Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. ročník Novověk ZŠ Rajhrad Autor: Bc. Pavla Procházková Odborné vedení: PaedDr. Zdeněk Motlíček 2011/2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. ročník Novověk ZŠ Rajhrad Autor: Bc. Pavla Procházková Odborné vedení: PaedDr. Zdeněk Motlíček 2011/2012."— Transkript prezentace:

1 8. ročník Novověk ZŠ Rajhrad Autor: Bc. Pavla Procházková Odborné vedení: PaedDr. Zdeněk Motlíček 2011/2012

2 Revoluce 1848 v habsburské monarchii: 1)Česká petice: -shromáždění lidu ve Svatováclavských lázních v Praze -11.3.1848 -zde byla sestavena petice a zaslána císaři -větší míra samosprávy -zrovnoprávnění češtiny a němčiny -zrušení poddanství a roboty -svoboda tisku, shromažďování a náboženství mapa habsburské monarchie 1848

3 Česká petice Praha 1848 František Ladislav Rieger – člen Svatováclavského výboru Karel Havlíček Borovský – člen Svatováclavského výboru František Palacký – člen Svatováclavského výboru

4 -kabinetní list: -duben 1848 -odpověď císaře -pouze mlhavé sliby F erdinand I.(V.) - Dobrotivý - císař podobizna císaře Ferdinanda V. Dobrotivého manželka Marie Anna Savojská

5 Císařův kabinetní list - 8. dubna 1848 1) Národnost česká budiž položena za základ tak, že se česká řeč ve všech větvích státní správy a veřejného vyučování s řečí německou v úplnou rovnost staví. 2) K prvnímu Českému sněmu, který se co nejdříve vypíše, buďtež povoláni všickni stavové země. Shromáždění toto budiž sestaveno ze zástupců národu, zvolených na základě takovém, aby skrze ně všecky důležitosti zemské rovnou měrou byly opatřeny a co možná nejvíce občanů mohlo voliti i voleno býti: ono má míti právo o všech věcech zemských raditi se a rozhodovati. (...) K volení zástupců národních má na venku právo každý občan, který platí daň, po městech pak každý měšťan... 3) Zřízení odpovědných nejvyšších ouřadů pro království České v Praze s rozšířeným okresem činnosti povoluje se. 4) Žádost o spojení zemí: České, Moravské a Slezské pod jednou nejvyšší správou v Praze a se sněmem společným má býti předmětem rokování na sněmu Našich říší nejprve příštím... 5) (...) Svobodné vykonávání všech náboženství křesťanských, jakož i židovského vedle víry katolické, kteráž se co církev státní udržuje, povoluje se. 7) Žádosti o svobodu tisku jest již vyhověno patentem od 15. března... 9) Od nynějška mají v Čechách všickni ouřadové veřejní a všecky soudy obsazeny býti jedině osobami obojí řeči zemské mocnými.

6 2)Revoluce ve Vídni: -13.3.1848 -Ferdinand I. slíbil vydání ústavy -musel odstoupit kníže Metternich Klemens Wenzel von Metternich Ferdinand I. Dobrotivý Vídeň 13.3.1848

7 3)Revoluce v Uhrách: -15.3.1848 -Uhry chtěly získat částečnou samostatnost -svá práva žádali i Slováci, Srbové, Chorvati, Rumuni -revoluce v Uhrách byla potlačena za pomoci carské armády revoluce v Uhrách byla bouřlivější Kossuth Lajos – představitel radikálních politiků v Uhrách

8 4)Slovanský sjezd v Praze: -červen 1848 -sjezd Slovanů v habsburské říši -Palacký a další představitelé byli pro zachování monarchie -měla být však státem rovnoprávných národů Svatodušní mše na Koňském trhu v Praze 12. června 1848 Slovanský sjezd

9 Účastníci sjezdu : Předseda sjezdu Fr. Palacký Michail Alexandrovič Bakunin – ruský revolucionář Na uskutečnění sjezdu se významně podílel K.H. Borovský

10 5)Postoj císaře: -od března do června 1848 získával čas, aby mohl revoluce potlačit Ferdinand I. Dobrotivý

11 6)Pražské červnové povstání: -slovanský sjezd byl přerušen boji mezi studenty a armádou -12.6.1848 u Koňského trhu -Praha byla obklíčena vojskem generála Windischgrätze -barikády v Praze -do povstání se zapojili studenti, dělníci a představitelé radikální politiky -umírnění politici se od revoluce distancovali (Palacký) -povstání bylo potlačeno v Praze vyrostlo několik barikád Alfred Kandidus Ferdinand Windischgrätz

12 František Palacký Josef Václav FričKarel Sabina bratři Grégrové Osobnosti povstání

13 7)Výsledky revoluce 1848 u nás: -zrušení poddanství a roboty -září 1848 -císařem se stal František Josef I. -1848-1916 -manželka Sissi -byl obnoven absolutismus -Alexandr Bach -situace u nás byla po roce 1848 mírnější než před revolucí František Josef I. Alexandr Bach

14 Rodina Františka Josefa I. František Josef I. Alžběta Bavorská – císařovna Sissi František Karel – otec Franze Žofie Bavorská - matka bratři František Josef I., Karel Ludvik, Ludvík Viktore, Maxmilián

15 Císařovna Sissi zámek Possenhofen – rodné sídlo Alžběty Bavorské Nené – sestra Sissi císařovna Sissi rodiče Sissi Císařovna Sissi

16 Děti Alžběty Bavorské portrét korunního prince Rudolfa – sebevražda ve 30-ti letech dcera Žofie – zemřela ve 2 letech druhorozená dcera Gisela poslední dítě Sissi- Marie Valerie

17 8)Májové spiknutí: -poslední pokus o revoluční změny -květen 1849 -potlačeno Josef Václav Frič Karel Sabina Karel Sladkovský Emanuel Arnold Bakunin účastníci spiknutí

18 Zápis: 1)Česká petice: -shromáždění lidu ve Svatováclavských lázních v Praze -11.3.1848 -zde byla sestavena petice a zaslána císaři -větší míra samosprávy -zrovnoprávnění češtiny a němčiny -zrušení poddanství a roboty -svoboda tisku, shromažďování a náboženství -kabinetní list: -duben 1848 -odpověď císaře -pouze mlhavé sliby 2)Revoluce ve Vídni: -13.3.1848 -Ferdinand I. slíbil vydání ústavy -musel odstoupit kníže Metternich

19 3)Revoluce v Uhrách: -15.3.1848 -Uhry chtěly získat částečnou samostatnost -svá práva žádali i Slováci, Srbové, Chorvati, Rumuni -revoluce v Uhrách byla potlčena za pomoci carské armády 4)Slovanský sjezd v Praze: -červen 1848 -sjezd Slovanů v habsburské říši -Palacký a další představitelé byli pro zachování monarchie -měla být však státem rovnoprávných národů 5)Postoj císaře: -od března do června 1848 získával čas, aby mohl revoluce potlačit 6)Pražské červnové povstání: -slovanský sjezd byl přerušen boji mezi studenty a armádou -12.6.1848 u Koňského trhu -Praha byla obklíčena vojskem generála Windischgrätze -barikády v Praze -do povstání se zapojili studenti, dělníci a představitelé radikální politiky -umírnění politici se od revoluce distancovali (Palacký) -povstání bylo potlačeno

20 7)Výsledky revoluce 1848 u nás: -zrušení poddanství a roboty -Září 1848 -císařem se stal František Josef I. -1848-1916 -manželka Sisi -byl obnoven absolutismus -Alexandr Bach -situace u nás byla po roce 1848 mírnější než před revolucí 8)Májové spiknutí: -poslední pokus o revoluční změny -květen 1849 -potlačeno

21 Opakování: Co obsahuje česká petice? Jak na ni reagoval císař? Kdy vypukly revoluce ve Vídni a v Uhrách? Kdo se účastnil slovanského sjezdu v Praze? Jak proběhlo červnové povstání v Praze? Jaké byly revoluce 1848 u nás? Otázky pro mladé historiky: Proč se carská armáda podílela na potlačování revoluce v Uhrách?

22 Test – kdo nebo co je na obrázku? císařovna Sissi František Palacký Klemens von Metternich Ferdinand I. (V.) - Dobrotivý K. H. BorovskýJosef Václav Frič Karel Sabinakorunní princ Rudolf

23 Odkazy: 1)http://www.radio.cz/cz/rubrika/historie/1848-dalsi-ceska-osudova- osmickahttp://www.radio.cz/cz/rubrika/historie/1848-dalsi-ceska-osudova- osmicka 2)http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ladislav_Riegerhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ladislav_Rieger 3)http://cs.wikisource.org/wiki/Autor:Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Boro vsk%C3%BDhttp://cs.wikisource.org/wiki/Autor:Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Boro vsk%C3%BD 4)http://leccos.com/index.php/clanky/kabinetni-list-8-4-1848http://leccos.com/index.php/clanky/kabinetni-list-8-4-1848 5)http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/ferdinand-v-dobrotivy- a-umeni-jeho-doby--1067427http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/ferdinand-v-dobrotivy- a-umeni-jeho-doby--1067427 6)http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Anna_Karol%C3%ADna_Pia_Savojsk% C3%A1http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Anna_Karol%C3%ADna_Pia_Savojsk% C3%A1 7)http://atanova-zasuvka.blog.cz/1004/proc-cesi-nenavideli-knizete- metternichahttp://atanova-zasuvka.blog.cz/1004/proc-cesi-nenavideli-knizete- metternicha 8)http://www.radio.cz/cz/rubrika/Kalendarium/kalendarium-2008-10-18http://www.radio.cz/cz/rubrika/Kalendarium/kalendarium-2008-10-18 9)http://auktora.de/auction_details.php?auction_id=6007http://auktora.de/auction_details.php?auction_id=6007 10)http://jaroslaw.blog.cz/1102/prvni-atentat-na-cisare-a-krale-frantiska- josefa-i-dne-18-unora-1853-ve-vidnihttp://jaroslaw.blog.cz/1102/prvni-atentat-na-cisare-a-krale-frantiska- josefa-i-dne-18-unora-1853-ve-vidni 11)http://cs.wikipedia.org/wiki/Lajos_Kossuthhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Lajos_Kossuth 12)http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BDhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BD 13)http://www.svornost.com/2010/06/prazske-cervnove-povstani-12- cervna-1848/http://www.svornost.com/2010/06/prazske-cervnove-povstani-12- cervna-1848/ 14)http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc= 106743http://www.cojeco.cz/index.php?s_term=&s_lang=2&detail=1&id_desc= 106743

24 15)http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_V%C3%A1clav_Fri%C4%8Dhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_V%C3%A1clav_Fri%C4%8D 16)http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Sabinahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Sabina 17)http://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Gr%C3%A9grhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Gr%C3%A9gr 18)http://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Gr%C3%A9grhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Gr%C3%A9gr 19)http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Josef_I.http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Josef_I 20)http://www.crg.cz/sekce/historie/referaty/19-stoleti/bach.htmhttp://www.crg.cz/sekce/historie/referaty/19-stoleti/bach.htm 21)http://franzferdinand.cz/cz/Frantisek-Josef-I./IV./http://franzferdinand.cz/cz/Frantisek-Josef-I./IV./ 22)http://silent-forces.blog.cz/1008/sissi-mlada-cisarovnahttp://silent-forces.blog.cz/1008/sissi-mlada-cisarovna 23)http://www.kerkyra.cz/page43_2.htmhttp://www.kerkyra.cz/page43_2.htm 24)http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Karel_Habsbursko- Lotrinsk%C3%BDhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Karel_Habsbursko- Lotrinsk%C3%BD 25)http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDofie_Frederika_Bavorsk%C3%A1http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDofie_Frederika_Bavorsk%C3%A1 26)http://cs.wikipedia.org/wiki/Gisela_Habsbursko-Lotrinsk%C3%A1http://cs.wikipedia.org/wiki/Gisela_Habsbursko-Lotrinsk%C3%A1 27)http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Valerie_Habsbursko- Lotrinsk%C3%A1http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Valerie_Habsbursko- Lotrinsk%C3%A1 28)http://cs.wikipedia.org/wiki/Maxmili%C3%A1n_I._Mexick%C3%BDhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Maxmili%C3%A1n_I._Mexick%C3%BD


Stáhnout ppt "8. ročník Novověk ZŠ Rajhrad Autor: Bc. Pavla Procházková Odborné vedení: PaedDr. Zdeněk Motlíček 2011/2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google