Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?"— Transkript prezentace:

0 SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ
leden 2008 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh

1 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?
Legislativní oblast Trhy s elektřinou Naplňování strategie Skupiny ČEZ Spotřeba a její pokrytí Aktivity Skupiny ČEZ v oblasti enviromentální agendy

2 PRG-ZPD P1C EVROPSKÁ KOMISE PŘEDSTAVILA V ZÁŘÍ 2007 TZV. TŘETÍ LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK … Nové návrhy mají podpořit větší transparentnost, energetickou účinnost a lepší přístup malých hráčů na trh s energií, vytvořit lepší podmínky pro investice do elektráren a sítí, posílit férovou hospodářskou soutěž se třetími zeměmi a posílit volbu spotřebitelů pokud jde o dodavatele. Hlavní oblasti legislativních návrhů jsou: vlastnické oddělení / varianta nezávislého provozovatele (ISO) posílení spolupráce mezi provozovateli přenosových soustav posílení role Sdružení provozovatelů přenosových soustav (ETSO) posílení pravomocí a nezávislosti regulačních orgánů vytvoření Agentury pro spolupráci regulačních orgánů posílení právního oddělení provozovatelů distribučních soustav Zdroj: Návrhy Evropské komise z října 2007

3 … A AKTUÁLNĚ V LEDNU LETOŠNÍHO ROKU ENERGETICKO-KLIMATIZAČNÍ BALÍČEK
Zásadními cíli představených návrhů je: Zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie tak, aby podíl energie z těchto zdrojů na konečné spotřebě energií ve vybraných oblastech její spotřeby dosáhl 20% Nastavit nové schéma přístupu k „emisním povolenkám“ na CO2 po roce 2012 postupně rozšířit odvětví, na která se systém bude vztahovat ukončení přidělování povolenek „zdarma“ a přechod na systém jejich prodeje formou aukcí Zachycování CO2 Zdroj: Návrhy Evropské komise z ledna 2008

4 V ČR JE PŘIPRAVOVÁNA KOMPLEXNÍ NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA, …
PRG-ZPD P1C V ČR JE PŘIPRAVOVÁNA KOMPLEXNÍ NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA, … Hlavní důvody komplexní novelizace energetického zákona: Revize zákona po ukončení liberalizačních kroků Zapracování praktických zkušeností Implementace některých směrnic EC do národní legislativy bezpečnost dodávek energetická účinnost Zdroj: Návrh novely Energetického zákona; Skupina ČEZ

5 … A ZAVEDENY NOVÉ DANĚ NA ENERGIE …
25 PRG-ZPD P1C … A ZAVEDENY NOVÉ DANĚ NA ENERGIE … ČR si při vstupu do EU vyjednala přechodné období pro implementaci směrnice 2003/96/ES týkající se zdanění energetických produktů a elektřiny a to do Vláda připravila koncepci zavedení tzv. ekologických daní Budou zavedeny postupně ve 3 etapách 1. etapa pouze implementace směrnice EU s minimálními daněmi a částečným využitím osvobození 2. etapa předpokládaná realizace v letech 2010 až 2013 revize stávajících poplatků a dalších nástrojů regulace v oblasti životního prostředí a opatření v oblasti dopravy zvážení transformace vybraných environmentálních poplatků na „ekologické“ daně 3. etapa předpokládaná realizací v letech 2014 až 2017 na základě vyhodnocení působení a účinků 1. a 2. etapy reformy zvážení dalšího prohloubení reformy a rozšíření na další surovinové zdroje, výrobky a služby a užití přírody Ve všech etapách bude důsledek daní výnosově neutrální V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje. Zdroj: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů č.261/2007 Sb.; Skupina ČEZ

6 … S JASNĚ DEFINOVANÝM PŘEDMĚTEM A PLÁTCI DANĚ …
25 PRG-ZPD P1C … S JASNĚ DEFINOVANÝM PŘEDMĚTEM A PLÁTCI DANĚ … Předmětem zdanění jsou pevná paliva, zemní plyn a elektřina Plátcem daně je: dodavatel, který dodal plyn, pevné palivo nebo elektřinu konečnému spotřebiteli, provozovatel distribuční soustavy, přenosové soustavy, přepravní soustavy a podzemního zásobníku plynu fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, kterému odpovídá vyšší sazba daně fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn, pevné palivo nebo elektřinu osvobozenou od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, pevné palivo nebo elektřinu s výjimkou plynu, pevného paliva nebo elektřiny osvobozeného od daně V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje. Zdroj: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů č.261/2007 Sb.; Skupina ČEZ

7 … A ENERGETICKY „SHODNÝMI“ SAZBAMI“ DANĚ
25 PRG-ZPD P1C … A ENERGETICKY „SHODNÝMI“ SAZBAMI“ DANĚ V případě elektřiny: sazba daně činí 28,30 Kč/Mwh V EU sice neexistuje závazná energetická koncepce, dokumenty mají jen význam doporučení a odpovědnost za bezpečnost zásobení energiemi zůstává na národních vládách, nicméně je zřejmé, že EU svou roli posiluje. V případě pevných paliv: sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku V případě pevných plynu: jsou sazby daně odlišné podle typu plynu, způsobu jeho využití plynu a zvyšují se v čase u některých způsobů využití Zdroj: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů č.261/2007 Sb.; Skupina ČEZ

8 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?
Legislativní oblast Trhy s elektřinou Naplňování strategie Skupiny ČEZ Spotřeba a její pokrytí Aktivity Skupiny ČEZ v oblasti enviromentální agendy

9 PRG-ZPD P1C Kontinuální obchodování na pražské energetické burze (PXE) odstartovalo velmi úspěšně. ČEZ, a. s., na PXE prodal již více než 15 TWh své produkce pro rok 2008, zatímco za stejné období loňského roku bylo prodáno jen 12,6 TWh. Trh má velkou likviditu díky velkému zájmu dodavatelů koncovým zákazníkům, růstu počtu obchodníků i poptávce po sezónních produktech. Denně se nyní na burze uzavře cca 20 transakcí. Vysvětlení pojmů: Baseload – základní produkt obchodování s elektřinou na likvidních trzích; konstantní dodávka během roku Compound – složený produkt dodávky baseload na 2 roky ROK 2008 PŘINESL ZÁSADNÍ ZMĚNY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU, ZŘÍZENÍM PRAŽSKÉ ENERGETICKÉ BURZY (PXE), … Kumulovaný objem baseload dodávky 2008 prodaných ČEZ, a. s., od začátku obchodování na PXE TWh zavírací cena (€/MWh) Vývoj likvidity na PXE při obchodování compound produktu byla likvidita silná vzhledem k zájmu dodavatelů koncovým zákazníkům od počátku října začala stoupat likvidita díky růstu počtu obchodníků a poptávce po sezónních produktech denně se nyní na burze uzavíralo cca 20 transakcí 15 Týdenní počty obchodů uzavřených na PXE obchodování dvouletého „compound“ produktu s pevnou cenou na rok 2008 ČEZ, a. s., prodal na PXE již více než 15 TWh své produkce pro rok 2008 a nadále pokračuje s další kontraktací Za srovnatelné období roku 2006 bylo prodáno jen 12,6 TWh Zdroj: Skupina ČEZ; PXE

10 PRG-ZPD P1C … COŽ PŘINESLO ZMĚNY I DO SAMOTNÉ PRODEJNÍ KAMPANĚ, KTERÁ PŘEKONALA SVOJÍ DYNAMIKOU VŠECHNY PŘEDEŠLÉ A PŘINESLA KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ I NA ROKY 2009+ Start Kampaně 2008 Start Kampaně 2007 prodejní kampaň na rok 2008 byla s ohledem na zahájení obchodování na PXE zahájena o 10 týdnů dříve než v předchozím roce průběh letošní kampaně je díky PXE výrazně dynamičtější než v roce již koncem října jsme měli smluveno cca 98 % očekávaného objemu 41/2006 43/2006 45/2006 Zákazníci s jednoletým kontraktem na rok 2008 v rámci Prodejní kampaně na rok 2008 jsme našim zákazníkům velmi úspěšně nabízeli víceleté kontrakty v současné době máme cca 40 % smluveného objemu uzavřeného jako dvouleté kontrakty na roky 2008 a 2009 a nezanedbatelný objem kontraktů i na rok 2010 Zákazníci s dvouletým kontraktem na 2008 – (cca40 %) Start PXE se promítl i do činnosti ČEZ Prodej, i když tato společnost přímo nevstupuje do burzovních obchodů. Velkoobchodní ceny vytvářené na burze určují nákupní cenu pro ČEZ Prodej a přímo tak ovlivňují naše ceny pro konečné zákazníky. Dříve se cena elektřiny na příští rok odvíjela od jednorázových aukcí. Nyní se cena tvoří na základě skutečného vývoje cen na burze. Prodejní kampaň na rok 2008 byla s ohledem na zahájení obchodování na PXE zahájena o 10 týdnů dříve než v loňském roce. Průběh kampaně je skutečně dynamický – v tuto chvíli máme smluveno již 98% očekávaného objemu. Uzavření většiny kontraktů s individuálně obsluhovanými zákazníky již krátce po spuštění kontinuálního obchodování považujeme za významný úspěch. Díky burze je možné transparentně stanovovat ceny elektřiny i na období jiná než roční, jak tomu bylo dosud. Díky tomu, že se na burze obchodují různé typy produktů (baseload, peakload) na různá období (rok, kvartál, měsíc), jsme schopni zákazníkům pružně nabízet pevné ceny elektřiny jak na období delší než jeden rok, například kontrakt na roky 2008 a 2009, tak i na kratší časové úseky, čtvrtletí nebo měsíc. V rámci prodejní kampaně na rok 2008 jsme našim zákazníkům velmi úspěšně nabízeli víceleté kontrakty. V současné době máme více než 30% smluveného objemu uzavřeného jako dvouleté kontrakty na roky 2008 a 2009. Zdroj: Skupina ČEZ

11 KROMĚ OSVĚDČENÝCH PRODUKTOVÝCH ŘAD Z ROKU PŘEDCHOZÍHO, …
Plaťte jen za služby, které využíváte... úspora 120 Kč ročně některé služby jsou zpoplatněny jen při využití (např. osobní návštěva v Zákaznických centrech, telefonát na Zákaznickou linku*)) zdarma mohou zákazníci využívat písemnou nebo internetovou komunikaci BASIC Osvědčený standard… nastaveno standardně pro všechny zákazníky, odpovídá letošní produktové řadě v ceně je zahrnuta veškerá komunikace s obsluhou Zákaznických center, pracovníky Zákaznické linky ČEZ, prostřednictvím internetu i písemné korespondence COMFORT Poradíme vám, jak uspořit... navíc 15 Kč měsíčně je produktovou řadou určenou pro náročnější zákazníky součástí je rozšířené poradenství například ohledně vhodných tarifů, energetických úspor, při výběru vhodných spotřebičů do domácnosti nebo způsobu zateplení atd. EXCLUSIVE *) Jen pokud jsme tyto kontakty nevyvolali sami Zdroj: Skupina ČEZ

12 … VZNIK BURZY A ZAVEDENÍ KONTINUÁLNÍHO OBCHODOVÁNÍ UMOŽNILI ROZŠÍŘIT NAŠI NABÍDKU O DALŠÍ NOVÉ PRODUKTY Nabídka této produktové řady je rozsahem i úrovní obsluhy odpovídající produktové řadě Comfort Roční cena produktů je nahrazena cenou stanovovanou měsíčně, a to na základě měsíčního forwardu burzy Měsíčně není vyhlašována cena konkrétního produktu, ale index v procentech, který vyjadřuje odchylku od klasické ceny uvedené v ročním ceníku MĚSÍC Nabídka této produktové řady je rozsahem i úrovní obsluhy odpovídající produktové řadě Comfort Roční cena produktů je nahrazena cenou stanovovanou kvartálně, a to na základě kvartálního forwardu burzy Kvartálně není vyhlašována cena konkrétního produktu, ale index v procentech, který vyjadřuje odchylku od klasické ceny uvedené v ročním ceníku KVARTÁL Zdroj: Skupina ČEZ

13 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?
Legislativní oblast Trhy s elektřinou Naplňování strategie Skupiny ČEZ Spotřeba a její pokrytí Aktivity Skupiny ČEZ v oblasti enviromentální agendy

14 PRG-ZPD P1C ČEZ POKRAČUJE V NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY I POTÉ, KDY BYL V ROCE 2007 UKONČEN PROJEKT „VIZE 2008“, PROTOŽE BYLY JIŽ NAPLNĚNY JEHO CÍLE, … 2004 2008 Projekt Vize 2008 Celá Skupina transformována a integrována Unbundling Efektivní zlepšení Minimalizace rizik spojených s transformací Definice a zavedení nejlepší praxe Provedené transformační kroky: Vytvoření 10 nových společností Více než 60 velkých transakcí (outsourcing, vklad, spojení) Transferován majetek v hodnotě cca 77 mld. Kč Převedeno více než zaměstnanců Nastaveny potřebné informační systémy Přesunuta relevantní zákaznická data ČEZ Centrála ČEZ Základní aktivity REDC 1 REDC 1 Podpůrné funkce DISCO 1 REDC 1 REDC 1 Minoritní aktivity ČEZ Distribuce ČEZ Správa majetku ČEZ Měření ČEZ Obnovitelné zdroje SČE VČE ZČE SME STE ČEZ Zákaznické služby ČEZData ČEZ Distribuční služby ČEZ Logistika ČEZ Prodej ČEZnet Zdroj: Skupina ČEZ

15 PRG-ZPD P1C V rámci dlouhodobého podnikatelského plánu Skupiny ČEZ na roky 2008 až 2012 bylo navrženo sedm klíčových projektů programu Efektivita, které přispějí k růstu naší výkonnosti a optimalizaci našich nákladů a celkem nám tak během 5 let přinesou 19 miliard Kč. Na dlouhodobý podnikatelský plán nyní navázal proces sestavování rozpočtů na rok V jednotlivých rozpočtech by se již měly projevit dopady všech iniciativ programu Efektivita. Od 1. listopadu dochází ke změnám v řízení projektu Transformace ICT. Šéfem Řídícího výboru se stal ředitel společnosti ČEZnet Kamil Čermák, novým sponzorem projektu je Ivan Lapin, ředitel divize správa. Zároveň byly zúženy priority projektu do konce roku. Projektový tým by se nyní měl soustředit na 3 vybrané oblasti: Governance (navržení modelu řízení ICT ve Skupině, včetně kompetencí jednotlivých útvarů ICT) Sourcing (určení, které služby budou poskytovány v rámci Skupiny či budou outsourcovány; navržení efektivního uspořádání dceřiných společností Data a net) Ekonomika (řízení nákladové efektivity ICT a poptávky po těchto službách ve Skupině) S ohledem na plánované organizační a personální změny v ČEZ, a.s., platné od , dochází k personálním změnám v řízení i dalších klíčových iniciativ: U iniciativy Nejlepší praxe v distribuci – místo Tomáše Pleskače je novým sponzorem Jiří Kudrnáč. Ke změnám došlo i u Bezpečně 15 TERA ETE a 16 TERA EDU, a to s ohledem na odchod dosavadního ředitele divize Jiřího Borovce ze Skupiny ČEZ. Novým sponzorem obou projektů je Vladimír Hlavinka, od nový ředitel divize výroba. Šéfem Řídícího výboru Bezpečně 15 TERA ETE se stává Miloš Štěpanovský, od 1.1. nový ředitel JE Temelín. … VYHLÁŠENÍM PROGRAMU EFEKTIVITA SE SEDMI KLÍČOVÝMI PROJEKTY, KTERÝ NÁM PŘINESE DALŠÍ ÚSPORY Iniciativa Cíle Transformace ICT Řídit poptávku po ICT a zavést efektivní model řízení ICT ve Skupině. Zajistit nákladově efektivní fungování interních poskytovatelů ICT služeb. Štíhlá firma Do r optimalizovat režijní výdaje Skupiny ČEZ o 1 mld. Kč, zvláště na centrále ČEZ. Zákazník Do r zařadit Skupinu ČEZ mezi společnosti s nejlepšími zákaznickými službami v ČR. Nejlepší praxe v distribuci Do r zefektivnit procesy a činnosti v asset managementu, provozu a údržbě na úroveň vyspělých energetických společností. Integrace zahraničních majetkových účastí Do r plně začlenit zahraniční majetkové účasti do struktur Skupiny ČEZ, optimalizovat procesy řízení. Bezpečně 15 TERA ETE Do roku 2010 zvýšit disponibilitu ETE na 15TWh a posunout bezpeč. ukazatele do první čtvrtiny světových jaderných el. 16 TERA EDU Od r dosáhnout roční výroby 16 TWh – zvýšit instal. výkon, zkrátit dobu odstávek. Udržet bezpeč. ukazatele v prvních 20% svět. jader. elektráren. Zdroj: Skupina ČEZ

16 PRG-ZPD P1C ČEZ, a.s., má v současné době řadu zajímavých příležitostí k zahraniční expanzi: MOL: ČEZ, a.s., podepsal Protokol o spolupráci v energetickém sektoru prostřednictvím vytvoření strategické aliance s přední maďarskou energetickou společností MOL. Intenzivní jednání o podrobných podmínkách spojenectví by měla probíhat do konce prosince. Záměrem je postavit kombinované plynové výrobny v areálech rafinerií MOL v Maďarsku a ve Slovenské republice. MOL je potenciálně velmi vhodným strategickým partnerem, neboť jeho přítomnost a aktivity se skvěle doplňují s ČEZ: MOL je silným hráčem na maďarském i slovenském trhu a má zkušenosti z plynárenství. ČEZ by prostřednictvím tohoto partnerství posílil své postavení na atraktivních trzích s nedostatečnou výrobní základnou ve střední Evropě. Turecko: Zahájena exkluzivní jednání o spolupráci v tureckém energetickém sektoru se společností Akenerji Elektrik Üretim, která se podílí 2% na celkové turecké výrobě elektřiny. Je jedničkou mezi nezávislými výrobci elektřiny. Provozuje portfolio 12 plynových elektráren o výkonu 541 MW. Rozvíjí projekty vodních a větrných elektráren, které mají rozšířit výrobní základnu společnosti na 961 MW. Turecko je trhem s obrovským potenciálem. Populace s 80 milióny obyvateli je porovnatelná s celou střední Evropou. V roce 2006 se zde spotřebovalo zhruba 170 TWh elektřiny (téměř trojnásobek spotřeby elektřiny v ČR). Hospodářství dynamicky roste a s ním i roční spotřeba elektřiny (o 8 – 9% ročně). Po pokrytí rostoucí poptávky po elektřině je nutné do roku 2020 postavit elektrárny s instalovaným výkonem cca MW. Další jednání o investicích probíhají v Rumunsku, Bulharsku a Rusku. ČEZ sloučil své distribuční společnosti v Bulharsku. S účinností k 2. listopadu 2007 došlo ke sloučení tří bulharských distribučních společností Skupiny ČEZ do jedné. EDC Pleven a EDC Sofia oblast tak tímto dnem přestaly existovat a byly sloučeny do společnosti EDC Stolichno. V Bulharsku tak proběhl obdobný proces, kterým prošly tuzemské distribuční společnosti před třemi roky. Celkově by restrukturalizace Skupiny ČEZ v Bulharsku měla přinést kvalitnější služby zákazníkům Skupiny ČEZ, zvýšit kvalitu dodávek elektřiny a zároveň vést k vyšší efektivitě našeho působení v Bulharsku. Budoucí úspory dosáhnou několika desítek mil. EUR NAPLŇOVÁNÍ NAŠÍ VIZE BYLO NAPLŇOVÁNO I VE STRATEGICKÉM PILÍŘI „ZAHRANIČNÍ EXPANZE“… Maďarsko, Slovensko - Aliance s MOL ČEZ, a.s., podepsal smlouvu o spolupráci a strategické alianci s přední maďarskou energetickou společností MOL Turecko zahájena exkluzivní jednání o spolupráci v tureckém energetickém sektoru se společností Akenerji Elektrik Üretim, jedničkou mezi nezávislými výrobci elektřiny Rumunsko Cernavodă - Společnost Nuclearelectrica akceptovala nabídku ČEZ, a. s., v tendru na partnerství dostavby 3. a 4. bloku JE Cernavodă; probíhají jednání o investičním kontraktu Borzeşti, Galaţi - ČEZ, a.s., se úspěšně kvalifikoval do tendrů na strategického partnera Bulharsko tři distribuční společnosti se sloučily do jedné – Elektrorazpredelenie Stolično byla podána nezávazná nabídka v tendru na strategické partnerství v projektu dostavby jaderné elektrárny v Belene Rusko zvažujeme účast v tendru na podíl v energetické společnosti TGK-4 Zdroj: Skupina ČEZ

17 PRG-ZPD P1C Projekt komplexní obnovy Tušimic zahrnuje zejména kompletní výměnu čtyř současných kotlů, rekonstrukci stávajících elektroodlučovačů, vybudování nového odsíření a rekonstrukci vodního hospodářství elektrárny. Celá akce je rozdělena do dvou etap. V prvé jsou demontovány bloky 23 a 24 a následně budou namontovány bloky nové. Po jejich uvedení do provozu se obnova stejným způsobem uskuteční na blocích 21 a 22. Do plného provozu by pak zmodernizovaná elektrárna měla najet v roce 2010 s instalovaným výkonem 4 x 200 MW. Projekt v hodnotě cca 25 miliard korun přinese zvýšení účinnosti energetických bloků na 38 %, další významné snížení emisí škodlivých látek do ovzduší a možnost spalovat po roce 2010 méně kvalitní energetické uhlí z lokality Dolu Libouš. Úpravy zařízení se odrazí ve zvýšení celkové ekonomie provozu elektrárny. Prunéřov a Ledvice: V Prunéřově probíhá zpracování koncepčního projektu a dokumentace pro proces EIA (Environmental Impact Assessment - posudek vlivu na životní prostředí). V Ledvicích jsme již tento posudek získali. Zde již probíhají demontážní a demoliční práce k uvolnění prostor pro nová zařízení. Modernizované elektrárny Prunéřov i Ledvice mají být spuštěny do plného provozu v roce 2013. … A „OBNOVA ZDROJŮ“ Elektrárna Tušimice – komplexní obnova 15. září 2007 byly ukončeny demontážní a demoliční práce k uvolnění prostor pro nová zařízení na blocích 23 a 24 probíhá stavební připravenost a byla zahájena montáž nového zařízení na kotelně, odsíření a pomocných provozech do plného provozu bude elektrárna spuštěna v roce 2010 Elektrárna Prunéřov – komplexní obnova schválena komplexní obnova tří bloků o výkonu 3 x 250 MW probíhá zpracování koncepčního projektu a dokumentace pro proces EIA do plného provozu bude elektrárna spuštěna v roce 2013 Elektrárna Ledvice – nový zdroj 660 MW podepsána smlouva na generální dodávku se společností ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o. podepsány první kontrakty na dodávku kotle od ALSTOM a turbíny od ŠKODA POWER Zdroj: Skupina ČEZ

18 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?
Legislativní oblast Trhy s elektřinou Naplňování strategie Skupiny ČEZ Spotřeba a její pokrytí Aktivity Skupiny ČEZ v oblasti enviromentální agendy

19 PRG-ZPD P1C Po přepočtu na teplotní normál spotřeba elektřiny v ČR meziročně mírně vzrostla o 0,9 %. Výroba z vlastních zdrojů k meziročně vzrostla o 4,6% na 48,2 TWh. Celková výroba z vlastních zdrojů byla k na 100,9 % stanoveného rozpočtu. V uhelných elektrárnách jsme vyrobili o 2,4 % nad rámec rozpočtu. Skutečná výroba v jaderných elektrárnách je o 1 % nižší než plánovaný objem. Výroba z obnovitelných zdrojů k dosáhla 93% rozpočtu. SPOTŘEBA ELEKTŘINY VE III. ČTVRTLETÍ POTVRDILA SVŮJ MEZIROČNÍ ROSTOUCÍ TREND, VÝROBA ZŮSTÁVÁ NA REKORDNÍCH OBJEMECH … Spotřeba v ČR (klimaticky přepočtena) TWh Výroba z vlastních zdrojů ČEZ, a. s. (brutto) TWh 46,0 +4,6 % 48,2 100,9 % 47,8 43,76 50 43,36 -46,8 % 1,0 93,0 % 1,0 Obnovitelné zdroje 1,8 40 18,6 18,8 +0,9% 19,9 -6,5 % 99,1 % Jaderné elektrárny 30 20 +17,6 % 28,6 102,4 % 28,0 Uhelné elektrárny I.-III. Q 2006 I.-III. Q 2007 24,3 10 Spotřeba v ČR TWh I.-III. kv. 2006 I.-III. kv. 2007 I.-III. kv. 2007 Skutečnost Rozpočet Uhelné elektrárny Jaderné elektrárny Obnovitelné zdroje 43,85 43,22 Výroba jaderných elektráren přesáhla o 9,5 % loňský objem za III. čtvrtletí a v ročním očekávání je na úrovni roku 2006 Vyšší meziroční spotřeba počínaje II. čtvrtletím pravděpodobně do konce roku dorovná její výpadek způsobený teplou zimou Celková očekávaná výroba za rok 2007 přesahuje loňský rekord o 3,1 TWh -1,4% I.-III. Q 2006 I.-III. Q 2007 Zdroj: Skupina ČEZ; ERÚ – přepočet na teplotní normál dle modelu ČEZ

20 … A PŘEDBĚŽNÉ CELOROČNÍ VÝSLEDKY NETTO SPOTŘEBY V ČR ZA ROK 2007 POTVRZUJÍ TRVALE ROSTOUCÍ SPOTŘEBU, … očekávaná netto spotřeba je 59,7 TWh při meziročním růstu +0,5 % (i přes teplou zimu) po očištění o vliv teploty je očekávaná netto spotřeba 60,2 TWh při meziročním růstu +1,5 % Zdroj: Skupina ČEZ; ERÚ

21 … KTEROU BUDE POTŘEBA V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ POKRÝT NOVÝMI ZDROJI
PRG-ZPD P1C … KTEROU BUDE POTŘEBA V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ POKRÝT NOVÝMI ZDROJI Výhoda Nevýhoda Charakteristika voda ekologická výstavba velkých vodních elektráren ekologicky kontroverzní omezený potenciál biomasa minimální emise a politicky přijatelná logistická a skladovací náročnost limituje velikost elektráren na biomasu doplňkový, ale nejistý zdroj, dlouhodobě neověřený žádné palivo není ideální z hlediska všech kritérií je potřeba najít vhodný mix vítr nulové emise ovlivnění krajinného rázu a nestabilita dodávek nutné pokrytí instalované kapacity flexibilním zdrojem hnědé/ černé uhlí ekonomické, stabilita dodávek vysoké emise CO2 vhodné na základní zatížení plyn flexibilita výroby, nízké emise ekonomická (a potenciálně politická) závislost na zdrojích plynu; vysoké náklady výhodný na vykrytí výkyvů (např. balancování větrných elektráren) jaderná energie ekonomické, stabilita dodávek politicky kontroverzní, výstavba kapitálově náročná vhodné na základní zatížení Zdroj: Skupina ČEZ

22 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?
Legislativní oblast Trhy s elektřinou Naplňování strategie Skupiny ČEZ Spotřeba a její pokrytí Aktivity Skupiny ČEZ v oblasti enviromentální agendy

23 7 PRG-ZPD P1C PŘESTOŽE OBNOVITELNÉ ZDROJE V ČR VYCHÁZÍ Z PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK A JEJICH POTENCIÁL K ZAJIŠTĚNÍ BUDOUCÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY NENÍ POSTAČUJÍCÍ, … Celkový dodatečný potenciál TWh za rok vodní energie rozvoj hydroenergetiky pouze v oblasti MVE* (do 10 MW výkonu) potenciál pro novou výstavbu do 0,5 TWh ročně obměna starých technologií – potenciál zvýšení účinností o 10-20% – přínos: 0,1 TWh ročně 0,6 potenciál OZE celkem: větrná energie odhadovaný větrný potenciál je MW** předpokládané časově nepredikovatelné využití: % 0,8 - 2,2 4,4 - 7,3 TWh biomasa orientační rozloha využitelné půdy: ha (17% z celkové orné půdy v ČR) chybí dostatečná motivace pro pěstitele biomasy jsou zapotřebí pravidla podpory pěstování a legislativní úpravy 3,0 - 4,5 * MVE – malé vodní elektrárny ** Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie; plány investorů Zdroj: Skupina ČEZ

24 akční plán snižování emisí CO2 Skupiny ČEZ
… SKUPINA ČEZ S OBNOVITELNÝMI ZDROJI POČÍTÁ A TY SE STALY JEDNÍM Z PILÍŘŮ JEJÍHO AKČNÍHO PLÁNU SNÍŽOVÁNÍ EMISÍ CO2 akční plán snižování emisí CO2 Skupiny ČEZ ztrojnásobit roční výrobu z obnovitelných zdrojů z 1,7 TWh na 5,1 TWh snížit intenzitu emisí skleníkových plynů Skupiny ČEZ v rámci ČR o 15% z 0,55 t/MWh na 0,47 t/MWh přispět ke splnění národního cíle ČR snížení energetické náročnosti o 23 TWh/ročně uspořit 30 milionů tun CO2 financováním projektů na snižování skleníkových plynů mimo ČR Zdroj: Skupina ČEZ

25 KROMĚ TOHO SKUPINA ČEZ ZAČALA VYUŽÍVAT TAKÉ MOŽNOSTI JI/CDM PROGRAMU …
PRG-ZPD P1C KROMĚ TOHO SKUPINA ČEZ ZAČALA VYUŽÍVAT TAKÉ MOŽNOSTI JI/CDM PROGRAMU … JI (Joint Implementation), CDM (Clean Development Mechanism) – mechanizmus Kyotského protokolu, který umožňuje investice do projektů na redukci škodlivých plynů a jejich import do ETS pro využití namísto přidělených CO2 povolenek Do roku 2012 může Skupina ČEZ importovat do EU ETS přibližně 21 mil CER creditů z JI/CDM projektů Doposud ČEZ nakontrahoval více než 10 mil. of kreditů s dodávkou v období Přímo prostřednictvím CDM projektů Příklad: větrná farma nebo projekty na biomasu v Číně Nákupem na sekundárním trhu Očekávané geografické složení JI/CDM portfolio přímých investic Následující kroky ve vývoji JI/CDM programu y ČEZ: přímé investice do projektů Importem minimálně 10 mil. CER kreditů do roku 2012 Aktuální zaměření zahrnuje projekty s objemem > 15 mil. CO2 kreditů Očekávané složení: > 70 % energetické projekty (obnovitelné zdroje, důlní plyn, úspory energie) Asia (mainly China) Central and Eastern Europe Others Zdroj: Skupina ČEZ

26 PRG-ZPD P1C … A NA NEJNOVĚJŠÍ TRENDY NÍZKOEMISNÍ VÝROBY ENERGIE Z FOSILNÍCH PALIV SKUPINA ČEZ REAGUJE AKTIVITAMI V OBLASTIˇCCS CCS = technologie v intenzivní fázi vývoje pro průmyslovou aplikaci (energetika) Výzkumné programy EC, program demonstračních jednotek v EU, kooperace výrobců a utilit, státní podpory (UK, Holandsko, USA,..) Zaměření vývoje  snížení nákladů (CAPEX + OPEX), kvantifikace ukládacích kapacit Velká komplexita  integrální spojení energetiky + chemického provozu + geologie Aktivity ČEZ: Komplexní sledování a vyhodnocování CCS (důvod = systematizace informací, existuje množství alternativních směrů ve vývoji) Účast v celoevropské technologické platformě (ETP-ZEP) Účast v Greenhouse Gas R&D Programme při Mezinárodní energetické agentuře Účast v pracovních skupinách na CCS – Eurelectric, VGB,.. Bilaterální a multilaterální spolupráce utilit (konsorcium 6 utilit v Polsku pro vyhodnocení zplyňování; RWE,..) Aktivity směřující k možným budoucím aplikacím ve výrobním portfoliu Skupiny ČEZ (důvod = umožnění optimálního nasazení v případě výhodnosti) Příprava demonstračních jednotek v ČR (proveditelnost) – 2 alternativy Hodonín (pouze málokapacitní separační jednotka) Nový zdroj 660 MWe (zajištění „capture-ready“) Možnosti financování demo jednotek (AAUs viz další slidy) Spolupráce s výrobci technologií (Mitsubushi Heavy Industries) Charakterizace ukládacích kapacit v ČR (smlouvy o spolupráci s MND, a.s. a Českou geologickou službou) a ve střední./ východní Evropě Zdroj: Skupina ČEZ

27 SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ
leden 2008 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh


Stáhnout ppt "CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?"

Podobné prezentace


Reklamy Google