Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_03_prezentace Název materiálu:Slovosled v němčině Anotace:Výklad učiva o německém slovosledu pro začátečníky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_03_prezentace Název materiálu:Slovosled v němčině Anotace:Výklad učiva o německém slovosledu pro začátečníky."— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_03_prezentace Název materiálu:Slovosled v němčině Anotace:Výklad učiva o německém slovosledu pro začátečníky s úkoly na procvičení a upevnění látky. Očekávaný výstup:Žáci tvoří jednoduché věty s různými typy slovosledů. Klíčová slova:věta oznamovací, tázací Metodika: Podklad pro výklad učiva Obor:29-54-H/01 Cukrář, 66-51-H/01 Prodavač, 65-51-H/01 Kuchař-číšník Ročník:1. Autor:Mgr. Věra Hladíková Zpracováno dne:11. 10. 2012 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Slovosled

3 Věta oznamovací Přísudek je vždy na druhé pozici ve větě, tedy je druhým větným členem ve větě. Přísudek je vždy na druhé pozici ve větě, tedy je druhým větným členem ve větě. Ich koche gern. Ich koche gern. Die Mutter arbeitet in Prag. Die Mutter arbeitet in Prag. Im Sommer schwimmen alle. Im Sommer schwimmen alle. Am Donnerstag habt ihr Mathe. Am Donnerstag habt ihr Mathe. Frau Forelle kommt aus Deutschland. Frau Forelle kommt aus Deutschland.

4 Věta tázací (w-otázka) otázky začínající tázacím slovem na w- mají přísudek také na 2. pozici. otázky začínající tázacím slovem na w- mají přísudek také na 2. pozici. tázací slova: was, warum, wann, wo, wie, wer, woher… tázací slova: was, warum, wann, wo, wie, wer, woher… Wo wohnst du? Wo wohnst du? Woher kommt er? Woher kommt er? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Was machst du gern? Was machst du gern? Wer lernt Deutsch? Wer lernt Deutsch?

5 Doplň správné tázací slovo ……… wohnen Sie, Frau Siebenschein? ……… wohnen Sie, Frau Siebenschein? …….. machst du gern? …….. machst du gern? …….. kommt er? …….. kommt er? ……… wohnst du? ……… wohnst du? ……… heißt deine Mutter? ……… heißt deine Mutter? ……… lernt sie nicht Deutsch? ……… lernt sie nicht Deutsch? ……… beginnt der Film? ……… beginnt der Film?

6 Řešení WO wohnen Sie, Frau Siebenschein? WO wohnen Sie, Frau Siebenschein? WAS machst du gern? WAS machst du gern? WOHER kommt er? WOHER kommt er? WO wohnst du? WO wohnst du? WIE heißt deine Mutter? WIE heißt deine Mutter? WARUM lernt sie nicht Deutsch? WARUM lernt sie nicht Deutsch? WANN beginnt der Film? WANN beginnt der Film?

7 Věta tázací Věty tázací, které nezačínají tázacími slovy na w- mají přísudek na prvním místě. Věty tázací, které nezačínají tázacími slovy na w- mají přísudek na prvním místě. Kochst du gern? Kochst du gern? Wohnt er in Prag? Wohnt er in Prag? Studieren Sie Deutsch? Studieren Sie Deutsch? Malt er ein Bild? Malt er ein Bild? Bist du jung? Bist du jung?

8 Cvičení: Z následujících slov vytvoř věty. Eva-heiße-ich-Müller. Eva-heiße-ich-Müller. im-Sommer-Kinder-die-schwimmen. im-Sommer-Kinder-die-schwimmen. Tag-ich-aus-Deutschland-komme-guten. Tag-ich-aus-Deutschland-komme-guten. alt-Sie-sind-wie? alt-Sie-sind-wie? ich-nicht-ich-dick-bin-bin-schlank. ich-nicht-ich-dick-bin-bin-schlank. keinen-habe-Bruder-ich. keinen-habe-Bruder-ich. Schmidt-Frau-woher-kommt? Schmidt-Frau-woher-kommt?

9 Cvičení: Z následujících slov vytvoř věty. - řešení Ich heiße Eva Müller. Ich heiße Eva Müller. Im Sommer schwimmen die Kinder. Die Kinder schwimmen im Sommer. Im Sommer schwimmen die Kinder. Die Kinder schwimmen im Sommer. Guten Tag, ich komme aus Deutschland. Guten Tag, ich komme aus Deutschland. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Ich bin nicht dick, ich bin schlank./Ich bin nicht schlank, ich bin dick. Ich bin nicht dick, ich bin schlank./Ich bin nicht schlank, ich bin dick. Ich habe keinen Bruder. Ich habe keinen Bruder. Woher kommt Frau Schmidt? Woher kommt Frau Schmidt?

10 Kontrolní otázky ? Přísudek je ve větě oznamovací na………… místě. ? Věta tázací vždy začíná………………. nebo……….. ? Přísudek na 2. místě ve větě je u věty oznamovací a …………………

11 Oprav slovosled Wohne ich in Berlin. Wohne ich in Berlin. Den Bruder ich habe. Den Bruder ich habe. Bist du schlank? Bist du schlank? Koche ich heute die Suppe. Koche ich heute die Suppe. Was ich mache gern? Was ich mache gern? Wo sie wohnen? Wo sie wohnen? Nein, ich nicht gern koche. Nein, ich nicht gern koche.

12 Řešení Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. Ich habe den Bruder. Ich habe den Bruder. Bist du schlank? Bist du schlank? Heute koche ich die Suppe. / Ich koche heute die Suppe. Heute koche ich die Suppe. / Ich koche heute die Suppe. Was mache ich gern? Was mache ich gern? Wo wohnen sie? Wo wohnen sie? Nein, ich koche nicht gern. Nein, ich koche nicht gern.


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_03_prezentace Název materiálu:Slovosled v němčině Anotace:Výklad učiva o německém slovosledu pro začátečníky."

Podobné prezentace


Reklamy Google