Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace Registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.4 00/21.0657 Název projektu – BRÁNA JAZYKŮ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace Registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.4 00/21.0657 Název projektu – BRÁNA JAZYKŮ."— Transkript prezentace:

1 Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace Registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.4 00/21.0657 Název projektu – BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ Název materiálu: KLASICISMUS A EMPÍR HRAZENO Z EU OP - VK Autor: Mgr. Libuše Jurczeková

2 Anotace Prezentace je určena k rozšíření učiva výtvarné výchovy v 8. ročníku v návaznosti na učivo literární výchovy. Poskytuje přehled základních znaků klasicismu, poznání typicky klasicistních staveb, příklady klasicistních památek na našem území. Ročník Osmý Očekávaný výstup Materiál je v souladu s RVP ZV a ŠVP Žáci interpretují vizuálně obrazná vyjádření minulosti, vybírají a pojmenovávají co nejširší škálu prvků vizuálně obrazného vyjádření, uplatňují osobitý přístup k realitě. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Klíčová slova Humanismus, racionalismus, empír, klasický styl Vytvořeno Leden 2012

3 VZNIK reakce na „přeplácané“ baroko a rokoko rozvíjí se v souvislosti s humanismem a racionalismem Ve Francii proběhla roku 1789 Velká francouzská revoluce, jejíž hesla byla : Svoboda, rovnost, bratrství a ideál návratu k přírodě => vliv na klasicismus objevy v Herculaneu PompejíchHerculaneu Dokázali byste vysvětlit, co znamenají pojmy klasicizmus a racionalismus, když vám napovím, že humanus v latině znamená lidský a ratio rozum? RACIONALISMUS= filozofický směr, ve kterém při poznávání světa hraje hlavní roli rozum (nikoli smysly či víra). HUMANISMUS= zaměřuje se na člověka. Člověk je tvor svobodný, který si má užívat život na zemi, zkoumat jej. Ke kráse života přispívá i krása jazyka. Při psaní knih je třeba čerpat z původních děl, ne z přepisů…

4 ZNAKY rozvíjel se v letech 1770 - 1830 inspirace antikou – ne napodobování, ale obnova v duchu antiky jasné jednoduché členění symetrická monumentalita jasné měřitelné vztahy skromnost v barvách a výzdobě můžeme jej popsat jako: Ušlechtilou jednoduchost tichou velikost. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/La_Madeleine_Paris.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Pediment.jpg ŠTÍT KLASICISTNÍHO CHRÁMU ŠTÍT ANTICKÉHO CHRÁMU

5 EMPÍR modifikace klasicismu za Napoleonova císařství křehčí a zdobnější Znali byste jiný výraz (synonymum) pro slovo modifikace? Pokud ne, pomozte si se slovníkem cizích slov. Napoleon byl velice známý a úspěšný francouzský velitel a později císař. Věděli byste, v jaké známé bitvě na českém území zvítězil? Byla to tzv. bitva tří císařů (rakouského, ruského a francouzského), která se konala r. 1805 poblíž Slavkova u Brna. Dodnes se každoročně konají její „rekonstrukce“. Na důkaz svých četných vítězství si nechal Napoleon v Paříži postavit Vítězný oblouk (Arc de Triomphe), samozřejmě ve stylu empíru. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Arc_de_triomphe_frontsimple.jpg

6 ARCHITEKTURA průčelí chrámů stejné jako v antice – trojúhelníkový štít, sloupová předsíň = portikus členění římsami a pilastry http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm ons/thumb/b/be/Portico_%28PSF%29.png/220 px-Portico_%28PSF%29.png

7 dekorace: girlandy, urny, rozety, palmety ornamenty: perlovec (složeno „z navlečených perel“), vejcovec (vejcovité tvary se střídají s hroty), meandry http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Astragal_%28PSF%29.png/8 00px-Astragal_%28PSF%29.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Orna 100-Blatt-Eierstab.png/220px-Orna100-Blatt-Eierstab.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co mmons/thumb/e/e5/Palmette.jpg/406px- Palmette.jpg

8 SOCHAŘSTVÍ A MALÍŘSTVÍ SOCHAŘSTVÍ zachycuje hlavně postavy – sochy z mramoru napodobuje antické portréty MALÍŘSTVÍ antické, historické náměty linka převládá nad barvou (v empíru se omezuje na ornament) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Potocki_W%C5%82odzimierz_by_Thorvaldsen.jpg /289px-Potocki_W%C5%82odzimierz_by_Thorvaldsen.jpg

9 PŘEDSTAVITELÉ Jacques Luis David http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Death_of_Marat _by_David.jpg/466px-Death_of_Marat_by_David.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Madame_ R%C3%A9camier_painted_by_Jacques-Louis_David_in_1800.jpg/800px- Madame_R%C3%A9camier_painted_by_Jacques-Louis_David_in_1800.jpg Paní Récamiérová Zavraždění Marata http://en.wikipedia.org/wiki/File:David_Self_Portrait.jpg

10 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Ingres_Turkish_Bath.jpg/602px- Ingres_Turkish_Bath.jpg A.D. Ingres: Turecká lázeň Francisco Goya: Rodina Karla IV. (španělského krále) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Francisco_de_Goya_y_ Lucientes_054.jpg/729px-Francisco_de_Goya_y_Lucientes_054.jpg

11 KLASICISMUS U NÁS Nejvýznamnějšími stavbami byly: Stavovské divadlo http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Stavovsk%C3%A9_divadlo.gif zámek Kačina u Nových Dvorů http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Pohled_na_z%C3%A1mek_Ka%C4%8Dina_z_%C4%8Destn%C3%A 9ho_dvora.jpg/800px-Pohled_na_z%C3%A1mek_Ka%C4%8Dina_z_%C4%8Destn%C3%A9ho_dvora.jpg Mariánské Lázně http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Mari%C3%A1nsk%C3%A9_l%C3 %A1zn%C4%9B_%28Czech_town%29_-_houses_in_center.jpg/800px- Mari%C3%A1nsk%C3%A9_l%C3%A1zn%C4%9B_%28Czech_town%29_-_houses_in_center.jpg

12 V sochařství se nejvíce prosadil Václav Prachner (Alegorie Vltavy) v malířství to byli: – Antonín Machek (portréty) – Josef Mánes (krajiny) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Clam- Gallas_Paleis%281%29.jpg/441px-Clam-Gallas_Paleis%281%29.jpg portrét Františka Škroupa http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Frantisek_skroup_ 1840.jpg Pohled na Pražský hrad od východu http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anton%C3%ADn_M%C3%A1nes.jpg

13 ZDROJE www.wikimedia.cz vlastní zdroje


Stáhnout ppt "Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace Registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.4 00/21.0657 Název projektu – BRÁNA JAZYKŮ."

Podobné prezentace


Reklamy Google