Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

aneb poznej slavnou osobnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "aneb poznej slavnou osobnost"— Transkript prezentace:

1 aneb poznej slavnou osobnost
Kdo jsem? aneb poznej slavnou osobnost

2 1. Arabská říše Jsem sjednotitel Arabů, prorok islámu. Narodil jsem se v Mekce, začal jsem šířit učení o jediném bohu – Alláhovi, roku 622 jsem byl přinucen odejít z Mekky do Medíny. Roku 623 jsem zemřel.

3 2. Byzantská říše Panoval jsem v 6. století. Jako moudrý panovník jsem vydal Soubor občanského práva. V Konstantinopoli jsem nechal postavit velkolepý chrám Hagia Sofia.

4 3. Počátky českých dějin Jsem francký kupec. Sjednotil jsem Slovany v roce 623 v boji proti Avarům a založil jsem na území Čech, Moravy a záp. Slovenska kmenový svaz. Má vláda trvala 35 let.

5 4. Svatá říše římská Jsem zakladatelem této říše (r. 962). K mým zásluhám patří i vítězná bitva s Maďary na řece Lechu v roce 955. Zavedl jsem povinnost korunovační jízdy do Říma. Říši tvořilo Německo, severní a střední Itálie a české země.

6 5. Velká Morava Jsem kníže panující na konci 9. století po Mojmírovi I. Roku 863 jsem povolal prostřednictvím byzantského císaře bratry Cyrila a Metoděje. Ti vytvořili na Velké Moravě hlaholici a jazyk staroslověnštinu.

7 6. Počátky českého státu Mojí babičkou byla kněžna Ludmila, matkou Drahomíra. Roku 935 jsem byl zavražděn ve Staré Boleslavi bratrem Boleslavem I. Přijal jsem křesťanství, jsem patron české země.

8 7. Počátky českého státu Jsem český kníže přezdívaný Pobožný, vládl jsem do r Mám zásluhu na založení biskupství v Praze v r. 973. Za mé vlády došlo k vyvraždění Slavníkovců v Libici nad Cidlinou a to r. 995.

9 8. První přemyslovští králové
Jsem první Přemyslovec s titulem král, který jsem ale nezískal dědičně. Stalo se tak roku 1085. Titul mi udělil císař za pomoc v boji proti papeži.

10 9. Český stát dědičným královstvím
Císař Fridrich II. mi dědičně udělil titul král. Bylo to r prostřednictvím Zlaté buly sicilské. Znakem českého království se stal stříbrný lev v červeném poli.

11 10. Český stát dědičným královstvím
Mým otcem byl Přemysl Otakar II., král železný a zlatý. Já jsem rozšířil těžbu stříbra v Kutné Hoře, dal razit r pražské groše a spojil tři koruny – českou, polskou a uherskou. Mou druhou manželkou byla Eliška Rejčka.

12 11. Lucemburkové na českém trůně
Můj otec Jan se ujal vlády v roce S matkou Eliškou Přemyslovnou nevedl poklidný rodinný život. Mým nástupcem byl syn Václav IV. V roce 1348 jsem založil 1. universitu ve střední Evropě. Víš, kdo jsem?

13 12. Husitské války Jsem husitský vojevůdce, zeman, jeden z hejtmanů ve městě Tábor. Vedl jsem husitská vojska v bitvách na Vítkově a u Havlíčkova Brodu. R jsem při obléhání Přibyslavi zemřel. Kdo jsem?

14 13. Království dvojího lidu
Nejsem z královského rodu,ale byl jsem zvolen r králem. Usiloval jsem o vytvoření mírového svazu evropských panovníků proti Turkům. Matyáš Korvín proti mně vedl křížovou výpravu vyhlášenou papežem.

15 14. Český stát za vlády Jagellonců
Můj syn a nástupce zemřel r u Moháče v boji proti Turkům. Kutnohorským smírem jsem ukončil náboženské nepokoje. Mé jméno nese sál na Pražském hradě ve stylu pozdní gotiky.

16 15. Stoletá válka Za stoleté války jsem byla Angličany upálena.To mělo za následek ještě větší odpor Francouzů. Vedla jsem vojskou Francie r při obléhání města Orleáns. Přezdívali mi Panna orleánská.

17 16. Tatarské, turecké a jiné výboje
Jsem turecký sultán.Podařilo se mi roku 1453 dobýt hlavní město byzantské říše Konstantinopolis. Potom došlo k jeho přejmenování na Istanbul. Mé vojsko čítalo v bitvě s křižáky mužů.

18 17. Zámořské objevy Jsem italský mořeplavec ve službách Španělska.
1492 jsem doplul do oblasti Karibiku a vstoupil na pevninu –ostrov San Salvador. Díky mně získalo Španělsko ohromné bohatství v zámoří.

19 18. Hospodářské a společenské změny v Evropě v 16. století
Jsem německý měšťan. Můj vynález knihtisku měl dalekosáhlý význam pro rozvoj vzdělanosti. Tisk byl mnohem rychlejší a levnější. První kniha byla vytištěna r.1445.

20 19. Civilizace Asie, Afriky a Ameriky
R jsem se vypravil ze Španělska k břehům Mexika. Dobyl jsem díky střelným zbraním aztécké území. Roku 1521 to bylo město Tenochtitlan. Mám na svědomí vyvražďování domorodého obyvatelstva.

21 20. Italská renesance a humanismus
Jsem ztělesněním ideálu všestranného renesančního člověka. Moji fresku Poslední večeře znají všichni. Jako inženýr jsem navrhl tank, ponorku či první kalkulačku. Zemřel jsem r

22 21. Italská renesance Jsem italský sochař, architekt a malíř. Sochu David ve Florencii nikomu nemusím představovat. Další chloubou je výzdoba Sixtinské kaple ve Vatikánu.

23 22. Reformace Jsem německý kazatel. R jsem přibil na vrata chrámu ve Wittenbergu 95 tezí. Kritizuji katolickou církev, odpustky, způsob života církve. Bibli jsem přeložil do němčiny. Mým duchovním kolegou byl Jan Kalvín.

24 23. Protireformace Jsem Španěl. Založil jsem jezuitský řád zvaný též Tovaryšstvo Ježíšovo. Byl schválen papežskou bulou roku 1540. Měl šířit katolictví, vzdělávat a vychovávat. V Praze bylo naší kolejí Klementinum.

25 24. Boj Nizozemí za svobodu
Jsem španělský král od roku 1556. V Nizozemí jsem rozpoutal tvrdý teror prostřednictvím vévody z Alby. Můj otec byl Karel V. Získal jsem i Portugalsko. Po mé smrti zůstalo Španělsko zchudlé.

26 25. Počátky absolutistické monarchie v Anglii
Vládl jsem v první polovině 16. století. Vyhlásil jsem novou, anglikánskou církev a oženil se po rozvodu s Annou Boleynovou. Moje druhá dcera Alžběta byla velmi slavná.

27 26. České země za vlády Habsburků
Sídlím v Praze, ne ve Vídni. R jsem vydal Majestát, kde povoluji svobodnou volbu náboženství i pro poddané. Miluji alchymii a astronomii.

28 27. České stavovské povstání
Jsem „učitel národů“, autor knihy Didaktika,Orbis pictus, Labyrint světa a ráj srdce atd. Po bitvě na Bílé hoře a po vydání Obnoveného zřízení zemského jsem odešel do polského Lešna.

29 28. Třicetiletá válka Jsem český šlechtic, vojevůdce ve službách Habsburků. V Čechách vlastním velké panství na Frýdlantsku. V Chebu jsem byl r zavražděn.

30 Řešení úkolu: 15. Jana z Arku 1. Mohamed 16. Mehmed II.
17. Kryštof Kolumbus 18. Johannes Guttenberg 19. Hernan Cortes 20. Leonardo da Vinci 21. Michelangelo 22. Martin Luther 23. Ignác z Loyoly 24. Filip II. 25. Jindřich VIII. Tudor 26. Rudolf II. 27. J. A. Komenský 28. Albrecht z Valdštejna 1. Mohamed 2. Justinián I. 3. Sámo 4. Ota I. 5. Rastislav 6. Svatý Václav 7. Boleslav II. 8. Vratislav II. 9. Přemysl Otakar I. 10. Václav II. 11. Karel IV. 12. Jan Žižka 13. Jiří z Poděbrad 14. Vladislav II. Jagellonský


Stáhnout ppt "aneb poznej slavnou osobnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google