Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRVNÍ POMOC. Motto: „První pomoc jsou dvě ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku.“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRVNÍ POMOC. Motto: „První pomoc jsou dvě ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku.“"— Transkript prezentace:

1 PRVNÍ POMOC

2 Motto: „První pomoc jsou dvě ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku.“

3 Zásady:  pravidlo 4 Z »Zastav se! »Zamysli se! »Zrealizuj! »Zkontroluj!

4 PRVNÍ POMOC: Zdravotnická: Laická: -bez speciálních prostředků -zabránění zhoršení stavu, stabilizace -zavolání RZP Odborná: -navazuje na laickou -léky, přístroje, nemocnice Technická: Vytváří podmínky pro práci záchranáře Zabraňuje dalším zraněním zúčastněných Vytažení z vody, uhašení požáru, vypnutí el. proudu, odnesení postiženého ze zamořeného prostředí

5 VOLÁNÍ ZZS: 155 x 112 podle situace; 155-dispečer je zdravotník, 112-integrovaný záchranný systém co se stalo, kde přesně, kolik raněných, jejich věk, pohlaví, druhy poranění nejlépe odpovídat na otázky dispečera Kdy volat ZZS při zástavě oběhu? Call first  dospělí Call fast  děti

6 ZÁVAŽNOST: ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ STAVY: –KRVÁCENÍ –ZÁSTAVA DÝCHÁNÍ A OBĚHU –BEZVĚDOMÍ

7 BEZVĚDOMÍ

8 BEZVĚDOMÍ: Ztráta vědomí je projevem poruchy činnosti CNS Nevypadá dramaticky  bezprostředně ohrožuje život Největší nebezpečí  neprůchodnost dýchacích cest – zástava dýchání (vlivem ochabnutí svalstva brání jazyk v průchodnosti)  sekundárně – zástava oběhu

9 POSTUP: Pokus o navázání kontaktu Oslovení, lehké zatřesení, bolestivý podnět Otočení na záda Šetrně s ohledem na možné zranění páteře Kontrola ústní dutiny Případné vytažení předmětů tvořících překážku dýchání Záklon hlavy Kontrola dýchání (Kontrola tepu)

10 POSTUP: Dýchá:  RAUTEKOVA ZOTAVOVACÍ POLOHA -pokud nemáme podezření na poranění páteře Průběžně kontrolujeme životní funkce Nedýchá:  KPR

11 KPR KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

12 MOTTO: „Dejte srdci krev a kyslík a ono vám ukáže, co umí.“

13 CO TO JE KPR? Metoda dočasně nahrazující selhání dvou základních životních funkcí: Dýchání Krevní oběh

14 POSTUP: JE V BEZVĚDOMÍ ? –NE!  ZAJISTIT PŘÍPADNÁ DALŠÍ ZRANĚNÍ –ANO… DÝCHÁ ? –ANO!  RAUTEKOVA ZOTAVOVACÍ POLOHA –+PRŮBĚŽNÁ KONTROLA ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ –NE  ZKONTROLOVAT ÚSTNÍ DUTINU  ZAKLONIT HLAVU = UVOLNIT DÝCHACÍ CESTY  2 - 5 VDECHŮ

15 POSTUP:  30 STLAČENÍ HRUDNÍKU –NA STŘEDU HRUDNÍ KOSTI –HLOUBKA: 4-5 CM (1/3 výšky hrudníku) –FREKVENCE: 100 (-120) / MINUTU OPAKOVÁNÍ V POMĚRU  30 : 2

16 MOŽNOSTI: PRIMÁRNÍ PŘÍČINOU JE ZÁSTAVA DÝCHÁNÍ (asfyktická) : Tonutí, překážka v dýchacích cestách, škrcení  KPR začínat dýcháním -častější u dětí PRIMÁRNÍ PŘÍČINOU JE ZÁSTAVA OBĚHU (kardiální) : Infarkt, úraz elektrickým proudem, úraz  KPR začínat masáží -častější u dospělých

17 VIDEO - DOSPĚLÍ:

18 VIDEO - DĚTI:

19 VIDEO - KOJENCI:

20 ŠOK

21 PŘÍČINY: Velká ztráta tekutin -krve/plazmy/vody Porucha činnosti srdce -infarkt/úraz el.proudem/poruchy srdečního rytmu Neurogenní šok -mozkolebeční poranění/poranění míchy Relativní ztráta tělesné tekutiny -alergická reakce, rozšíření cév Bolest

22 PŘÍZNAKY: Bledá, chladná, zpocená kůže Zrychlená tepová a dechová frekvence Rozrušenost, zmatenost Závrať, mdloba až ztráta vědomí Žízeň, nevolnost, zvracení

23 OŠETŘENÍ  5 T: TEPLO –Izolovat, zamezit tepelným ztrátám TICHO –Žádní zbyteční přihlížející, klid, psychologické působení TEKUTINY –Jen vlhčit rty!!! Nic nesmí do trávící soustavy TIŠENÍ BOLESTI –Ošetření zranění, nepodávat léky TRANSPORT –Včas volat RZP

24 OŠETŘENÍ  POLOHY: Protišoková poloha: –Centralizace krve do důležitějších orgánů Autotransfuzní poloha –Intenzivnější –Při masivních ztrátách krve

25 KRVÁCENÍ

26 DRUHY: VNĚJŠÍ: Tepenné –Krev pulzující, jasně červená Žilní –Krev volně vytékající, tmavě červená Vlásečnicové –Povrchová zranění, odřeniny Smíšené –Kombinace předchozího Krvácení z tělních otvorů VNITŘNÍ: Krvácení do tělních dutin –Břišní, hrudní, lební dutina Krvácení do měkkých tkání –Při zlomeninách dlouhých kostí Pánev – 5 l Stehenní – 2,5 l Bérce – 1 l Pažní – 0,8 l Předloktí – 0,4 l Náhlé ztráta 1,5 l krve vyvolává šok!!!

27 ZÁSTAVA KRVÁCENÍ: Přímé stlačení rány Tlakové body Obvazy Zaškrcovadlo –při ztrátových poraněních Předměty z rány nevytahujeme!

28 Krvácení z nosu Předklonit hlavu, posadit (postiženého nepokládáme) Stisknout nosní křídla (měkká část nosu) Studené obklady na čelo a týl Krvácení z ucha Přiložíme odsávací vrstvu, ucho neucpáváme Postiženého položíme na stranu krvácejícího ucha Krvácení z úst, zvracení krve, vykašlávání krve ZÁSTAVA KRVÁCENÍ:

29 PNEUMOTHORAX PORANĚNÍ HRUDNÍKU

30 PŘÍČINY & PŘÍZNAKY: poranění hrudníku (např. bodnou ranou) smrštění plíce vlivem průniku vzduchu mezi poplicnici a pohrudnici  nedostatečné dýchání, dušení  bolest na hrudi, obtížné zrychlené dýchání, cyanosa, vykašlávání jasně červené, zpěněné krve, šok

31 OŠETŘENÍ: Poloprodyšný obvazPoloha v polosedě

32 ZLOMENINY

33 DRUHY: ZAVŘENÉ: –Naštípnutí nebo úplné porušení kosti –Není porušena kůže OTEVŘENÉ: –Porušena kůže –Nebezpečí infekce  Nebezpečí krevní ztráty

34 PŘÍČINY & PŘÍZNAKY: Přímo působící hrubá síla Kopnutí do holeně, úder nárazníku auta Nepřímo působící síla Pohyb nad mez normální hybnosti, pády na nataženou končetinu (přenos síly na pletenec pažní – zlomenina klíčku) Úhlová deformace končetiny, nepřirozená pohyblivost, viditelný úlomek kosti při OZ Bolestivost, otok tkáně, krevní výron, snížení hybnosti

35 OŠETŘENÍ: Dokonalá fixace Zásada znehybnění „kloub nad-kloub pod“ Vhodné je provádět šetrný tah v podélné ose končetiny (vyžaduje zručnost, ale zmírňuje bolest) a současně znehybňovat Zlomeniny dlouhých kostí znehybňujeme kvůli šetrnosti jen v nezbytných případech (např. nutnost transportu z dosahu nebezpečí)  pokud víme, že ZZS je v dosahu, přenecháme ošetření odborníkům Provádíme včas protišoková opatření!!!

36 OTEVŘENÉ ZLOMENINY: Při ošetřování dbáme na maximální sterilitu  infekce kostní tkáně těžce komplikuje hojení Při OZ s masivním krvácením nepřikládáme tlakový obvaz Použití tlakových bodů Popř. zaškrcovadlo

37 PORANĚNÍ PÁTEŘE A MÍCHY

38 PŘÍČINY & PŘÍZNAKY: pády z výšky, skoky do vody, zavalení, adrenalinové sporty, „mechanismus šlehnutí biče“ ( nejčastěji poranění krční páteře např. při autonehodě, prudký pohyb vpřed a vzad) Bolestivost, nepřirozená poloha zraněného, poruchy hybnosti a citlivosti POKUD NEMŮŽEME ZRANĚNÍ PÁTEŘE ZCELA VYLOUČIT, JEDNÁME SE ZRANĚNÝM TAK, JAKO BY MĚL PÁTEŘ PORANĚNOU!!!

39 PRVNÍ POMOC: Voláme ZZS Prevence zhoršení stavu nebo druhotného poškození míchy Šetrné jednání s postiženým Nesundávat helmu, pokud není nutná KPR Pokud není nutno, se zraněným nepohybujeme Zakrýt, zabránit tepelným ztrátám Pokud zraněného musíme přemístit, dělají to min. 3-4 osoby, páteř co nejlépe fixujeme a udržujeme ji v ose

40 ZAJÍMAVOSTI: Následky zranění míchy v krční páteři při skocích do vody: –Nad 4. krčním obratlem: Člověk nemůže sám dýchat ani hýbat končetinami a svaly –5.krční obratel: Člověk nedokáže zvednout ani ramena –6.krční obratel: Člověk hýbe rameny, ale neohne ruku ani jinak nepohne tělem –7.krční obratel: Člověk je schopen zvedat paže a ohýbat ruce v loktech –Přechod krční a hrudní páteře: Člověk natáhne ruku v lokti, má neúplnou manipulační schopnost ruky

41 ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

42 DRUHY: Zasažení proudem o malé intenzitě: –Častější –V domácnostech při manipulaci s poškozenými spotřebiči; zásuvky Zasažení proudem o vysoké intenzitě: –Vedení vysokého napětí, blesk –Často smrtelné

43 NÁSLEDKY: Ztráta vědomí Porucha srdečního rytmu Fibrilace – chvění srdce Zástava srdce Popáleniny Poškození orgánů Rozsah poškození závisí: Na druhu, intenzitě napětí, délce kontaktu atd.

44 PRVNÍ POMOC: Technická: –Ukončit působení S ohledem na vlastní bezpečnost, postiženého se nedotýkáme přímo Vytáhnout spotřebič ze zásuvky, odstranit kabel Zdravotnická: –Vždy zajistíme odborné ošetření –Základní životní funkce KPR, Rautekova zotavovací poloha –Ošetření dalších zranění Popáleniny, zlomeniny…

45 POPÁLENINY

46 PŘÍČINY: Působení nadprahových teplot na povrch těla Záleží na teplotě a době působení K hluboké popálenině stačí např. už teplota 43 stupňů Celsia, která působí 60 minut

47 DRUHY: Dříve dělení na I., II., III.stupeň Povrchové : –je zasažena jen svrchní vrstva kůže - pokožka Zarudnutí pokožky Tvorba puchýřů Silná bolest Hluboké: –jsou zasaženy všechny kožní vrstvy Zničená kůže i podkoží Porušena celistvost kůže Zarudnutí, zčernaní až zuhelnatění Nebolí, zničená nervová zakončení

48 OŠETŘENÍ: Zamezit působení a dalšímu poranění –uhasit oheň, hořícího povalit na zem Lokálně chladit –ale celkově ohřívat Sterilně krýt Protišoková opatření

49 ZÁVAŽNOST: Pravidlo „devíti“  –Určuje rozsah popálené plochy těla Závažnost: -děti do 5-ti let - 5% povrchu těla (hlavička je 19%) -děti do 10 (15)-ti let - 10 (15)% povrchu těla -dospělí - 20% povrchu  život ohrožující, rozvoj šoku, nebezpečí infekce  vyžaduje nemocniční ošetření

50 NALÉHAVÉ STAVY PŘI CUKROVCE

51 DRUHY: Cukrovka (=diabetes  diabetik ) je nemoc, která způsobuje neschopnost organismu udržet normální hladinu cukru v krvi Hyperglykémie: –vysoká hladina cukru v krvi –méně častý stav –vyvíjí se postupněji Hypoglykémie: –nízká hladina cukru v krvi –častější –nastupuje rychleji

52 HYPOGLYKÉMIE: Vzniká: –při dietní chybě diabetika (hladovění) –při zvýšené fyzické námaze –při předávkování inzulínem Příznaky: –celková slabost, malátnost, závratě –bledost, zpocená studená kůže –zrychlený tep a dech –křeče  poruchy vědomí až bezvědomí

53 ŘEŠENÍ: Dotyčný je při vědomí: –Podáme rychlý zdroj glukózy kostka cukru sladký nápoj čokoláda –Pokud se stav zlepší (předpokládáme hypoglykémii), můžeme podat cukr znovu (pokud se nezlepší, uvažujeme o hyperglykémii) Dotyčný je v bezvědomí: –obecně platné postupy pro bezvědomí –zajistíme lékařské ošetření

54 NEBEZPEČÍ & ZAJÍMAVOSTI: Pokud nejsou oba stavy včas odhaleny, hrozí nástup bezvědomí, smrt Hrozí podcenění stavu a jeho záměna s opilostí (z dechu postiženého můžeme cítit aceton) Nemocní u sebe nosí průkaz diabetika i zdroj glukózy Glukóza při hypoglykémii výrazně pomůže, ale při hyperglykémii nijak zvlášť neublíží ( to v případě, kdybyste si nebyli jistí)

55 INFARKT MYOKARDU

56 PŘÍČINY: Ucpání nebo zúžení cévy zásobující srdce Často vzniká po rozčílení nebo fyzické námaze Může udeřit z úplného zdraví Dispozice k infarktu: Věk nad 40 let Nadváha Nedostatek pohybu Vysoký krevní tlak Kouření cigaret Stres Vysoká hladina cholesterolu

57 PŘÍZNAKY: Prudká bolest na hrudi vystřelující do krku, levé paže, břicha Úzkost Bledá a zpocená kůže Malátnost Dušnost Zrychlený, mělký tep Rozvoj šoku

58 OŠETŘENÍ: Ihned voláme ZZS Poloha v polosedě Absolutní psychické a fyzické zklidnění Uvolnit těsný oděv Zajistit přísun čerstvého vzduchu Kontrolovat životní funkce Při bezvědomí:  STANDARTNÍ POSTUP  KPR ZAČÍNÁME MASÁŽÍ

59 MOZKOVÁ MRTVICE

60 PŘÍČINY: Náhlá neprůchodnost cévy v mozku, její ucpání nejčastěji krevní sraženinou Prasknutí cévy v mozku, krvácení do tkáně  často po rozčílení nebo fyzické námaze (vzestup krevního tlaku)  Nedokysličení části mozku Pravděpodobnost mrtvice stoupá s věkem

61 PŘÍZNAKY: Různé podle místa zasažení mozku Poruchy hybnosti končetin Poruchy citlivosti Poruchy mluvení Pokleslý ústní koutek Bolest hlavy Závratě Dezorientace Až bezvědomí  Nebezpečí záměny stavu s opilostí

62 OŠETŘENÍ: Ihned volat ZZS Úplné fyzické a psychické zklidnění Průběžná kontrola životních funkcí Poloha na zádech s mírně podloženou hlavou Při bezvědomí:  STANDARTNÍ POSTUP PŘI BEZVĚDOMÍ


Stáhnout ppt "PRVNÍ POMOC. Motto: „První pomoc jsou dvě ruce, zdravý selský rozum a dobrá vůle pomoci druhému člověku.“"

Podobné prezentace


Reklamy Google