Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakování středověku a raného novověku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakování středověku a raného novověku"— Transkript prezentace:

1 Opakování středověku a raného novověku

2 L R A K E IV. U R L F D O II. U L V D K Í JAGELLONSKÝ
Vyřeš přesmyčky: jména českých králů L R A K E IV. U R L F D O II. U L V D K Í JAGELLONSKÝ JAN U E C L K R S B M U Ý Á C V V A L II.

3 V JAKÉM ROCE SE ODEHRÁVÁ UDÁLOST? Co mistr Jan Hus nejvíce kritizoval?

4 Uveď název kapitoly, ke které se vztahuje obrázek
Uveď název kapitoly, ke které se vztahuje obrázek. Jak se jmenuje španělská královna, která stála r u zrodu Španělska?

5 SEŘAĎ UDÁLOSTI CHRONOLOGICKY.
RUDOLFŮV MAJESTÁT BITVA NA BÍLÉ HOŘE OBNOVENÉ ZŘÍZENÍ ZEMSKÉ NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ POPRAVA ČESKÝCH PÁNŮ SEŘAĎ UDÁLOSTI CHRONOLOGICKY.

6 Rozhodni, o koho se jedná:
J. Kalvín J. Á. Komenský Rozhodni, o koho se jedná: Žil v Ženevě, odešel do exilu do polského Lešna, napsal dílo Orbis pictus, tvrdil, že smyslem života je práce a podnikání, měl své stoupence v Nizozemí a ve Švýcarsku, byl biskupem Jednoty bratrské, „učitel národů“, tvrdil, že osud je předurčen, zreformoval školskou soustavu v Anglii a v Uhrách

7 Doplň k letopočtům klíčovou událost.
1212 1306 1434 1526 1648 Doplň k letopočtům klíčovou událost.

8 Který panovník spojil pod svou nadvládou tyto země?

9 Jezuitská kolej v Olomouci
Co je na obrázku? Pražský hrad Jezuitská kolej v Olomouci Žatecká radnice

10 i-k-iz-c- d-f- -es-r-c- k-nf-s-a-e p- -te-t-n-i -u-a k-l-ch h-g-n- -i
d-s-te- Vylušti pojmy.

11 Kdo je to? zemřel u Přibyslavi pocházel z Trocnova
zemřel v bitvě u Lipan bojoval u Domažlic

12 Anna Jagellonská byla manželkou:
a/ Matyáše b/ Ferdinanda I. Habsburského c/ Fridricha Falckého

13 Následující události lze rozdělit do dvou skupin, poznáš, do kterých a proč? knihtisk a jeho zdokonalení, vystoupení M. Luthera, vyvražďování Inků a Aztéků, ohrazování půdy rolníků v Anglii, kritika odpustků, bartolomějská noc ve Francii, vystoupení Johanky z Arku, Koperníkovy objevy, poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí r. 1621, zavraždění sv. Václava bratrem Boleslavem, odchod Komenského ze země, gézové v Nizozemí

14 Přemýšlej a uveď: K jaké společenské třídě patřil tento muž, v jakém století žil, jak se živil, kde žil, čím se proslavil, jaký byl jeho oděv, zvyky…?

15 Vyjmenuj druhy náboženství
v Evropě v 16. století, použij mapku v učebnici.

16 Řešení: Karel, Rudolf, Ludvík, Lucemburský, Václav
1415, prodej odpustků objevení Ameriky, Isabela Kastilská nástup Habsburků na č. trůn, Rudolfův Majestát, poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí, Obnovené zřízení zemské J. Kalvín: žil v Ženevě, tvrdil, že smyslem života je práce a podnikání, měl své stoupence v Nizozemí a ve Švýcarsku, tvrdil, že osud je předurčen 1212 – Zlatá bula sicilská, 1306 – vymření Přemyslovců, 1436 – bitva u Lipan, 1526 – Habsburkové na č. trůně, 1648 – konec třicetileté války Karel IV. Jezuitská kolej v Olomouci inkvizice, defenestrace, konfiskace, protestanti, bula, kalich, hugenoti, desátek Jan Žižka, Prokop Holý Ferdinanda I. Habsburského kladné (např. Koperníkovy objevy) a záporné (např. bartolomějská noc ve Francii) události v dějinách Šlechtic, 15. století, gotický oděv, bojovník v křížové výpravě, kterou proti němu vyhlásil papež, žil na Starém městě pražském atd. utrakvismus, kalvinismus, katolictví, islám, pravoslavné, luteranismus


Stáhnout ppt "Opakování středověku a raného novověku"

Podobné prezentace


Reklamy Google