Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící"— Transkript prezentace:

1 Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící
Doc. ing. Jaroslav Hrubý, CSc. Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Praha

2 Pilotní projekt Leonardo da Vinci 2001 – 2003
Kurs vznikl v rámci projektu Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící Pilotní projekt Leonardo da Vinci 2001 – 2003

3 Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí
Helena Kellerová (slepohluchá Američanka)

4 Vzdělávání neslyšících je nejobtížnější pedagogickou disciplínou.
Neslyšící jsou normálně inteligentní, ale komunikační blok je strašný. Lidé si neuvědomují, že neslyšící nečtou!! Dotazníkový průzkum na školách pro sluchově postižené v roce 1996: 1140 vyplněných dotazníků. Vůbec nečte 5,6 % SP žáků!! Špatně čte dalších 24,8 % žáků!! Důsledek orální metody vzdělávání neslyšících.

5 VYTVOŘENÉ KURSY Zvýšení kompetence neslyšících ve čteném a psaném národním jazyce Základy psané a čtené angličtiny Úvod do počítačů a internetu Úvod do tvorby webových stránek Úvod do počítačové typografie Jak se na internetu uživit Museli jsme rovněž vytvořit odpovídající terminologii ve znakových jazycích partnerských zemí.

6 ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROJEKTU
2001 Koncepty kursů 2002 Ověřování kursů 2003 Tvorba definitivních textů Realizace

7 REPREZENTATIVNÍ VZOREK
Reprezentativní vzorek sluchově postižených byl sestaven tak, aby pokrýval celé spektrum sluchově postižených, především: různé stupně vady sluchu; neslyšící od narození i ohluchlé; SP s různými komunikačními preferencemi; čtení a psaní; odezírání; český znakový jazyk; znakovaná čeština; zbytky sluchu. Velice heterogenní – pedagogická noční můra.

8 VÝUKA Osvědčilo se nám Vedle plátna stojí tlumočnice v tmavém oblečení a s botama s vysokou podrážkou Na oknech proti studentům musí být žaluzie (proti světlu nelze sledovat tlumočníka) Zřetelně artikuluje a mluví nahlas, aby dva studenti mohli využívat zbytky sluchu Dívá se na obrazovku notebooku a myš používá jako kurzor Sedí vedle ohluchlé studentky odkázané na odezírání Učitel sedí proti žákům a má před sebou notebook Obrazovka se promítá dataprojektorem na plátno za ním

9 K dispozici musí být samozřejmě i tabule
VÝUKA Osvědčilo se nám K dispozici musí být samozřejmě i tabule

10 ZÁSADY, KTERÉ JSME SE SNAŽILI DODRŽOVAT:
MOTIVACE

11 TYPOGRAFIE Znáte další?
Typograf musí být skvělý řemeslník, umělec, ale nemusí slyšet. Čeští neslyšící typografové a umělečtí knihaři: Jan Zach z Radčic – 1977 Bohumil Bažil – 1962 Vilém B. Hauner – 1982 Miroslav Hanzlíček Ján Ištok Znáte další?

12 JAN ZACH Z RADČIC Jan Zach z Radčic se narodil v Nových Syrovicích na Moravě. Do roku 1915 žil v Praze, kde byl členem Podpůrného spolku hluchoněmých sv. Františka Saleského. Potom se přestěhoval do Plzně, kde se stal zakladatelem a prvním předsedou Spolku hluchoněmých Oul. Byl vyučeným knihařem a pracoval tak výborně, že v Městské knihovně v Plzni restauroval staré knihy a písemnosti. Zemřel v Plzni.

13 ZÁSADY, KTERÉ JSME SE SNAŽILI DODRŽOVAT:
JEDNODUCHÉ VĚTY

14 EGYPTSKÉ PÍSMO HIEROGLYFY
Vzniklo v Egyptě asi 3500 let před naším letopočtem. Hieroglyfy = posvátné písmo. Jsou velice krásné. Některé hieroglyfy vyjadřují jenom jeden zvuk. Těm se říká FONOGRAMY.

15 ZÁSADY, KTERÉ JSME SE SNAŽILI DODRŽOVAT:
CO SE DÁ NAKRESLIT, MUSÍ BÝT NAKRESLENO

16 Jeden metr je jedna desetimilióntina délky zemského kvadrantu.
METRICKÝ SYSTÉM 1871 Náš systém měření je metrický. Základem je 1 metr. Jeden metr je jedna desetimilióntina délky zemského kvadrantu.

17 TYPOGRAFIE JE STARŠÍ NEŽ METRICKÝ SYSTÉM
První typografické měřicí systémy vytvořili Francouzi Fournier (1764) a Didot (kolem roku 1775). Jejich základní jednotkou byl bod. Byla to 1/72 francouzského královského palce.

18 EVROPSKÉ TYPOGRAFICKÉ MÍRY
Francouzský královský palec = 2,7 cm

19 EVROPSKÉ TYPOGRAFICKÉ MÍRY
1 královský palec = 6 cicero 1 cicero = 4,51 mm

20 EVROPSKÉ TYPOGRAFICKÉ MÍRY
1 cicero = 12 bodů 1 Didotův bod = 0,376 mm Pamatujte si: 1 Didotův bod je asi 0,4 mm

21 AMERICKÉ TYPOGRAFICKÉ MÍRY
Stopa = 30,5 cm Palec (imperiální) 1 stopa = 12 palců 1 palec = 2,54 cm

22 ZÁSADY, KTERÉ JSME SE SNAŽILI DODRŽOVAT:
I PŘI VÝUCE TYPOGRAFIE LZE ZACELIT TRHLINY VE ZNALOSTECH Z JINÝCH PŘEDMĚTŮ

23 PRVNÍ ABECEDA – FÉNICKÉ PÍSMO
U Středozemního moře žili Féničané. Neměli stát, ale obývali města a osady na pobřeží. Byli skvělí mořeplavci. Středozemí 2003

24 PRVNÍ ABECEDA – FÉNICKÉ PÍSMO
U Středozemního moře žili Féničané. Neměli stát, ale obývali města a osady na pobřeží. Byli skvělí mořeplavci. Středozemí 3000 let př. n. l. Gades Mogador Lixos Sardinie Byblos Týros Sidón Arados FÉNÍCIE Kartágo Leptis Malta Itanos Memphis Kition Kréta Kypr

25 DALŠÍ VÝVOJ LATINKY Gotika Románský styl asi od poloviny 12. století
Tomu se přizpůsobilo i písmo. Vznik lomených ozdobných písem. Textura, rotunda, bastarda, švabach a fraktura. /GothicArchitecture.html

26 ZÁSADY, KTERÉ JSME SE SNAŽILI DODRŽOVAT:
MUSÍ TO BÝT ZAJÍMAVÉ

27 Tisk na nepřerušený papír
TISK Z PLOCHY – ofset Tisk na nepřerušený papír Tisk na jednotlivé listy

28 TISK Z HLOUBKY – intaglio
Pravý opak tisku z výšky – barvu předávají prohloubená místa – lze nahmatat reliéf tisku – poštovní známky a dolary. Rytina byla známa již před Gutenbergem (mědiryt). Postupně vznikly další techniky tisku z hloubky: oceloryt; lept; suchá jehla; akvatint; mezotint.

29 TISK Z HLOUBKY – intaglio
Albrecht Dürer 1470 – 1528 Rytíř, smrt a ďábel Raphael Morghen 1758 – 1833 Madona

30 TISK Z HLOUBKY – intaglio
Albrecht Dürer 1470 – 1528 Rytíř, smrt a ďábel Raphael Morghen 1758 – 1833 Madona

31 TISK Z HLOUBKY – intaglio
Albrecht Dürer 1470 – 1528 Rytíř, smrt a ďábel Raphael Morghen 1758 – 1833 Madona

32 ZÁSADY, KTERÉ JSME SE SNAŽILI DODRŽOVAT:
MUSÍ TO BÝT NÁZORNÉ

33 TAHY PÍSMA Vedlejší tah Hlavní tah (dřík)

34 TAHY PÍSMA Horní dotah Horní dotažnice Účaří Dolní dotah
Dolní dotažnice

35 TAHY PÍSMA Patky – serify

36 Čtyři základní typy zarovnání: do bloku;
ZAROVNÁNÍ ODSTAVCE Zarovnání je úprava okrajů odstavce. Čtyři základní typy zarovnání: do bloku; vlevo – také zarovnání do praporku nebo „zubatý“ vpravo; na střed; vpravo – také „zubatý“ vlevo nebo někdy pravý praporek.

37 ZAROVNÁNÍ DO BLOKU Zarovnání do bloku působí nejvznešeněji.
Se zarovnáním do bloku jsou ale potíže. Počítač může zarovnat pravé okraje jenom tak, že zvětší mezery mezi slovy. Sázecí programy si dovedou pomoci i zmenšením nebo zvětšením mezer mezi písmeny. Ale zvláště při úzkých odstavcích (ve sloupcích nebo vedle obrázků) to může vypadat dost hrozně. „Řeky“ v textu.

38 ZAROVNÁNÍ DO BLOKU Rada:
Řeky v textu jsou nejlépe vidět, když se podíváte na stránku „vzhůru nohama“.

39 ZAROVNÁNÍ VLEVO Zarovnání vlevo (na praporek) se používá stále častěji. Používá se i v reprezentativních publikacích. Výhodou je, že nemusíme dělit slova. Dělení slov je totiž vždy trochu jejich mrzačením. Když se učitel neslyšících Alexander Graham Bell v sedmdesátých letech devatenáctého století pokoušel pro svou neslyšící snoubenku vyvinout zařízení, které by zviditelňovalo řeč, nepodařilo se mu to. Ironií osudu místo toho v roce 1876 vynalezl přístroj, který se na téměř sto let stal přímo symbolem diskriminace neslyšících – telefon. Vždy je vhodné i zarovnání vlevo ručně poněkud upravit. Čitelnost zlepšuje, když vedlejší věty začínají na nové řádce.

40 CO NESMÍ BÝT NA STRÁNCE Nerozdělujte v poslední řádce stránky!
Za nadpisem musí být ještě alespoň dva řádky!

41 CO NESMÍ BÝT NA STRÁNCE Vdova Česky parchanty Sirotek Správně česky jsou parchanty – (ne parchanti!!!) Vdovy (widows) a sirotci (orphans) jsou import z Anglie

42 ZÁSADY, KTERÉ JSME SE SNAŽILI DODRŽOVAT:
MUSÍ TO BÝT PRAKTICKÉ

43 Nejčastěji budete jistě psát dopisy.
ÚPRAVA DOPISŮ Nejčastěji budete jistě psát dopisy. Dopis je vaší vizitkou a někdy již první dojem z dopisu ovlivní, zda dosáhnete toho, co jste chtěli.

44 OSLOVENÍ Dopis začíná oslovením adresáta.
Oslovujeme zásadně pátým pádem! Oslovení se zarovnává vlevo a neodsazuje se! Za oslovením se v českých dopisech dělá čárka, v anglických dvojtečka, čárka nebo nic. Po oslovení se vynechává jeden řádek.

45 DOPORUČENÍ PRO PSANÍ ÚSPĚŠNÝCH DOPISŮ
Rozmyslete si předem obsah dopisu! Napište si nejprve stručnou heslovitou osnovu. Zabrání vám to v pokušení odbíhat při psaní k méně důležitým věcem. To souvisí s další zásadou: Pište jenom o jediné věci!

46 DOPORUČENÍ PRO PSANÍ ÚSPĚŠNÝCH DOPISŮ
Vyjadřujte se přesvědčivě! Přesvědčovat druhé dokáže jenom ten, kdo je o své věci sám přesvědčený. Přesvědčte potenciálního zaměstnavatele o tom, že právě po tomhle zaměstnání celý život toužíte a že v něm odvedete výkon, jaký by jiní nedokázali. Přesvědčte sponzora o tom, že právě vaše akce je neobyčejně důležitá. Přesvědčte zákazníka, že se bez vašeho výrobku nebo služeb prostě neobejde.

47 DOPORUČENÍ PRO PSANÍ ÚSPĚŠNÝCH DOPISŮ
Vyjadřujte se přesvědčivě! A samozřejmě – přesvědčte dívku nebo chlapce, o kterého se ucházíte, že s nikým jiným nemůže být v životě tak šťastný(á) jako s vámi!

48 DOPORUČENÍ PRO PSANÍ ÚSPĚŠNÝCH DOPISŮ
Nebojte se slov prosím a děkuji! Nikdo není tak důležitý, aby nemohl někoho jiného o něco poprosit či za něco poděkovat. Žádat můžete pouze to, na co máte nezpochybnitelný zákonný nárok. O ostatní je lepší poprosit. Slušnost neznamená slabost ani poníženost.

49 NÁSTRAHY TEXTOVÉ KOMUNIKACE
Odosobněné prostředí klávesnice a počítače a věčný nedostatek času svádí: psát y velice rychle a neformálně; nemyslet na možné nepříjemné důsledky; nemyslet na gramatiku, interpunkci ani překlepy a bez přečtení jediným kliknutím odeslat, a to ještě pokud možno co největšímu počtu adresátů nebo někam do diskusního klubu, kde náš mail může číst každý.

50 E-MAIL MŮŽE BÝT VELICE NEBEZPEČNÝ
je nejmocnější nástroj k šíření počítačových virů. Tím se však zabývá kurs počítačů. Píšete-li dopis, automaticky předpokládáte, že si ho adresát může schovat. je však také textový dokument a je stejně závazný jako klasický dopis. Říká se, že „co je psáno, to je dáno“. Pamatujte si, že každý za svá slova zodpovídá. Soudy v mnoha zemích uznávají jako důkaz.

51 E-MAIL MŮŽE BÝT VELICE NEBEZPEČNÝ
Posíláte-li své y z práce, jsou uloženy na serveru vašeho zaměstnavatele a zaměstnavatel je také může číst. Archivují se i řadu let poté, co změníte zaměstnání. Posíláte-li y ze svého počítače, je možné počítač zjistit. Bezpeční však nejste, ani když posíláte z nějaké internetové kavárny. Nejsnazší a nejlevnější obrana: Do u či SMS pište jenom to, co by si mohl přečíst každý.

52 E-MAIL MŮŽE BÝT VELICE NEBEZPEČNÝ
Ředitel jistého amerického podniku napsal velice důvěrný své milence, ale omylem ho hromadně rozeslal všem svým zaměstnancům...

53 ZÁSADY, KTERÉ JSME SE SNAŽILI DODRŽOVAT:
STUDENTI SI SAMOZŘEJMĚ MUSÍ VŠECHNO OVĚŘOVAT NA SVÝCH POČÍTAČÍCH

54 ZVIDITELNĚNÍ MEZER Microsoft Word 2000

55 ZVIDITELNĚNÍ MEZER Microsoft Word 2000 Násobné mezery – odstranit!

56 ODSTRANĚNÍ NÁSOBNÝCH MEZER
Microsoft Word 2000 .. sem klepneme dvě mezery . sem klepneme jednu mezeru

57 NEZLOMITELNÁ MEZERA Zůstane-li nám na konci řádky něco, co chceme přenést na další řádku, postupujeme takto: Zůstane-li nám na konci řádky něco, co chceme přenést na další řádku, postupujeme takto: Zůstane-li nám na konci řádky něco, co chceme přenést nadalší řádku, postupujeme takto: Skočíme na začátek následující řádky a stiskneme BACKSPACE (mazání zprava). Tím vymažeme normální mezeru a předložka, spojka či číslice z předchozí řádky se nám přilepí k následujícímu slovu na nové řádce. Nyní místo obyčejné mezery vložíme mezeru pevnou a chyba je odstraněna. V některých programech (např. PowerPoint) to nefunguje. Přesunout položku na další řádku lze také vynuceným koncem řádky SHIFT + ENTER.

58 Prezentace jsou zpracovány pro programy:
WORD Corel Ventura Adobe InDesign QuarkXPress Corel PhotoPaint Adobe Photoshop a řada dalších pomocných programů.

59 ZÁSADY, KTERÉ JSME SE SNAŽILI DODRŽOVAT:
OPAKOVÁNÍ MATKA MOUDROSTI

60 Kolik milimetrů je anglický palec?
25,4 mm

61 V čem se shodují tato písma?

62 TERMINOLOGIE Bylo třeba sjednotit terminologii tam, kde existuje.
Řada odborných termínů však dosud neměla ekvivalenty ve znakových jazycích. Terminologii tvořili sami neslyšící.

63 Czech Sign Language Český znakový jazyk

64 Výsledky Výsledky byly až překvapivě dobré. Všichni participanti dokázali: navrhnout vlastní hlavičkový dopisní papír; z prostého textu připravit k sazbě Výroční zprávu střechové organizace neslyšících. Kromě toho se účastníci podrobili na nezávislém místě testu z ECDL. Z devíti účastníků: 4 složili úplný ECDL (7 modulů) 2 ECDL START (4 moduly) Další 2 alespoň dva a jeden modul.

65 Anglické vydání (úplně jiná pravidla sazby a úpravy dopisů)

66 Německé vydání (jiná pravidla sazby)

67 Holandské vydání (pouze výtah)
Doc. ing. Jaroslav Hrubý, CSc. Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Praha

68 Co dál? V další fázi bychom chtěli:
doplnit o nahraný výklad v českém znakovém jazyce; podstatně rozšířit interaktivnost; podstatně rozšířit opakování.


Stáhnout ppt "Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící"

Podobné prezentace


Reklamy Google