Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poválečné Československo Situace v poválečném ČSR Odsun Němců z ČSR a Polska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poválečné Československo Situace v poválečném ČSR Odsun Němců z ČSR a Polska."— Transkript prezentace:

1 Poválečné Československo Situace v poválečném ČSR Odsun Němců z ČSR a Polska

2 Po válce  bezprostřední a upřímné nadšení z konce války  budovatelská nálada  srdečné děkování Rudé armádě (z čehož těží hlavně komunisti)  dohodou odevzdána Zakarpatská Rus

3

4 bratrství v boji i míru půjdeme s těmi, s kterými sílíme

5 Benešův návrat do Prahy 16. května 1945

6 Politická orientace ČSR  orientace na obě strany (návaznost na exilové kontakty)  idea Beneše a J. Masaryka → ČSR jako „most mezi Východem a Západem“  ovšem problém → roztržky mezi velmocemi

7 Marshallův plán  na jaře 1947 pozvání do Paříže na projednávání  velmi aktivní zájem ČSR  Gottwald a Masaryk na kobereček do Moskvy  výsledkem odmítnutí: „Odlétal jsem do Moskvy jako československý ministr zahraničních věcí, a vracím se jako Stalinův pacholek.“ - Jan Masaryk

8

9 Politické uspořádání  základem Národní fronta Čechů a Slováků  sdružení exilových a odbojových politických stran  ovšem ne všechny obnoveny => demokracie?  zakázány převážně pravicové × silné posílení levice  Fierlingerova vláda  opora o Košický vládní program

10 Košický vládní program (duben 1945)  potrestání válečných zločinců a zrádců  konfiskace a znárodnění majetku (Němci, Maďaři, zrádci)  vznik Národní fronty – sjednocení stran (hlavní slovo komunisté díky paritnímu zastoupení, předseda Fierlinger)  zákonodárná moc v rukou prezidenta (vládne pomocí dekretů → okamžité řešení situace)  zestátnění průmyslu, bank a strateg. podniků  výsledkem úzké sepětí se SSSR

11 Znárodňování a reformy  znárodněny hlavně banky a pojišťovny  taktéž průmyslové podniky a doly (obecně všechny podniky s 500 a více zaměstnanci)  zestátněno cca 75 % veškerého průmyslu  pozemková reforma (červen 1945)  konfiskace půdy kolaborantů a Němců → bezzemkům  ministerstvo zemědělství drží komunisti => posílení prestiže

12 Beneš podepisuje znárodňovací dekrety za účasti ministrů 25. října 1945

13 pracující lid si bere zpět, co mu patří rozdělíme půdu po právu a podělíme zasloužilé

14 Stabilizace  v říjnu 1945 ustaveno Prozatímní shromáždění  prezidentem Beneš, premiér Fierlinger  potrestání zrádců a zločinců  proces s K. H. Frankem, dr. J. Tisem, aj.  posílení moci komunistů  pronikání do ozbrojených složek  nábor ověřených lidí do SNB (partyzáni, stoupenci,...)

15 Život v poválečném ČSR  prvotní nadšení rychle opadlo  přídělový systém  hlad, neúroda (1947)  nutnost přijímat potravinovou a lékařskou pomoc OSN  technická zaostalost a nedostatek surovin → limitování výroby  špatné vedení znárodněných podniků

16 Poválečný odsun

17 Plány na vyhnání  Stalin, Roosevelt i Churchill vyhnání schvalují  na postupimské konferenci obavy, proto: „Vlády tří zmíněných zemí otázku zevrubně projednaly, a dospěly k názoru, že německé obyvatelstvo, resp. jeho zbytky, které se ještě nacházejí v Polsku, Československu a Maďarsku, je třeba odsunout do Německa, přičemž tento transfer musí proběhnout spořádaně a humánně.“ - XIII. článek postupimské konference  ovšem již před konferencí vyhnáno cca 1,5 mil. Němců ze Sudet a Polska + 3,5 mil. uteklo před RA z Východního Pruska  tzv. divoký odsun

18 Předpoklady vyhnání  vyčítána jim velezrada: „Naši Němci... zradili stát, zradili demokracii, zradili nás, zradili lidskost, zradili lidstvo.“ (Beneš)  snaha odčinit Mnichov a skoncovat jednou provždy s „německým problémem“ „Porážka Německa nám dává jedinečnou historickou příležitost k radikální očistě státu od německého živlu.“ (Beneš)

19 již nikdy nesmí státi nepřítel v našem týlu každý z nás má odpovědnost za očistu v národě

20 „Náš zběsilý soused (…) si vytvořil situaci, jejíž důsledky postihnou celé dnešní i budoucí generace, ponesou je jako zasloužený a plně mu náležející trest.(…) Tento národ …jeví se nám už jen jako veliká lidská nestvůra (…) Řekli jsme si, že německý problém v republice musíme definitivně vylikvidovat." E. Beneš v Brně 12. května 1945 „Bude třeba (…) vylikvidovat zejména nekompromisně Němce v českých zemích a Maďary na Slovensku, jak se jen likvidace ta dá v zájmu jednotného národního státu Čechů a Slováků provést." E. Beneš na Staroměstském náměstí 16. května 1945

21 Odsun  sílí vlna nacionalismu, navíc tiskem záměrně rozdmýchávána ( „Odpovědnost za Lidice nese celý německý národ.“ )  dokonce i církev (!) ( „Poprvé za tisíc let přišel čas si s Němci vyřídit účty. Jsou ztělesněním zla, a proto se na ně přikázání o lásce k bližnímu nevztahuje.“ )

22 Realita  napadání Němců bez rozdílu (jak henleinovce, tak i antifašisty a obyčejné lidi)  bezdůvodné střílení, mlácení, mučení (polití benzinem a zapálení, věšení z nohy,...)  vypalování vesnic, pogromy  pracovní a koncentrační tábory (katastrofální pracovní i hygienické podmínky!)  individuální i skupinové znásilňování „Kdykoli je napadlo, strhali z nás šaty a znásilnili nás. O zvířeckosti a perverzitách, jež jsme museli snášet, vůbec nedokážu mluvit.“

23 Ústí nad Labem (31. 7. 1945)  výbuch v muničním skladu (28 obětí, Čechů i Němců)  domnělá sabotáž → obvinění Němců  doslova „hony“ městem, střílení, svrhávání žen, dětí a starých lidí z mostu do Labe

24 Role Rudé armády  buď mlácení a znásilňování  nebo ale také ochrana před zfanatizovanými Čechy (!)  dokonce pomoc nemohoucím Němcům  „...nastalo skutečné peklo, takže jsme museli Rusy žádat, aby nás před Čechy ochránili.“

25 Průběh odsunu  minimum času na sbalení nejnutnějších věcí (většinou tak cca 15 minut, někdy ani minuta)  záhy rabování (často přijíždějí lidi z vnitrozemí, aby se obohatili na úkor Němců)  velké množství sebevražd  „pochody smrti“  brněnský pochod 30. května 1945 – 30 tis. Němců pěšky (často bosí!) nuceno jít do Rakouska (cca 1500 obětí)

26 Výsledek  údajně až 270 000 obětí  realita 19 000 až 30 000 obětí  první číslo ovšem možná reálné → oběti po přesunu do Německa → sebevraždy, nemoci, hlad,...  v ČSR zůstane cca 200 000 Němců  nepostradatelní pro průmysl  smíšená manželství  antifašisté

27 Odsun v Polsku  mnohem pádnější důvody než Češi  masakry Poláků, zničené hospodářství  snaha kompenzovat ztrátu území na východě (díky záboru SSSR)

28 Průběh odsunu v Polsku  prakticky to samé, co v Čechách, ale v několikanásobně větším měřítku  navíc se přidá i Rudá armáda...  která i tak se snaží udržet Poláky na uzdě  posíláni do koncentračních táborů (řád dle původního německého)  v Polsku absolutní bezpráví, udavačství a chaos

29 Čísla...  návrat statisíců Němců po kapitulaci do svých domovů (viz Vratislav)  následně nuceni odejít znovu  celkový počet obětí při odsunu: 500 000 !  celkový počet obětí při čistkách: 1 000 000 !  výsledek: vznik skutečně národních států

30 ...a Židé?  válku jich přežilo pouhých 250 000  ovšem setkávají se s dalším antisemitismem  přicházejí další pogromy  a oběti znovu narůstají...

31 Usmíření  Německo teprve v r. 1990 uznává polský zábor vých. části Německa  záhy nato polská omluva Německu za odsun  následně německá omluva za příkoří 2. sv. války  ovšem mezi Čechy a Sudety dodnes nic...

32 Otázka na závěr Nešlo to řešit jinak ?


Stáhnout ppt "Poválečné Československo Situace v poválečném ČSR Odsun Němců z ČSR a Polska."

Podobné prezentace


Reklamy Google