Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín SVĚTOVÉ JAZYKY A NÁRODY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín SVĚTOVÉ JAZYKY A NÁRODY."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín SVĚTOVÉ JAZYKY A NÁRODY

2 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0266 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_KvK_HZ_2OA_07 Autor Mgr. Kateřina Kočvarová Tematický celek Geografie obyvatelstva – světové jazyky a národy Ročník 2. r očník OA Datum tvorby 20. 12. 2012 Anotace Prezentace o světových jazycích a národech. Metodický pokyn Prezentace seznámí žáky s pojmy světový jazyk, národ, národnostní menšina, etnikum. Studenti používají Školní atlas dnešního světa.

3 SVĚTOVÉ JAZYKY = jazyk, kterým hovoří více jako 100 milionů lidí Kterým jazykem hovoří nejvíce obyvatel? čínština Uveďte příklady světových jazyků španělština, angličtina, bengálština, arabština, portugalština, japonština, němčina, indština, ruština,… Mapa jazyků států světa ŠADS str. 36-37 1.

4 Čínština 2.

5 Písma na světě 3.

6 Poznejte písmo a jazyk Все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. 人人生而自由,在尊嚴和平等權利。他們賦有理性和良心,並應在相互友愛精神 。 Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek. Alle mensen zijn vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn met verstand en geweten begiftigd, en zullen elkander in een geest van broederschap te bejegenen. يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

7 Jazykové rodiny skupiny jazyků mají společné nebo podobné některá slova a stejný slovotvorný základ živly, rodiče – matka, otec

8 Jazykové rodiny 4.

9 Indoevropská jazyková rodina indické íránské helénské jazyky albánština keltské jazyky románské jazyky slovanské jazyky germánské baltské jazyky arménština

10 5.

11 Poznejte jazyk a stát Republika ……… je primorska i podalpska država na jugu Srednje Evrope, koja se na zapadu graniči sa Italijom, na sjeveru s Austrijom, na sjeveroistoku s Mađarskom, na istoku i jugu s Hrvatskom, a na jugozapadu ima izlaz na Jadransko more.primorska podalpskadržavaSrednje Evrope ItalijomAustrijomMađarskomHrvatskomJadransko more Slovinsko

12 Ostatní jazykové rodiny Evropy uralské jazyky – ugrofinské (maďarština, estonština, laponština) altajská jazyková rodina – turečtina baskičtina, maltština

13 Další jazykové rodiny ve světě semitohamitská (arabština, hebrejština) kavkazská (gruzínština, abcházština) japonština, korejština

14 NÁRODY

15 Národ Pokuste se vysvětlit, co je to národ Pokuste se vysvětlit, co je to národ společenství lidí, které se hlásí ke stejné národnosti žijící na jednom místě, mající společnou historii a jazyk Co je to etnikum? souhrnné označení národů a kmenů Co je to menšina? část národa, která nemá vlastní stát nebo žije na území jiného státu

16 Kde žijí národnostní menšiny Kurdové Baskové Lužičtí Srbové Rómové Laponci Vlámové a Valoni Galicijci Katalánci

17 Národ podle OSN Podle usnesení OSN: Každý národ, který nemá dosud vlastní stát má právo si jej samostatně určit nebo se spojit s jinými národy do společného státu. Právo na vlastní stát ale nemají národy, které již vlastní stát mají a nemají ho národnostní menšiny.

18 Typy národů jazykový národ jazykový národ Pro který kontinent jsou jazykové národy typické? Pro který kontinent jsou jazykové národy typické? pro Evropu národ hovořící jedním společným jazykem ALE výjimky!!! ALE výjimky!!! územní národ územní národ národy mají společný jazyk nebo národ hovoří několika jazyky Uveďte příklady Uveďte příklady

19 Typy národů kmenové národy kmenové národy typické pro Afriku hovoří několika jazyky či dialekty národy na náboženském základě národy na náboženském základě Židé Židé národy jazykově- územního typu národy jazykově- územního typu většinou více národů, které se spojí pod jeden společný jazyk např. Indonésané např. Indonésané

20 Použité zdroje: 1. Školní atlas dnešního světa – digitální verze, TERRA, s.r.o. 2011 2. Čínština [on-line]. [cit. 20. 12. 2012]. Dostupné na: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/New-Map- Sinophone_World.PNG 3. Školní atlas dnešního světa – digitální verze, TERRA, s.r.o. 2011 4. Školní atlas dnešního světa – digitální verze, TERRA, s.r.o. 2011 5. Školní atlas dnešního světa – digitální verze, TERRA, s.r.o. 2011


Stáhnout ppt "Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín SVĚTOVÉ JAZYKY A NÁRODY."

Podobné prezentace


Reklamy Google