Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. ročník Novověk ZŠ Rajhrad Autor: Bc. Pavla Procházková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. ročník Novověk ZŠ Rajhrad Autor: Bc. Pavla Procházková"— Transkript prezentace:

1 8. ročník Novověk ZŠ Rajhrad Autor: Bc. Pavla Procházková
Odborné vedení: PaedDr. Zdeněk Motlíček 2011/2012

2 mapa habsburské monarchie 1848
Revoluce 1848 v habsburské monarchii: Česká petice: shromáždění lidu ve Svatováclavských lázních v Praze zde byla sestavena petice a zaslána císaři větší míra samosprávy zrovnoprávnění češtiny a němčiny zrušení poddanství a roboty svoboda tisku, shromažďování a náboženství mapa habsburské monarchie 1848

3 František Palacký – člen Svatováclavského výboru
Česká petice Praha 1848 František Palacký – člen Svatováclavského výboru František Ladislav Rieger – člen Svatováclavského výboru Karel Havlíček Borovský – člen Svatováclavského výboru

4 podobizna císaře Ferdinanda V. Dobrotivého
kabinetní list: duben 1848 odpověď císaře pouze mlhavé sliby Ferdinand I.(V.) -Dobrotivý - císař manželka Marie Anna Savojská podobizna císaře Ferdinanda V. Dobrotivého

5 Císařův kabinetní list - 8. dubna 1848
1) Národnost česká budiž položena za základ tak, že se česká řeč ve všech větvích státní správy a veřejného vyučování s řečí německou v úplnou rovnost staví. 2) K prvnímu Českému sněmu, který se co nejdříve vypíše, buďtež povoláni všickni stavové země. Shromáždění toto budiž sestaveno ze zástupců národu, zvolených na základě takovém, aby skrze ně všecky důležitosti zemské rovnou měrou byly opatřeny a co možná nejvíce občanů mohlo voliti i voleno býti: ono má míti právo o všech věcech zemských raditi se a rozhodovati. (...) K volení zástupců národních má na venku právo každý občan, který platí daň, po městech pak každý měšťan... 3) Zřízení odpovědných nejvyšších ouřadů pro království České v Praze s rozšířeným okresem činnosti povoluje se. 4) Žádost o spojení zemí: České, Moravské a Slezské pod jednou nejvyšší správou v Praze a se sněmem společným má býti předmětem rokování na sněmu Našich říší nejprve příštím... 5) (...) Svobodné vykonávání všech náboženství křesťanských, jakož i židovského vedle víry katolické, kteráž se co církev státní udržuje, povoluje se. 7) Žádosti o svobodu tisku jest již vyhověno patentem od 15. března... 9) Od nynějška mají v Čechách všickni ouřadové veřejní a všecky soudy obsazeny býti jedině osobami obojí řeči zemské mocnými.

6 Revoluce ve Vídni: 13.3.1848 Ferdinand I. slíbil vydání ústavy
musel odstoupit kníže Metternich Ferdinand I. Dobrotivý Vídeň Klemens Wenzel von Metternich

7 Revoluce v Uhrách: 15.3.1848 Uhry chtěly získat částečnou samostatnost
svá práva žádali i Slováci, Srbové, Chorvati, Rumuni revoluce v Uhrách byla potlačena za pomoci carské armády Kossuth Lajos – představitel radikálních politiků v Uhrách revoluce v Uhrách byla bouřlivější

8 Svatodušní mše na Koňském trhu v Praze 12. června 1848
Slovanský sjezd v Praze: červen 1848 sjezd Slovanů v habsburské říši Palacký a další představitelé byli pro zachování monarchie měla být však státem rovnoprávných národů Svatodušní mše na Koňském trhu v Praze 12. června 1848 Slovanský sjezd

9 Účastníci sjezdu: Na uskutečnění sjezdu se významně podílel K.H. Borovský Michail Alexandrovič Bakunin – ruský revolucionář Předseda sjezdu Fr. Palacký

10 Postoj císaře: od března do června 1848 získával čas, aby mohl revoluce potlačit Ferdinand I. Dobrotivý

11 Pražské červnové povstání:
slovanský sjezd byl přerušen boji mezi studenty a armádou u Koňského trhu Praha byla obklíčena vojskem generála Windischgrätze barikády v Praze do povstání se zapojili studenti, dělníci a představitelé radikální politiky umírnění politici se od revoluce distancovali (Palacký) povstání bylo potlačeno v Praze vyrostlo několik barikád Alfred Kandidus Ferdinand Windischgrätz

12 Osobnosti povstání Josef Václav Frič Karel Sabina František Palacký
bratři Grégrové

13 Výsledky revoluce 1848 u nás:
zrušení poddanství a roboty září 1848 císařem se stal František Josef I. manželka Sissi byl obnoven absolutismus Alexandr Bach situace u nás byla po roce 1848 mírnější než před revolucí František Josef I. Alexandr Bach

14 Rodina Františka Josefa I.
František Karel – otec Franze František Josef I. Alžběta Bavorská – císařovna Sissi bratři František Josef I., Karel Ludvik, Ludvík Viktore, Maxmilián Žofie Bavorská - matka

15 zámek Possenhofen – rodné sídlo Alžběty Bavorské
Císařovna Sissi Císařovna Sissi Nené – sestra Sissi rodiče Sissi zámek Possenhofen – rodné sídlo Alžběty Bavorské císařovna Sissi

16 Děti Alžběty Bavorské druhorozená dcera Gisela
dcera Žofie – zemřela ve 2 letech portrét korunního prince Rudolfa – sebevražda ve 30-ti letech poslední dítě Sissi- Marie Valerie

17 Májové spiknutí: poslední pokus o revoluční změny květen 1849
potlačeno Bakunin Karel Sladkovský Karel Sabina Emanuel Arnold Josef Václav Frič účastníci spiknutí

18 Zápis: Česká petice: shromáždění lidu ve Svatováclavských lázních v
Praze zde byla sestavena petice a zaslána císaři větší míra samosprávy zrovnoprávnění češtiny a němčiny zrušení poddanství a roboty svoboda tisku, shromažďování a náboženství kabinetní list: duben 1848 odpověď císaře pouze mlhavé sliby Revoluce ve Vídni: Ferdinand I. slíbil vydání ústavy musel odstoupit kníže Metternich

19 Revoluce v Uhrách: Uhry chtěly získat částečnou samostatnost svá práva žádali i Slováci, Srbové, Chorvati, Rumuni revoluce v Uhrách byla potlčena za pomoci carské armády Slovanský sjezd v Praze: červen 1848 sjezd Slovanů v habsburské říši Palacký a další představitelé byli pro zachování monarchie měla být však státem rovnoprávných národů Postoj císaře: od března do června 1848 získával čas, aby mohl revoluce potlačit Pražské červnové povstání: slovanský sjezd byl přerušen boji mezi studenty a armádou u Koňského trhu Praha byla obklíčena vojskem generála Windischgrätze barikády v Praze do povstání se zapojili studenti, dělníci a představitelé radikální politiky umírnění politici se od revoluce distancovali (Palacký) povstání bylo potlačeno

20 Výsledky revoluce 1848 u nás:
zrušení poddanství a roboty Září 1848 císařem se stal František Josef I. manželka Sisi byl obnoven absolutismus Alexandr Bach situace u nás byla po roce 1848 mírnější než před revolucí Májové spiknutí: poslední pokus o revoluční změny květen 1849 potlačeno

21 Otázky pro mladé historiky:
Opakování: Co obsahuje česká petice? Jak na ni reagoval císař? Kdy vypukly revoluce ve Vídni a v Uhrách? Kdo se účastnil slovanského sjezdu v Praze? Jak proběhlo červnové povstání v Praze? Jaké byly revoluce 1848 u nás? Otázky pro mladé historiky: Proč se carská armáda podílela na potlačování revoluce v Uhrách?

22 Test – kdo nebo co je na obrázku?
císařovna Sissi František Palacký Klemens von Metternich Ferdinand I. (V.) - Dobrotivý K. H. Borovský Josef Václav Frič korunní princ Rudolf Karel Sabina

23 Odkazy:

24


Stáhnout ppt "8. ročník Novověk ZŠ Rajhrad Autor: Bc. Pavla Procházková"

Podobné prezentace


Reklamy Google