámechpolyteismus  Na pomyslném společenské žebříčku stáli pod faraonem kněží, jejichž moc plynula z důležitosti náboženství pro život prostého Egypťana. Kněží se zdržovali v chrámech, zasvěcených různým božstvům (polyteismus), kde vykonávali obřady, oběti a další kultovní úkony. šlechtou  Důležité byly i mocné rodiny (majetek, vztahy s faraonem), které můžeme nazvat šlechtou. vrstva správců provinciívezírů vyššími úředníkyníže postavenou vrstvou úředníků písaři  V Egyptě se díky rozsáhlému území tvoří vrstva správců provincií – vezírů, kteří byli vyššími úředníky, a další níže postavenou vrstvou úředníků – písaři apod. obchodníci, řemeslnícizemědělci  Základem dobře fungujícího státu však byly nižší, neprivilegované vrstvy – obchodníci, řemeslníci a zemědělci, jejichž práci využívali výše postavené vrstvy. otrocké práce  Ve starověkém Egyptě bylo hojně využíváno otrocké práce. Největší „boom“ otroků přinesla Nová říše díky válečným zajatcům.

5 archaická  Po předdynastickém období, které je typické vývojem egyptské společnosti, začíná éra, jež je nazývána archaická.  Nevznikaly městské státy, ale rovnou říše  Nevznikaly městské státy, ale rovnou říše (kvůli regulaci Nilu). dva státyHorní Egypt Dolní Egypt  V archaickém období existovaly kolem řeky Nil dva státy – Horní Egypt (horní tok Nilu) a Dolní Egypt (delta Nilu).  V Horním Egyptě lovem pastevectvím Dolní Egypt pěstování plodin  V Horním Egyptě byly horší podmínky pro zemědělství, obyvatelé se tedy živili spíše lovem a pastevectvím, zatímco Dolní Egypt se zaměřil na pěstování plodin v nilské deltě.  Hornoegyptský lid Dolní Egypt podmanil  Hornoegyptský lid byl lépe připraven na boj, a proto není divu, že si nakonec Dolní Egypt podmanil. faraon Meni Mennofer  V čele Horního Egypta stál legendární faraon Meni (předpokládá se, že to byl faraon Narmer), který založil nové hlavní město Mennofer (řecky Memfis).  Sjednocení Egypta Menim  Sjednocení Egypta Menim bývalo považováno za počátek egyptského státu.  Symbolicky byla přetvořena také faraonova ozdoba hlavy, kde se propojila dolnoegyptská koruna (Dešret) s hornoegyptskou (Hedžet), čímž vznikla pokrývka hlavy (Pšent), s níž byli pozdější faraoni zobrazováni.  Faraoni archaického období museli válčit proti nájezdným kmenům Nubijců a Lybijců a bránit se vůči útokům ze Sinajského poloostrova.

6 Koruny Horního Egypta (Hedžet, vlevo, (1)) a Dolního Egypta (Dešret, vpravo, (3)) se propojily v celoegyptskou (Pšent, uprostřed, (2)) Geneze egyptské koruny faraona

7 4) Reliéf s faraonem Narmerem, o němž se předpokládá, že by mohl být předobrazem legendárního sjednotitele Meniho. Faraon Narmer

8 zakladatele Staré říše Džoser stupňovitou pyramidu Imhotep  Za zakladatele Staré říše bývá považován faraon Džoser, který si nechal jako první postavit netypickou hrobku – stupňovitou pyramidu, kterou navrhl stavitel Imhotep (později byl zbožštěn). Chufuova Rachefova Menkaureova  Džoserovi následovníci napodobovali tyto ikonické hrobky. Nejznámější jsou pyramidy faraonů 4. dynastie Chufuova (řecky Cheops), Rachefova (Chefrén) a Menkaureova (Mykerinos) v Gíze.  Stavby pyramid byly vysoce nákladné  Stavby pyramid byly vysoce nákladné, což vedlo k finančnímu vyčerpání státu. Někdy se stavba pyramid uvádí jako jeden z důvodů úpadku Staré říše. Později byly pyramidy nahrazovány levnějšími mastabami. dobýt oblast Sinaje část Núbie drahé kovy, dřevo, tyrkys a především váleční zajatci – otroci  Během období Staré říše se podařilo dobýt oblast Sinaje a část Núbie, kde se nacházely komodity, jež v Egyptě chyběly (drahé kovy, dřevo, tyrkys a především váleční zajatci – otroci). bylo nutné vytvořit úřad správce pro oblast Horního Egyptavezír  Území říše se rozrostlo natolik, že bylo nutné vytvořit úřad správce pro oblast Horního Egypta. Stal se jím schopný úředník – vezír, který zde získával stále větší moc.  Šlechta Horního Egypta se stávala mocnou  Šlechta Horního Egypta se stávala mocnou díky tomu, že byla daleko od faraona sídlícího v dolním Egyptě v Mennoferu. Bylo zvoleno několik vzdorofaraonů, upadala správa Horního Egypta a země se potácela na pokraji války. Navíc přišel hladomor (špatné hospodaření). začaly osamostatňovat egyptské državy vedlo k rozpadu Staré říšeZačíná tzv. první přechodné období  Nakonec se začaly osamostatňovat egyptské državy (Núbie), což nakonec vedlo k rozpadu Staré říše. Začíná tzv. první přechodné období.

9 5) První egyptská pyramida bývá připisována Džoserovi. Džoserovu pyramidu v Sakáře postavil Imhotep. Džoserova pyramida

10 6) Pyramidy faraonů 4. dynastie, které jsou považovány za jeden ze sedmi starověkých divů světa. Vzadu je největší z nich – Chufeova, jež má rozměry 230 x 230 x 137,5 metrů. Pyramidy v Gíze

11  Obnovenína začátku druhého tisíciletí př. n. l. faraonovi Mentuhotepovi IIVesetThéby  Obnovení egyptské říše proběhlo na začátku druhého tisíciletí př. n. l. díky faraonovi Mentuhotepovi II. Pocházel z města Veset (řecky Théby), které se tímto stalo jedním s center Egypta. zabezpečení hranic postavena soustava pevností, vládcovy zdi v obnovení obchodních cest  Jeho přínos spočívá především v zabezpečení hranic před nájezdy sousedních kmenů (byla postavena soustava pevností, tzv. vládcovy zdi, které bránily nájezdům Núbijců a Libyjců a které chránily obchodní stezky a doly na zlato) a v obnovení obchodních cest, které zanikly spolu se Starou říší (obchodovalo se především s mědí a tyrkysem). uklidnila politická situace renovaci hospodářství  Díky těmto krokům se uklidnila politická situace a vznikl prostor pro renovaci hospodářství.  Největší ohrožení nástupnické šarvátky zavedení spoluvladaře  Největší ohrožení říše ovšem spočívalo ve vnitřních sporech o moc – především nástupnické šarvátky mezi potomky faraona. Řešení přineslo zavedení spoluvladaře. Faraonův syn tak vládl po boku faraona, od něhož se učil a byl tím předurčen k pozdějšímu nahrazení vládce. upevnění centralismu  Vyřešení nástupnictví nebylo jedinou reformou, která proběhla. Změny v řízení říše, v úřednickém aparátu a v zákonech celkově vedly k upevnění centralismu Střední říše. nájezdům kmene Hyksósů kovové zbraně a válečné vozy obsazení delty Nilu a Dolního EgyptaHorní Egypt se ubránil  V 17. století př. n. l. byl vývoj Střední říše zastaven kvůli nájezdům kmene Hyksósů. Hyksósové měli na rozdíl od Egypťanů kovové zbraně a válečné vozy, čímž snadno předčili výzbroj egyptských válečníků. Hyksósové svou převahu přetavili v obsazení delty Nilu a Dolního Egypta. Horní Egypt se jejich nájezdům ubránil. druhé přechodné období egyptských dějin.  Hyksóské období bývá nazýváno jako druhé přechodné období egyptských dějin.

12 7) Socha sjednotitele Egypta a zakladatele Střední říše Mentuhotepa II., kterou dnes můžeme najít Egyptském muzeu v Káhiře. Mentuhotep II.

13 Ahmose I.  V 16. století př. n. l. se do čela Horního Egypta dostal faraon Ahmose I.  Převzalod Hyksósů válečnou taktiku a výzbroj a porazil jeobnovil egyptskou říši  Převzal od Hyksósů jejich válečnou taktiku (válečné vozy) a výzbroj (bronzové meče, luky, brnění) a porazil je, čímž obnovil egyptskou říši. Později rozšířil hranice na východ až na území dnešní Sýrie a útočil i na Núbijce. obnovena hospodářská a politická situace položen základ pro rozvoj Egypta Novou říši  Byli poraženi všichni nepřátelé, byla obnovena hospodářská a politická situace, čímž byl položen základ pro rozvoj Egypta v její nejslavnější éru – Novou říši. přesunuli se do Vesetu Údolí králů a Údolí královen Karnak a Luxor  Faraoni již nesídlili v deltě Nilu, ale přesunuli se do Vesetu, v jehož blízkosti vybudovali řadu chrámových komplexů, známých jako Údolí králů a Údolí královen (Karnak a Luxor).  V 18. dynastii, kterou založil Ahmose I., najdeme řadu vládců, kteří se nezapomenutelně zapsali do dějin. Hatšepsovet  Mezi nejvýznamnější z nich lze počítat královnu Hatšepsovet, která byla regentkou za svého nezletilého syna. K této pozici ji pomohli kněží boha Amona, čímž se velmi posílilo jejich postavení ve státě.  Hatšepsovet Hatšepsutbyla dobrou vládkyní rozvíjel obchod obnovovala stavby stavěla nové chrámyfunkci hrobekzádušní chrámy  Hatšepsovet (také známá jako Hatšepsut) byla dobrou vládkyní, za jejíž vlády se rozvíjel obchod (Sinajský poloostrov, Kréta, Somálsko), obnovovala stavby zničené v chaotickém hyksóském období a stavěla nové chrámy, které měly také funkci hrobek, tzv. zádušní chrámy. Thutmose III.  Hatšepsovet vládla přes 20 let, tedy i v dospělosti svého syna Thutmose III. Ten těžce nesl Hatšepsovetinu nadvládu, a proto po její smrti nechal zničit všechny její sochy a odstraňoval jakoukoli zmínku o ní v kamenných nápisech.

14 8) Socha Hatšepsovet, kterou dnes najdeme v Metropolitním muzeu v New Yorku. Hatšepsovet

15  Thutmose III. výborným válečníkem dosáhl Egypt největší rozlohy  Thutmose III. byl výborným válečníkem, proto se nemůžeme divit, že za jeho vlády dosáhl Egypt největší rozlohy ve své historii. Amenhotep IV. jediného boha Atona Achnaton  Mírný chaos přinesl do egyptské společnosti Amenhotep IV., který se rozhodl uctívat jediného boha – Atona. Svou náboženskou reformu potvrdil změnou jména na Achnaton (tzn. prospěšný Atonovi).  Založil město Achetaton („Atonův obzor“). Achnaton zavražděn  Historie jej zná spíše jako náboženského fanatika, který se nestaral o politické dění. Míra tolerance společnosti padla, když zradil válečného spojence Egypta, říši Mittani, kterou v podstatě přenechal Chetitům. Nakonec byl Achnaton zavražděn a tím byla ukončena i náboženská reforma. Tutanchamon  Jeho následníkem se stal Tutanchamon, který obnovil dřívější náboženský řád a v popředí se opět objevuje kult boha Amona. 1922 Howardem Carterem  Tutanchamon nebyl nijak zvlášť významným panovníkem, přesto o něm víme mnoho informací, protože jeho hrobka, která byla objevena v roce 1922 Howardem Carterem, byla nevykradená. Ramesse  Tutanchamon určil jako svého nástupce vojenského důstojníka Ramesse, čímž začíná dynastie válečných faraonů.

16 9) Socha Achetatona (Amentohotepa IV.), kterou můžeme vidět v káhirském Egyptském muzeu. Achnaton

17 Ramesse II. Ramsesprvní mírové smlouvy historie  Nejvýznamnější panovník dynastie Ramessovců byl Ramesse II. (řecky Ramses). Ramesse II. je znám jako jeden z tvůrců první mírové smlouvy historie (po bitvě u Kadeše v roce 1274 př. n. l. mezi Egyptem a Cheticií).  Ramesse II. Nápisy na stavbáchpřetesávat Abú Simbel  Ramesse II. byl posedlý prosazováním své osoby a zveličováním svých činů. Nápisy na mnoha stavbách nechal přetesávat tak, aby jejich založení bylo připisováno jemu. Sám nechal vystavět skalní chrám Abú Simbel (chrám je proslaven kvůli svému stěhování v 60. letech 20. století, když překážel stavbě Asuánské přehrady). Ramesse III. Egypt napadán mořskými kmeny narušily stabilitu říše začínají se využívat železné nástroje a zbraně  Posledním významným panovníkem Nové říše byl Ramesse III., během jehož vlády byl Egypt napadán mořskými kmeny, které narušily stabilitu říše. Navíc Egypt přišel o svůj nejdůležitější vývozní artikl, protože měď, která se zde těžila a využívala se na výrobu bronzu, nebyla již třeba v takovém množství – začínají se využívat železné nástroje a zbraně. 8. století př. n. l.  Úpadek Egypta byl dokonán v 8. století př. n. l., kdy se říše rozpadla na několik samostatných území.

18 10) Chrám Ramesse II. Abú Simbel z předního pohledu. Kolem vstupu sedí sochy Ramesse II. Abú Simbel

19  Během prvního tisíciletí se Egypt dostal do područí mnoha mocných říší: ◦ Od 7. století př. n. l. součástí asyrské říše ◦ Od 7. století př. n. l. byl Egypt součástí asyrské říše. ◦ V roce 525 př. n. l. dobyt perským králem součástí Persie ◦ V roce 525 př. n. l. byl Egypt dobyt perským králem Kambýsem a stal se tak součástí Persie. ◦ Roku 332 př. n. l. makedonská armáda v čele s Alexandrem Velikým prohlásit za faraona ◦ Roku 332 př. n. l. dorazila do Egypta makedonská armáda v čele s Alexandrem Velikým, který se nechal prohlásit za faraona. Egypťané jej vnímali jako svého osvoboditele. Egyptskou částPtolemaios Ptolemaiovce  Po smrti Alexandra Makedonského se jeho říše rozpadla na několik částí. Egyptskou část získal Alexandrův pobočník Ptolemaios, který zakládá poslední dynastii egyptských dějin – Ptolemaiovce. získával ztracené postavení ve světěAlexandrie centrem vzdělanosti muzeu s přidruženou knihovnou na ostrově Faros maják  Za Ptolemaiovy vlády Egypt získával ztracené postavení ve světě. Alexandrie, město založené Alexandrem, se stala centrem vzdělanosti díky obrovskému muzeu s přidruženou knihovnou, která zde byla vybudována (byla zničena během náboženských bouří ve 4. století n. l.). V blízkosti Alexandrie na ostrově Faros byl postaven maják, který ukazoval lodím cestu do přístavu.  Úpadekve 2. století př. n. l. pod velmi silný vliv Říma  Úpadek moci Egypta můžeme zaznamenat již ve 2. století př. n. l., kdy se země dostala pod velmi silný vliv Říma. Kleopatra VII. dosazena Caesarem po prohrané bitvě u Aktia v roce 31 př. n. l. spáchala sebevraždu egyptské říšesoučástí říše římské  Posledním vládkyní samostatného Egypta se stala Kleopatra VII., která byla na trůn dosazena Caesarem a která po prohrané bitvě u Aktia (postavila se na stranu Marka Antonia v římské občanské válce) v roce 31 př. n. l. spáchala sebevraždu. Tím končí dějiny egyptské říše, protože se stává součástí říše římské.  Římský císař nástupce faraona  Římský císař byl považován za nástupce faraona.

20 Podoba Kleopatry dle představ Michelangela Buonarrotiho (11) a smrt Kleopatry dle představ umělce 19. století Reginalda Arthura (12). Výrazná je symbolika hada, který prý byl příčinou Kleopatřiny smrti. Kleopatra

21  1) Charakterizuj a porovnej jednotlivá období starověkých egyptských dějin.  2) Vysvětli význam pyramidy a chrámového komplexu. Kde najdeme tyto egyptské stavby dnes?  3) Popiš egyptskou společnost a popiš role jednotlivých vrstev říši.  4) Jmenuj nejznámější faraony a urči jejich význam pro egyptské dějiny.

22  POPELKA, Miroslav; VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy: Pravěk a starověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 143 s. ISBN 80-7235-145-1.  MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny pravěku a starověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN 80-86218-57-0.

23  1) KÄYTTÄJÄ:KOMPAK. Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hedjet.svg  2) KÄYTTÄJÄ:KOMPAK. Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pschent.svg  3) KÄYTTÄJÄ:KOMPAK. Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Deshret.svg  4) SCHENGILI-ROBERTS, Keith. Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/NarmerPalette-CloseUpOfNarmer- ROM.png  5) STRZELECKI, Jerzy. Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Djoser001%28js%29.jpg  6) LIBERATO, Ricardo. Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/All_Gizah_Pyramids.jpg  7) BODSWORTH, Jon. Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Mentuhotep_Seated_edit.jpg  8) POSTDLF. Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Hatshepsut.jpg  9) BODSWORTH, Jon. Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Akhenaten_statue.jpg  10) IDZKIEWICZ, Przemyslaw. Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Abu_Simbel%2C_Ramesses_Temple%2 C_front%2C_Egypt%2C_Oct_2004.jpg  11) MICHELANGELO. Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Michelangelo%2C_Cleopatra.jpg  12) ARTHUR, Reginald. Wikipedia.cz [online]. [cit. 30.10.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/The_Death_of_Cleopatra_arthur.jpg


Stáhnout ppt "Starověký Egypt Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r0205."

Podobné prezentace


Reklamy Google