Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící Doc. ing. Jaroslav Hrubý, CSc. Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící Doc. ing. Jaroslav Hrubý, CSc. Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Praha."— Transkript prezentace:

1 Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící Doc. ing. Jaroslav Hrubý, CSc. Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Praha

2 Kurs vznikl v rámci projektu Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící Pilotní projekt Leonardo da Vinci 2001 – 2003

3 Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí Helena Kellerová (slepohluchá Američanka)

4 Vzdělávání neslyšících je nejobtížnější pedagogickou disciplínou. Neslyšící jsou normálně inteligentní, ale komunikační blok je strašný. Lidé si neuvědomují, že neslyšící nečtou!! Dotazníkový průzkum na školách pro sluchově postižené v roce 1996: 1140 vyplněných dotazníků. Vůbec nečte 5,6 % SP žáků!! Špatně čte dalších 24,8 % žáků!! Důsledek orální metody vzdělávání neslyšících.

5 VYTVOŘENÉ KURSY Úvod do počítačů a internetu Zvýšení kompetence neslyšících ve čteném a psaném národním jazyce Základy psané a čtené angličtiny Úvod do tvorby webových stránek Úvod do počítačové typografie Jak se na internetu uživit Museli jsme rovněž vytvořit odpovídající terminologii ve znakových jazycích partnerských zemí.

6 2003 ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROJEKTU 2001 Koncepty kursů 2002 Ověřování kursů Realizace Tvorba definitivních textů

7 REPREZENTATIVNÍ VZOREK Reprezentativní vzorek sluchově postižených byl sestaven tak, aby pokrýval celé spektrum sluchově postižených, především: různé stupně vady sluchu; neslyšící od narození i ohluchlé; SP s různými komunikačními preferencemi;  čtení a psaní;  odezírání;  český znakový jazyk;  znakovaná čeština;  zbytky sluchu. Velice heterogenní – pedagogická noční můra.

8 VÝUKA Učitel sedí proti žákům a má před sebou notebook Osvědčilo se nám Sedí vedle ohluchlé studentky odkázané na odezírání Zřetelně artikuluje a mluví nahlas, aby dva studenti mohli využívat zbytky sluchu Dívá se na obrazovku notebooku a myš používá jako kurzor Obrazovka se promítá dataprojektorem na plátno za ním Vedle plátna stojí tlumočnice v tmavém oblečení a s botama s vysokou podrážkou Na oknech proti studentům musí být žaluzie (proti světlu nelze sledovat tlumočníka)

9 VÝUKA Osvědčilo se nám K dispozici musí být samozřejmě i tabule

10 ZÁSADY, KTERÉ JSME SE SNAŽILI DODRŽOVAT: MOTIVACE

11 TYPOGRAFIE Čeští neslyšící typografové a umělečtí knihaři: 4 Jan Zach z Radčic 1889 – 1977 4 Bohumil Bažil 1890 – 1962 4 Vilém B. Hauner 1903 – 1982 4 Miroslav Hanzlíček 1933 4 Ján Ištok1951 Typograf musí být skvělý řemeslník, umělec, ale nemusí slyšet. Znáte další?

12 JAN ZACH Z RADČIC Jan Zach z Radčic se narodil 9. 2. 1889 v Nových Syrovicích na Moravě. Do roku 1915 žil v Praze, kde byl členem Podpůrného spolku hluchoněmých sv. Františka Saleského. Potom se přestěhoval do Plzně, kde se stal zakladatelem a prvním předsedou Spolku hluchoněmých Oul. Byl vyučeným knihařem a pracoval tak výborně, že v Městské knihovně v Plzni restauroval staré knihy a písemnosti. Zemřel 31. 3. 1977 v Plzni.

13 ZÁSADY, KTERÉ JSME SE SNAŽILI DODRŽOVAT: JEDNODUCHÉ VĚTY

14 EGYPTSKÉ PÍSMO HIEROGLYFY Vzniklo v Egyptě asi 3500 let před naším letopočtem. Hieroglyfy = posvátné písmo. Jsou velice krásné. Některé hieroglyfy vyjadřují jenom jeden zvuk. Těm se říká FONOGRAMY.

15 ZÁSADY, KTERÉ JSME SE SNAŽILI DODRŽOVAT: CO SE DÁ NAKRESLIT, MUSÍ BÝT NAKRESLENO

16 METRICKÝ SYSTÉM 1871 Jeden metr je jedna desetimilióntina délky zemského kvadrantu. Náš systém měření je metrický. Základem je 1 metr.

17 TYPOGRAFIE JE STARŠÍ NEŽ METRICKÝ SYSTÉM Jejich základní jednotkou byl bod. Byla to 1/72 francouzského královského palce. První typografické měřicí systémy vytvořili Francouzi Fournier (1764) a Didot (kolem roku 1775).

18 EVROPSKÉ TYPOGRAFICKÉ MÍRY Francouzský královský palec = 2,7 cm

19 1 královský palec = 6 cicero 1 cicero = 4,51 mm EVROPSKÉ TYPOGRAFICKÉ MÍRY

20 1 cicero = 12 bodů 1 Didotův bod = 0,376 mm Pamatujte si: 1 Didotův bod je asi 0,4 mm EVROPSKÉ TYPOGRAFICKÉ MÍRY

21 AMERICKÉ TYPOGRAFICKÉ MÍRY Stopa = 30,5 cm Palec (imperiální) 1 stopa = 12 palců 1 palec = 2,54 cm

22 ZÁSADY, KTERÉ JSME SE SNAŽILI DODRŽOVAT: I PŘI VÝUCE TYPOGRAFIE LZE ZACELIT TRHLINY VE ZNALOSTECH Z JINÝCH PŘEDMĚTŮ

23 Středozemí 2003 PRVNÍ ABECEDA – FÉNICKÉ PÍSMO Neměli stát, ale obývali města a osady na pobřeží. Byli skvělí mořeplavci. U Středozemního moře žili Féničané.

24 Středozemí 3000 let př. n. l. PRVNÍ ABECEDA – FÉNICKÉ PÍSMO Neměli stát, ale obývali města a osady na pobřeží. Byli skvělí mořeplavci. Itanos Memphis Kition Sardinie Kypr Malta Kréta Byblos Týros Sidón Arados FÉNÍCIE Gades Mogador Lixos Kartágo Leptis U Středozemního moře žili Féničané.

25 DALŠÍ VÝVOJ LATINKY Tomu se přizpůsobilo i písmo. Vznik lomených ozdobných písem. Textura, rotunda, bastarda, švabach a fraktura. Románský styl Gotika asi od poloviny 12. století http://www.cmhpf.org/kids/Guideboox /GothicArchitecture.html

26 ZÁSADY, KTERÉ JSME SE SNAŽILI DODRŽOVAT: MUSÍ TO BÝT ZAJÍMAVÉ

27 TISK Z PLOCHY – ofset Tisk na jednotlivé listy Tisk na nepřerušený papír http://www.bobs.co.uk/print/Offset.html

28 TISK Z HLOUBKY – intaglio Rytina byla známa již před Gutenbergem (mědiryt). Postupně vznikly další techniky tisku z hloubky: oceloryt; lept; suchá jehla; akvatint; mezotint. Pravý opak tisku z výšky – barvu předávají prohloubená místa – lze nahmatat reliéf tisku – poštovní známky a dolary.

29 TISK Z HLOUBKY – intaglio www.ukans.edu/~sma/techmap/techmap.htm Raphael Morghen 1758 – 1833 Madona Albrecht Dürer 1470 – 1528 Rytíř, smrt a ďábel

30 TISK Z HLOUBKY – intaglio www.ukans.edu/~sma/techmap/techmap.htm Raphael Morghen 1758 – 1833 Madona Albrecht Dürer 1470 – 1528 Rytíř, smrt a ďábel

31 TISK Z HLOUBKY – intaglio www.ukans.edu/~sma/techmap/techmap.htm Raphael Morghen 1758 – 1833 Madona Albrecht Dürer 1470 – 1528 Rytíř, smrt a ďábel

32 ZÁSADY, KTERÉ JSME SE SNAŽILI DODRŽOVAT: MUSÍ TO BÝT NÁZORNÉ

33 TAHY PÍSMA Hlavní tah (dřík) Vedlejší tah

34 TAHY PÍSMA Účaří Horní dotažnice Dolní dotažnice Horní dotah Dolní dotah

35 TAHY PÍSMA Patky – serify

36 ZAROVNÁNÍ ODSTAVCE Čtyři základní typy zarovnání: 4 do bloku; 4 vlevo – také zarovnání do praporku nebo „zubatý“ vpravo; 4 na střed; 4 vpravo – také „zubatý“ vlevo nebo někdy pravý praporek. Zarovnání je úprava okrajů odstavce.

37 ZAROVNÁNÍ DO BLOKU Zarovnání do bloku působí nejvznešeněji. Se zarovnáním do bloku jsou ale potíže. Počítač může zarovnat pravé okraje jenom tak, že zvětší mezery mezi slovy. Sázecí programy si dovedou pomoci i zmenšením nebo zvětšením mezer mezi písmeny. Ale zvláště při úzkých odstavcích (ve sloupcích nebo vedle obrázků) to může vypadat dost hrozně. „Řeky“ v textu.

38 ZAROVNÁNÍ DO BLOKU Rada: Řeky v textu jsou nejlépe vidět, když se podíváte na stránku „vzhůru nohama“.

39 ZAROVNÁNÍ VLEVO Zarovnání vlevo (na praporek) se používá stále častěji. Používá se i v reprezentativních publikacích. Výhodou je, že nemusíme dělit slova. Dělení slov je totiž vždy trochu jejich mrzačením. Vždy je vhodné i zarovnání vlevo ručně poněkud upravit. Čitelnost zlepšuje, když vedlejší věty začínají na nové řádce. Když se učitel neslyšících Alexander Graham Bell v sedmdesátých letech devatenáctého století pokoušel pro svou neslyšící snoubenku vyvinout zařízení, které by zviditelňovalo řeč, nepodařilo se mu to. Ironií osudu místo toho v roce 1876 vynalezl přístroj, který se na téměř sto let stal přímo symbolem diskriminace neslyšících – telefon.

40 CO NESMÍ BÝT NA STRÁNCE Nerozdělujte v poslední řádce stránky! Za nadpisem musí být ještě alespoň dva řádky!

41 CO NESMÍ BÝT NA STRÁNCE Sirotek Vdova Česky parchanty Správně česky jsou parchanty – (ne parchanti!!!) Vdovy (widows) a sirotci (orphans) jsou import z Anglie

42 ZÁSADY, KTERÉ JSME SE SNAŽILI DODRŽOVAT: MUSÍ TO BÝT PRAKTICKÉ

43 ÚPRAVA DOPISŮ Nejčastěji budete jistě psát dopisy. Dopis je vaší vizitkou a někdy již první dojem z dopisu ovlivní, zda dosáhnete toho, co jste chtěli.

44 OSLOVENÍ Dopis začíná oslovením adresáta. Oslovujeme zásadně pátým pádem! Oslovení se zarovnává vlevo a neodsazuje se! Za oslovením se v českých dopisech dělá čárka, v anglických dvojtečka, čárka nebo nic. Po oslovení se vynechává jeden řádek.

45  Napište si nejprve stručnou heslovitou osnovu. Rozmyslete si předem obsah dopisu! To souvisí s další zásadou: Pište jenom o jediné věci! DOPORUČENÍ PRO PSANÍ ÚSPĚŠNÝCH DOPISŮ  Zabrání vám to v pokušení odbíhat při psaní k méně důležitým věcem.

46 DOPORUČENÍ PRO PSANÍ ÚSPĚŠNÝCH DOPISŮ Přesvědčovat druhé dokáže jenom ten, kdo je o své věci sám přesvědčený. Přesvědčte potenciálního zaměstnavatele o tom, že právě po tomhle zaměstnání celý život toužíte a že v něm odvedete výkon, jaký by jiní nedokázali. Přesvědčte sponzora o tom, že právě vaše akce je neobyčejně důležitá. Přesvědčte zákazníka, že se bez vašeho výrobku nebo služeb prostě neobejde. Vyjadřujte se přesvědčivě!

47 DOPORUČENÍ PRO PSANÍ ÚSPĚŠNÝCH DOPISŮ A samozřejmě – přesvědčte dívku nebo chlapce, o kterého se ucházíte, že s nikým jiným nemůže být v životě tak šťastný(á) jako s vámi! Vyjadřujte se přesvědčivě!

48 DOPORUČENÍ PRO PSANÍ ÚSPĚŠNÝCH DOPISŮ Nikdo není tak důležitý, aby nemohl někoho jiného o něco poprosit či za něco poděkovat. Žádat můžete pouze to, na co máte nezpochybnitelný zákonný nárok. O ostatní je lepší poprosit. Slušnost neznamená slabost ani poníženost. Nebojte se slov prosím a děkuji!

49 NÁSTRAHY TEXTOVÉ KOMUNIKACE 4 psát e-maily velice rychle a neformálně; 4 nemyslet na možné nepříjemné důsledky; 4 nemyslet na gramatiku, interpunkci ani překlepy a 4 bez přečtení e-mail jediným kliknutím odeslat, a to ještě pokud možno co největšímu počtu adresátů nebo někam do diskusního klubu, kde náš mail může číst každý. Odosobněné prostředí klávesnice a počítače a věčný nedostatek času svádí:

50 E-MAIL MŮŽE BÝT VELICE NEBEZPEČNÝ Píšete-li dopis, automaticky předpokládáte, že si ho adresát může schovat. E-mail je však také textový dokument a je stejně závazný jako klasický dopis. Říká se, že „co je psáno, to je dáno“. Pamatujte si, že každý za svá slova zodpovídá. Soudy v mnoha zemích uznávají e-mail jako důkaz. E-mail je nejmocnější nástroj k šíření počítačových virů. Tím se však zabývá kurs počítačů.

51 E-MAIL MŮŽE BÝT VELICE NEBEZPEČNÝ Posíláte-li e-maily ze svého počítače, je možné počítač zjistit. Bezpeční však nejste, ani když posíláte e-mail z nějaké internetové kavárny. Nejsnazší a nejlevnější obrana:  Do e-mailu či SMS pište jenom to, co by si mohl přečíst každý. Posíláte-li své e-maily z práce, jsou uloženy na serveru vašeho zaměstnavatele a zaměstnavatel je také může číst. Archivují se i řadu let poté, co změníte zaměstnání.

52 E-MAIL MŮŽE BÝT VELICE NEBEZPEČNÝ Ředitel jistého amerického podniku napsal velice důvěrný e-mail své milence, ale omylem ho hromadně rozeslal všem svým zaměstnancům...

53 ZÁSADY, KTERÉ JSME SE SNAŽILI DODRŽOVAT: STUDENTI SI SAMOZŘEJMĚ MUSÍ VŠECHNO OVĚŘOVAT NA SVÝCH POČÍTAČÍCH

54 Microsoft Word 2000 ZVIDITELNĚNÍ MEZER

55 Microsoft Word 2000 ZVIDITELNĚNÍ MEZER Násobné mezery – odstranit!

56 Microsoft Word 2000 ODSTRANĚNÍ NÁSOBNÝCH MEZER.. sem klepneme dvě mezery. sem klepneme jednu mezeru

57 Zůstane-li nám na konci řádky něco, co chceme přenést na další řádku, postupujeme takto: 4 Tím vymažeme normální mezeru a předložka, spojka či číslice z předchozí řádky se nám přilepí k následujícímu slovu na nové řádce. 4 Nyní místo obyčejné mezery vložíme mezeru pevnou a chyba je odstraněna. 4 Skočíme na začátek následující řádky a stiskneme B ACKSPACE (mazání zprava). Zůstane-li nám na konci řádky něco, co chceme přenést nadalší řádku, postupujeme takto: V některých programech (např. PowerPoint) to nefunguje. Přesunout položku na další řádku lze také vynuceným koncem řádky S HIFT + E NTER. NEZLOMITELNÁ MEZERA Zůstane-li nám na konci řádky něco, co chceme přenést na další řádku, postupujeme takto:

58 WORD Corel Ventura Adobe InDesign QuarkXPress Corel PhotoPaint Adobe Photoshop a řada dalších pomocných programů. Prezentace jsou zpracovány pro programy:

59 ZÁSADY, KTERÉ JSME SE SNAŽILI DODRŽOVAT: OPAKOVÁNÍ MATKA MOUDROSTI

60 Kolik milimetrů je anglický palec? 25,4 mm

61 V čem se shodují tato písma?

62 TERMINOLOGIE Bylo třeba sjednotit terminologii tam, kde existuje. Řada odborných termínů však dosud neměla ekvivalenty ve znakových jazycích. Terminologii tvořili sami neslyšící.

63 Czech Sign Language Český znakový jazyk

64 Výsledky byly až překvapivě dobré. Všichni participanti dokázali: 4 navrhnout vlastní hlavičkový dopisní papír; 4 z prostého textu připravit k sazbě Výroční zprávu střechové organizace neslyšících. Kromě toho se účastníci podrobili na nezávislém místě testu z ECDL. Z devíti účastníků: 4 4 složili úplný ECDL (7 modulů) 4 2 ECDL START (4 moduly) 4 Další 2 alespoň dva a jeden modul. Výsledky

65 Anglické vydání (úplně jiná pravidla sazby a úpravy dopisů)

66 Německé vydání (jiná pravidla sazby)

67 Doc. ing. Jaroslav Hrubý, CSc. Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Praha Holandské vydání (pouze výtah)

68 V další fázi bychom chtěli: doplnit o nahraný výklad v českém znakovém jazyce; podstatně rozšířit interaktivnost; podstatně rozšířit opakování. Co dál?


Stáhnout ppt "Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící Doc. ing. Jaroslav Hrubý, CSc. Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google