Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Zpracováno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Zpracováno."— Transkript prezentace:

1 Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro Třeboňsko", registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/02.0063

2 RYBNÍKY NA TŘEBOŇSKU Eliška Bakulová, 2. ročník Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 4. 2. 2012

3 Základní informace  Území v dávných dobách pokryto neproniknutelným příhraničním hvozdem  Přeměna krajiny za Vítkovců – založeny nové rybníky  Rybníkářství těžištěm hospodaření a obživy  Podnět Karla IV. k zakládání dalších rybníků (Dvořiště)  Zakládání rybničních soustav za Rožmberků a Krajířů  16. století = Zlatý rybníkářský věk

4 Základní informace  Dílo Štěpánka Netolického – Velký Tisí, Koclířov, Káňov, Opatovický r., Záblatský r., Horusický r., Zlatou stoka  Dílo Mikuláše Rutharda z Malešova – Staňkovský r., Hejtman  Dílo Jakuba Krčína z Jelčan – Svět, Rožmberk  Ničení rybníků za třicetileté války a doby Josefa I.  Obnova rybníků zásluhou Josefa Šusty  Rožmberská soustava v UNESCO

5 Význam rybníků  500 rybníků = 10 % rozlohy oblasti  Rozšíření mnoha společenstev a druhů díky rybníkům  Funkce rybníků: chov ryb, zadržování vody  Třeboňské rybníky chráněny jako mokřady mezinárodního významu (Ramsarská konvence)  Hnízdiště, potravní základna, tahová zastávka pro vodní ptáky

6 Poloha vybraných rybníků http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl

7 Rybník Rožmberk  GPS souřadnice: 49° 2' 44.275953" N, 14° 46' 41.9805908" E  Poloha: 2 km severně od města Třeboně http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl

8 Rybník Rožmberk  Rozloha vodní plochy: 489 ha  Největší český rybník („české moře“)  Vybudován: 1584 – 1590, Jakub Krčín z Jelčan  Současně založena Nová řeka  Původní rozloha větší než dnes (přes 1 000 ha)  Funkce: chov ryb, výroba elektrické energie

9

10 Horusický rybník  GPS souřadnice: 49° 9' 28.4740308" N, 14° 40' 28.7200928" E  Poloha: jihozápadně od Veselí nad Lužnicí http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl

11 Horusický rybník  Rozloha vodní plochy: 415 ha  Třetí největší rybník v Čechách  Vybudován: 1511 – 1512, Štěpánek Netolický  Na jeho místě dříve vesnice Oslov  Hnízdiště vodních ptáků (orel mořský)  Jeden z nejvýnosnějších rybníků  Ochrana rašelinišť: NPR Ruda, PR Horusická blata

12

13 Rybník Dvořiště  GPS souřadnice: 49° 3' 52.3131673" N, 14° 39' 49.7872925" E  Poloha: severozápadně od Třeboně u obce Smržov http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl

14 Rybník Dvořiště  Rozloha vodní plochy: 387 ha  Jeden z nejstarších českých rybníků  Dříve jezero přehrazené skalním prahem  Vybudován: 1363 – 1367, majitel lomnického panství  Roku 1582 zvětšen Jakubem Krčínem z Jelčan (jméno Věrný)  Funkce: chov ryb, rekreace  Kemp, loděnice pro jachtaře, chatová oblast  Výskyt mokřadních společenstev: PR Dvořiště

15

16 Rybník Velký Tisý  GPS souřadnice: 49° 3' 35.7112332" N, 14° 43' 8.4681702" E  Poloha: 10 km severoseverozápadně od Třeboně u obce Lomnice nad Lužnicí http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl

17 Rybník Velký Tisý  Rozloha vodní plochy: 313 ha  Velmi členité pobřeží, několik poloostrovů a ostrůvků  Vybudován: 1505, Štěpánek Netolický  Roku 1509 rozšířen Jakubem Krčínem z Jelčan  V blízkosti sádka Šaloun  Významná ornitologická rezervace Velký a Malý Tisý (husy, divoké kachny, orel mořský,…)

18

19 Záblatský rybník  GPS souřadnice: 49° 6' 25.90917" N, 14° 40' 21.3043213" E  Poloha: poblíž obce Záblatí http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl

20 Záblatský rybník  Rozloha vodní plochy: 305 ha  Vybudován: 1457 – 1479, Zdeněk ze Štrenberka  V letech 1513 – 1519 rozšířen Štěpánkem Netolickým; v letech 1580 – 1582 Jakubem Krčínem z Jelčan (jméno Oplatil)  Naháněn z rybníka Dvořiště a Zlaté Stoky

21

22 Staňkovský rybník  GPS souřadnice: 48° 58' 54.4593595" N, 14° 57' 51.5629578" E  Poloha: východní strana Třeboňska poblíž Chlumu u Třeboně http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl

23 Staňkovský rybník  Rozloha vodní plochy: 272 ha  Nejdelší rybník v jižních Čechách (dlouhý téměř 7 km)  Levý břeh tvoří hranice mezi Rakouskem a ČR  Vybudován: 1550, Mikuláš Ruthard z Malešova  Údolní přehrada na Koštěnickém potoce  Jezerní charakter, čistý, pro standardní chov kapra nevhodný  Funkce: rekreace, koupání → písčité pláže

24

25 Rybník Svět  GPS souřadnice: 48° 59' 44.541518" N, 14° 45' 7.4295044" E  Poloha: jižní okraj města Třeboně http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl

26 Rybník Svět  Rozloha vodní plochy: 201 ha  Vybudován: 1571 – 1574, Jakub Krčín z Jelčan  Při stavbě zatopeno Svinenské předměstí a Nové město (jméno Nevděk)  Nevděk rozdělen na Svět a Opatovický rybník  Funkce: chov ryb, rekreace  Závody ve veslování, vyhlídkové projížďky, naučná stezka Cesta kolem Světa

27

28 Rybník Koclířov  GPS souřadnice: 49° 4' 12.7597736" N, 14° 41' 42.2598267" E  Poloha: severozápadně od města Třeboň (mezi rybníky Dvořiště a Velký Tisý) http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl

29 Rybník Koclířov  Rozloha vodní plochy: 192 ha  Vybudován: 1491 – 1495, Štěpánek Netolický  Původně dělen na Starý a Nový  Roku 1516 rybník upraven Štěpánkem Netolickým do dnešní podoby  Uprostřed rybníka ostrůvek obývaný racky

30

31 Opatovický rybník  GPS souřadnice: 48° 58' 58.5151153" N, 14° 46' 12.6264954" E  Poloha: jižně od Třeboně (směrem na obec Domanín) http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl

32 Opatovický rybník  Rozloha vodní plochy: 165 ha  Vybudován: 1367 – zatopení vesnice Opatov  V letech 1510 – 1518 upraven Štěpánkem Netolickým  Funkce: chov ryb, omezeně rekreace  Roku 1707 založen Opatovický mlýn (dnes sídlo Mikrobiologického ústavu)  Autokemp, chatová oblast Doubí

33

34 Rybník Káňov  GPS souřadnice: 49° 2' 10.6527823" N, 14° 44' 39.3113708" E  Poloha: na sever od Třeboně (v těsné blízkosti rybníka Rožmberk) http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl

35 Rybník Káňov  Rozloha vodní plochy: 159 ha  Vybudován: 1515, Štěpánek Netolický  Rybník zvětšen Jakubem Krčínem z Jelčan a Mikulášem Ruthardem  Mělký, teplý rybník  Výpust tvořena neobvyklými výpustnými troubami z čediče, ústí do Rožmberka → musí se lovit až po vylovení Rožmberka  Jméno od slova káňata (označení pro racky)

36

37 Rybník Hejtman  GPS souřadnice: 48° 57' 51.5834205" N, 14° 56' 22.2647095" E  Poloha: v centru Chlumu u Třeboně http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl

38 Rybník Hejtman  Rozloha vodní plochy: 80 ha  Vybudován: 1554, Mikuláš Ruthard z Malešova  Funkce: rybaření, rekreace  Koupaliště s tobogánem, travnaté pláže, kempy, možnosti ubytování

39

40 ZdrojeZdroje Internet:  U Černého čápa [online]. 2008 [cit. 2011-11-27]. Příroda a okolí. Dostupné z WWW:  Třeboňský kapr [online]. 2009 [cit. 2011-11-27]. Třeboňsko. Dostupné z WWW:  Třeboňsko : Krajina a příroda [online]. 2005 - 2011 [cit. 2011-11-27]. Třeboňské rybníky. Dostupné z WWW:.  Turistik [online]. 2011 [cit. 2011-11-27]. Okres Jindřichův Hradec - Volný čas - Koupání. Dostupné z WWW:.  Wikipedie : Otevřená encyklopedie [online]. 2010 [cit. 2011-11-27]. Vodstvo okresu Jindřichův Hradec. Dostupné z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Vodstvo_okresu_Jind%C5%99ich%C5%AFv_Hradec http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Vodstvo_okresu_Jind%C5%99ich%C5%AFv_Hradec  Rybníky [online]. - [cit. 2011-11-27]. Rybníky a příroda na Třeboňsku. Dostupné z WWW: http://www.zamky-hrady.cz/7/rybniky.htm http://www.zamky-hrady.cz/7/rybniky.htm Kniha:  HULE, Miroslav. Rybníkářství na Třeboňsku : Historický průvodce. Třeboň : Carpio, 2000, 2003. 251 s)  DYKYJOVÁ, Dagmar. Třeboňsko : Příroda a člověk v krajině pětilisté růže. Třeboň : Caprio, 2000. 111 s. Jiné:  Dům přírody Třeboňska v Třeboni


Stáhnout ppt "Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Zpracováno."

Podobné prezentace


Reklamy Google