Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kroužkovci (Annelida) Měkkýši (Mollusca) Členovci (Arthropoda)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kroužkovci (Annelida) Měkkýši (Mollusca) Členovci (Arthropoda)"— Transkript prezentace:

1 Kroužkovci (Annelida) Měkkýši (Mollusca) Členovci (Arthropoda)

2 Kmen: Kroužkovci (Annelida) * Homonomní segmentace těla * Segmentálně uspořádaná druhotná dutina tělní * Metanefridie * Žebříčková nervová soustava * Uzavřená cévní soustava

3 Vývoj a způsob života kroužkovců * Hermafrodité (naše druhy) * Častá partenogeneze * Larva (trochofora) nebo vývoj přímý * Nepohlavní rozmnožování (architomie i paratomie) * Potravní nároky - saprofágové - fytofágové - predátoři a parazité * Vlhké prostředí (půda) a voda

4 Význam kroužkovců Pozitivní * Vliv na úrodnost půd - dekompozice - provzdušnění - převrstvování - vodní režim * Samočistící procesy vod * Predátoři (naidkovití) Negativní * Krevsající cizopasníci * Přenašeči cizopasníků a patogenů * Mezihostitelé cizopasníků

5 Vznik a systém kroužkovců Vznik: Počátek prvohor, 600 mil. let Popsáno asi 8500 druhů U nás známo asi 220 druhů 2 nebo 3 důležité třídy * Mnohoštětinatci (Polychaeta) * Máloštětinatci (Oligochaeta) * Pijavice (Hirudinea)

6 Třída: Máloštětinatci (Oligochaeta) * 4 svazky štětin na každém článku Vodní čeledi: Nitěnkovití (Tubificidae) Žížalicovití (Lumbriculidae) Naidkovití (Naididae) Potočnicovití (Branchiobdellidae) Potočnice račí (Branchiobdella astaci)

7 Půdní čeledi: Žížalovití (Lumbricidae) - druhy anektické (pronikají do hloubky přes 2 m) žížala obecná (Lumbricus terrestris) - epigeické (v půdách s mohutnou vrstvou organického detritu) žížala hnojní (Eisenia foetida) - endogeické (horizontální chodby v malé hloubce) žížala Aporrectodea caliginosa Roupicovití (Enchytraeidae)

8 Třída: Pijavice (Hirudinea) * Přísavka na předním a zadním konci těla * Druhotná (nepravá) segmentace * Slepé vychlípeniny střeva Řád: Pijavky (Gnathobdellidea) * 3 chitinizované čelisti Řád: Chobotnatky (Rhynchobdellidea) * Vychlípitelný chobotek Chobotnatka plochá (Glossiphonia complanata) Pijavka lékařská (Hirudo medicinalis)

9 Kmen: Měkkýši (Mollusca) * Svalnatá noha, hlava, útrobní vak * Schránka z uhličitanu vápenatého * Neúplná cévní soustava Další znaky * Plášť a plášťová dutina * Redukce druhotné dutiny tělní * 3-4 páry nervových uzlin * Slinivkojaterní žláza * Nefridie

10 Vývoj a způsob života měkkýšů * Gonochoristé i hermafrodité * Většinou oviparní, méně ovoviviparní * Larva nebo přímý vývoj * Potravní nároky - detritofágové - planktonofágové - fytofágové - málo zoofágové * Vlhké prostředí, voda

11 Význam měkkýšů Pozitivní * Užitkové druhy - potrava - tvůrci perel - farmaceutický (textilní) průmysl * Užitečné druhy - součást potravních řetězců - samočistící procesy - bioindikátoři - rekonstrukce minulosti Negativní * Škůdci rostlin * Škůdci produktů * Mezihostitelé cizopasníků Malakologie, malakozoologie

12 Vznik a systém měkkýšů Vznik: Druhá polovina kambria, přes 500 mil. let Popsáno asi 80 000 druhů U nás známo 237 druhů 6 tříd, důležité * Plži (Gastropoda) * Mlži (Bivalvia) * Hlavonožci (Cephalopoda)

13 Třída: Plži (Gastropoda) * Nepárová ulita * Zřetelná hlava, 1-2 páry tykadélek * Jazyk s chitinovými zoubky (radula) a chitinová horní čelist * Srdce má 1 předsíň a 1 komoru * Nepárová ledvina

14 Podtřída: Předožábří (Prosobranchiata) * 1 nebo 2 žábry před srdcem * 1 pár tykadélek na hlavě * Ulita uzavíratelná víčkem * Obvykle gonochoristé Bahenka živorodá (Viviparus contectus)

15 Podtřída: Plicnatí (Pulmonata) * Dýchají pomocí plášťové dutiny * 1 nebo 2 páry tykadélek na hlavě * Hermafrodité Plovatka bahenní (Lymnaea stagnalis) Řád: Spodnoocí (Basommatophora) * 1 pár tykadélek * Převážně vodní druhy Okružák ploský (Planorbarius corneus)

16 Řád: Stopkoocí (Stylommatophora) * 2 páry tykadélek Plzákovití (Arionidae) Plži bez ulity (nazí plži) * Dýchací otvor vpravo vpředu * Hřbet nohy bez kýlu, vzadu oblá Slimákovití (Limacidae) * Dýchací otvor vpravo vzadu * Na noze kýl, konec špičatý Slimáčkovití (Agriolimacidae) * Dýchací otvor vpravo vzadu * Kýl jen vzadu Plzák lesní (Arion rufus) Modranka karpatská (Bielzia coerulans) Slimáček síťkovaný (Deroceras reticulatum)

17 Plži s ulitou Hlemýžď zahradní (Helix pomatia) Dospívá za 2-4 roky, žije 6-8 let Jantarka obecná (Succinea putris)Plamatka lesní (Arianta arbustorum) Páskovka hajní (Cepaea nemoralis)

18 Třída: Mlži (Bivalvia) * Tělo kryto 2 lasturami * Nemají hlavu a tykadélka * Dýchají 2 páry žaber * Srdce má 2 předsíně a 1 komoru * Párové ledviny (Bojanovy žlázy) * Larva trochofora, glochidium nebo vývoj přímý Škeble rybničná (Anodonta cygnea) Velebrub malířský (Unio pictorum) Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha) Srdcovka jedlá (Cordium edule) Ústřice jedlá (Ostrea edulis)

19 Členovci (Arthropoda) Klepítkatci (Chelicerata) Korýši (Crustacea) Mnohonozí (Myriapoda)

20 Kmen: Členovci (Arthropoda) Sklerotizovaná vnější kostra (exoskelet) Článkované končetiny Heteronomní segmentace těla Smíšená dutina tělní (mixocoel) Otevřená cévní soustava Rozvoj smyslových ústrojí Tergum Sternum Pleura

21 Heteronomní segmentace Hlava (caput) Hruď (thorax) Zadeček (abdomen) Hlavohruď (cephalothorax) Zadeček Hlava Trup

22 Vývoj, způsob života a životní prostředí Gonochoristé Partenogeneze, neotenie, pedogeneze Heterogonie Polyembryonie Vajíčka mezo- až polylecitální Superficiální rýhování Oviparie (ovoviviparie, viviparie, larviparie, pupiparie) Převážně suchozemští, také primárně i sekundárně vodní

23 Význam členovců Užitkové druhy Parazitoidi a predátoři (bioregulátoři) Součásti potravních řetězců Součást půdní fauny - dekompozice Opylovači Bioindikátoři Škůdci rostlin a uskladněných materiálů Parazité a přenašeči původců onemocnění

24 Vznik a systém členovců Vznik: Kambrium, před 500-600 mil. lety Dosud popsáno přes 1 mil. druhů U nás známo přes 30 000 druhů 3-6 podkmenů: Klepítkatci (Chelicerata) Korýši (Crustacea) Mnohonozí (Myriapoda) Šestinozí (Hexapoda)

25 Podkmen: Klepítkatci (Chelicerata) Hlavohruď a zadeček Chelicery a pedipalpy 4 páry kráčivých končetin Další znaky Kyčelní žlázy nebo malpighické trubice entoderm. původu Plicní vaky nebo keříčkovité vzdušnice

26 Vývoj a způsob života Larva Nymfa Dospělec Nymfa Dospělec Mládě Dospělec Tekutá nebo kašovitá potrava - mimotělní trávení

27 Význam klepítkatců Dravé druhy (pavouci, roztoči) Půdní druhy (roztoči pancířníci) Škůdci rostlin (svilušky, vlnovníci) Skladištní škůdci (skladokazi) Cizopasníci živočichů i člověka Arachnologie, arachnoentomologie

28 Systém klepítkatců Popsáno asi 75 000 druhů, u nás známo kolem 2000 druhů 3 třídy Třída: Pavoukovci (Arachnida) - více řádů, důležité Pavouci (Araneida) Štíři (Scorpionida) Štírci (Pseudoscorpionida) Sekáči (Opilionida) Roztoči (Acarina) Štír kýlnatý (Euscorpius tergestinus)

29 Řád: Pavouci (Araneida) U nás přes 850 druhů Významní predátoři Křižák pruhovaný (Argiope bruennichi) Stepník rudý (Eresus cinnaberinus) Křižák obecný (Araneus diadematus) Běžník zelený (Diaea dorsata)

30 Řád: Štírci (Pseudoscorpionida) Chelicery i pedipalpy s klepítkem Jedová žláza na pedipalpách Široký nečleněný zadeček Štírek obecný (Chelifer cancroides) Řád: Sekáči (Opilionida) Chelicery s drobným klepítkem, pedipalpy tvaru makadel Zadeček spojen široce s hlavohrudí Nápadně dlouhé a tenké nohy Sekáč rohatý (Phalangium opilio)

31 Řád: Roztoči (Acarina) Drobní až mikroskopičtí živočichové (0,5-10 mm) Chelicery i pedipalpy různě upravené Zadeček široce spojen s hlavohrudí, tělo tvoří 1 celek, někdy druhotně členěný 1 stupeň larvy, obvykle 1-3 stupně nymfy Sají tekutiny z prostředí nebo z těl organismů Čmelík kuří (Dermanyssus gallinae)Roztoč včelí (Varroa destructor)

32 Příklady roztočů Klíšťák holubí (Argas reflexus) Klíště obecné (Ixodes ricinus)Piják stepní (Dermacentor marginatus) Skladokaz moučný (Acarus siro) Lupovka kuří (Cnemidocoptes mutans) Vlnovník révový (Colomerus vitis) Trudník lidský (Demodex folliculorum) Peříčkovec zhoubný (Glyciphagus destructor) Sviluška chmelová (Tetranychus urticae) Zúženka zarděnková (Neotrombicula autumnalis) Pancířník Trichoribates trimaculatus Zákožka svrabová (Sarcoptes scabiei)

33 Podkmen: Korýši (Crustacea) Tělo členěno na hlavu, hruď a zadeček nebo hlavohruď a zadeček 2 páry tykadel a čelistí Krunýř (carapax) Další znaky Žábry (dýchací vaky) Modifikované nefridie - čelistní nebo tykadlové žlázy

34 Vývoj a způsob života Larva nauplius Dospělec Larva zoea Dospělec Mládě Dospělec Převážně vodní živočichové - druhy bentické i planktonní - druhy býložravé, saprofágní, dravé i parazitické

35 Význam korýšů Potravní řetězce Samočištění vod Bioindikační druhy Užitkové druhy Mezihostitelé cizopasníků Škůdci rostlin Krustaceologie

36 Systém korýšů Popsáno kolem 40 000 druhů U nás známo asi 350 druhů Více tříd, u nás 7, důležitější Žábronožky (Anostraca) Lupenonožci (Phyllopoda) Kapřivci (Branchiura) Klanonožci (Copepoda) Rakovci (Malacostraca)

37 Třída: Žábronožky (Anostraca) Třída: Lupenonožci (Phyllopoda) Třída: Kapřivci (Branchiura) Kapřivec plochý (Argulus foliaceus) Žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii) Hrotnatka obecná (Daphnia pulex) Listonoh letní (Triops cancriformis)

38 Třída: Klanonožci (Copepoda) Buchanka obecná (Cyclops strenuus) Sepnutka okouní (Achtheres percarum) Chlopek obecný (Ergasilus sieboldi) Třída: Jazyčnatky (Pentastomida) Jazyčnatka tasemnicová (Linguatula serrata)

39 Třída: Rakovci (Malacostraca) Řád: Stejnonožci (Isopoda) Beruška vodní (Asellus aquaticus) Stínka zední (Oniscus asellus) Řád: Různonožci (Amphipoda) Blešivec potoční (Gammarus fossarum) Bezkrunýřka slepá (Bathynella natans) Řád: Desetinožci (Decapoda) Rak říční (Astacus astacus) Krab říční (Eriocheir sinensis) Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium)

40 Podkmen: Mnohonozí (Myriapoda) Tělo členěno na hlavu a trup Velký počet párů noh na hrudi a zadečku 1 pár tykadel Nepárový spodní pysk - labium Dýchání vzdušnicemi Vylučování malpighickými trubicemi ektodermálního původu

41 Třída: Stonožky (Chilopoda) Dorsoventrálně zploštělé tělo Predátoři 1. pár končetin - čelistní nožky s jedovou žlázou 73 druhů Stonožka škvorová (Lithobius forficatus) Zemivka (Geophilus sp.)

42 Třída: Mnohonožky (Diplopoda) Tělo na průřezu oválné Články zadečku se spojily po dvou - 2 páry noh Saprofágové nebo fytofágové 73 druhů Mnohonožka zemní (Julus terrestris) Mnohonožka jednopásá (Chromatoiulus unilineatus) Plochule obecná (Polydesmus complanatus)


Stáhnout ppt "Kroužkovci (Annelida) Měkkýši (Mollusca) Členovci (Arthropoda)"

Podobné prezentace


Reklamy Google