Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 29-30. leden 2008 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 29-30. leden 2008 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh."— Transkript prezentace:

1 SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 29-30. leden 2008 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh

2 1 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?  Legislativní oblast  Trhy s elektřinou  Naplňování strategie Skupiny ČEZ  Spotřeba a její pokrytí  Aktivity Skupiny ČEZ v oblasti enviromentální agendy

3 2 Hlavní oblasti legislativních návrhů jsou: EVROPSKÁ KOMISE PŘEDSTAVILA V ZÁŘÍ 2007 TZV. TŘETÍ LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK …  vlastnické oddělení / varianta nezávislého provozovatele (ISO)  posílení spolupráce mezi provozovateli přenosových soustav  posílení role Sdružení provozovatelů přenosových soustav (ETSO)  posílení pravomocí a nezávislosti regulačních orgánů  vytvoření Agentury pro spolupráci regulačních orgánů  posílení právního oddělení provozovatelů distribučních soustav Nové návrhy mají podpořit větší transparentnost, energetickou účinnost a lepší přístup malých hráčů na trh s energií, vytvořit lepší podmínky pro investice do elektráren a sítí, posílit férovou hospodářskou soutěž se třetími zeměmi a posílit volbu spotřebitelů pokud jde o dodavatele. Zdroj: Návrhy Evropské komise z října 2007

4 3 … A AKTUÁLNĚ V LEDNU LETOŠNÍHO ROKU ENERGETICKO-KLIMATIZAČNÍ BALÍČEK  Zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie tak, aby podíl energie z těchto zdrojů na konečné spotřebě energií ve vybraných oblastech její spotřeby dosáhl 20%  Nastavit nové schéma přístupu k „emisním povolenkám“ na CO 2 po roce 2012  postupně rozšířit odvětví, na která se systém bude vztahovat  ukončení přidělování povolenek „zdarma“ a přechod na systém jejich prodeje formou aukcí  Zachycování CO 2 Zásadními cíli představených návrhů je: Zdroj: Návrhy Evropské komise z ledna 2008

5 4 Hlavní důvody komplexní novelizace energetického zákona: V ČR JE PŘIPRAVOVÁNA KOMPLEXNÍ NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA, …  Revize zákona po ukončení liberalizačních kroků  Zapracování praktických zkušeností  Implementace některých směrnic EC do národní legislativy  bezpečnost dodávek  energetická účinnost Zdroj: Návrh novely Energetického zákona; Skupina ČEZ

6 5 Vláda připravila koncepci zavedení tzv. ekologických daní  Budou zavedeny postupně ve 3 etapách  1. etapa  pouze implementace směrnice EU s minimálními daněmi a částečným využitím osvobození  2. etapa  předpokládaná realizace v letech 2010 až 2013  revize stávajících poplatků a dalších nástrojů regulace v oblasti životního prostředí a opatření v oblasti dopravy  zvážení transformace vybraných environmentálních poplatků na „ekologické“ daně  3. etapa  předpokládaná realizací v letech 2014 až 2017  na základě vyhodnocení působení a účinků 1. a 2. etapy reformy zvážení dalšího prohloubení reformy a rozšíření na další surovinové zdroje, výrobky a služby a užití přírody  Ve všech etapách bude důsledek daní výnosově neutrální … A ZAVEDENY NOVÉ DANĚ NA ENERGIE … ČR si při vstupu do EU vyjednala přechodné období pro implementaci směrnice 2003/96/ES týkající se zdanění energetických produktů a elektřiny a to do 1.1.2008 Zdroj: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů č.261/2007 Sb.; Skupina ČEZ

7 6 Plátcem daně je:  dodavatel, který dodal plyn, pevné palivo nebo elektřinu konečnému spotřebiteli,  provozovatel distribuční soustavy, přenosové soustavy, přepravní soustavy a podzemního zásobníku plynu  fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, kterému odpovídá vyšší sazba daně  fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn, pevné palivo nebo elektřinu osvobozenou od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje  fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, pevné palivo nebo elektřinu s výjimkou plynu, pevného paliva nebo elektřiny osvobozeného od daně … S JASNĚ DEFINOVANÝM PŘEDMĚTEM A PLÁTCI DANĚ … Předmětem zdanění jsou pevná paliva, zemní plyn a elektřina Zdroj: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů č.261/2007 Sb.; Skupina ČEZ

8 7 V případě elektřiny: sazba daně činí 28,30 Kč/Mwh … A ENERGETICKY „SHODNÝMI“ SAZBAMI“ DANĚ V případě pevných paliv: sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku V případě pevných plynu: jsou sazby daně odlišné podle typu plynu, způsobu jeho využití plynu a zvyšují se v čase u některých způsobů využití Zdroj: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů č.261/2007 Sb.; Skupina ČEZ

9 8 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?  Legislativní oblast  Trhy s elektřinou  Naplňování strategie Skupiny ČEZ  Spotřeba a její pokrytí  Aktivity Skupiny ČEZ v oblasti enviromentální agendy

10 9 ROK 2008 PŘINESL ZÁSADNÍ ZMĚNY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU, ZŘÍZENÍM PRAŽSKÉ ENERGETICKÉ BURZY (PXE), … Kumulovaný objem baseload dodávky 2008 prodaných ČEZ, a. s., od začátku obchodování na PXE TWh zavírací cena (€/MWh) obchodování dvouletého „compound“ produktu s pevnou cenou na rok 2008  ČEZ, a. s., prodal na PXE již více než 15 TWh své produkce pro rok 2008 a nadále pokračuje s další kontraktací  Za srovnatelné období roku 2006 bylo prodáno jen 12,6 TWh Vývoj likvidity na PXE  při obchodování compound produktu byla likvidita silná vzhledem k zájmu dodavatelů koncovým zákazníkům  od počátku října začala stoupat likvidita díky růstu počtu obchodníků a poptávce po sezónních produktech  denně se nyní na burze uzavíralo cca 20 transakcí Týdenní počty obchodů uzavřených na PXE 15 Zdroj: Skupina ČEZ; PXE

11 10 … COŽ PŘINESLO ZMĚNY I DO SAMOTNÉ PRODEJNÍ KAMPANĚ, KTERÁ PŘEKONALA SVOJÍ DYNAMIKOU VŠECHNY PŘEDEŠLÉ A PŘINESLA KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ I NA ROKY 2009+  prodejní kampaň na rok 2008 byla s ohledem na zahájení obchodování na PXE zahájena o 10 týdnů dříve než v předchozím roce  průběh letošní kampaně je díky PXE výrazně dynamičtější než v roce 2006 - již koncem října jsme měli smluveno cca 98 % očekávaného objemu Start Kampaně 2008 Start Kampaně 2007  v rámci Prodejní kampaně na rok 2008 jsme našim zákazníkům velmi úspěšně nabízeli víceleté kontrakty  v současné době máme cca 40 % smluveného objemu uzavřeného jako dvouleté kontrakty na roky 2008 a 2009 a nezanedbatelný objem kontraktů i na rok 2010 Zákazníci s jednoletým kontraktem na rok 2008 Zákazníci s dvouletým kontraktem na 2008 – 2009 (cca40 %) 41/2006 43/2006 45/2006 Zdroj: Skupina ČEZ

12 11 KROMĚ OSVĚDČENÝCH PRODUKTOVÝCH ŘAD Z ROKU PŘEDCHOZÍHO, … BASIC COMFORT EXCLUSIVE Plaťte jen za služby, které využíváte...  úspora 120 Kč ročně  některé služby jsou zpoplatněny jen při využití (např. osobní návštěva v Zákaznických centrech, telefonát na Zákaznickou linku*))  zdarma mohou zákazníci využívat písemnou nebo internetovou komunikaci Osvědčený standard…  nastaveno standardně pro všechny zákazníky, odpovídá letošní produktové řadě  v ceně je zahrnuta veškerá komunikace s obsluhou Zákaznických center, pracovníky Zákaznické linky ČEZ, prostřednictvím internetu i písemné korespondence Poradíme vám, jak uspořit...  navíc 15 Kč měsíčně  je produktovou řadou určenou pro náročnější zákazníky  součástí je rozšířené poradenství například ohledně vhodných tarifů, energetických úspor, při výběru vhodných spotřebičů do domácnosti nebo způsobu zateplení atd. *) Jen pokud jsme tyto kontakty nevyvolali sami Zdroj: Skupina ČEZ

13 12 … VZNIK BURZY A ZAVEDENÍ KONTINUÁLNÍHO OBCHODOVÁNÍ UMOŽNILI ROZŠÍŘIT NAŠI NABÍDKU O DALŠÍ NOVÉ PRODUKTY KVARTÁL  Nabídka této produktové řady je rozsahem i úrovní obsluhy odpovídající produktové řadě Comfort  Roční cena produktů je nahrazena cenou stanovovanou měsíčně, a to na základě měsíčního forwardu burzy  Měsíčně není vyhlašována cena konkrétního produktu, ale index v procentech, který vyjadřuje odchylku od klasické ceny uvedené v ročním ceníku  Nabídka této produktové řady je rozsahem i úrovní obsluhy odpovídající produktové řadě Comfort  Roční cena produktů je nahrazena cenou stanovovanou kvartálně, a to na základě kvartálního forwardu burzy  Kvartálně není vyhlašována cena konkrétního produktu, ale index v procentech, který vyjadřuje odchylku od klasické ceny uvedené v ročním ceníku MĚSÍC Zdroj: Skupina ČEZ

14 13 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?  Legislativní oblast  Trhy s elektřinou  Naplňování strategie Skupiny ČEZ  Spotřeba a její pokrytí  Aktivity Skupiny ČEZ v oblasti enviromentální agendy

15 14 Provedené transformační kroky:  Vytvoření 10 nových společností  Více než 60 velkých transakcí (outsourcing, vklad, spojení)  Transferován majetek v hodnotě cca 77 mld. Kč  Převedeno více než 6 500 zaměstnanců  Nastaveny potřebné informační systémy  Přesunuta relevantní zákaznická data ČEZ POKRAČUJE V NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY I POTÉ, KDY BYL V ROCE 2007 UKONČEN PROJEKT „VIZE 2008“, PROTOŽE BYLY JIŽ NAPLNĚNY JEHO CÍLE, … SČE STE SME VČE ČEZ Měření ČEZ Obnovitelné zdroje ČEZ Zákaznické služby ČEZData ČEZ Prodej ČEZnet ČEZ Distribuční služby ČEZ Logistika ZČE ČEZ Distribuce ČEZ Správa majetku  Celá Skupina transformována a integrována  Unbundling  Efektivní zlepšení  Minimalizace rizik spojených s transformací  Definice a zavedení nejlepší praxe ČEZ Centrála Základní aktivity Podpůrné funkce Minoritní aktivity ČEZ REDC 1 DISCO 1 Projekt Vize 2008 2004 2008 Zdroj: Skupina ČEZ

16 15 … VYHLÁŠENÍM PROGRAMU EFEKTIVITA SE SEDMI KLÍČOVÝMI PROJEKTY, KTERÝ NÁM PŘINESE DALŠÍ ÚSPORY IniciativaCíle Transformace ICT Řídit poptávku po ICT a zavést efektivní model řízení ICT ve Skupině. Zajistit nákladově efektivní fungování interních poskytovatelů ICT služeb. Štíhlá firma Do r. 2010 optimalizovat režijní výdaje Skupiny ČEZ o 1 mld. Kč, zvláště na centrále ČEZ. Zákazník Do r. 2009 zařadit Skupinu ČEZ mezi společnosti s nejlepšími zákaznickými službami v ČR. Nejlepší praxe v distribuci Do r. 2012 zefektivnit procesy a činnosti v asset managementu, provozu a údržbě na úroveň vyspělých energetických společností. Integrace zahraničních majetkových účastí Do r. 2012 plně začlenit zahraniční majetkové účasti do struktur Skupiny ČEZ, optimalizovat procesy řízení. Bezpečně 15 TERA ETE Do roku 2010 zvýšit disponibilitu ETE na 15TWh a posunout bezpeč. ukazatele do první čtvrtiny světových jaderných el. 16 TERA EDU Od r. 2013 dosáhnout roční výroby 16 TWh – zvýšit instal. výkon, zkrátit dobu odstávek. Udržet bezpeč. ukazatele v prvních 20% svět. jader. elektráren. Zdroj: Skupina ČEZ

17 16 NAPLŇOVÁNÍ NAŠÍ VIZE BYLO NAPLŇOVÁNO I VE STRATEGICKÉM PILÍŘI „ZAHRANIČNÍ EXPANZE“… Maďarsko, Slovensko - Aliance s MOL  ČEZ, a.s., podepsal smlouvu o spolupráci a strategické alianci s přední maďarskou energetickou společností MOL Turecko  zahájena exkluzivní jednání o spolupráci v tureckém energetickém sektoru se společností Akenerji Elektrik Üretim, jedničkou mezi nezávislými výrobci elektřiny Rumunsko  Cernavodă - Společnost Nuclearelectrica akceptovala nabídku ČEZ, a. s., v tendru na partnerství dostavby 3. a 4. bloku JE Cernavodă; probíhají jednání o investičním kontraktu  Borzeşti, Galaţi - ČEZ, a.s., se úspěšně kvalifikoval do tendrů na strategického partnera Bulharsko  tři distribuční společnosti se sloučily do jedné – Elektrorazpredelenie Stolično  byla podána nezávazná nabídka v tendru na strategické partnerství v projektu dostavby jaderné elektrárny v Belene Rusko  zvažujeme účast v tendru na podíl v energetické společnosti TGK-4 Zdroj: Skupina ČEZ

18 17 … A „OBNOVA ZDROJŮ“ Elektrárna Tušimice – komplexní obnova  15. září 2007 byly ukončeny demontážní a demoliční práce k uvolnění prostor pro nová zařízení na blocích 23 a 24  probíhá stavební připravenost a byla zahájena montáž nového zařízení na kotelně, odsíření a pomocných provozech  do plného provozu bude elektrárna spuštěna v roce 2010 Elektrárna Prunéřov – komplexní obnova  schválena komplexní obnova tří bloků o výkonu 3 x 250 MW  probíhá zpracování koncepčního projektu a dokumentace pro proces EIA  do plného provozu bude elektrárna spuštěna v roce 2013 Elektrárna Ledvice – nový zdroj 660 MW  podepsána smlouva na generální dodávku se společností ŠKODA PRAHA Invest, s.r.o.  podepsány první kontrakty na dodávku kotle od ALSTOM a turbíny od ŠKODA POWER  do plného provozu bude elektrárna spuštěna v roce 2013 Zdroj: Skupina ČEZ

19 18 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?  Legislativní oblast  Trhy s elektřinou  Naplňování strategie Skupiny ČEZ  Spotřeba a její pokrytí  Aktivity Skupiny ČEZ v oblasti enviromentální agendy

20 19 SPOTŘEBA ELEKTŘINY VE III. ČTVRTLETÍ POTVRDILA SVŮJ MEZIROČNÍ ROSTOUCÍ TREND, VÝROBA ZŮSTÁVÁ NA REKORDNÍCH OBJEMECH … Spotřeba v ČR (klimaticky přepočtena) TWh Výroba z vlastních zdrojů ČEZ, a. s. (brutto) TWh 43,36 43,76 43,85 -1,4% 43,22  Výroba jaderných elektráren přesáhla o 9,5 % loňský objem za III. čtvrtletí a v ročním očekávání je na úrovni roku 2006  Vyšší meziroční spotřeba počínaje II. čtvrtletím pravděpodobně do konce roku dorovná její výpadek způsobený teplou zimou  Celková očekávaná výroba za rok 2007 přesahuje loňský rekord o 3,1 TWh Spotřeba v ČR TWh I.-III. Q 2006 I.-III. Q 2007 I.-III. Q 2006 I.-III. Q 2007 +0,9% 93,0 % +17,6 % -46,8 % -6,5 % 47,8 46,0 100,9 % 48,2 +4,6 % 99,1 % Uhelné elektrárny Jaderné elektrárny Obnovitelné zdroje 102,4 % 24,3 28,6 28,0 19,9 18,6 18,8 1,8 1,0 0 10 20 30 40 50 I.-III. kv. 2006I.-III. kv. 2007 Skutečnost I.-III. kv. 2007 Rozpočet Uhelné elektrárnyJaderné elektrárnyObnovitelné zdroje Zdroj: Skupina ČEZ; ERÚ – přepočet na teplotní normál dle modelu ČEZ

21 20 … A PŘEDBĚŽNÉ CELOROČNÍ VÝSLEDKY NETTO SPOTŘEBY V ČR ZA ROK 2007 POTVRZUJÍ TRVALE ROSTOUCÍ SPOTŘEBU, …  očekávaná netto spotřeba je 59,7 TWh při meziročním růstu +0,5 % (i přes teplou zimu)  po očištění o vliv teploty je očekávaná netto spotřeba 60,2 TWh při meziročním růstu +1,5 % Zdroj: Skupina ČEZ; ERÚ

22 21 jaderná energie  žádné palivo není ideální z hlediska všech kritérií  je potřeba najít vhodný mix hnědé/ černé uhlí plyn voda biomasa vítr VýhodaNevýhodaCharakteristika  ekonomické, stabilita dodávek  politicky kontroverzní, výstavba kapitálově náročná  vhodné na základní zatížení  ekonomické, stabilita dodávek  vysoké emise CO 2  vhodné na základní zatížení  flexibilita výroby, nízké emise  ekonomická (a potenciálně politická) závislost na zdrojích plynu; vysoké náklady  výhodný na vykrytí výkyvů (např. balancování větrných elektráren)  ekologická  výstavba velkých vodních elektráren ekologicky kontroverzní  omezený potenciál  minimální emise a politicky přijatelná  logistická a skladovací náročnost limituje velikost elektráren na biomasu  doplňkový, ale nejistý zdroj, dlouhodobě neověřený  nulové emise  ovlivnění krajinného rázu a nestabilita dodávek  nutné pokrytí instalované kapacity flexibilním zdrojem … KTEROU BUDE POTŘEBA V DLOUHODOBÉ PERSPEKTIVĚ POKRÝT NOVÝMI ZDROJI Zdroj: Skupina ČEZ

23 22 CO DŮLEŽITÉHO SE ZA POSLEDNÍ ROK STALO?  Legislativní oblast  Trhy s elektřinou  Naplňování strategie Skupiny ČEZ  Spotřeba a její pokrytí  Aktivity Skupiny ČEZ v oblasti enviromentální agendy

24 23  rozvoj hydroenergetiky pouze v oblasti MVE* (do 10 MW výkonu)  potenciál pro novou výstavbu do 0,5 TWh ročně  obměna starých technologií – potenciál zvýšení účinností o 10-20% – přínos: 0,1 TWh ročně vodní energie  odhadovaný větrný potenciál je 600 - 1000 MW**  předpokládané časově nepredikovatelné využití: 15-25% větrná energie  orientační rozloha využitelné půdy: 500 000 ha (17% z celkové orné půdy v ČR)  chybí dostatečná motivace pro pěstitele biomasy  jsou zapotřebí pravidla podpory pěstování a legislativní úpravy biomasa 0,6 3,0 - 4,54,4 -7,3 TWh Celkový dodatečný potenciál TWh za rok 0,8 - 2,2 * MVE – malé vodní elektrárny ** Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie; plány investorů PŘESTOŽE OBNOVITELNÉ ZDROJE V ČR VYCHÁZÍ Z PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK A JEJICH POTENCIÁL K ZAJIŠTĚNÍ BUDOUCÍ SPOTŘEBY ELEKTŘINY NENÍ POSTAČUJÍCÍ, … potenciál OZE celkem: Zdroj: Skupina ČEZ

25 24 akční plán snižování emisí CO 2 Skupiny ČEZ ztrojnásobit roční výrobu z obnovitelných zdrojů z 1,7 TWh na 5,1 TWh snížit intenzitu emisí skleníkových plynů Skupiny ČEZ v rámci ČR o 15% z 0,55 t/MWh na 0,47 t/MWh přispět ke splnění národního cíle ČR snížení energetické náročnosti o 23 TWh/ročně uspořit 30 milionů tun CO 2 financováním projektů na snižování skleníkových plynů mimo ČR … SKUPINA ČEZ S OBNOVITELNÝMI ZDROJI POČÍTÁ A TY SE STALY JEDNÍM Z PILÍŘŮ JEJÍHO AKČNÍHO PLÁNU SNÍŽOVÁNÍ EMISÍ CO 2 Zdroj: Skupina ČEZ

26 25 KROMĚ TOHO SKUPINA ČEZ ZAČALA VYUŽÍVAT TAKÉ MOŽNOSTI JI/CDM PROGRAMU …  Do roku 2012 může Skupina ČEZ importovat do EU ETS přibližně 21 mil CER creditů z JI/CDM projektů  Doposud ČEZ nakontrahoval více než 10 mil. of kreditů s dodávkou v období 2008-2012  Přímo prostřednictvím CDM projektů Příklad: větrná farma nebo projekty na biomasu v Číně  Nákupem na sekundárním trhu JI (Joint Implementation), CDM (Clean Development Mechanism) – mechanizmus Kyotského protokolu, který umožňuje investice do projektů na redukci škodlivých plynů a jejich import do ETS pro využití namísto přidělených CO 2 povolenek Následující kroky ve vývoji JI/CDM programu y ČEZ: přímé investice do projektů  Importem minimálně 10 mil. CER kreditů do roku 2012  Aktuální zaměření zahrnuje projekty s objemem > 15 mil. CO 2 kreditů  Očekávané složení: > 70 % energetické projekty (obnovitelné zdroje, důlní plyn, úspory energie) Očekávané geografické složení JI/CDM portfolio přímých investic Central and Eastern Europe Asia (mainly China) Others Zdroj: Skupina ČEZ

27 26 … A NA NEJNOVĚJŠÍ TRENDY NÍZKOEMISNÍ VÝROBY ENERGIE Z FOSILNÍCH PALIV SKUPINA ČEZ REAGUJE AKTIVITAMI V OBLASTIˇCCS CCS = technologie v intenzivní fázi vývoje pro průmyslovou aplikaci (energetika)  Výzkumné programy EC, program 10-12 demonstračních jednotek v EU, kooperace výrobců a utilit, státní podpory (UK, Holandsko, USA,..)  Zaměření vývoje  snížení nákladů (CAPEX + OPEX), kvantifikace ukládacích kapacit  Velká komplexita  integrální spojení energetiky + chemického provozu + geologie Aktivity ČEZ: Komplexní sledování a vyhodnocování CCS (důvod = systematizace informací, existuje množství alternativních směrů ve vývoji)  Účast v celoevropské technologické platformě (ETP-ZEP)  Účast v Greenhouse Gas R&D Programme při Mezinárodní energetické agentuře  Účast v pracovních skupinách na CCS – Eurelectric, VGB,..  Bilaterální a multilaterální spolupráce utilit (konsorcium 6 utilit v Polsku pro vyhodnocení zplyňování; RWE,..) Aktivity směřující k možným budoucím aplikacím ve výrobním portfoliu Skupiny ČEZ (důvod = umožnění optimálního nasazení v případě výhodnosti)  Příprava demonstračních jednotek v ČR (proveditelnost) – 2 alternativy  Hodonín (pouze málokapacitní separační jednotka)  Nový zdroj 660 MWe (zajištění „capture-ready“)  Možnosti financování demo jednotek (AAUs viz další slidy)  Spolupráce s výrobci technologií (Mitsubushi Heavy Industries)  Charakterizace ukládacích kapacit v ČR (smlouvy o spolupráci s MND, a.s. a Českou geologickou službou) a ve střední./ východní Evropě Zdroj: Skupina ČEZ

28 SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 29-30. leden 2008 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh


Stáhnout ppt "SOUČASNÝ STAV ELEKTROENERGETIKY ČR, REGIONU I EU Z POHLEDU SKUPINY ČEZ 29-30. leden 2008 – Jelenovská JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh."

Podobné prezentace


Reklamy Google