Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uherský Brod a jeho památky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uherský Brod a jeho památky"— Transkript prezentace:

1 Uherský Brod a jeho památky

2 Město Komenského Uherský Brod se nachází v jihovýchodní části českého státu, na moravsko-slovenském pomezí, Historie tohoto města je spojena s jednou z nejslavnějších osobností českého národa – Učitelem národů, Janem Ámosem Komenským. Jan Ámos Komenský se narodil v roce 1592 na Uherskobrodsku. Byl velký pedagog, přírodovědec, politik, filozof a poslední biskup Jednoty bratrské. Studoval na bratrské škole a německých evangelických školách. Po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 musel jako nekatolík opustit svou vlast a žil v zahraničí – v Polsku, Maďarsku, Švédsku a v Nizozemí. Zemřel v roce 1670 v Amsterdamu. Je pochován v Naardenu. V Uherském Brodě strávil Komenský své dětství.

3 Muzeum J. A. Komenského Muzeum bylo založeno v roce 1898 pod názvem Jubilejní krajinské muzeum jako instituce. Shromažďovala materiál historického charakteru z regionu Uherskobrodska. Od 30. let 20. století se muzeum stále více specializuje na výzkum života a díla významného rodáka J. A. Komenského. Od roku 1945 nese oficiální název Muzeum J.A.Komenského v Uh. Brodě. Zabývá se historií regionu. Součástí muzea je obsáhlá knihovna s významnou regionální a komenio-logickou literaturou. Činnost muzea je prezentována pořádáním krátkodobých výstav, přednášek, oslav Dne učitelů, komeniologických kolokvií a každoročních přehlídek videotvorby muzeí v České republice.

4 Pánský dům Panský dům je pozoruhodná rozsáhlá barokní budova palácového charakteru s dochovaným velmi hodnotným starším goticko-renesančním a renesančním jádrem s řadou zajímavých architektonických detailů. Původně to byl měšťanský dům, v roce 1512 byl přestavěn na panský dům. Panský dům slouží dnes jako víceúčelová budova pro kulturní a společenské potřeby města. Nachází se zde obřadní síň, galerie, gotická kaple Kouniců, knihovna a základní umělecká škola.

5 Farní kostel Trojlodní chrám Neposkvrněného početí Panny Marie představuje vynikající barokní architekturu. Barokní budova byla postavena podle plánů Domenica Martinelliho, italského architekta. Hodně pracoval pro šlechtické rody. Kostel dal postavit hrabě Maxmilián Oldřich z Kounic v letech , kdy byl vysvěcen. Věž farního kostela byla postavena v letech Pozoruhodná je i výzdoba kostela – obraz sv. Jana Křitele, obraz knížete Václava. Sochy na oltáři jsou dílem Josefa Antonína Winterhaltera.

6 Dominikánský kostel a klášter
Je jednou z nejstarších a největších památek na Uherskobrodsku. Byl vybudován v první polovině 14. století. Po několikerém vypálení a zpustošení byl kostel radikálně přestavěn v 60. a 70. letech 17. století. Dominikánský kostel a klášter je významným poutním místem, kde se každoročně koná první neděli v říjnu „Růžencová pouť“. V areálu kláštera sídlí ZUŠ, která pořádá mnoho koncertů vážné hudby v barokním koncertním sále.

7 Kostel Mistra Jana Husa
Je nejstarší dochovaná architektura. Původně to byl farní kostel sv. Jana Křtitele. Pozdně gotický presbytář byl zhotoven Pavlem Sekaným roku Renesanční věž z roku 1589 je stavěná Mikulášem Lorkem. Roku 1733 byla farní správa přenesena k novému kostelu na náměstí a v roce 1784 byl kostel odsvěcen a přeměněn na skladiště. V roce 1920 byl kostel rekonstruován církví Československou husitskou.

8 Židovský hřbitov Židovské osídlení v okolí Uherského Brodu je doloženo v druhé polovině 15. století. Za druhé světové války byla celá komunita násilně vysídlena a deportována do vyhlazovacích táborů. Hřbitov je neznámého stáří, nacházely se na něm náhrobky, nejstarší pocházely z počátku 17. století. Zajímavý je náhrobek rabína Nathana Nathy. Od roku 1870 se zde nepohřbívalo. Za okupace byl starý hřbitov devastován, část náhrobků byla přenesena do katastru nového židovského hřbitova.

9 Gymnázium J.A.Komenského
Tato škola je významným vzdělávacím centrem. Zřizovatelem je Zlínský kraj. Gymnázium vystupuje jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Prostor pro kvalitní výuku má škola dostatek, a to i s přihlédnutím k laboratorní a jazykové výuce. Od je součástí školy Státní jazyková škola. Studenti mají k dispozici velkou studovnu a čítárnu s přístupem k internetu. Hlavními výchovnými cíli školy je docílit u studentů velmi dobrých komunikativních schopností a dovedností.

10 Dům kultury Dům kultury Uherský Brod je příspěvkovou organizací města. Je největší a nejvýznamnější společensko-kulturní institucí. Ačkoli se vnější podoba Domu kultury vyznačuje typickými architektonickými prvky 80. let 20. století, skrývá v sobě pozoruhodný interiér a velký sál. Dále se v Kulturním domě nachází i víceúčelový malý divadelní sál, prostorná učebna, zkušebna pro hudební soubory. Velmi dobré technické vybavení umožňuje řadu činností – pořádání plesů, tanečních zábav, koncertů, divadelních představení, výstav, přehlídek. Součástí Domu kultury je i kino Máj a hvězdárna.

11 Autor Dr. Evžen Mrkvička Základní škola Majakovského 96
Prostějov


Stáhnout ppt "Uherský Brod a jeho památky"

Podobné prezentace


Reklamy Google