Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola,"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola,
gen. F. Fajtla, Louny, p. o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady 25 Číslo DUM 3.2_25_02 Předmět Písmo Tematický okruh Vývoj písma 2 – Starověká písma Název materiálu Autor Zuzana Koděrová Datum tvorby Ročník ARR 1 Anotace Žáci jsou v prezentaci seznámeni se vznikem písma, s jeho vývojem, použitím v historii lidstva a s odborným názvoslovím písma Metodický pokyn: prezentace, výklad s pracovními listy pro žáky cílová skupina žáků: 16 – 19 let Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Koděrová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).“

2 Písmo

3 Vývoj písma 2 Starověká písma

4 Egyptské hieroglyfy všechna písma byla původně obrázková jeden znak znamená jednu slabiku, často tvořily formu rébusů v historii Egypta se postupně vytvořily tři písmenové soustavy, jejichž znaky byly slovní, slabičné i hláskové (hláskových znaků bylo 24, a to jen pro souhlásky) samohlásky k souhláskám se doplňovaly podle smyslu textu

5 Egyptské písemnictví v historii Egypta se obrázkovým písmem zaznamenával život faraóna a jeho sláva, psali dokonalé úřední záznamy (jako je v dnešní době například evidence obyvatel, soupis majetku, počet koní ve stájích apod.) Písmo na zlatém sarkofágu faraona Tutanchamona Písmo se psalo na stěny paláců, hrobek, na zlaté předměty faraóna, také na hliněné desky, které se sušily na přímém slunci, později písaři psali na papyrové svitky

6 Egyhieratické písmo - kněžské
bylo jednodušší než hieroglyfy použití tohoto písma bylo velmi široké, zachovaly se nám rytina na kamenech i fragmenty knih a papyrových svitků používalo se v praktickém životě, jeho kresba byla již plně podřízena materiálu, na který se psalo – papyrosu jednotlivé znaky se postupem času změnily ve znaky písmenové egyptským písmem nastal přechod od písma obrázkového, slovního písma k hláskovému literární památky: Knihy mrtvých, Achnatonův hymnus na slunce Egyhieratické písmo - kněžské démotické písmo - lidové

7 Egyptské obrázkové písmo
nejstarší z nich byly hieroglyfy (vznikaly přibližně před pěti tisíci lety jako písmo obrázkové, které bylo postupně výtvarně zdokonalováno a zjednodušováno, používalo se zejména při rytí nápisů do stěn paláců, chrámů a hrobek faraónů roku 1822 jej rozluštil Francouz J.F.Champollion) Dnešní egyptské písmo

8 Papyrus - materiál písma
K výrobě listů z papyru používali Egyťané rákos, jenž rostl u Nilu - šáchor papírodárný, Cyperus papyrus, z čeledi šáchorovitých. Rozřízli stvol odshora dolů a získali tak dva dlouhé křehké pruhy .Ty se sušily a navzájem spojovaly, aby vznikly širší listy, které se slepovaly po dvou křížem, aby byly pevnější. Lepidlo se vyrábělo z pšeničné mouky. Listy se pak vyklepávaly kladívkem, sušily a leštily cedrovým olejem. Popsané se uchovávaly v amforách. Papyrus používal zhruba od roku 2500 př. n. l., i když nepopsaný svitek papyru byl objeven v hrobě pocházejícím ze třetího tisíciletí př. n. l. Na papyrus se psalo zaostřeným rákosovým perem.

9 Čínské písmo - Logogram
čínské písmo vzniklo asi 2000 př.n.l. má více než padesát tisíc znaků (jeden znak = jedno slovo), ale pro běžnou potřebu člověk vystačí s třemi tisíci znaky jediný napsaný znak zastupuje kompletní gramatické slovo písmo se maluje štětcem nebo se tiskne směrem kolmo dolů na vývoj evropského písma tato vyspělá východní kultura neměla přímý vliv V roce 200 př. n. l. byl vypracován standardní jednotný systém písma papír (objeven v Číně kolem r. 105) současný font

10 Fénické písmo území dnešní Sýrie
vytvořili souhláskovou severosemitskou abecedu (měla 22 písmen) z fénického písma vzniklo 80% známých abecedních soustav fénické písmo se psalo zprava doleva

11 Řecké písmo 1. Východní řecká abeceda 2. Západní řecká abeceda
Řekové přijali písmo fénických obchodníků některé znaky přetvořili na samohlásky, jiné - pro řečtinu neupotřebitelné - vypustili) protože ještě neměli jednotný jazyk, vzniklo několik variant písma pro různá nářečí lze je rozdělit na dvě skupiny: 1. Východní řecká abeceda (z ní vznikla hlaholice (z malých řeckých písmen) a kyrilice – z cyrilice azbuka) 2. Západní řecká abeceda (převzali ji Etruskové a Italikové) od Řeků přijala písmo celá Evropa

12 současná upravená podoba fontu
Théby - řecká abeceda

13 Aramejská abeceda (hlásková)
se vyvinula z fénické, stala se základem hebrejštiny ale i aramejského písma Cyrilice Hlaholice

14 Jak nazýváme egyptské písmo, jak vypadalo?
3.2_25_02_Pracovní list_1 Písemné opakování: Jak nazýváme egyptské písmo, jak vypadalo? Kde používali Egypťané své obrázkové písmo? Jakými nástroji se píše čínské písmo, popiš, jaké má písmo vzhled? Ve kterém státě (území) vzniklo fénické písmo?

15 3.2_25_02_Pracovní list_1 Správné řešení Písmo obrázkové, hieroglyf, vzniklo před pěti tisíci lety, jeden znak znamenal jednu slabiku, písmo mělo charakter obrázku Písmem vyrývali nápisy do stěn paláců, chrámů a hrobek faraónů, zapisovali jím život, faraóna, jeho slávu, psaly se úřední záznamy, soupis majetku, počet koní ve stájích apod.) V Číně psali štětci, bambusovými pery – vzhled písma jako znaky poskládané do tvarů 4. Dnešní Sýrie

16 Vytvoř ručně psaný text (použij tebou vybraný citát)
3.2._25_02_Pracovní list_2 Vytvoř ručně psaný text (použij tebou vybraný citát) Pracuj podle tohoto vzoru písma (dodržuj směr tahů) Formát práce: A4, kompozice textu na osu (podle délky citátu se rozhodni psát na šířku papíru nebo výšku) Použij pro psaní pero nebo štětec a černou tuš Pozadí za písmem uprav barevně pastelkami podle tvé fantazie HARRIS, David. Kaligrafie: nakl. Slovart 2004

17 Použitá literatura [1] PLOCHÝ, Emanuel, Dr. Encyklopedie českého výtvarného umění: Academia Praha 1975 [2] TUREK, Josef., KAPLANOVÁ, Františka. Propagace: nakl. Olomouc 2005 [3] HARRIS, David. Kaligrafie: nakl. Slovart 2004 [4] archiv autora, KODĚROVÁ, Zuzana.: fotografie: galerie © c.zuk [5] Autorem fotografií, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Koděrová. Autor (Zuzana Koděrová)souhlasí s jejich zveřejněním na Metodickém portálu.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola,"

Podobné prezentace


Reklamy Google