Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© ing. Rosmanpřednáška kIPE_16. 9. 20041 - přednáška FaME Zlín 16. září 2004 - přednáška FaME Zlín 16. září 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© ing. Rosmanpřednáška kIPE_16. 9. 20041 - přednáška FaME Zlín 16. září 2004 - přednáška FaME Zlín 16. září 2004."— Transkript prezentace:

1 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ přednáška FaME Zlín 16. září přednáška FaME Zlín 16. září 2004

2 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Vymezení základních pojmů 2.Pojem data, informace a znalosti a vzájemný vztah mezi nimi 3.Jednotky, kódy a formáty dat; 4.Kódování dat. 5.Ukládání a prezentace dat. 6.Informační systémy a informační technologie O čem budu hovořit?

3 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Konec 20. století – digitalizace dat -zásadní změna - rozsáhlá digitalizace informačních zdrojů Problém: NE kde data uchovávat Ale: jak se v té záplavě dat a informací vyznat Nový fenomén – Internet Nové datové objekty – obraz, zvuk, video

4 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Nároky na počítačovou paměť u vybraných datových objektů : Osobní dopis ve Wordu (bez obrázků): kB Obrázek (fotografie, ikona a pod.): kB Mapa: kB Kniha, skripta s obrázky:0,3 - 9 MB Film (v komprimované podobě):> 4 MB

5 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Informace obecný abstraktní pojem - vyvolává změnu stavu nebo chování příjemce označuje obsah (význam) tohoto sdělení - dokumentu nebo slovního spojení snižuje neurčitost sdělení údaje, čísla, znaky, povely, instrukce, příkazy, zprávy a pod. Informace je jedním ze základních pojmů kybernetiky, vědy o řízení v organismech.

6 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Pojem informace Informace - obecný abstraktní pojem, který vyvolává změnu stavu nebo chování příjemce Informace - označuje obsah (význam) tohoto sdělení - dokumentu nebo slovního spojení Informace - snižuje neurčitost sdělení Informace - údaje, čísla, znaky, povely, instrukce, příkazy, zprávy a pod. Informace - jedním ze základních pojmů kybernetiky, vědy o řízení v organismech.

7 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Základní pojmy informatiky Informace - vyvolává změnu stavu nebo chování příjemce Data - zobrazují stavy objektů či probíhající procesy v realitě kolem nás Znalosti – představují zobecněné poznání (určité části) reality Data – informace (data a vazba mezi nimi) - znalosti (informace a zkušenosti) - komplexní poznání

8 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Architektura informačních pojmů DATA (ÚDAJE) KNOW NOTHING SDĚLENÍ INFORMACE KNOW HOW ZNALOSTI KNOW WHAT POZNATKY KNOW WHAT +KNOW WHY+ KNOW HOW ZPRÁVY KNOW WHY Obr. 1 Architektura informačních pojmů

9 © ing. RosmanSekcepřednáška kIPE_ Komplementární složky rozhodovacího procesu

10 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Míra působení informace

11 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Množství informace Množství informace obsažené ve zprávě - se vyjadřuje jako rozdíl mezi entropií daného systému, stanovenou před obdržením zprávy a po obdržení zprávy: I = n* log n s Při zpracování informací pomocí číslicové techniky se zpravidla užívá binární abeceda, která obsahuje jen dva znaky: 0, 1

12 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Základní pojmy Zpráva - celek vyjadřující stav nějakého objektu a jeho chování v minulosti, v přítomnosti, nebo budoucnosti. Symboly - rozlišitelné prvky ve zprávě Znak ( symbol nebo písmeno) je jeden prvek z množiny smluvených prvků Abeceda - seznam všech přípustných znaků, tedy množina všech přípustných znaků Signál - elektrická interpretace zprávy, vhodná pro přenos po sdělovacím kanálu.

13 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Signál - nositel informace –časově proměnná fyzikální veličina, zobrazuje údaje, umožňuje získání informace, Přenos - jedna ze základních operací s informacemi

14 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Technická realizace dat Základní jednotky: bit (b)- binary digit; byte (1 B) = jednotka pro měření množství informace = nejmenší množství informace = volba ze dvou možností 0 nebo 1 = význam pravdivostní hodnoty jednoho výroku = je také označením pro číslici 0 nebo 1 v binární (dvojkové) soustavě

15 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Technická realizace dat Byte je skupina celkem 8 bitů. Vyjadřuje jednotku, do níž lze uložit jeden znak = písmeno, číslici či jiný znakový symbol (např.+, *, ?, /, % ). Takto lze v 1 bytu vytvořit celkem 256 různých kombinací čísel 0 nebo 1

16 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Kódy a kódování Kódy = převod mezi vnějšími informacemi (“člověku srozumitelnými daty”) a počítačovými daty Kód = předpis (pravidlo), jak kódování provádět, jak k sobě jednoznačně přiřadit prvky dvou množin, dvou seznamů. Kódování = vzájemné přiřazování abeced; převádí text nebo jiný soubor znaků do nového souboru - existují převodní pravidla

17 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Kódy a kódování V současnosti jsou nejrozšířenější tyto kódy: EBCDIC - (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 256 symbolů UNICODE - v současné době se přechází na kód UNICODE s kapacitou symbolů

18 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Tabulka ASCII : … !”#$%& PQRSTUV 0110abcdef 0111pqrstuv 1000 ASCII: Např. znak A se kóduje !

19 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Číslo jako znak textově: 1 2 hexadecimálně | | | | |

20 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Kódové stránky Pro jednotlivé abecedy se vžilo označení kódové stránky. Řada zemí má pak své kódové stránky a ty jsou podporovány i operačním systémem: ENGLISH, PORTUGAL, LATIN 1, 2, NORDIC. V České republice používáme stránku s kódovým označením ISO Latin 2 (kód ISO ), Windows-1250 (kód CP1250), PC Latin 2 (DOS) (kód CP852 ) nebo Unicode UTF-8 CE = Central Europe: –Znak R dekadicky 82 –Znak Ř dekadicky 252 –Znak ř dekadicky 253

21 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Interpretace kódování dat 1. byte:2. byte : jako celé číslo binárně kódované: = | +| | jako číslo hexadecimálně kódované: | 5 | C | 6 | + | jako znakový řetězec v kódu ASCII: | P | O | jako znakový řetězec v kódu EBCDIC: | & | ? | A L IC E | | | | |

22 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Režimy ukládání dat Formát souboru - je způsob, jakým jsou data uložena v souboru: –znakový režim práce –grafický režim práce Digitalizace = texty, obrázky a zvuky jsou převedeny do digitálního vyjádření, tzn. do soustavy dvojkových čísel 0 a 1

23 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Informační systémy Problematiku informačních systémů můžeme rozdělit na tři hlavní části: 1.vytvoření potřebných technických a programových prostředků 2.jejich zajištění v dostatečném počtu 3.jejich dostatečně účelné využití

24 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Vymezení pojmu IS Informační systém – různé pohledy: Systém zpracování dat Systém pravidel a způsobů řízení v dané organizaci Systém zahrnující aspekty více disciplín Jeden ze systémů v organizaci

25 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ INFORMAČNÍ SYSTÉM = systém, jehož funkcí je tvorba, získávání, přenos a využití informací Prvky IS jsou: 1.Lidé (subjekt poznání, tvůrci,uživatelé) 2.Objekty poznávání a ovlivňování 3.Prostředky a subjekty pro záznam, uchování, třídění, zpracování informací (jazyky, technika, postupy a metody)

26 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ INFORMAČNÍ SYSTÉM Je definován jako: soubor lidí technických prostředků postupů a metod pro sběr, přenos, ukládání a zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací pro potřeby uživatelů

27 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Informační systém Informační systém - je spojení hardware, software a orgware cílem je zpracovávat a uchovávat informace ke zvyšování efektivity lidské činnosti

28 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Informační systém IS jako systém zpracování dat: HW - technické vybavení SW - programové vybavení OW - (orgware) - pravidla fungování, lidé IS - systém pravidel, předpisů a způsobů řízení v určité organizaci – hledisko řízení IS - jeden ze systémů v každé organizaci – IT aktivity jako obslužné IS - systém zahrnující aspekty více disciplín

29 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Informační technologie (IT) - zahrnují všechny fáze systému zpracování dat Jedná se o prostředky k: 1.pořízení dat 2.uchování dat 3.zpracování dat 4.prezentaci 5.přenosu dat

30 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ REÁLNÝ SVĚT sběr dat zpracování dat (počítač) přenos dat uživatel užití resp. porozumění akce resp. rozhodnutí PAMĚŤ DAT ZNALOSTI Koloběh dat a informací v IS

31 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE zásadní změny v procesech na úrovni : 1.jednotlivých technologií - vznik nových produktů a služeb 2.celých výrob - přechod od hromadné k zákaznické výrobě 3.osobní, obecně lidské a mezilidské - změna nároků na kvalifikaci, schopnost a formy komunikace 4.celých podniků a firem - jejich další rozvoj souvisí s využitím dostupných dat a nových IS/IT 5.globální - IT ovlivňují i rozvoj politických systémů

32 © ing. Rosmanpřednáška kIPE_ Rozdělení IT : Technické prostředky : všechny technické komponenty používané v jednotlivých fázích systému zpracování dat (tj. zařízení na pořizování, uchování, přenos, zpracování a prezentaci dat) Programové prostředky : všechny programy - (algoritmizované postupy ) vyjádřené ve formě, srozumitelné (použitelné) pro používaná technická zařízení (HW

33 © ing. RosmanSekcepřednáška kIPE_ Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "© ing. Rosmanpřednáška kIPE_16. 9. 20041 - přednáška FaME Zlín 16. září 2004 - přednáška FaME Zlín 16. září 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google