Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA
VY_32_INOVACE_ZEM.2.24 Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Tematická oblast: Regionální geografie světa Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Roman Bartoníček Téma: Makroregion střední Evropa – Maďarsko Datum vytvoření: Přílohy: VY_52_INOVACE_ZEM.2.24

2 VY_32_INOVACE_ZEM.2.24 Anotace: Souhrnné opakování přírodních, historických a socioekonomických charakteristik makroregionu Střední Evropa s důrazem na upevnění základní terminologie spojené s tímto státem a vymezením okruhu typologických problémů. Práce se slepou mapou.

3 1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané místopisné pojmy:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.24 1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané místopisné pojmy: Mátra Bukové hory Tisa Balaton Velká uherská nížina Bakoňský les Dunaj Rába Dráva

4 VY_32_INOVACE_ZEM.2.24 2) Lokalizuj do slepé mapy tato města: Doplň do mapy sousední státy Maďarska: RUMUNSKO SRBSKO CHORVATSKO RAKOUSKO SLOVENSKO UKRAJINA Miskolc Szeged Pécs Eger SLOVINSKO Budapešť Debrecen Győr

5 4) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni!
VY_32_INOVACE_ZEM.2.24 4) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni! Maďarsko leží v převážně rovinatém kraji ve Karpatské nížině /Velké uherské nížině. Na západě Maďarska se rozkládá Malá nížina uherská/ Balatonské nížina. Na severu Maďarska je krajina již lehce kopcovitá, hlavně u východních hranic se Slovenskem/ Slovinskem. Za nejvyšší pohoří Maďarska lze považovat pohoří Bukové hory/Mátra, kde se nachází i nejvyšší kopec jménem Kékes, jenž měří 1014 m n.m. Hlavní řekou Maďarska je Dunaj/Tisa, která protéká hlavním městem a celým středem Maďarska.Na severu tvoří částečně hranici se Slovenskem / Rakouskem. Maďarské podnebí je přímořské / kontinentální s chladnými zimami a horkými léty. Rovinatá krajina centrální části státu je z velké části přeměněna na zemědělskou, zachovaly se ale zbytky původní maďarské středoevropské stepi, označované jako puszta / celina.

6 Přečti svůj text o obyvatelstvu třídě!
VY_32_INOVACE_ZEM.2.24 4) Obyvatelstvo Maďarska. Rozšiř pracovní text o další charakteristické poznatky! Maďaři přišli na území dnešního Maďarska koncem 9. století. V současnosti zde žije 9,9 mil. obyvatel. Problémem je už od počátku 80. let trvalý úbytek obyvatelstva. Oficiálním jazykem Maďarska je maďarština. Jedná se o jazyk ugrofinské větve. Národnostní složení se během minulého století značně proměnilo. Početná židovská komunita z Maďarska odešla během druhé světové války a těsně po ní. Maďarská menšina žije hlavně v Sedmihradsku a na jižním Slovensku, kde její soužití není bez problémů a je velice kontroverzním politickým tématem. Přečti svůj text o obyvatelstvu třídě!

7 5) Hospodářství Maďarska. Zjistěte podle atlasu a doplňte informace:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.24 5) Hospodářství Maďarska. Zjistěte podle atlasu a doplňte informace: Jaké má Maďarsko podmínky pro zemědělství? Země má poměrně dobré podmínky pro zemědělství (velkou část země tvoří nížiny- 83% země tvoří orná půda). Maďarské zemědělství je soběstačné a tvoří spolu s produkty potravinářského průmyslu 20 až 25 % maďarského vývozu. Které plodiny mají v Maďarsku největší zastoupení? Nejdůležitější plodiny jsou pšenice, kukuřice, slunečnice, rajčata, cukrová řepa a ovoce. Jaké postavení má v rámci hospodářství maďarský průmysl? Před rokem 1989 hrál průmysl v ekonomice státu rozhodující roli, poté však v souvislosti s transformací ekonomiky částečně ustoupil do pozadí. Nejdůležitější sektory maďarského průmyslu jsou těžký průmysl (těžba, hutnictví železa a oceli, těžké strojírenství), automobilový průmysl, energetika, strojírenství, chemie (výroba plastů, farmacie) a potravinářský průmysl.

8 5) Hospodářství Maďarska. Zjistěte podle atlasu a doplňte informace:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.24 5) Hospodářství Maďarska. Zjistěte podle atlasu a doplňte informace: Jak si na Maďarsko stojí ohledně surovin a energetiky? Vzhledem k nedostatku nerostných surovin je nucen je dovážet. Přibližně 50 % spotřeby energie je závislé na importovaných energetických zdrojích. Ropa a zemní plyn, které tvoří 72% energetické struktury jsou dováženy z Ruska. Důležitou roli v energetice hraje též jediná Maďarská jaderná elektrárna v Paksu. Které odvětví průmyslu má důležité postavení? Velmi důležitou a specifickou roli hraje automobilový průmysl. Ten je zastupován firmami General MotorsOpel, Suzuki (v Ostřihomi) a Audi (v Gyoru). Vývoz automobilů značek Audi, Opel a Suzuki se podílí 17 % na celkovém maďarském vývozu. Toto odvětví zaměstnává více než osob ve více než 350 závodech. V minulosti byly typickým vývozním artiklem autobusy Ikarus, společnost však v roce 1997 zanikla. Jak se na maďarském hospodářství podílí cestovní ruch? Zaměstnává velkou část populace. Nejčastěji navštěvovaná destinace v zemi je hlavní město Budapešť, kterou v roce 2008 navštívilo 3,61 milionu lidí. Druhou nejoblíbenější destinací je Balaton. Důležitým prvkem ve zdejším cestovním ruchu je lázeňství.

9 VY_32_INOVACE_ZEM.2.24 6) Doplňte text: Dnešní Maďarsko je pouze část historického Uherska. Od 16. století bylo ohrožováno a načas i vyvráceno Osmanskou říší; turecká vojska obsadila nížinu a postoupila až k Vídni, kde byla poražena. Poté už výboje Osmanů nebyly tak zničující. V 17. století se Uhersko postupně stalo součástí habsburské monarchie, v jejímž rámci byla spíše zemědělskou zemí. Po potlačené revoluci roku 1848 se Maďarům podařilo dosáhnout Rakousko-uherského vyrovnání (1867), čímž vzniklo vlastní Rakousko –Uhersko. Po rozpadu Rakouska-Uherska (1918) nově vzniklé Maďarsko ztratilo skoro dvě třetiny své původní rozlohy. Za druhé světové války se Maďarské království pod vedením regenta Horthyho orientovalo na stranu Německa. Po druhé světové válce se Maďarsko stalo jednou ze zemí východního bloku. V polovině padesátých let v Maďarsku sílilo protikomunistické cítění, které vyvrcholilo na podzim roku 1956.

10 7) Zjistěte kdo byli nebo jsou osobnosti spojené s Maďarskem?
VY_32_INOVACE_ZEM.2.24 Svatý Štěpán (István) I. ( ) = byl uherský panovník z dynastie Arpádovců; zakladatel uherského státu. Ferenc Liszt ( ) = byl uherský klavírní virtuóz a skladatel patřící mezi hlavní představitele romantismu. Sándor Petőfi ( ) = V Evropě nejslavnější maďarský básník, jenž byl typickým představitelem maďarského romantismu. Miklóse Horthy ( ) = byl maďarský viceadmirál velící rakousko-uherskému válečnému loďstvu, v roce 1920 byl zvolen regentem Maďarského království, funkci hlavy státu vykonával od 1. dubna 1920 do 15. října 1944. János Kádár ( ) = byl maďarský komunistický politik, generální tajemník Maďarské socialistické dělnické strany. Byl faktickým vládcem Maďarska v letech

11 8) Spojte názvy maďarských měst s jejich českou podobou:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.24 8) Spojte názvy maďarských měst s jejich českou podobou: Debrecen Debrecín Szeged Segedín Győr Ráb Pécs Pětikostelí Székesfehérvár Stoličný Bělehrad Miskolc Miškovec Dunaújváros Nové město na Dunaji

12 9) Rozšiřující pojmy k zapamatování:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.24 9) Rozšiřující pojmy k zapamatování: Trianonská smlouva = je jedna z pařížských mírových smluv.Smlouva stanovila hranice maďarského státu jakožto nástupce Uherska po skončené 1. světové válce. puszta = zbytky původní maďarské středoevropské stepi. Tokaj = město v severovýchodním Maďarsku, vinařské centrum oblasti. župy = maďarské správní jednotky. Zalitavsko = byla jedna ze dvou částí Rakousko-Uherska v letech s hlavním městem Budapeští. Od druhé části, Předlitavska neboli Rakouska, jej zčásti oddělovala řeka Litava. gulášový socialismus = je označení pro období vývoje Maďarské lidové republiky v letech pod vedením Jánose Kádára. Jedná se o socialismus se značně liberálními prvky. Alföld = označení pro Velkou uherskou (dunajskou) nížinu. Hortobágy = je největší a nejstarší národní park v Maďarsku se zachovalou původní stepní krajinou.

13 VY_32_INOVACE_ZEM.2.24 Použitá literatura: Mapa 1, 2:


Stáhnout ppt "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA"

Podobné prezentace


Reklamy Google