Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 29-30. leden 2008 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 29-30. leden 2008 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh."— Transkript prezentace:

1 SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ leden 2008 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh

2 1 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?  Legislativní oblast  Trhy s elektřinou  Naplňování strategie Skupiny ČEZ  Spotřeba a její pokrytí  Aktivity Skupiny ČEZ v oblasti enviromentální agendy

3 2 Hlavní oblasti legislativních návrhů jsou: EVROPSKÁ KOMISE PŘEDSTAVILA V ZÁŘÍ 2007 TZV. TŘETÍ LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK …  vlastnické oddělení / varianta nezávislého provozovatele (ISO)  posílení spolupráce mezi provozovateli přenosových soustav  posílení role Sdružení provozovatelů přenosových soustav (ETSO)  posílení pravomocí a nezávislosti regulačních orgánů  vytvoření Agentury pro spolupráci regulačních orgánů  posílení právního oddělení provozovatelů distribučních soustav Nové návrhy mají podpořit větší transparentnost, energetickou účinnost a lepší přístup malých hráčů na trh s energií, vytvořit lepší podmínky pro investice do elektráren a sítí, posílit férovou hospodářskou soutěž se třetími zeměmi a posílit volbu spotřebitelů pokud jde o dodavatele. Zdroj: Návrhy Evropské komise z října 2007

4 3 … A AKTUÁLNĚ V LEDNU LETOŠNÍHO ROKU ENERGETICKO-KLIMATIZAČNÍ BALÍČEK  Zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie tak, aby podíl energie z těchto zdrojů na konečné spotřebě energií ve vybraných oblastech její spotřeby dosáhl 20%  Nastavit nové schéma přístupu k „emisním povolenkám“ na CO 2 po roce 2012  postupně rozšířit odvětví, na která se systém bude vztahovat  ukončení přidělování povolenek „zdarma“ a přechod na systém jejich prodeje formou aukcí  Zachycování CO 2 Zásadními cíli představených návrhů je: Zdroj: Návrhy Evropské komise z ledna 2008

5 4 Hlavní důvody komplexní novelizace energetického zákona: V ČR JE PŘIPRAVOVÁNA KOMPLEXNÍ NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA, …  Revize zákona po ukončení liberalizačních kroků  Zapracování praktických zkušeností  Implementace některých směrnic EC do národní legislativy  bezpečnost dodávek  energetická účinnost Zdroj: Návrh novely Energetického zákona; Skupina ČEZ

6 5 Vláda připravila koncepci zavedení tzv. ekologických daní  Budou zavedeny postupně ve 3 etapách  1. etapa  pouze implementace směrnice EU s minimálními daněmi a částečným využitím osvobození  2. etapa  předpokládaná realizace v letech 2010 až 2013  revize stávajících poplatků a dalších nástrojů regulace v oblasti životního prostředí a opatření v oblasti dopravy  zvážení transformace vybraných environmentálních poplatků na „ekologické“ daně  3. etapa  předpokládaná realizací v letech 2014 až 2017  na základě vyhodnocení působení a účinků 1. a 2. etapy reformy zvážení dalšího prohloubení reformy a rozšíření na další surovinové zdroje, výrobky a služby a užití přírody  Ve všech etapách bude důsledek daní výnosově neutrální … A ZAVEDENY NOVÉ DANĚ NA ENERGIE … ČR si při vstupu do EU vyjednala přechodné období pro implementaci směrnice 2003/96/ES týkající se zdanění energetických produktů a elektřiny a to do Zdroj: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů č.261/2007 Sb.; Skupina ČEZ

7 6 Plátcem daně je:  dodavatel, který dodal plyn, pevné palivo nebo elektřinu konečnému spotřebiteli,  provozovatel distribuční soustavy, přenosové soustavy, přepravní soustavy a podzemního zásobníku plynu  fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, kterému odpovídá vyšší sazba daně  fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn, pevné palivo nebo elektřinu osvobozenou od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje  fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, pevné palivo nebo elektřinu s výjimkou plynu, pevného paliva nebo elektřiny osvobozeného od daně … S JASNĚ DEFINOVANÝM PŘEDMĚTEM A PLÁTCI DANĚ … Předmětem zdanění jsou pevná paliva, zemní plyn a elektřina Zdroj: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů č.261/2007 Sb.; Skupina ČEZ

8 7 V případě elektřiny: sazba daně činí 28,30 Kč/Mwh … A ENERGETICKY „SHODNÝMI“ SAZBAMI“ DANĚ V případě pevných paliv: sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku V případě pevných plynu: jsou sazby daně odlišné podle typu plynu, způsobu jeho využití plynu a zvyšují se v čase u některých způsobů využití Zdroj: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů č.261/2007 Sb.; Skupina ČEZ

9 8 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?  Legislativní oblast  Trhy s elektřinou  Naplňování strategie Skupiny ČEZ  Spotřeba a její pokrytí  Aktivity Skupiny ČEZ v oblasti enviromentální agendy

10 9 ROK 2008 PŘINESL ZÁSADNÍ ZMĚNY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU, ZŘÍZENÍM PRAŽSKÉ ENERGETICKÉ BURZY (PXE), … Kumulovaný objem baseload dodávky 2008 prodaných ČEZ, a. s., od začátku obchodování na PXE TWh zavírací cena (€/MWh) obchodování dvouletého „compound“ produktu s pevnou cenou na rok 2008  ČEZ, a. s., prodal na PXE již více než 15 TWh své produkce pro rok 2008 a nadále pokračuje s další kontraktací  Za srovnatelné období roku 2006 bylo prodáno jen 12,6 TWh Vývoj likvidity na PXE  při obchodování compound produktu byla likvidita silná vzhledem k zájmu dodavatelů koncovým zákazníkům  od počátku října začala stoupat likvidita díky růstu počtu obchodníků a poptávce po sezónních produktech  denně se nyní na burze uzavíralo cca 20 transakcí Týdenní počty obchodů uzavřených na PXE 15 Zdroj: Skupina ČEZ; PXE

11 10 … COŽ PŘINESLO ZMĚNY I DO SAMOTNÉ PRODEJNÍ KAMPANĚ, KTERÁ PŘEKONALA SVOJÍ DYNAMIKOU VŠECHNY PŘEDEŠLÉ A PŘINESLA KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ I NA ROKY  prodejní kampaň na rok 2008 byla s ohledem na zahájení obchodování na PXE zahájena o 10 týdnů dříve než v předchozím roce  průběh letošní kampaně je díky PXE výrazně dynamičtější než v roce již koncem října jsme měli smluveno cca 98 % očekávaného objemu Start Kampaně 2008 Start Kampaně 2007  v rámci Prodejní kampaně na rok 2008 jsme našim zákazníkům velmi úspěšně nabízeli víceleté kontrakty  v současné době máme cca 40 % smluveného objemu uzavřeného jako dvouleté kontrakty na roky 2008 a 2009 a nezanedbatelný objem kontraktů i na rok 2010 Zákazníci s jednoletým kontraktem na rok 2008 Zákazníci s dvouletým kontraktem na 2008 – 2009 (cca40 %) 41/ / /2006 Zdroj: Skupina ČEZ

12 11 KROMĚ OSVĚDČENÝCH PRODUKTOVÝCH ŘAD Z ROKU PŘEDCHOZÍHO, … BASIC COMFORT EXCLUSIVE Plaťte jen za služby, které využíváte...  úspora 120 Kč ročně  některé služby jsou zpoplatněny jen při využití (např. osobní návštěva v Zákaznických centrech, telefonát na Zákaznickou linku*))  zdarma mohou zákazníci využívat písemnou nebo internetovou komunikaci Osvědčený standard…  nastaveno standardně pro všechny zákazníky, odpovídá letošní produktové řadě  v ceně je zahrnuta veškerá komunikace s obsluhou Zákaznických center, pracovníky Zákaznické linky ČEZ, prostřednictvím internetu i písemné korespondence Poradíme vám, jak uspořit...  navíc 15 Kč měsíčně  je produktovou řadou určenou pro náročnější zákazníky  součástí je rozšířené poradenství například ohledně vhodných tarifů, energetických úspor, při výběru vhodných spotřebičů do domácnosti nebo způsobu zateplení atd. *) Jen pokud jsme tyto kontakty nevyvolali sami Zdroj: Skupina ČEZ

13 12 … VZNIK BURZY A ZAVEDENÍ KONTINUÁLNÍHO OBCHODOVÁNÍ UMOŽNILI ROZŠÍŘIT NAŠI NABÍDKU O DALŠÍ NOVÉ PRODUKTY KVARTÁL  Nabídka této produktové řady je rozsahem i úrovní obsluhy odpovídající produktové řadě Comfort  Roční cena produktů je nahrazena cenou stanovovanou měsíčně, a to na základě měsíčního forwardu burzy  Měsíčně není vyhlašována cena konkrétního produktu, ale index v procentech, který vyjadřuje odchylku od klasické ceny uvedené v ročním ceníku  Nabídka této produktové řady je rozsahem i úrovní obsluhy odpovídající produktové řadě Comfort  Roční cena produktů je nahrazena cenou stanovovanou kvartálně, a to na základě kvartálního forwardu burzy  Kvartálně není vyhlašována cena konkrétního produktu, ale index v procentech, který vyjadřuje odchylku od klasické ceny uvedené v ročním ceníku MĚSÍC Zdroj: Skupina ČEZ

14 13 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?  Legislativní oblast  Trhy s elektřinou  Naplňování strategie Skupiny ČEZ  Spotřeba a její pokrytí  Aktivity Skupiny ČEZ v oblasti enviromentální agendy

15 14 Provedené transformační kroky:  Vytvoření 10 nových společností  Více než 60 velkých transakcí (outsourcing, vklad, spojení)  Transferován majetek v hodnotě cca 77 mld. Kč  Převedeno více než zaměstnanců  Nastaveny potřebné informační systémy  Přesunuta relevantní zákaznická data ČEZ POKRAČUJE V NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY I POTÉ, KDY BYL V ROCE 2007 UKONČEN PROJEKT „VIZE 2008“, PROTOŽE BYLY JIŽ NAPLNĚNY JEHO CÍLE, … SČE STE SME VČE ČEZ Měření ČEZ Obnovitelné zdroje ČEZ Zákaznické služby ČEZData ČEZ Prodej ČEZnet ČEZ Distribuční služby ČEZ Logistika ZČE ČEZ Distribuce ČEZ Správa majetku  Celá Skupina transformována a integrována  Unbundling  Efektivní zlepšení  Minimalizace rizik spojených s transformací  Definice a zavedení nejlepší praxe ČEZ Centrála Základní aktivity Podpůrné funkce Minoritní aktivity ČEZ REDC 1 DISCO 1 Projekt Vize Zdroj: Skupina ČEZ

16 15 … VYHLÁŠENÍM PROGRAMU EFEKTIVITA SE SEDMI KLÍČOVÝMI PROJEKTY, KTERÝ NÁM PŘINESE DALŠÍ ÚSPORY IniciativaCíle Transformace ICT Řídit poptávku po ICT a zavést efektivní model řízení ICT ve Skupině. Zajistit nákladově efektivní fungování interních poskytovatelů ICT služeb. Štíhlá firma Do r optimalizovat režijní výdaje Skupiny ČEZ o 1 mld. Kč, zvláště na centrále ČEZ. Zákazník Do r zařadit Skupinu ČEZ mezi společnosti s nejlepšími zákaznickými službami v ČR. Nejlepší praxe v distribuci Do r zefektivnit procesy a činnosti v asset managementu, provozu a údržbě na úroveň vyspělých energetických společností. Integrace zahraničních majetkových účastí Do r plně začlenit zahraniční majetkové účasti do struktur Skupiny ČEZ, optimalizovat procesy řízení. Bezpečně 15 TERA ETE Do roku 2010 zvýšit disponibilitu ETE na 15TWh a posunout bezpeč. ukazatele do první čtvrtiny světových jaderných el. 16 TERA EDU Od r dosáhnout roční výroby 16 TWh – zvýšit instal. výkon, zkrátit dobu odstávek. Udržet bezpeč. ukazatele v prvních 20% svět. jader. elektráren. Zdroj: Skupina ČEZ

17 16 NAPLŇOVÁNÍ NAŠÍ VIZE BYLO NAPLŇOVÁNO I VE STRATEGICKÉM PILÍŘI „ZAHRANIČNÍ EXPANZE“… Maďarsko, Slovensko - Aliance s MOL  ČEZ, a.s., podepsal smlouvu o spolupráci a strategické alianci s přední maďarskou energetickou společností MOL Turecko  zahájena exkluzivní jednání o spolupráci v tureckém energetickém sektoru se společností Akenerji Elektrik Üretim, jedničkou mezi nezávislými výrobci elektřiny Rumunsko  Cernavodă - Společnost Nuclearelectrica akceptovala nabídku ČEZ, a. s., v tendru na partnerství dostavby 3. a 4. bloku JE Cernavodă; probíhají jednání o investičním kontraktu  Borzeşti, Galaţi - ČEZ, a.s., se úspěšně kvalifikoval do tendrů na strategického partnera Bulharsko  tři distribuční společnosti se sloučily do jedné – Elektrorazpredelenie Stolično  byla podána nezávazná nabídka v tendru na strategické partnerství v projektu dostavby jaderné elektrárny v Belene Rusko  zvažujeme účast v tendru na podíl v energetické společnosti TGK-4 Zdroj: Skupina ČEZ

18 17 … A „OBNOVA ZDROJŮ“ Elektrárna Tušimice – komplexní obnova  15. září 2007 byly ukončeny demontážní a demoliční práce k uvolnění prostor pro nová zařízení na blocích 23 a 24  probíhá stavební připravenost a byla zahájena montáž nového zařízení na kotelně, odsíření a pomocných provozech  do plného provozu bude elektrárna spuštěna v roce 2010 Elektrárna Prunéřov – komplexní obnova  schválena komplexní obnova tří bloků o výkonu 3 x 250 MW  probíhá zpracování koncepčního projektu a dokumentace pro proces EIA  do plného provozu bude elektrárna spuštěna v roce 2013 Elektrárna Ledvice – nový zdroj 660 MW  podepsána smlouva na generální dodávku se společností ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o.  podepsány první kontrakty na dodávku kotle od ALSTOM a turbíny od ŠKODA POWER  do plného provozu bude elektrárna spuštěna v roce 2013 Zdroj: Skupina ČEZ

19 18 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?  Legislativní oblast  Trhy s elektřinou  Naplňování strategie Skupiny ČEZ  Spotřeba a její pokrytí  Aktivity Skupiny ČEZ v oblasti enviromentální agendy

20 19 SPOTŘEBA ELEKTŘINY VE III. ČTVRTLETÍ POTVRDILA SVŮJ MEZIROČNÍ ROSTOUCÍ TREND, VÝROBA ZŮSTÁVÁ NA REKORDNÍCH OBJEMECH … Spotřeba v ČR (klimaticky přepočtena) TWh Výroba z vlastních zdrojů ČEZ, a. s. (brutto) TWh 43,36 43,76 43,85 -1,4% 43,22  Výroba jaderných elektráren přesáhla o 9,5 % loňský objem za III. čtvrtletí a v ročním očekávání je na úrovni roku 2006  Vyšší meziroční spotřeba počínaje II. čtvrtletím pravděpodobně do konce roku dorovná její výpadek způsobený teplou zimou  Celková očekávaná výroba za rok 2007 přesahuje loňský rekord o 3,1 TWh Spotřeba v ČR TWh I.-III. Q 2006 I.-III. Q 2007 I.-III. Q 2006 I.-III. Q ,9% 93,0 % +17,6 % -46,8 % -6,5 % 47,8 46,0 100,9 % 48,2 +4,6 % 99,1 % Uhelné elektrárny Jaderné elektrárny Obnovitelné zdroje 102,4 % 24,3 28,6 28,0 19,9 18,6 18,8 1,8 1, I.-III. kv. 2006I.-III. kv Skutečnost I.-III. kv Rozpočet Uhelné elektrárnyJaderné elektrárnyObnovitelné zdroje Zdroj: Skupina ČEZ; ERÚ – přepočet na teplotní normál dle modelu ČEZ

21 20 … A PŘEDBĚŽNÉ CELOROČNÍ VÝSLEDKY NETTO SPOTŘEBY V ČR ZA ROK 2007 POTVRZUJÍ TRVALE ROSTOUCÍ SPOTŘEBU, …  očekávaná netto spotřeba je 59,7 TWh při meziročním růstu +0,5 % (i přes teplou zimu)  po očištění o vliv teploty je očekávaná netto spotřeba 60,2 TWh při meziročním růstu +1,5 % Zdroj: Skupina ČEZ; ERÚ

22 21 jaderná energie  žádné palivo není ideální z hlediska všech kritérií  je potřeba najít vhodný mix hnědé/ černé uhlí plyn voda biomasa vítr VýhodaNevýhodaCharakteristika  ekonomické, stabilita dodávek  politicky kontroverzní, výstavba kapitálově náročná  vhodné na základní zatížení  ekonomické, stabilita dodávek  vysoké emise CO 2  vhodné na základní zatížení  flexibilita výroby, nízké emise  ekonomická (a potenciálně politická) závislost na zdrojích plynu; vysoké náklady  výhodný na vykrytí výkyvů (např. balancování větrných elektráren)  ekologická  výstavba velkých vodních elektráren ekologicky kontroverzní  omezený potenciál  minimální emise a politicky přijatelná  logistická a skladovací náročnost limituje velikost elektráren na biomasu  doplňkový, ale nejistý zdroj, dlouhodobě neověřený  nulové emise  ovlivnění krajinného rázu a nestabilita dodávek  nutné pokrytí instalované kapacity flexibilním zdrojem … KTEROU BUDE POTŘEBA V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ POKRÝT NOVÝMI ZDROJI Zdroj: Skupina ČEZ

23 22 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?  Legislativní oblast  Trhy s elektřinou  Naplňování strategie Skupiny ČEZ  Spotřeba a její pokrytí  Aktivity Skupiny ČEZ v oblasti enviromentální agendy

24 23  rozvoj hydroenergetiky pouze v oblasti MVE* (do 10 MW výkonu)  potenciál pro novou výstavbu do 0,5 TWh ročně  obměna starých technologií – potenciál zvýšení účinností o 10-20% – přínos: 0,1 TWh ročně vodní energie  odhadovaný větrný potenciál je MW**  předpokládané časově nepredikovatelné využití: 15-25% větrná energie  orientační rozloha využitelné půdy: ha (17% z celkové orné půdy v ČR)  chybí dostatečná motivace pro pěstitele biomasy  jsou zapotřebí pravidla podpory pěstování a legislativní úpravy biomasa 0,6 3,0 - 4,54,4 -7,3 TWh Celkový dodatečný potenciál TWh za rok 0,8 - 2,2 * MVE – malé vodní elektrárny ** Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie; plány investorů PŘESTOŽE OBNOVITELNÉ ZDROJE V ČR VYCHÁZÍ Z PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK A JEJICH POTENCIÁL K ZAJIŠTĚNÍ BUDOUCÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY NENÍ POSTAČUJÍCÍ, … potenciál OZE celkem: Zdroj: Skupina ČEZ

25 24 akční plán snižování emisí CO 2 Skupiny ČEZ ztrojnásobit roční výrobu z obnovitelných zdrojů z 1,7 TWh na 5,1 TWh snížit intenzitu emisí skleníkových plynů Skupiny ČEZ v rámci ČR o 15% z 0,55 t/MWh na 0,47 t/MWh přispět ke splnění národního cíle ČR snížení energetické náročnosti o 23 TWh/ročně uspořit 30 milionů tun CO 2 financováním projektů na snižování skleníkových plynů mimo ČR … SKUPINA ČEZ S OBNOVITELNÝMI ZDROJI POČÍTÁ A TY SE STALY JEDNÍM Z PILÍŘŮ JEJÍHO AKČNÍHO PLÁNU SNÍŽOVÁNÍ EMISÍ CO 2 Zdroj: Skupina ČEZ

26 25 KROMĚ TOHO SKUPINA ČEZ ZAČALA VYUŽÍVAT TAKÉ MOŽNOSTI JI/CDM PROGRAMU …  Do roku 2012 může Skupina ČEZ importovat do EU ETS přibližně 21 mil CER creditů z JI/CDM projektů  Doposud ČEZ nakontrahoval více než 10 mil. of kreditů s dodávkou v období  Přímo prostřednictvím CDM projektů Příklad: větrná farma nebo projekty na biomasu v Číně  Nákupem na sekundárním trhu JI (Joint Implementation), CDM (Clean Development Mechanism) – mechanizmus Kyotského protokolu, který umožňuje investice do projektů na redukci škodlivých plynů a jejich import do ETS pro využití namísto přidělených CO 2 povolenek Následující kroky ve vývoji JI/CDM programu y ČEZ: přímé investice do projektů  Importem minimálně 10 mil. CER kreditů do roku 2012  Aktuální zaměření zahrnuje projekty s objemem > 15 mil. CO 2 kreditů  Očekávané složení: > 70 % energetické projekty (obnovitelné zdroje, důlní plyn, úspory energie) Očekávané geografické složení JI/CDM portfolio přímých investic Central and Eastern Europe Asia (mainly China) Others Zdroj: Skupina ČEZ

27 26 … A NA NEJNOVĚJŠÍ TRENDY NÍZKOEMISNÍ VÝROBY ENERGIE Z FOSILNÍCH PALIV SKUPINA ČEZ REAGUJE AKTIVITAMI V OBLASTIˇCCS CCS = technologie v intenzivní fázi vývoje pro průmyslovou aplikaci (energetika)  Výzkumné programy EC, program demonstračních jednotek v EU, kooperace výrobců a utilit, státní podpory (UK, Holandsko, USA,..)  Zaměření vývoje  snížení nákladů (CAPEX + OPEX), kvantifikace ukládacích kapacit  Velká komplexita  integrální spojení energetiky + chemického provozu + geologie Aktivity ČEZ: Komplexní sledování a vyhodnocování CCS (důvod = systematizace informací, existuje množství alternativních směrů ve vývoji)  Účast v celoevropské technologické platformě (ETP-ZEP)  Účast v Greenhouse Gas R&D Programme při Mezinárodní energetické agentuře  Účast v pracovních skupinách na CCS – Eurelectric, VGB,..  Bilaterální a multilaterální spolupráce utilit (konsorcium 6 utilit v Polsku pro vyhodnocení zplyňování; RWE,..) Aktivity směřující k možným budoucím aplikacím ve výrobním portfoliu Skupiny ČEZ (důvod = umožnění optimálního nasazení v případě výhodnosti)  Příprava demonstračních jednotek v ČR (proveditelnost) – 2 alternativy  Hodonín (pouze málokapacitní separační jednotka)  Nový zdroj 660 MWe (zajištění „capture-ready“)  Možnosti financování demo jednotek (AAUs viz další slidy)  Spolupráce s výrobci technologií (Mitsubushi Heavy Industries)  Charakterizace ukládacích kapacit v ČR (smlouvy o spolupráci s MND, a.s. a Českou geologickou službou) a ve střední./ východní Evropě Zdroj: Skupina ČEZ

28 SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ leden 2008 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh


Stáhnout ppt "SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 29-30. leden 2008 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh."

Podobné prezentace


Reklamy Google