Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kdo jsem? aneb poznej slavnou osobnost 1. Arabská říše Jsem sjednotitel Arabů, prorok islámu. Narodil jsem se v Mekce, začal jsem šířit učení o jediném.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kdo jsem? aneb poznej slavnou osobnost 1. Arabská říše Jsem sjednotitel Arabů, prorok islámu. Narodil jsem se v Mekce, začal jsem šířit učení o jediném."— Transkript prezentace:

1

2 Kdo jsem? aneb poznej slavnou osobnost

3 1. Arabská říše Jsem sjednotitel Arabů, prorok islámu. Narodil jsem se v Mekce, začal jsem šířit učení o jediném bohu – Alláhovi, roku 622 jsem byl přinucen odejít z Mekky do Medíny. Roku 623 jsem zemřel. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Mohammed_MichelBaudier.jpg

4 2. Byzantská říše Panoval jsem v 6. století. Jako moudrý panovník jsem vydal Soubor občanského práva. V Konstantinopoli jsem nechal postavit velkolepý chrám Hagia Sofia. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Meister_von_San_Vitale_in_Ravenna.jpg/443px-Meister_von_San_Vitale_in_Ravenna.jpg

5 3. Počátky českých dějin Jsem francký kupec. Sjednotil jsem Slovany v roce 623 v boji proti Avarům a založil jsem na území Čech, Moravy a záp. Slovenska kmenový svaz. Má vláda trvala 35 let. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/S%C3%A1mova_%C5%99%C3%AD%C5%A1e.png/601px-S%C3%A1mova_%C5%99%C3%AD%C5%A1e.png

6 4. Svatá říše římská Jsem zakladatelem této říše (r. 962). K mým zásluhám patří i vítězná bitva s Maďary na řece Lechu v roce 955. Zavedl jsem povinnost korunovační jízdy do Říma. Říši tvořilo Německo, severní a střední Itálie a české země. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Ota1_kronika.jpg/1 70px-Ota1_kronika.jpg

7 5. Velká Morava Jsem kníže panující na konci 9. století po Mojmírovi I. Roku 863 jsem povolal prostřednictvím byzantského císaře bratry Cyrila a Metoděje. Ti vytvořili na Velké Moravě hlaholici a jazyk staroslověnštinu. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Prince _Rastislav.JPG/250px-Prince_Rastislav.JPG

8 6. Počátky českého státu Mojí babičkou byla kněžna Ludmila, matkou Drahomíra. Roku 935 jsem byl zavražděn ve Staré Boleslavi bratrem Boleslavem I. Přijal jsem křesťanství, jsem patron české země. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Coin-20-Kc- reverse.jpg/602px-Coin-20-Kc-reverse.jpg

9 7. Počátky českého státu Jsem český kníže přezdívaný Pobožný, vládl jsem do r. 999. Mám zásluhu na založení biskupství v Praze v r. 973. Za mé vlády došlo k vyvraždění Slavníkovců v Libici nad Cidlinou a to r. 995. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Boleslav-II-Bohemian.jpg

10 8. První přemyslovští králové Jsem první Přemyslovec s titulem král, který jsem ale nezískal dědičně. Stalo se tak roku 1085. Titul mi udělil císař za pomoc v boji proti papeži. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/VratislavII.JPG

11 9. Český stát dědičným královstvím Císař Fridrich II. mi dědičně udělil titul král. Bylo to r. 1212 prostřednictvím Zlaté buly sicilské. Znakem českého království se stal stříbrný lev v červeném poli. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Premek%2 82%29.jpg/170px-Premek%282%29.jpg

12 10. Český stát dědičným královstvím Mým otcem byl Přemysl Otakar II., král železný a zlatý. Já jsem rozšířil těžbu stříbra v Kutné Hoře, dal razit r. 1300 pražské groše a spojil tři koruny – českou, polskou a uherskou. Mou druhou manželkou byla Eliška Rejčka. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Vaclav2_thur ocz.jpg/514px-Vaclav2_thurocz.jpg

13 11. Lucemburkové na českém trůně Můj otec Jan se ujal vlády v roce 1310. S matkou Eliškou Přemyslovnou nevedl poklidný rodinný život. Mým nástupcem byl syn Václav IV. V roce 1348 jsem založil 1. universitu ve střední Evropě. Víš, kdo jsem? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Jan_Vil %C3%ADmek_-_Karel_IV.jpg

14 12. Husitské války Jsem husitský vojevůdce, zeman, jeden z hejtmanů ve městě Tábor. Vedl jsem husitská vojska v bitvách na Vítkově a u Havlíčkova Brodu. R. 1424 jsem při obléhání Přibyslavi zemřel. Kdo jsem? http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Jan_Vil%C3%ADmek_- _Jan_%C5%BDi%C5%BEka_z_Trocnova.jpg/478px-Jan_Vil%C3%ADmek_- _Jan_%C5%BDi%C5%BEka_z_Trocnova.jpg

15 13. Království dvojího lidu Nejsem z královského rodu,ale byl jsem zvolen r. 1458 králem. Usiloval jsem o vytvoření mírového svazu evropských panovníků proti Turkům. Matyáš Korvín proti mně vedl křížovou výpravu vyhlášenou papežem. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Pod%C4%9Bbrad.jpg

16 14. Český stát za vlády Jagellonců Můj syn a nástupce zemřel r. 1526 u Moháče v boji proti Turkům. Kutnohorským smírem jsem ukončil náboženské nepokoje. Mé jméno nese sál na Pražském hradě ve stylu pozdní gotiky. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Pra%C5%BEsk%C3% BD_hrad%2C_Vladislavsk%C3%BD_s%C3%A1l_03.jpg/800px- Pra%C5%BEsk%C3%BD_hrad%2C_Vladislavsk%C3%BD_s%C3%A1l_03.jpg

17 15. Stoletá válka Za stoleté války jsem byla Angličany upálena.To mělo za následek ještě větší odpor Francouzů. Vedla jsem vojskou Francie r. 1429 při obléhání města Orleáns. Přezdívali mi Panna orleánská. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Joan_of_ar c_miniature_graded.jpg/254px-Joan_of_arc_miniature_graded.jpg

18 16. Tatarské, turecké a jiné výboje Jsem turecký sultán.Podařilo se mi roku 1453 dobýt hlavní město byzantské říše Konstantinopolis. Potom došlo k jeho přejmenování na Istanbul. Mé vojsko čítalo v bitvě s křižáky 150 000 mužů. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Ge ntile_Bellini_003.jpg/220px-Gentile_Bellini_003.jpg

19 17. Zámořské objevy Jsem italský mořeplavec ve službách Španělska. 1492 jsem doplul do oblasti Karibiku a vstoupil na pevninu – ostrov San Salvador. Díky mně získalo Španělsko ohromné bohatství v zámoří. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Christopher_Col umbus.PNG/225px-Christopher_Columbus.PNG

20 18. Hospodářské a společenské změny v Evropě v 16. století Jsem německý měšťan. Můj vynález knihtisku měl dalekosáhlý význam pro rozvoj vzdělanosti. Tisk byl mnohem rychlejší a levnější. První kniha byla vytištěna r.1445. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Buchdrucker- 1568.png/461px-Buchdrucker-1568.png

21 19. Civilizace Asie, Afriky a Ameriky R. 1519 jsem se vypravil ze Španělska k břehům Mexika. Dobyl jsem díky střelným zbraním aztécké území. Roku 1521 to bylo město Tenochtitlan. Mám na svědomí vyvražďování domorodého obyvatelstva. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Hernan_F ernando_Cortes.jpg/220px-Hernan_Fernando_Cortes.jpg

22 20. Italská renesance a humanismus Jsem ztělesněním ideálu všestranného renesančního člověka. Moji fresku Poslední večeře znají všichni. Jako inženýr jsem navrhl tank, ponorku či první kalkulačku. Zemřel jsem r. 1519. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Leonardo_da_Vi nci_-_Self-Portrait_-_WGA12798.jpg/225px-Leonardo_da_Vinci_-_Self- Portrait_-_WGA12798.jpg

23 21. Italská renesance Jsem italský sochař, architekt a malíř. Sochu David ve Florencii nikomu nemusím představovat. Další chloubou je výzdoba Sixtinské kaple ve Vatikánu. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Michelangelo01.jpg

24 22. Reformace Jsem německý kazatel. R. 1517 jsem přibil na vrata chrámu ve Wittenbergu 95 tezí. Kritizuji katolickou církev, odpustky, způsob života církve. Bibli jsem přeložil do němčiny. Mým duchovním kolegou byl Jan Kalvín. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Martin_Luther_by_L ucas_Cranach_der_%C3%84ltere.jpeg/220px- Martin_Luther_by_Lucas_Cranach_der_%C3%84ltere.jpeg

25 23. Protireformace Jsem Španěl. Založil jsem jezuitský řád zvaný též Tovaryšstvo Ježíšovo. Byl schválen papežskou bulou roku 1540. Měl šířit katolictví, vzdělávat a vychovávat. V Praze bylo naší kolejí Klementinum. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Ignatius_Loyola.jpg

26 24. Boj Nizozemí za svobodu Jsem španělský král od roku 1556. V Nizozemí jsem rozpoutal tvrdý teror prostřednictvím vévody z Alby. Můj otec byl Karel V. Získal jsem i Portugalsko. Po mé smrti zůstalo Španělsko zchudlé. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2d/Portrait_of_ Philip_II_of_Spain_by_Sofonisba_Anguissola_-_002b.jpg/250px- Portrait_of_Philip_II_of_Spain_by_Sofonisba_Anguissola_-_002b.jpg

27 25. Počátky absolutistické monarchie v Anglii Vládl jsem v první polovině 16. století. Vyhlásil jsem novou, anglikánskou církev a oženil se po rozvodu s Annou Boleynovou. Moje druhá dcera Alžběta byla velmi slavná. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Henry8 England.jpg/200px-Henry8England.jpg

28 26. České země za vlády Habsburků Sídlím v Praze, ne ve Vídni. R. 1609 jsem vydal Majestát, kde povoluji svobodnou volbu náboženství i pro poddané. Miluji alchymii a astronomii. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Hans_von_Aa chen_003.jpg/200px-Hans_von_Aachen_003.jpg

29 27. České stavovské povstání Jsem „učitel národů“, autor knihy Didaktika,Orbis pictus, Labyrint světa a ráj srdce atd. Po bitvě na Bílé hoře a po vydání Obnoveného zřízení zemského jsem odešel do polského Lešna. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Johan_amos _comenius_1592-1671.jpg/225px-Johan_amos_comenius_1592- 1671.jpg

30 28. Třicetiletá válka Jsem český šlechtic, vojevůdce ve službách Habsburků. V Čechách vlastním velké panství na Frýdlantsku. V Chebu jsem byl r. 1634 zavražděn. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Albrecht_von _waldstein.jpg/220px-Albrecht_von_waldstein.jpg

31 Řešení úkolu: 1. Mohamed 2. Justinián I. 3. Sámo 4. Ota I. 5. Rastislav 6. Svatý Václav 7. Boleslav II. 8. Vratislav II. 9. Přemysl Otakar I. 10. Václav II. 11. Karel IV. 12. Jan Žižka 13. Jiří z Poděbrad 14. Vladislav II. Jagellonský 15. Jana z Arku 16. Mehmed II. 17. Kryštof Kolumbus 18. Johannes Guttenberg 19. Hernan Cortes 20. Leonardo da Vinci 21. Michelangelo 22. Martin Luther 23. Ignác z Loyoly 24. Filip II. 25. Jindřich VIII. Tudor 26. Rudolf II. 27. J. A. Komenský 28. Albrecht z Valdštejna


Stáhnout ppt "Kdo jsem? aneb poznej slavnou osobnost 1. Arabská říše Jsem sjednotitel Arabů, prorok islámu. Narodil jsem se v Mekce, začal jsem šířit učení o jediném."

Podobné prezentace


Reklamy Google