Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kroužkovci (Annelida) Měkkýši (Mollusca) Členovci (Arthropoda)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kroužkovci (Annelida) Měkkýši (Mollusca) Členovci (Arthropoda)"— Transkript prezentace:

1 Kroužkovci (Annelida) Měkkýši (Mollusca) Členovci (Arthropoda)

2 Kmen: Kroužkovci (Annelida)
Homonomní segmentace těla Segmentálně uspořádaná druhotná dutina tělní Metanefridie Žebříčková nervová soustava Uzavřená cévní soustava

3 Vývoj a způsob života kroužkovců
Hermafrodité (naše druhy) Častá partenogeneze Larva (trochofora) nebo vývoj přímý Nepohlavní rozmnožování (architomie i paratomie) Potravní nároky - saprofágové - fytofágové - predátoři a parazité Vlhké prostředí (půda) a voda

4 Význam kroužkovců Pozitivní Vliv na úrodnost půd - dekompozice
- provzdušnění - převrstvování - vodní režim Samočistící procesy vod Predátoři (naidkovití) Negativní Krevsající cizopasníci Přenašeči cizopasníků a patogenů Mezihostitelé cizopasníků

5 Vznik a systém kroužkovců
Vznik: Počátek prvohor, 600 mil. let Popsáno asi 8500 druhů U nás známo asi 220 druhů 2 nebo 3 důležité třídy Mnohoštětinatci (Polychaeta) Máloštětinatci (Oligochaeta) Pijavice (Hirudinea)

6 Třída: Máloštětinatci (Oligochaeta)
4 svazky štětin na každém článku Vodní čeledi: Nitěnkovití (Tubificidae) Žížalicovití (Lumbriculidae) Naidkovití (Naididae) Potočnicovití (Branchiobdellidae) Potočnice račí (Branchiobdella astaci)

7 Žížalovití (Lumbricidae)
Půdní čeledi: Žížalovití (Lumbricidae) - druhy anektické (pronikají do hloubky přes 2 m) žížala obecná (Lumbricus terrestris) - epigeické (v půdách s mohutnou vrstvou organického detritu) žížala hnojní (Eisenia foetida) - endogeické (horizontální chodby v malé hloubce) žížala Aporrectodea caliginosa Roupicovití (Enchytraeidae)

8 Třída: Pijavice (Hirudinea)
Přísavka na předním a zadním konci těla Druhotná (nepravá) segmentace Slepé vychlípeniny střeva Řád: Chobotnatky (Rhynchobdellidea) Řád: Pijavky (Gnathobdellidea) Vychlípitelný chobotek 3 chitinizované čelisti Chobotnatka plochá (Glossiphonia complanata) Pijavka lékařská (Hirudo medicinalis)

9 Kmen: Měkkýši (Mollusca)
Svalnatá noha, hlava, útrobní vak Schránka z uhličitanu vápenatého Neúplná cévní soustava Další znaky Plášť a plášťová dutina Redukce druhotné dutiny tělní 3-4 páry nervových uzlin Slinivkojaterní žláza Nefridie

10 Vývoj a způsob života měkkýšů
Gonochoristé i hermafrodité Většinou oviparní, méně ovoviviparní Larva nebo přímý vývoj Potravní nároky - detritofágové - planktonofágové - fytofágové - málo zoofágové Vlhké prostředí, voda

11 Význam měkkýšů Pozitivní Negativní Užitkové druhy Škůdci rostlin
- potrava - tvůrci perel - farmaceutický (textilní) průmysl Užitečné druhy - součást potravních řetězců - samočistící procesy - bioindikátoři - rekonstrukce minulosti Negativní Škůdci rostlin Škůdci produktů Mezihostitelé cizopasníků Malakologie, malakozoologie

12 Vznik a systém měkkýšů Vznik: Druhá polovina kambria, přes 500 mil. let Popsáno asi druhů U nás známo 237 druhů 6 tříd, důležité Plži (Gastropoda) Mlži (Bivalvia) Hlavonožci (Cephalopoda)

13 Třída: Plži (Gastropoda)
Nepárová ulita Zřetelná hlava, 1-2 páry tykadélek Jazyk s chitinovými zoubky (radula) a chitinová horní čelist Srdce má 1 předsíň a 1 komoru Nepárová ledvina

14 Podtřída: Předožábří (Prosobranchiata)
1 nebo 2 žábry před srdcem 1 pár tykadélek na hlavě Ulita uzavíratelná víčkem Obvykle gonochoristé Bahenka živorodá (Viviparus contectus)

15 Podtřída: Plicnatí (Pulmonata)
Dýchají pomocí plášťové dutiny 1 nebo 2 páry tykadélek na hlavě Hermafrodité Řád: Spodnoocí (Basommatophora) 1 pár tykadélek Převážně vodní druhy Okružák ploský (Planorbarius corneus) Plovatka bahenní (Lymnaea stagnalis)

16 Řád: Stopkoocí (Stylommatophora)
2 páry tykadélek Slimákovití (Limacidae) Dýchací otvor vpravo vzadu Na noze kýl, konec špičatý Plži bez ulity (nazí plži) Plzákovití (Arionidae) Dýchací otvor vpravo vpředu Hřbet nohy bez kýlu, vzadu oblá Modranka karpatská (Bielzia coerulans) Slimáčkovití (Agriolimacidae) Dýchací otvor vpravo vzadu Kýl jen vzadu Plzák lesní (Arion rufus) Slimáček síťkovaný (Deroceras reticulatum)

17 Plži s ulitou Páskovka hajní (Cepaea nemoralis)
Hlemýžď zahradní (Helix pomatia) Dospívá za 2-4 roky, žije 6-8 let Plamatka lesní (Arianta arbustorum) Jantarka obecná (Succinea putris)

18 Třída: Mlži (Bivalvia)
Tělo kryto 2 lasturami Nemají hlavu a tykadélka Dýchají 2 páry žaber Srdce má 2 předsíně a 1 komoru Párové ledviny (Bojanovy žlázy) Larva trochofora, glochidium nebo vývoj přímý Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha) Ústřice jedlá (Ostrea edulis) Škeble rybničná (Anodonta cygnea) Velebrub malířský (Unio pictorum) Srdcovka jedlá (Cordium edule)

19 Členovci (Arthropoda) Klepítkatci (Chelicerata) Mnohonozí (Myriapoda)
Korýši (Crustacea) Mnohonozí (Myriapoda)

20 Kmen: Členovci (Arthropoda)
Sklerotizovaná vnější kostra (exoskelet) Článkované končetiny Heteronomní segmentace těla Smíšená dutina tělní (mixocoel) Otevřená cévní soustava Rozvoj smyslových ústrojí Tergum Sternum Pleura

21 Heteronomní segmentace
Hlava (caput) Hruď (thorax) Zadeček (abdomen) Hlavohruď (cephalothorax) Zadeček Hlava Trup

22 Vývoj, způsob života a životní prostředí
Gonochoristé Partenogeneze, neotenie, pedogeneze Heterogonie Polyembryonie Vajíčka mezo- až polylecitální Superficiální rýhování Oviparie (ovoviviparie, viviparie, larviparie, pupiparie) Převážně suchozemští, také primárně i sekundárně vodní

23 Význam členovců Užitkové druhy Parazitoidi a predátoři (bioregulátoři)
Součásti potravních řetězců Součást půdní fauny - dekompozice Opylovači Bioindikátoři Škůdci rostlin a uskladněných materiálů Parazité a přenašeči původců onemocnění

24 Vznik a systém členovců
Vznik: Kambrium, před mil. lety Dosud popsáno přes 1 mil. druhů U nás známo přes druhů 3-6 podkmenů: Klepítkatci (Chelicerata) Korýši (Crustacea) Mnohonozí (Myriapoda) Šestinozí (Hexapoda)

25 Podkmen: Klepítkatci (Chelicerata)
Hlavohruď a zadeček Chelicery a pedipalpy 4 páry kráčivých končetin Další znaky Kyčelní žlázy nebo malpighické trubice entoderm. původu Plicní vaky nebo keříčkovité vzdušnice

26 Vývoj a způsob života Larva Nymfa Dospělec Nymfa Dospělec Mládě
Tekutá nebo kašovitá potrava - mimotělní trávení

27 Význam klepítkatců Dravé druhy (pavouci, roztoči)
Půdní druhy (roztoči pancířníci) Škůdci rostlin (svilušky, vlnovníci) Skladištní škůdci (skladokazi) Cizopasníci živočichů i člověka Arachnologie, arachnoentomologie

28 Systém klepítkatců 3 třídy
Popsáno asi druhů, u nás známo kolem 2000 druhů 3 třídy Třída: Pavoukovci (Arachnida) - více řádů, důležité Pavouci (Araneida) Štíři (Scorpionida) Štírci (Pseudoscorpionida) Sekáči (Opilionida) Roztoči (Acarina) Štír kýlnatý (Euscorpius tergestinus)

29 Řád: Pavouci (Araneida)
U nás přes 850 druhů Významní predátoři Stepník rudý (Eresus cinnaberinus) Běžník zelený (Diaea dorsata) Křižák pruhovaný (Argiope bruennichi) Křižák obecný (Araneus diadematus)

30 Řád: Štírci (Pseudoscorpionida) Řád: Sekáči (Opilionida)
Chelicery i pedipalpy s klepítkem Jedová žláza na pedipalpách Široký nečleněný zadeček Štírek obecný (Chelifer cancroides) Řád: Sekáči (Opilionida) Chelicery s drobným klepítkem, pedipalpy tvaru makadel Zadeček spojen široce s hlavohrudí Nápadně dlouhé a tenké nohy Sekáč rohatý (Phalangium opilio)

31 Řád: Roztoči (Acarina)
Drobní až mikroskopičtí živočichové (0,5-10 mm) Chelicery i pedipalpy různě upravené Zadeček široce spojen s hlavohrudí, tělo tvoří 1 celek, někdy druhotně členěný 1 stupeň larvy, obvykle 1-3 stupně nymfy Sají tekutiny z prostředí nebo z těl organismů Čmelík kuří (Dermanyssus gallinae) Roztoč včelí (Varroa destructor)

32 Příklady roztočů Zúženka zarděnková (Neotrombicula autumnalis)
Klíšťák holubí (Argas reflexus) Klíště obecné (Ixodes ricinus) Piják stepní (Dermacentor marginatus) Vlnovník révový (Colomerus vitis) Sviluška chmelová (Tetranychus urticae) Trudník lidský (Demodex folliculorum) Peříčkovec zhoubný (Glyciphagus destructor) Pancířník Trichoribates trimaculatus Lupovka kuří (Cnemidocoptes mutans) Skladokaz moučný (Acarus siro) Zákožka svrabová (Sarcoptes scabiei)

33 Podkmen: Korýši (Crustacea)
Tělo členěno na hlavu, hruď a zadeček nebo hlavohruď a zadeček 2 páry tykadel a čelistí Krunýř (carapax) Další znaky Žábry (dýchací vaky) Modifikované nefridie - čelistní nebo tykadlové žlázy

34 Vývoj a způsob života Larva nauplius Dospělec Larva zoea Dospělec
Mládě Dospělec Převážně vodní živočichové - druhy bentické i planktonní - druhy býložravé, saprofágní, dravé i parazitické

35 Význam korýšů Potravní řetězce Samočištění vod Bioindikační druhy
Užitkové druhy Mezihostitelé cizopasníků Škůdci rostlin Krustaceologie

36 Systém korýšů Více tříd, u nás 7, důležitější
Popsáno kolem druhů U nás známo asi 350 druhů Více tříd, u nás 7, důležitější Žábronožky (Anostraca) Lupenonožci (Phyllopoda) Kapřivci (Branchiura) Klanonožci (Copepoda) Rakovci (Malacostraca)

37 Třída: Žábronožky (Anostraca) Třída: Kapřivci (Branchiura)
Žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii) Kapřivec plochý (Argulus foliaceus) Třída: Lupenonožci (Phyllopoda) Hrotnatka obecná (Daphnia pulex) Listonoh letní (Triops cancriformis)

38 Třída: Klanonožci (Copepoda)
Buchanka obecná (Cyclops strenuus) Sepnutka okouní (Achtheres percarum) Třída: Jazyčnatky (Pentastomida) Chlopek obecný (Ergasilus sieboldi) Jazyčnatka tasemnicová (Linguatula serrata)

39 Třída: Rakovci (Malacostraca)
Řád: Stejnonožci (Isopoda) Řád: Desetinožci (Decapoda) Beruška vodní (Asellus aquaticus) Stínka zední (Oniscus asellus) Řád: Různonožci (Amphipoda) Rak říční (Astacus astacus) Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) Blešivec potoční (Gammarus fossarum) Bezkrunýřka slepá (Bathynella natans) Krab říční (Eriocheir sinensis)

40 Podkmen: Mnohonozí (Myriapoda)
Tělo členěno na hlavu a trup Velký počet párů noh na hrudi a zadečku 1 pár tykadel Nepárový spodní pysk - labium Dýchání vzdušnicemi Vylučování malpighickými trubicemi ektodermálního původu

41 Třída: Stonožky (Chilopoda)
Dorsoventrálně zploštělé tělo Predátoři 1. pár končetin - čelistní nožky s jedovou žlázou 73 druhů Stonožka škvorová (Lithobius forficatus) Zemivka (Geophilus sp.)

42 Třída: Mnohonožky (Diplopoda)
Tělo na průřezu oválné Články zadečku se spojily po dvou - 2 páry noh Saprofágové nebo fytofágové 73 druhů Plochule obecná (Polydesmus complanatus) Mnohonožka jednopásá (Chromatoiulus unilineatus) Mnohonožka zemní (Julus terrestris)


Stáhnout ppt "Kroužkovci (Annelida) Měkkýši (Mollusca) Členovci (Arthropoda)"

Podobné prezentace


Reklamy Google