Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lucemburské velkovévodství Autor: Mgr. Zdeněk Kříž Geografie Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lucemburské velkovévodství Autor: Mgr. Zdeněk Kříž Geografie Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488."— Transkript prezentace:

1 Lucemburské velkovévodství Autor: Mgr. Zdeněk Kříž Geografie Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488

2 21.5.2013 Obsah Lucembursko Údaje Dějiny Geografie Obyvatelstvo Politika a ekonomika Otázky a úkoly Použité zdroje

3 21.5.2013 Lucembursko Lucembursko, oficiálně Velkovévodství lucemburské je malý západoevropský vnitrozemský stát sousedící s Belgií, Německem a Francií. Má kolem půl milionu obyvatel, většinou římskokatolického vyznání. Země je zakládajícím členem Beneluxu, NATO, Evropské unie, OECD a hlavní a největší město Lucemburk je sídlem mnoha jejich institucí. V současnosti je od roku 2000 velkovévodou Henri I. de Luxembourg (česky Jindřich I. Lucemburský). obrázek

4 21.5.2013 Údaje Rozloha: 2 586 km² Počet obyvatel: 491 000 Hlavní město: Lucemburk Státní zřízení: velkovévodství Úřední jazyk: lucemburština, němčina, francouzština Měna: euro obrázek-vlajka

5 Dějiny Dějiny samostatného Lucemburska počínají vznikem lucemburského hradu. Okolo hradu postupně vznikalo středověké město, jež se stalo střediskem nevelkého, leč svou polohou nikoliv nepodstatného panství. Lucemburské hrabství vzniklo roku 963 a na vévodství bylo povýšeno roku 1354 Karlem IV. Ten byl zároveň českým králem. Na český trůn se Lucemburkové dostali v roce 1310, kdy se Jan Lucemburský oženil s Eliškou Přemyslovnou. Po dlouhém období nadvlády jiných zemí získalo Lucemburské velkovévodství samostatnost v 19. století. 21.5.2013 Obrázek-Karel IV.

6 Geografie Lucembursko se dělí na dvě dost odlišné části: Oesling – část na severu tvoří přibližně třetinu území státu. Průměrná nadmořská výška této oblasti je 400–500 m n. m. a nejvyšším vrcholem je současně nejvyšší hora celého velkovévodství Kneiff (560 m n. m.). Krajina je tvořena náhorní rovinou rozdělenou koryty řek, jako jsou Saner, Clerf nebo Wiltz. Velká část oblasti je pokryta lesy, v okolí řek se nacházejí bažiny a rašeliniště. Gutland – kopcovitá krajina zaujímá střední a jižní část státu. Průměrná nadmořská výška se pohybuje mezi 250–300 m n. m. Krajina je tvořena pískovci, vápenci a dolomity, jsou zde také bohatá naleziště rud. Zdejší půda je úrodná, zejména u řeky Mosely, kde se nachází rozsáhlé vinice. 21.5.2013

7 Obyvatelstvo Složení obyvatelstva je velmi pestré, což je dáno vysokou životní úrovní, nízkou nezaměstnaností, a dalšími faktory. Lucemburčané tvoří nejpočetnější etnikum. Hlavně slévárenský průmysl do země v minulosti přilákal mnoho Portugalců a Italů, kteří dnes tvoří významnou menšinu v zemi. Dalšími menšinami jsou Francouzi a Němci. Další menšiny pocházejí ze států Evropské unie a ze zbytku světa. Od pěti let je v zemi povinná předškolní docházka. Školní docházku musí děti plnit od šesti do patnácti let a vyučování probíhá vícejazyčně. Vysokou školu studují Lucemburčané v zahraničí, především v Belgii a ve Francii. Lucemburčané jsou první na světě ve spotřebě vína a šestí ve spotřebě piva. 21.5.2013

8 Politika Lucembursko je podle ústavy z roku 1868 dědičnou konstituční monarchií. Hlavou státu je velkovévoda; země je jediným velkovévodstvím na světě. Pravomocemi velkovévody je svolávat a rozpouštět parlament, podle výsledků voleb jmenovat vládu a doživotní členy Státní rady, schvalovat zákony a také má právo veta. Občané starší osmnácti let mají povinnost účastnit se voleb vlády. Ekonomika Lucembursko má jedno z nejvyšších HDP na hlavu v celém světě. Příčinou této vysoce nadprůměrné hodnoty je, že asi třetinu pracovních sil tvoří příslušníci okolních států, kteří do Lucemburska dojíždějí a nejsou tudíž do obyvatelstva započítáni. Zemědělství je zastoupeno pouze 0,5 procenty v celkovém HDP. Služby naopak tvoří přes 80 %: v Lucembursku sídlí přes 200 bank. Důležitá je též průmyslová výroba, hlavně průmysl slévárenský, který je ale v celkovém úpadku. 21.5.2013

9 Otázky a úkoly 1.Jaké jsou úřední jazyky v Lucembursku? 2.Jaké je státní zřízení Lucemburska? Je ve světě časté? 3. Na jaké dvě části se Lucembursko z pohledu geografie dělí? 4.Je povinné účastnit se voleb vlády (od 18ti let)? 5.Jaká je příčina nadprůměrné hodnoty HDP v Lucembursku? 21.5.2013

10 Použité zdroje Text: cs.wikipedia.org Obrázky: vykupto.cz cs.wikipedia.org PLUSKAL Miroslav, Jaromír DEMEK, Lubomír DVOŘÁK, Ivan LEPKA, Jiří MALÝ, Radoslav NOP a Vít VOŽENÍLEK. Geografie - regionální geografie světa pro střední školy 3. Praha: SPN, 1998. ISBN 80-85937-93-x Všechny objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí SW Microsoft Office nebo jsou vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Lucemburské velkovévodství Autor: Mgr. Zdeněk Kříž Geografie Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/34.0488."

Podobné prezentace


Reklamy Google